Käyttöopas Peruuta

Oletuspikanäppäimet

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Adobe InDesignissa on monenlaisia pikanäppäimiä, jotka auttavat käsittelemään julkaisuja nopeasti ilman hiirtä. Useat pikanäppäimet ovat valikoissa komentojen nimien vieressä.

Voit käyttää InDesignin oletusarvoista pikanäppäinjoukkoa, Adobe Illustratorin pikanäppäinjoukkoa, Adobe Photoshopin pikanäppäinjoukkoa tai luomaasi pikanäppäinjoukkoa. Voit jakaa pikanäppäinjoukkoja muiden saman käyttöympäristön InDesign-käyttäjien kanssa.

Työkalujen näppäimet

Huomautus:

Voit luoda nykyisen pikanäppäinluettelon valitsemalla Pikanäppäimet-valintaikkunasta Näytä yhdistelmä. Tästä asetuksesta on hyötyä varsinkin tulostettaessa mukautettujen pikanäppäinten kopiota.

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Huomautus:

Valitse Ikkuna > Apuohjelmat > Työkaluvihjeet ja valitse sitten työkalu, jos haluat nähdä sen pikanäppäimet ja muokkausnäppäimet.

Työkalu

Windows

Mac OS

Valintatyökalu

V, Esc

V, Esc

Suoravalintatyökalu

A

A

Vuorottelu valinta- ja suoravalintatyökalun välillä

Ctrl+sarkain

Komento+Control+sarkain

Sivutyökalu

Vaihto+P

Vaihto+P

Välityökalu

U

U

Kynätyökalu

P

P

Tukipisteen lisäystyökalu

=

+

Tukipisteen lisäystyökalu

=

= (numeronäppäimistössä)

Tukipisteen poistotyökalu

-

-

Tukipisteen poistotyökalu

-

Suuntapisteen muuntotyökalu

Vaihto+C

Vaihto+C

Tekstityökalu

T

T

Reittitekstityökalu

Vaihto+T

Vaihto+T

Lyijykynätyökalu (huomautustyökalu)

N

N

Viivatyökalu*

\

\

Suorakulmiokehystyökalu

F

F

Suorakulmiotyökalu

M

M

Ellipsityökalu

L

L

Kiertotyökalu

R

R

Skaalaustyökalu

S

S

Kallistustyökalu

O

O

Vapaa muunto -työkalu

E

E

Pipettityökalu

I

I

Mittatyökalu

K

K

Liukuvärityökalu

H

H

Saksityökalu

C

C

Käsityökalu

H

H

Käsityökalun valinta tilapäisesti

Välinäppäin (asettelutila), Alt (tekstitila) tai Alt+välinäppäin (molemmat)

Välinäppäin (asettelutila), optio (tekstitila) tai optio+välinäppäin (molemmat)

Zoomaustyökalu

Z

Z

Lähentämistyökalun valinta tilapäisesti

Ctrl+välinäppäin

Komento+välinäppäin

Täytön ja viivan vuorottelu

X

X

Täytön ja viivan vaihtaminen

Vaihto+X

Vaihto+X

Vuorottelu Muotoilu vaikuttaa säilöön- ja Muotoilu vaikuttaa tekstiin -asetusten välillä

J

J

Värin käyttäminen

, [pilkku]

, [pilkku]

Liukuvärin käyttäminen

. [piste]

. [piste]

Väriä ei käytetä

/

/

Vuorottelu normaalin näyttötilan ja esikatselutilan välillä

V

V

Kehysruudukkotyökalu (vaaka)

Y

Y

Kehysruudukkotyökalu (pysty)

Q

Q

Liukuväripehmennystyökalu

Vaihto+G

Vaihto+G

Kohteiden valinta- ja siirtonäppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Valinta- tai suoravalintatyökalun (viimeksi käytetty) valinta tilapäisesti

Mikä tahansa työkalu (ei valintatyökalut)+Ctrl

Mikä tahansa työkalu (ei valintatyökalut)+komento

Ryhmävalintatyökalun valinta tilapäisesti

Suoravalintatyökalu+Alt tai kynä-, lisää ankkuripiste- tai poista ankkuripiste -työkalu+Alt+Ctrl

Suoravalintatyökalu+optio tai kynä-, lisää ankkuripiste- tai poista ankkuripiste -työkalu+optio+komento

Valitse valitun sisällön säilö

Esc tai kaksoisnapsautus

Esc tai kaksoisnapsautus

Valitse valitun säilön sisältö

Vaihto+Esc tai kaksoisnapsautus

Vaihto+Esc tai kaksoisnapsautus

Lisääminen usean objektin valinnasta tai vähentäminen siitä

Valinta-, suoravalinta- tai ryhmävalintatyökalu+vaihto-osoita (poista valinta osoittamalla keskipistettä)

Valinta-, suoravalinta- tai ryhmävalintatyökalu+vaihto-osoita (poista valinta osoittamalla keskipistettä)

Valinnan monistaminen

Valinta-, suoravalinta- tai ryhmävalintatyökalu+Alt-vedä*

Valinta-, suoravalinta- tai ryhmävalintatyökalu+optio-vedä*

Valinnan monistaminen ja siirtäminen

Alt+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Optio+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Valinnan monistaminen tai siirtäminen 10 kertaa**

Alt+vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Optio+vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Valinnan siirtäminen**

Vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Valinnan siirtäminen kymmenesosalla**

Ctrl+vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Komento+vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Valinnan siirtäminen 10 kertaa**

Vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Sivupohjakohteen valitseminen julkaisun sivulta

Valinta- tai suoravalintatyökalu+Ctrl+vaihto-napsauta

Valinta- tai suoravalintatyökalu+komento+vaihto-osoita

Seuraavan takana tai edessä olevan objektin valinta

Valintatyökalu+Ctrl-napsauta tai valintatyökalu+Alt+Ctrl-napsauta

Valintatyökalu+komento-osoita tai valintatyökalu+optio+komento-osoita

Seuraavan jutun tai edellisen kehyksen valinta

Alt+Ctrl+Page Down/ Alt+Ctrl+Page Up

Optio+komento+Page Down/ optio+komento+Page Up

Jutun ensimmäisen tai viimeisen kehyksen valinta

Vaihto+Ctrl+Page Down/ vaihto+Ctrl+Page Up

Vaihto+optio+komento+Page Down/ vaihto+optio+komento+Page Up

*Rajoita liike 45 asteen kulmiin painamalla vaihtonäppäintä.

**Määrä määritetään valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Mac OS).

Objektien muuntonäppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Monista tai muunna valinta

Muunnostyökalu+Alt-vedä*

Muunnostyökalu+optio-vedä*

Näytä muunnostyökalun valintaikkuna

Valitse objekti+kaksoisnapsauta skaalaus-, kierto- tai kallistustyökalua työkalupaneelissa

Valitse objekti+kaksoisnapsauta skaalaus-, kierto- tai kallistustyökalua työkalupaneelissa

Pienennä skaalaa 1 %

Ctrl+,

Komento+,

Pienennä skaalaa 5 %

Ctrl+Alt+,

Komento+optio+,

Suurenna skaalaa 1 %

Ctrl+.

Komento+.

Suurenna skaalaa 5 %

Ctrl+Alt+.

Komento+optio+.

Muuta kehyksen ja sisällön kokoa

Valintatyökalu+Ctrl-vedä

Valintatyökalu+komento-vedä

Muuta kehyksen ja sisällön kokoa säilyttäen mittasuhteet

Valintatyökalu+vaihto+Ctrl–veto

Valintatyökalu+vaihto+komento-vedä

Pakota mittasuhteet

Ellipsi-, monikulmio- tai suorakulmiotyökalu+vaihto-vedä

Ellipsi-, monikulmio- tai suorakulmiotyökalu+vaihto-vedä

Vaihda kuva laadukkaasta näytöstä nopeaksi näytöksi

Ctrl+Alt+vaihto+Z

Komento+optio+vaihto+Z

*Kun olet valinnut muunnostyökalun, pidä hiiren painiketta painettuna. Pidä sitten Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja vedä. Rajoita liike 45 asteen kulmiin painamalla vaihtonäppäintä.

Reittien ja kehysten muokkausnäppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Valitse tilapäisesti muunna suuntapiste -työkalu

Suoravalintatyökalu+Alt+Ctrl tai kynätyökalu+Alt

Suoravalintatyökalu+optio+komento tai kynätyökalu+optio

Vuorottele tilapäisesti lisää ankkuripiste- ja poista ankkuripiste -työkalua

Alt

Optio

Valitse tilapäisesti lisää ankkuripiste -työkalu

Saksityökalu+Alt

Saksityökalu+optio

Pidä kynätyökalu valittuna, kun osoitin on reitin tai ankkuripisteen päällä

Kynätyökalu+vaihto

Kynätyökalu+vaihto

Siirrä ankkuripistettä ja kahvoja piirtämisen aikana

Kynätyökalu+välinäppäin

Kynätyökalu+välinäppäin

Näytä Viiva-paneeli

F10

Komento+F10

Taulukoiden näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Lisää tai poista rivejä tai sarakkeita vetämisen aikana

Aloita rivin tai sarakkeen reunan vetäminen ja pidä sitten vetäessäsi Alt-näppäintä alhaalla

Aloita rivin tai sarakkeen reunan vetäminen ja pidä sitten vetäessäsi optionäppäintä alhaalla

Muuta rivien tai sarakkeiden kokoa taulukon kokoa muuttamatta

Vedä sisäriviä tai sarakkeen reunaa vaihtonäppäin painettuna

Vedä sisäriviä tai sarakkeen reunaa vaihtonäppäin painettuna

Rivien tai sarakkeiden koon muuttaminen oikeassa suhteessa

Vedä taulukon oikeaa tai alareunaa vaihtonäppäin painettuna

Vedä taulukon oikeaa tai alareunaa vaihtonäppäin painettuna

Siirry seuraavaan tai edelliseen soluun

Sarkain/vaihto+sarkain

Sarkain/vaihto+sarkain

Siirry sarakkeen ensimmäiseen tai viimeiseen soluun

Alt+Page Up/ Alt+Page Down

Optio+Page Up/ optio+Page Down

Siirry rivin ensimmäiseen tai viimeiseen soluun

Alt+Home/ Alt+End

Optio+Home/ optio+End

Siirrä kehyksen ensimmäiselle tai viimeiselle riville

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Siirry ylös tai alas yksi solu

Ylä-/alanuolinäppäin

Ylä-/alanuolinäppäin

Siirry vasemmalle tai oikealle yksi solu

Vasen/oikea nuolinäppäin

Vasen/oikea nuolinäppäin

Valitse nykyisen solun ylä- tai alapuolella oleva solu

Vaihto+ylänuolinäppäin/ vaihto+alanuolinäppäin

Vaihto+ylänuolinäppäin/ vaihto+alanuolinäppäin

Valitse nykyisen solun oikealla tai vasemmalla puolella oleva solu

Vaihto+oikea nuolinäppäin/ vaihto+vasen nuolinäppäin

Vaihto+oikea nuolinäppäin/ vaihto+vasen nuolinäppäin

Aloita rivi seuraavasta sarakkeesta

Enter (numeronäppäimistö)

Enter (numeronäppäimistö)

Aloita rivi seuraavasta kehyksestä

Vaihto+Enter (numeronäppäimistö)

Vaihto+Enter (numeronäppäimistö)

Vuorottele tekstivalinnan ja soluvalinnan välillä

Esc

Esc

Tekstin etsimiseen ja muuttamiseen käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Lisää valittu teksti Etsittävä-ruutuun

Ctrl+F1

Komento+F1

Lisää valittu teksti Etsittävä-ruutuun ja etsi seuraava

Vaihto+F1

Vaihto+F1

Etsi seuraava Etsittävä-tekstin esiintymä

Vaihto+F2 tai Alt+Ctrl+F

Vaihto+F2 tai optio+komento+F

Lisää valittu teksti Korvaava-ruutuun

Ctrl+F2

Komento+F2

Vaihda valinta korvaavaan tekstiin

Ctrl+F3

Komento+F3

Tekstin käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Lihavointi (vain lihavoidut kirjasimet)

Vaihto+Ctrl+B

Vaihto+komento+B

Kursivointi (vain kursivoidut kirjasimet)

Vaihto+Ctrl+I

Vaihto+komento+I

Normaali

Vaihto+Ctrl+Y

Vaihto+komento+Y

Alleviivaus

Vaihto+Ctrl+U

Vaihto+komento+U

Yliviivaus

Vaihto+Ctrl+¨

Control+vaihto+komento+/

Isot kirjaimet (käytössä / ei käytössä)

Vaihto+Ctrl+K

Vaihto+komento+K

Aasialaisten kielten tavutus

Vaihto+Ctrl+K

Vaihto+komento+K

Kapiteelikirjaimet (käytössä / ei käytössä)

Vaihto+Ctrl+H

Vaihto+komento+H

Tate-chu-yoko-asetus

Vaihto+Ctrl+H

Vaihto+komento+H

Yläindeksi

Vaihto+Ctrl+(+) [plusmerkki]

Vaihto+komento+(+) [plusmerkki]

Alaindeksi

Vaihto+Alt+Ctrl+(+) [plusmerkki]

Vaihto+optio+komento+(+) [plusmerkki]

Palauta vaaka- tai pystyskaalaus arvoon 100 %

Vaihto+Ctrl+X tai vaihto+Alt+Ctrl+X

Vaihto+komento+X tai vaihto+optio+komento+X

Peruskirjainten ryhmäasetus tai yksityiskohta-asetus

Vaihto+Ctrl+X tai vaihto+Alt+Ctrl+X

Vaihto+komento+X tai vaihto+optio+komento+X

Tasaa vasemmalle tai oikealle tai keskitä

Vaihto+Ctrl+L, R tai C

Vaihto+komento+L, R tai C

Pakota tasapalstaan

Vaihto+Ctrl+F (kaikki rivit) tai J (kaikki paitsi viimeinen rivi)

Vaihto+komento+F (kaikki rivit) tai J (kaikki paitsi viimeinen rivi)

Tasaa molemmat päät tai tasainen välistys

Vaihto+Ctrl+F (tasaa molemmat päät) tai J (tasainen välistys)

Vaihto+komento+F (tasaa molemmat päät) tai J (tasainen välistys)

Suurenna tai pienennä pistekokoa*

Vaihto+Ctrl+> tai <

Vaihto+komento+> tai <

Suurenna tai pienennä pistekokoa viisinkertaiseksi*

Vaihto+Ctrl+Alt+> tai <

Vaihto+komento+optio+> tai <

Suurenna tai pienennä rivivälistystä (vaakateksti)*

Alt+ylänuolinäppäin/ alt+alanuolinäppäin

Optio+ylänuolinäppäin/ optio+alanuolinäppäin

Suurenna tai pienennä rivivälistystä (pystyteksti)*

Alt+oikea nuolinäppäin/ Alt+vasen nuolinäppäin

Optio+oikea nuolinäppäin/ optio+vasen nuolinäppäin

Suurenna tai pienennä rivivälistystä viisinkertaiseksi (vaakateksti)*

Alt+Ctrl+ylänuolinäppäin/ Alt+Ctrl+alanuolinäppäin

Optio+komento+ylänuolinäppäin/ optio+komento+alanuolinäppäin

Suurenna tai pienennä rivivälistystä viisinkertaiseksi (pystyteksti)*

Alt+Ctrl+oikea nuolinäppäin/ Alt+Ctrl+vasen nuolinäppäin

Optio+komento+oikea nuolinäppäin/ optio+komento+vasen nuolinäppäin

Automaattinen rivivälistys

Vaihto+Alt+Ctrl+A

Vaihto+optio+komento+A

Tasaa ruudukkoon (käytössä / ei käytössä)

Vaihto+Alt+Ctrl+G

Vaihto+optio+komento+G

Automaattinen tavutus (käytössä / ei käytössä)

Vaihto+Alt+Ctrl+H

Vaihto+optio+komento+H

Suurenna tai pienennä parivälistystä ja merkkiväliä (vaakateksti)

Alt+vasen nuolinäppäin/ Alt+oikea nuolinäppäin

Optio+vasen nuolinäppäin/ optio+oikea nuolinäppäin

Suurenna tai pienennä parivälistystä ja merkkiväliä (pystyteksti)

Alt+ylänuolinäppäin/ alt+alanuolinäppäin

Optio+ylänuolinäppäin/ optio+alanuolinäppäin

Suurenna tai pienennä parivälistystä ja merkkiväliä viisinkertaisesti (vaakateksti)

Alt+Ctrl+vasen nuolinäppäin/ Alt+Ctrl+oikea nuolinäppäin

Optio+komento+vasen nuolinäppäin/ optio+komento+oikea nuolinäppäin

Suurenna tai pienennä parivälistystä ja merkkiväliä viisinkertaisesti (pystyteksti)

Alt+Ctrl+ylänuolinäppäin/ Alt+Ctrl+alanuolinäppäin

Optio+komento+ylänuolinäppäin/ optio+komento+alanuolinäppäin

Suurenna parivälistystä sanojen välillä*

Alt+Ctrl+å

Optio+komento+å

Pienennä parivälistystä sanojen välillä*

Alt+Ctrl+askelpalautin

Optio+komento+Delete

Poista manuaalinen parivälistys ja palauta merkkivälin arvoksi 0

Alt+Ctrl+Q

Optio+komento+Q

Suurenna tai pienennä perusviivan siirtoa** (vaakateksti)

Vaihto+Alt+ylänuolinäppäin/ vaihto+Alt+alanuolinäppäin

Vaihto+optio+ylänuolinäppäin/ vaihto+optio+alanuolinäppäin

Suurenna tai pienennä perusviivan siirtoa** (pystyteksti)

Vaihto+Alt+oikea nuolinäppäin/ vaihto+Alt+vasen nuolinäppäin

Vaihto+optio+oikea nuolinäppäin/ Vaihto+optio+vasen nuolinäppäin

Suurenna tai pienennä perusviivan siirtoa viisinkertaisesti (vaakateksti)

Vaihto+Alt+Ctrl+ylänuolinäppäin/ vaihto+Alt+Ctrl+alanuolinäppäin

Vaihto+optio+komento+ylänuolinäppäin/ vaihto+optio+komento+alanuolinäppäin

Suurenna tai pienennä perusviivan siirtoa viisinkertaisesti (pystyteksti)

Vaihto+Alt+Ctrl+oikea nuolinäppäin/ vaihto+Alt+Ctrl+vasen nuolinäppäin

Vaihto+optio+komento+oikea nuolinäppäin/ vaihto+optio+komento+vasen nuolinäppäin

Sijoita juttu automaattisesti

Osoita ladatun tekstin kuvaketta vaihtonäppäin painettuna

Osoita ladatun tekstin kuvaketta vaihtonäppäin painettuna

Sijoita juttu puoliautomaattisesti

Alt-napsauta ladatun tekstin kuvaketta

Osoita ladatun tekstin kuvaketta optionäppäin painettuna

Koosta kaikki jutut uudelleen

Alt + Ctrl+¨

Optio+komento+¨

Lisää nykyinen sivunumero

Vaihto+Alt+Ctrl+N

Vaihto+optio+komento+N

*Suurenna tai pienennä parivälistystä sanojen välillä viisinkertaisesti painamalla vaihtonäppäintä.

**Määrä määritetään valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Mac OS).

Tekstin selaamisessa ja valitsemisessa käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows 

macOS 

Siirry oikealle tai vasemmalle yksi merkki

Oikea/vasen nuolinäppäin

Oikea/vasen nuolinäppäin

Siirry ylös- tai alaspäin yksi rivi

Ylä-/alanuolinäppäin

Ylä-/alanuolinäppäin

Siirry oikealle tai vasemmalle yksi sana

Ctrl+oikea nuolinäppäin/ Ctrl+vasen nuolinäppäin

Komento+oikea nuolinäppäin/ komento+vasen nuolinäppäin

Siirry rivin alkuun tai loppuun

Home/End

Home/End

Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Ctrl+ylänuolinäppäin/ Ctrl+alanuolinäppäin

Komento+ylänuolinäppäin/ komento+alanuolinäppäin

Siirry jutun alkuun tai loppuun

Ctrl+Home/ Ctrl+End

Komento+Home/ komento+End

Valitse yksi sana

Kaksoisosoita sanaa

Kaksoisosoita sanaa

Valitse yksi merkki oikealta tai vasemmalta

Vaihto+oikea nuolinäppäin/ vaihto+vasen nuolinäppäin

Vaihto+oikea nuolinäppäin/ vaihto+vasen nuolinäppäin

Valitse yksi rivi ylöspäin tai alaspäin

Vaihto+ylänuolinäppäin/ vaihto+alanuolinäppäin

Vaihto+ylänuolinäppäin/ vaihto+alanuolinäppäin

Valitse rivin alku tai loppu

Vaihto+Home/ vaihto+End

Vaihto+Home/ vaihto+End

Valitse yksi kappale

Napsauta kappaletta kolme tai neljä kertaa Tekstiasetukset-valinnan mukaan

Napsauta kappaletta kolme tai neljä kertaa Tekstiasetukset-valinnan mukaan

Valitse yksi kappale ennen tai jälkeen

Vaihto+Ctrl+ylänuolinäppäin/ vaihto+Ctrl+alanuolinäppäin

Vaihto+komento+ylänuolinäppäin/ vaihto+komento+alanuolinäppäin

Valitse nykyinen rivi

Vaihto+Ctrl+Å

Vaihto+komento+Å

Valitse merkkejä kohdistimesta

Napsauta vaihtonäppäin painettuna

Napsauta vaihtonäppäin painettuna

Valitse jutun alku tai loppu

Vaihto+Ctrl+Home/ vaihto+Ctrl+End

Vaihto+komento+Home/ vaihto+komento+End

Valitse kaikki jutussa

Ctrl+A

Komento+A

Valitse ensimmäinen tai viimeinen kehys

Vaihto+Alt+Ctrl+Page Up/ vaihto+Alt+Ctrl+Page Down

Vaihto+optio+komento+Page Up/ vaihto+optio+komento+Page Down

Valitse edellinen tai seuraava kehys

Alt+Ctrl+Page Up/ Alt+Ctrl+Page Down

Optio+komento+Page Up/ optio+komento+Page Down

Poista sana kohdistimen edestä (juttueditori)

Ctrl+askelpalautin tai Delete

Komento+Delete tai Del (numeronäppäimistö)

Päivitä puuttuvien kirjasimien luettelo

Vaihto+Ctrl+Alt+¨

Komento+optio+vaihto+¨

Julkaisujen ja niiden työtilojen katselussa käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Valitse tilapäisesti käsityökalu

Välinäppäin (ei tekstikohdistinta), Alt-vedä (tekstikohdistin) tai Alt+välinäppäin (tekstitilassa ja ei-tekstitilassa)

Välinäppäin (ei tekstikohdistinta), optio-vedä (tekstikohdistin) tai optio+välinäppäin (tekstitilassa ja ei-tekstitilassa)

Valitse tilapäisesti lähentämistyökalu

Ctrl+välinäppäin

Komento+välinäppäin

Valitse tilapäisesti loitontamistyökalu

Alt+Ctrl+välinäppäin tai Alt+lähentämistyökalu

Optio+komento+välinäppäin tai optio+lähentämistyökalu

Zoomaus 50 %, 200 % tai 400 %

Ctrl+5, 2 tai 4

Komento+5, 2 tai 4

Päivitä näyttö

Vaihto+F5

Vaihto+F5

Avaa uusi oletusjulkaisu

Ctrl+Alt+N

Komento+optio+N

Vuorottele nykyistä ja aikaisempaa zoomaustasoa

Alt+Ctrl+2

Optio+komento+2

Vaihda seuraavaan tai edelliseen julkaisuikkunaan

Ctrl+~ [aaltoviiva]/vaihto+Ctrl+F6 tai Ctrl+vaihto+~ [aaltoviiva]

Ctrl+F6/vaihto+Ctrl+F6

Vieritä yksi näyttö ylös- tai alaspäin

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Siirry takaisin- tai eteenpäin viimeksi katsellulle sivulle

Ctrl+Page Up/ Ctrl+Page Down

Komento+Page Up/ komento+Page Down

Siirry edelliselle tai seuraavalle aukeamalle

Alt+Page Up/ Alt+Page Down

Optio+Page Up/ optio+Page Down

Sovita aukeama ikkunaan

Kaksoisnapsauta käsityökalulla

Kaksoisnapsauta käsityökalulla

Aktivoi Siirry-komento

Ctrl+J

Komento+J

Sovita valinta ikkunaan

Ctrl+Alt+(+) [plusmerkki]

Komento+optio+(+) [plusmerkki]

Koko objektin näyttäminen

Ctrl+Alt+(+) [plusmerkki]

Komento+optio+(+) [plusmerkki]

Siirry sivupohjaan, kun Sivut-paneeli on suljettu

Ctrl+J, kirjoita sivupohjan etuliite, paina Enter-näppäintä

Komento+J, kirjoita sivupohjan etuliite, paina Return-näppäintä

Selaa mittayksiköitä

Vaihto+Alt+Ctrl+U

Vaihto+optio+komento+U

Tartu viivainlinjojen lisäyksiin

Vedä apuviivaa vaihtonäppäin painettuna

Vedä apuviivaa vaihtonäppäin painettuna

Vuorottele sivun ja aukeaman apuviivoja (vain luonti)

Ctrl-vedä apuviivaa

Komento-vedä apuviivaa

Poista kohdista kohteeseen väliaikaisesti käytöstä tai ota se väliaikaisesti käyttöön

 

Pidä Ctrl painettuna ja vedä objektia

Luo pysty- ja vaakaviivainlinjat aukeamalle

Ctrl-vedä nollakohdasta

Komento-vedä nollakohdasta

Valitse kaikki apuviivat

Alt+Ctrl+G

Optio+komento+G

Lukitse tai vapauta nollakohta

Napsauta nollakohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse asetus

Control-osoita nollakohtaa ja valitse asetus

Käytä nykyistä suurennusta uuden viivan kynnyksen katselussa

Alt-vedä apuviivaa

Optio-vedä apuviivaa

Valitse varoitusvalintaikkunoiden painikkeita

Paina painikkeen nimen ensimmäistä kirjainta, jos se on alleviivattu

Paina painikkeen nimen ensimmäistä kirjainta

Näytä asennettujen laajennusten ja InDesign-komponenttien luettelo

Ctrl+Ohje > Tietoja Designista

Komento+InDesign-valikko > Tietoja InDesignista

XML:n käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Laajenna tai kutista elementtiä

Oikea/vasen nuolinäppäin

Oikea/vasen nuolinäppäin

Kutista tai laajenna elementti ja alemman tason elementit

Alt+oikea nuolinäppäin/ Alt+vasen nuolinäppäin

Optio+oikea nuolinäppäin/ optio+vasen nuolinäppäin

Laajenna XML-valintaa ylös tai alas

Vaihto+ylänuolinäppäin/ vaihto+alanuolinäppäin

Vaihto+ylänuolinäppäin/ vaihto+alanuolinäppäin

Siirrä XML-valintaa ylös tai alas

Ylä-/alanuolinäppäin

Ylä-/alanuolinäppäin

Vieritä rakenneruutua yksi näyttö ylös- tai alaspäin

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Valitse ensimmäinen tai viimeinen XML-solmu

Home/End

Home/End

Laajenna valinta ensimmäiseen tai viimeiseen XML-solmuun

Vaihto+Home/ vaihto+End

Vaihto+Home/ vaihto+End

Siirry edelliseen tai seuraavaan vahvistusvirheeseen

Ctrl+vasen nuolinäppäin/ Ctrl+oikea nuolinäppäin

Komento+vasen nuolinäppäin/ komento+oikea nuolinäppäin

Nimiöi automaattisesti tekstikehykset ja taulukot

Ctrl+Alt+vaihto+F7

Komento+optio+vaihto+F7

Hakemistonäppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Luo hakemistoviittaus ilman valintaikkunaa

(vain aakkosnumeerinen)

Vaihto+Ctrl+Alt+Ö

Vaihto+komento+optio+Ö

Avaa hakemistoviittausvalintaikkuna

Ctrl+7

Komento+7

Luo hakemistoviittaus erisnimestä (sukunimi, etunimi)

Vaihto+Ctrl+Alt+Ä

Vaihto+komento+optio+Ä

Paneelinäppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Poista vahvistamatta

Alt-napsauta Poista-kuvaketta

Optio-osoita Poista-kuvaketta

Luo kohde ja määritä asetukset

Alt-napsauta Uusi-painiketta

Optio-osoita Uusi-painiketta

Ota arvo käyttöön ja säilytä kohdistus asetuksessa

Vaihto+Enter

Vaihto+Enter

Aktivoi viimeksi käytetyn paneelin viimeksi käytetty asetus

Ctrl+Alt+<

Komento+optio+<

Valitse paneelista tyyli-, taso-, linkki-, alue, värimalli- tai kirjasto-objektialue

Osoita vaihtonäppäin painettuna

Osoita vaihtonäppäin painettuna

Valitse paneelista muita kuin vierekkäisiä tyylejä, tasoja, linkkejä, värimalleja tai kirjasto-objekteja

Ctrl-napsauta

Komento-osoita

Ota arvo käyttöön ja valitse seuraava arvo

Sarkain

Sarkain

Siirrä kohdistus valittuun objektiin, tekstiin tai ikkunaan

Esc

Esc

Näytä tai kätke kaikki paneelit, työkalupaneeli ja ohjauspaneeli (ei kohdistinta)

Sarkain

Sarkain

Näytä tai kätke kaikki paneelit paitsi työkalupaneeli ja ohjauspaneeli (kiinnitetty tai ei kiinnitetty)

Vaihto+sarkain

Vaihto+sarkain

Avaa tai sulje kaikki kätketyt paneelit

Ctrl+Alt+sarkain

Komento+optio+sarkain

Kätke paneeliryhmä

Alt-vedä paneelin välilehti (ryhmässä) näytön reunaan

Optio-vedä paneelin välilehti (ryhmässä) ikkunan reunaan

Valitse kohde nimen mukaan

Alt+Ctrl-napsauta luetteloa ja valitse kohde sitten nimen mukaan näppäimistöllä

Optio+komento-osoita luetteloa ja valitse kohde sitten nimen mukaan näppäimistöllä

Avaa Heittovarjo-paneeli

Alt+Ctrl+M

Komento+optio+M

Ohjauspaneelin näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Siirrä kohdistus Ohjauspaneeliin tai pois paneelista

Ctrl+6

Komento+6

Vuorottele merkkien ja kappaleiden tekstimääritetilaa

Ctrl+Alt+7

Komento+optio+7

Muuta viitekohtaa, kun valitsin on kohdistettu

Jokin numeronäppäimistön näppäin tai näppäimistön numero

Jokin numeronäppäimistön näppäin tai näppäimistön numero

Näytä valikko, jossa kohdistus on

Alt+alanuoli

Yksiköt ja lisäykset -asetukset

Alt-napsauta Parivälistys-kuvaketta

Optio-osoita Parivälistys-kuvaketta

Avaa Tekstikehyksen asetukset -valintaikkuna

Alt-napsauta Sarakkeiden määrä -kuvaketta

Optio-osoita Sarakkeiden määrä -kuvaketta

Avaa Siirrä-valintaikkuna

Alt-napsauta X- tai Y-kuvaketta

Optio-osoita X- tai Y-kuvaketta

Avaa Kierrä-valintaikkuna

Alt-napsauta Kulma-kuvaketta

Optio-osoita Kulma-kuvaketta

Avaa Skaalaus-valintaikkuna

Alt-napsauta X- tai Y-skaalauskuvaketta

Optio-osoita X- tai Y-skaalauskuvaketta

Avaa Kallista-valintaikkunaa

Alt-napsauta Kallista-kuvaketta

Optio-osoita Kallista-kuvaketta

Avaa Tekstiasetukset-valintaikkuna

Alt-napsauta Yläindeksi-, Alaindeksi- tai Kapiteeli-painiketta

Optio-osoita Yläindeksi-, Alaindeksi- tai Kapiteeli-painiketta

Avaa Alleviivausasetukset-valintaikkuna

Alt-napsauta Alleviivaus-painiketta

Optio-osoita Alleviivaus-painiketta

Avaa Yliviivausasetukset-valintaikkuna

Alt-napsauta Yliviivaus-painiketta

Optio-osoita Yliviivaus-painiketta

Avaa Ruudukkoasetukset-valintaikkuna

Alt-napsauta Tasaa rivirekisteriin- tai Älä tasaa rivirekisteriin -painiketta

Optio-osoita Tasaa rivirekisteriin- tai Älä tasaa rivirekisteriin -painiketta

Avaa Anfangit ja sisäkkäistyylit -valintaikkuna

Alt-napsauta Anfangin rivimäärä- tai Anfangin merkkien määrä -kuvaketta

Optio-osoita Anfangin rivimäärä- tai Anfangin merkkien määrä -kuvaketta

Avaa Palstaan sovitus -valintaikkuna

Alt-napsauta Rivivälistys-kuvaketta

Optio-osoita Rivivälistys-kuvaketta

Avaa Nimetty ruudukko -valintaikkuna

Kaksoisnapsauta Nimetty ruudukko -kuvaketta

Kaksoisnapsauta Nimetty ruudukko -kuvaketta

Avaa Uuden nimetyn ruudukon asetukset -valintaikkuna

Alt-napsauta Nimetty ruudukko -kuvaketta

Optio-osoita Nimetty ruudukko -kuvaketta

Avaa Kehysruudukon asetukset -valintaikkuna

Alt-napsauta Vaakasuuntaisten merkkien määrä-, Pystysuuntaisten merkkien määrä-, Aki-merkki-, Aki-viiva-, Pystyskaalaus-, Vaakaskaalaus-, Ruudukkonäkymä-, Kirjasinkoko-, Sarakkeiden määrä- tai Palstojen väli -kuvaketta

Optio-napsauta Vaakasuuntaisten merkkien määrä-, Pystysuuntaisten merkkien määrä-, Aki-merkki-, Aki-viiva-, Pystyskaalaus-, Vaakaskaalaus-, Ruudukkonäkymä-, Kirjasinkoko-, Sarakkeiden määrä- tai Palstojen väli -kuvaketta

Paneelien ja valintaikkunoiden näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Avaa Palstaan sovitus -valintaikkuna

Alt+Ctrl+vaihto+J

Optio+komento+vaihto+J

Avaa Kappaleviivat-valintaikkuna

Alt+Ctrl+J

Optio+komento+J

Avaa Pitoasetukset-valintaikkuna

Alt+Ctrl+K

Optio+komento+K

Aktivoi Merkki-paneeli

Ctrl+T

Komento+T

Aktivoi Kappale-paneeli

Ctrl+Alt+T

Komento+optio+T

Merkki- ja kappaletyylien näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Määritä merkkityylin kuvaus tekstiä vastaavaksi

Valitse teksti ja paina vaihto+Alt+Ctrl+C

Valitse teksti ja paina vaihto+optio+komento+C

Määritä kappaletyylin kuvaus tekstiä vastaavaksi

Valitse teksti ja paina vaihto+Alt+Ctrl+R

Valitse teksti ja paina vaihto+optio+komento+R

Muuta asetuksia käyttämättä tyyliä

Vaihto+Alt+Ctrl-kaksoisnapsauta tyyliä

Vaihto+optio+komento-kaksoisosoita tyyliä

Poista tyyli ja paikallinen muotoilu

Alt-napsauta kappaletyylin nimeä

Optio-osoita kappaletyylin nimeä

Poista ohitukset kappaletyylistä

Alt+vaihto-napsauta kappaletyylin nimeä

Optio+vaihto-osoita kappaletyylin nimeä

Näytä tai kätke Kappaletyylit- tai Merkkityylit-paneeli

F11, vaihto+F11

Komento+F11, komento+vaihto+F11

Sarkaimet-paneelin näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Aktivoi Sarkaimet-paneeli

Vaihto+Ctrl+T

Vaihto+komento+T

Vuorottele tasausasetuksia

Alt-napsauta sarkainta

Optio-osoita sarkainta

Tasot-paneelin näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Valitse kaikki tason objektit

Alt-napsauta tasoa

Optio-osoita tasoa

Kopioi valinta uudelle tasolle

Alt-vedä pieni neliö uudelle tasolle

Optio-vedä pieni neliö uudelle tasolle

Lisää uusi taso valitun tason alle

Napsauta Luo uusi taso Ctrl-näppäin alhaalla

Napsauta Luo uusi taso komentonäppäin alhaalla

Lisää uusi taso tasoluettelon ensimmäiseksi

Napsauta Luo uusi taso vaihto+Ctrl-näppäin alhaalla

Napsauta Luo uusi taso vaihto+komentonäppäin alhaalla

Lisää uusi taso tasoluettelon ensimmäiseksi ja avaa Uusi taso -valintaikkuna

Napsauta Luo uusi taso vaihto+Alt+Ctrl-näppäin alhaalla

Napsauta Luo uusi taso Cmd+optionäppäin+vaihtonäppäin alhaalla

Lisää uusi taso ja avaa Uusi taso -valintaikkuna

Napsauta Luo uusi taso Alt-näppäin alhaalla

Napsauta Luo uusi taso optionäppäin alhaalla

Sivut-paneelin näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Ota pohja käyttöön valitulla sivulla

Alt-napsauta pohjaa

Optio-osoita pohjaa

Käytä valittua sivupohjaa toisen sivupohjan perustana

Napsauta valitun pohjan perustana käytettävää pohjaa Alt-näppäin painettuna

Osoita valitun pohjan perustana käytettävää pohjaa optionäppäin painettuna

Luo sivupohja

Ctrl-napsauta Luo uusi sivu -painiketta

Osoita Luo uusi sivu -painiketta komentonäppäin painettuna

Avaa Lisää sivuja -valintaikkuna

Alt-napsauta Uusi sivu -painiketta

Optio-osoita Uusi sivu -painiketta

Lisää uusi sivu viimeisen sivun perään

Vaihto+Ctrl+P

Vaihto+komento+P

Väri-paneelin näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Siirrä väriliukusäätimiä yhdessä

Vedä liukusäädintä vaihtonäppäin painettuna

Vedä liukusäädintä vaihtonäppäin painettuna

Valitse väri ei-aktiiviselle täytölle tai viivalle

Alt-napsauta väripalkkia

Osoita väripalkkia optionäppäin painettuna

Siirry väritilasta toiseen (CMYK, RGB, LAB, HSB)

Osoita väripalkkia vaihtonäppäin painettuna

Osoita väripalkkia vaihtonäppäin painettuna

Erottelujen esikatselupaneelin käyttönäppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Ota päällepainatuksen esikatselu käyttöön

Ctrl+Alt+vaihto+Y

Komento+optio+vaihto+Y

Näytä kaikki osavärit

Vaihto+Ctrl+Alt+<

Komento+optio+vaihto+<

Näytä syaani

Ctrl+Alt+vaihto+1

Komento+optio+vaihto+1

Näytä magenta

Ctrl+Alt+vaihto+2

Komento+optio+vaihto+2

Näytä keltainen

Ctrl+Alt+vaihto+3

Komento+optio+vaihto+3

Näytä musta

Ctrl+Alt+vaihto+4

Komento+optio+vaihto+4

Näytä 1. spottiosaväri

Ctrl+Alt+vaihto+5

Komento+optio+vaihto+5

Näytä 2. spottiosaväri

Ctrl+Alt+vaihto+6

Komento+optio+vaihto+6

Näytä 3. spottiosaväri

Ctrl+Alt+vaihto+7

Komento+optio+vaihto+7

Värimallit-paneelin näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Luo uusi värimalli nykyisen värimallin perusteella

Alt-napsauta Uusi värimalli -painiketta

Optio-osoita Uusi värimalli -painiketta

Luo spottivärimalli nykyisen värimallin perusteella

Alt+Ctrl-napsauta Uusi värimalli -painiketta

Optio+komento-osoita Uusi värimalli -painiketta

Muuta asetuksia käyttämättä värimallia

Vaihto+Alt+Ctrl-kaksoisnapsauta värimallia

Vaihto+optio+komento-kaksoisosoita värimallia

Muunnos-paneelin näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Windows

Mac OS

Ota arvo käyttöön ja kopioi objekti

Alt+Enter

Optio+Enter

Ota leveyden, korkeuden tai skaalauksen arvo käyttöön säilyttäen mittasuhteet

Ctrl+Enter

Komento+Enter

Mac OS 10.3x:n ja 10.4:n välisten ristiriitojen ratkaisemisessa käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Toiminto

Mac OS

Avaa Asetukset-valintaikkuna

Komento+K

Avaa Kappaletyylit-paneeli

Komento+F11

Avaa Merkkityylit-paneeli

Komento+vaihto+F11

Avaa Värimallit-paneeli

F5

Avaa Sivut-paneeli

Komento+F12

Pienennä aktiivinen sovellusikkuna

Komento+M

Kätke sovellus

Komento+H

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi