Suurentaminen ja pienentäminen

Zoomaustyökalulla tai Zoomaus-komennoilla suurennetaan julkaisun kokoa näytössä.

Lähentäminen tai loitontaminen

 • Valitse zoomaustyökalu  ja napsauta aluetta, jonka haluat suurentaa. Napsautus suurentaa näkymää seuraavaan esiasetettuun prosenttiin ja keskittää näkymän napsauttamaasi kohtaan. Kun suurennussuhde on suurin mahdollinen, zoomaustyökalun keskusta muuttuu tyhjäksi. Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja napsuta aluetta, jonka haluat pienentää. Jokainen napsautus pienentää näkymää.
 • Jos haluat suurentaa seuraavan oletusprosenttiarvon mukaisesti, aktivoi ikkuna, jota haluat katsoa, ja valitse Näytä > Lähennä. Jos haluat pienentää seuraavan oletusprosenttiarvon mukaisesti, aktivoi ikkuna, jota haluat katsoa, ja valitse Näytä > Loitonna.
 • Voit määrittää tietyn suurennustason kirjoittamalla tai valitsemalla arvon sovelluspalkin Zoomauksen taso -ruutuun.

Huomautus:

Mac OS -käyttöjärjestelmässä voit näyttää suurennuskertoimen tilarivillä piilottamalla sovelluspalkin (Ikkuna > Sovelluspalkki). Windowsissa et voi piilottaa sovelluspalkkia.

 • Voit suurentaa tai pienentää pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna samalla, kun käytät hiiren rullanäppäintä tai tunnistinta.
 • Voit suurentaa valitsemalla zoomaustyökalun ja vetämällä sen suurennettavan alueen ympäri.

Tehokkaan zoomauksen käyttäminen

Tehokkaalla zoomauksella voit selata nopeasti julkaisun sivuja. Tartuntakäden avulla voit lähentää tai loitontaa ja selata koko julkaisua. Tämä toiminto on hyödyllinen etenkin pitkiä julkaisuja käsiteltäessä.

Tehokkaan zoomauksen käyttäminen edellyttää, että olet Sivuasettelunäkymässä.

 1. Valitse käsityökalu .

  Voit ottaa tartuntatyökalun käyttöön myös pitämällä välilyöntinäppäintä tai Alt/Optio-näppäinyhdistelmää painettuna tekstitilassa.

 2. Kun tartuntatyökalu on aktiivisena, paina hiiripainiketta ja pidä sitä painettuna.

  Julkaisua loitonnetaan siten, että näet enemmän aukeamasta. Punainen ruutu ilmaisee näkymäalueen.

 3. Voit selata julkaisun sivuja vetämällä punaista ruutua hiiripainike painettuna. Voit muuttaa punaisen ruudun kokoa nuolinäppäimillä tai hiiren rullanäppäimellä.
 4. Vapauta hiiripainike, kun haluat lähentää uuteen alueeseen julkaisussa.

  Julkaisuikkuna palautuu alkuperäiseen zoomausprosenttiin tai punaisen ruudun kokoon.

Zoomaaminen todelliseen kokoon

 • Kaksoisnapsauta zoomaustyökalua.
 • Valitse Näytä > Todellinen koko.
 • Kirjoita suurennustaso 100 % sovelluspalkin Zoomauksen taso -ruutuun tai valitse arvo luettelosta.

Näkymän säätäminen

Kohdista haluamaasi julkaisun osaan sovittamalla sivut ja aukeamat aktiiviseen ikkunaan ja vierittämällä näkymää.

Sivun, aukeaman tai taittopöydän sovittaminen aktiiviseen ikkunaan

 • Valitse Näytä > Sovita sivu ikkunaan.
 • Valitse Näytä > Sovita aukeama ikkunaan.
 • Valitse Näytä > Koko taittopöytä.

Näkymän vierittäminen

Voit helposti säätää, kuinka sivut tai objektit keskitetään julkaisuikkunaan. Tämä on kätevää myös siirryttäessä sivulta toiselle.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse työkalupaneelista käsityökalu ja napsauta ja vedä sitä julkaisuikkunassa. Voit aktivoida käsityökalun tilapäisesti pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja painamalla välinäppäintä.

  • Napsauta vaaka- tai pystyvierityspalkkia tai vedä vieritysruutua.

  • Paina Page Up- tai Page Down -näppäintä.

  • Vieritä näyttöä ylös tai alas käyttämällä hiiren rullanäppäintä tai tunnistinta. Voit panoroida vasemmalle tai oikealle pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja käyttämällä hiiren rullanäppäintä tai tunnistinta.

Sivujen kääntäminen

InDesignissa on helppo siirtyä julkaisun sivulta toiselle. Useimpien Web-selainten tavoin voit liikkua sivuilla Edellinen- ja Seuraava-painikkeilla. InDesign muistaa, missä järjestyksessä julkaisun sivut on avattu.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat siirtyä julkaisun sivuilla siinä järjestyksessä kuin ne on avattu nykyisen istunnon aikana, valitse Sivuasettelu >Siirry taaksepäin tai Siirry eteenpäin.
  • Jos haluat siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle, napsauta julkaisuikkunan alareunassa olevaa Seuraava sivu -painiketta   tai Edellinen sivu -painiketta  tai valitse Sivuasettelu > Seuraava sivu tai Edellinen sivu.

  Huomautus:

  Sivun siirtymissäätimet huomioivat oikean tai vasemman sidonnan. Jos dokumenttia luetaan esimerkiksi oikealta vasemmalle, painikkeesta tulee Seuraava sivu ‑painike ja painikkeesta tulee Edellinen sivu ‑painike.

  • Jos haluat siirtyä ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle, napsauta julkaisuikkunan vasemmassa alakulmassa olevaa Ensimmäinen aukeama -painiketta  tai Viimeinen aukeama -painiketta  tai valitse Sivuasettelu > Ensimmäinen sivu tai Viimeinen sivu.

  • Jos haluat siirtyä tietylle sivulle, valitse Sivuasettelu > Siirry sivulle, määritä sivunumero ja napsauta OK-painiketta. Napsauta sivuruudun oikealla puolella alanuolta ja valitse sitten sivu.

  Sivun valitseminen sivuruudusta
  Siirtyminen tietylle sivulle valitsemalla sivu sivuruudusta

  • Voit siirtyä sivupohjaan napsauttamalla julkaisuikkunan vasemmassa alareunassa olevaa sivuruutua. Kirjoita sivupohjan nimen pari alkukirjainta ja paina Enter (Windows) tai Return (Mac OS). Voit myös kaksoisnapsauttaa sivupohjan kuvaketta Sivut-paneelissa.

Lisäikkunoiden käsitteleminen

Voit avata lisäikkunoita samaan tai muihin InDesign-julkaisuihin. Lisäikkunoiden avulla voit vertailla aukeamia, varsinkin muita kuin peräkkäisiä aukeamia. Voit myös tarkastella sivua eri suurennuskertoimilla sekä syventyä yksityiskohtiin ja nähdä samalla, kuinka muutokset vaikuttavat sivuasetteluun Voit myös näyttää sivupohjan yhdessä ikkunassa ja siihen perustuvat sivut muissa ikkunoissa, jotta näet, miten sivupohjan muokkaaminen vaikuttaa julkaisun eri osiin.

Kun avaat julkaisun uudelleen, vain viimeisin ikkuna avautuu.

 • Jos haluat luoda uuden ikkunan samaa julkaisua varten, valitse Ikkuna > Järjestä > Uusi ikkuna.
 • Järjestä ikkunat porrastetuksi pinoksi valitsemalla Ikkuna > Järjestä > Limittäin. Valitse Ikkuna > Järjestä > Vierekkäin, jos et halua ikkunoiden peittävän toisiaan.
 • Aktivoi ikkuna napsauttamalla sen välilehteä tai otsikkoriviä. Voit myös vaihtoehtoisesti valita Ikkuna-valikosta näkymän nimen. Saman julkaisun ikkunat on numeroitu luontijärjestyksessä.
 • Voit sulkea kaikki aktiivisen julkaisun ikkunat painamalla vaihto+Ctrl+W (Windows) tai vaihto+komento+W (Mac OS).
 • Voit sulkea kaikkien avoimien julkaisujen kaikki ikkunat painamalla vaihto+Ctrl+Alt+W (Windows) tai vaihto+komento+optio+W (Mac OS).

Reunojen tasoittaminen pehmentämällä

Pehmennys tasoittaa tekstin ja bittikarttojen epätasaisia reunoja pehmentämällä reuna- ja taustapikselien värivaihtelua. Yksityiskohdat eivät katoa, koska ainoastaan reunapikselit muuttuvat.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Näytä suoritus (Windows) tai InDesign > Asetukset > Näytä suoritus (Mac OS).
 2. Valitse Säädä näkymäasetuksia -valikosta näkymäasetus, jossa haluat ottaa käyttöön pehmennyksen.

  Voit valita kussakin näkymässä, onko pehmennys käytössä. Voit esimerkiksi käyttää pehmennystä Laadukas-näkymässä ja poistaa sen käytöstä Nopea-näkymässä.

 3. Valitse Ota pehmennys käyttöön.

Himmennetty teksti

Kun näytön ominaisuudet eivät riitä pienen tekstin näyttämiseen, teksti näkyy himmennettynä palkkina. Tätä sanotaan paikkamerkkitekstiksi. Määritetyn kokoinen tai pienempi teksti ei näy näytössä kirjoitettuna. Tämä vastaa grafiikan paikkamerkkejä.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Näytä suoritus (Windows) tai InDesign > Asetukset > Näytä suoritus (Mac OS).
 2. Valitse Säädä näkymäasetuksia -valikosta näkymäasetus, jonka osalta haluat muuttaa Teksti ei näy -asetusta.

  Voit määrittää eri Teksti ei näy -arvon kutakin näkymäasetusta varten.

 3. Jos haluat käyttää Teksti ei näy, kun alle -ominaisuutta, anna arvo ja napsauta OK.

Jos haluat määrittää, näytetäänkö teksti ja kuvat metatekstinä julkaisua vieritettäessä, avaa Asetukset-valintaikkunan Liittymä-osio, vedä käsityökalun liukusäädin haluamasi suorituskyky–laatu-suhteen kohdalle ja napsauta OK.

Arvojen laskeminen paneeleissa ja valintaikkunoissa

Voit suorittaa pieniä laskutehtäviä missä tahansa numeroja hyväksyvässä muokkausruudussa. Jos haluat esimerkiksi siirtää valittua objektia 3 yksikköä oikealle nykyisillä mittayksiköillä, sinun ei tarvitse laskea uutta vaakasijaintia, vaan voit kirjoittaa Muunnos-paneeliin arvon +3 nykyisen arvon jälkeen.

Paneeleissa käytetään Asetukset-valintaikkunassa valittua mittajärjestelmää. Voit tarvittaessa määrittää arvoja myös muina mittayksikköinä.

 1. Tee numeroita hyväksyvässä tekstiruudussa jokin seuraavista:
  • Korvaa nykyinen arvo matemaattisella lauseella valitsemalla koko nykyinen arvo.

  • Käytä nykyistä arvoa osana matemaattista lausetta siirtämällä kohdistin nykyisen arvon eteen tai jälkeen.

 2. Kirjoita yksinkertainen matemaattinen lauseke, jossa on yksi operaattori, esimerkiksi + (yhteenlasku), - (vähennyslasku), * (kertolasku), / (jakolasku) tai % (prosentti).

  Esimerkiksi 0p0+3 tai 5mm + 4.

 3. Suorita laskutoimitus painamalla Enter- tai Return-näppäintä.

Huomautus:

Voit monistaa valitun objektin Ohjaus- ja Muunnos-paneelissa ja lisätä laskutoimituksen kopioon (alkuperäisen sijasta). Kirjoita laskutoimitus ja paina Alt+Enter (Windows) tai optio+Return (Mac OS).

Arvojen kirjoittaminen paneeleihin ja valintaikkunoihin

Paneeleissa ja valintaikkunoissa käytetään Muokkaa > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset -ikkunassa (Windows) tai InDesign > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset -ikkunassa (Mac OS) määritettyjä mittayksiköitä ja lisäyksiä. Voit kuitenkin määrittää koska tahansa arvoksi minkä tahansa mittayksikön ohittamalla tilapäisesti nykyiset asetukset.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Kirjoita arvo ruutuun ja paina Enter- tai Return-näppäintä.

  • Vedä liukusäädintä.

  • Vedä valitsinta.

  • Muuta arvoa napsauttamalla paneelin nuolipainikkeita.

  • Napsauta ruutua ja muuta arvoa ylä- tai alanuolinäppäimellä.

  • Valitse arvo ruudun valikosta.

Huomautus:

kun teet muutoksia nuolipainikkeilla ja nuolinäppäimillä tai valitset arvon valikosta, InDesign käyttää uutta arvoa heti.