Viivainten ja mittayksiköiden muuttaminen

Voit muuttaa paneelien ja valintaikkunoiden sekä näytössä näkyvien viivainten mittayksiköitä. Voit myös muuttaa asetuksia milloin tahansa ja tilapäisesti ohittaa nykyiset mittayksiköt antamalla uuden arvon. Oletusarvoisesti viivaimilla mittaaminen aloitetaan sivun tai aukeaman vasemmasta yläkulmasta. Voit muuttaa aloituskohtaa siirtämällä nollakohtaa. (Lisätietoja: Nollakohdan muuttaminen.)

Yksikön muuttaminen ei siirrä apuviivoja, ruudukoita tai objekteja. Jos viivaimen jakomerkit muuttuvat, niiden kohdistus vanhojen merkkien mukaan kohdistettuihin objekteihin voi olla väärä.

Julkaisuikkunan viivaimet
Julkaisuikkunan viivaimet

A. Merkityt jakomerkit B. Pääjakomerkit C. Apujakomerkit 

Voit käyttää vaaka- ja pystyviivaimissa eri mittajärjestelmiä. Vaakaviivaimessa käytettävää järjestelmää käytetään myös sarkaimissa, reunuksissa, sisennyksissä ja muissa mitoissa. Jokaisella aukeamalla on oma pystyviivaimensa. Kaikilla pystyviivaimilla on kuitenkin samat asetukset, jotka määritetään Yksiköt ja lisäykset -valintaikkunassa.

Viivainten oletusmittayksikkö on pica (yksi pica vastaa 12:ta pistettä). Mukautettujen mittayksiköiden käyttäminen viivaimessa vaikuttaa viivaimessa näkyviin pääjakomerkkeihin. Jos määrität esimerkiksi pystyviivaimen mukautetuksi mittayksiköksi 12 pistettä, viivaimen pääjakomerkit näkyvät 12 pisteen välein (jos se on mahdollista nykyisellä suurennuksella). Myös merkityt jakomerkit kuuluvat mukautettuihin pääjakomerkkeihin, joten edellisessä esimerkissä viivaimen kolmannen 12 pisteen lisäyksen kohdalla on merkintä 36 pistettä.

Viivainten oletusmittayksikkö on millimetri. Mukautettujen mittayksiköiden käyttäminen viivaimessa vaikuttaa viivaimessa näkyviin pääjakomerkkeihin. Jos määrität esimerkiksi pystyviivaimen mukautetuksi mittayksiköksi 12 pistettä, viivaimen pääjakomerkit näkyvät 12 pisteen välein (jos se on mahdollista nykyisellä suurennuksella). Myös merkityt jakomerkit kuuluvat mukautettuihin pääjakomerkkeihin, joten edellisessä esimerkissä viivaimen kolmannen 12 pisteen lisäyksen kohdalla on merkintä 36 pistettä.

Julkaisuikkunan viivaimet
Pystyviivain, jossa käytetään tuumia (vasemmalla) ja mukautettuja 12 pisteen lisäyksiä (oikealla)

Huomautus:

Määrittämällä pystyviivaimeen mukautetut lisäykset viivaimen pääjakomerkit voidaan kohdistaa rivirekisteriin.

Viivainten näyttäminen ja kätkeminen

 1. Valitse normaalissa näyttötilassa (Näytä > Näyttötila > Normaali) Näytä > Näytä viivaimet tai Kätke viivaimet.

Mittayksiköiden ja viivainten muuttaminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Mac OS).

 2. Voit muuttaa nollakohdan lähtöpistettä Viivaimen yksiköt -osan Nollakohta-valikosta jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos haluat määrittää viivaimen nollakohdan kunkin aukeaman vasempaan yläkulmaan, valitse Aukeama. Vaakaviivain mittaa koko aukeamaa.

  • Jos haluat määrittää viivaimen nollakohdan kunkin sivun vasempaan yläkulmaan, valitse Sivu. Vaakaviivain alkaa nollasta aukeaman jokaisen sivun kohdalla.

  • Määritä viivaimen lähtöpiste selän keskelle valitsemalla Selkä. Vaakaviivaimen arvot ovat negatiivisia selän vasemmalla puolella ja positiivisia selän oikealla puolella.

 3. Voit muuttaa viivainten, valintaikkunoiden ja paneelien mittajärjestelmän valitsemalla haluamasi järjestelmän Vaaka- ja Pysty-kohtiin tai valitsemalla Mukautettu ja määrittämällä pistemäärän, jonka mukaan viivaimen pääjakomerkkien välit määräytyvät.

  Jos otat käyttöön jonkin muun mittajärjestelmän kuin pisteet, Lisäysväli-perusruudukkoarvo näytetään silti pisteinä. Tämä helpottaa pisteinä näytettävien tekstin koon ja rivivälitysarvojen määrittämistä sopiviksi.

 4. Määritä seuraavat kohteet Muut yksiköt ‑kohdassa.

  • Valitse Typographic (Typografia) ‑kohdassa Ha, Points (Pisteet), American point (Yhdysvaltalaiset pisteet), U, Bai tai Mils (Piirut), jotka ovat sommittelussa muun kuin kirjasinkoon mittaamiseen käytettyjä yksiöitä.  

  Huomautus:

  PostScript-pisteiden osalta voit käyttää 72 pistettä tuumaa kohti, 72,27 perinteistä tulostimen pistettä tuumaa kohti tai jotakin muuta mittayksikköä valitsemasi asetuksen mukaan.

  • Valitse Text Size (Tekstikoko) ‑kohdassa Q, Points (Pisteet), Pixels (Pikselit) tai American points (Amerikkalaiset pisteet), jotka ovat kirjasinkoon mittayksiköitä. Pixels (Kuvapisteet) ‑valinta on erityisen hyödyllinen, kun suunnittelet web-julkaisua.

  • Valitse Line (Viiva) ‑kohdassa polun, kehyksen reunojen, kappaleviivojen ja muiden viivojen paksuuden määrittämiseen käytetty yksikkö. Pixels (Kuvapisteet) ‑valinta on erityisen hyödyllinen, kun suunnittelet web-julkaisua.

 5. Jos haluat muuttaa tekstin koolle käyttämääsi arvoa, valitse Tekstin koko -valikosta Pisteet tai Pikselit. Tämä valinta on erityisen hyödyllinen, kun suunnittelet web-julkaisua.

 6. Jos haluat muuttaa viivan paksuudelle käyttämääsi arvoa, valitse Viivan paksuus -valikosta Millimetrit tai Pikselit. Tämä valinta on erityisen hyödyllinen, kun suunnittelet web-julkaisua.

 7. Voit muuttaa pisteiden laskemissa käytettävän arvon määrittämällä haluamasi pistekoon tuumaa kohden kohdassa Pistettä tuumalla.

 8. Määritä seuraavat asetukset Näppäimistön lisäykset -kohdassa:

  Kohdistinnäppäin

  Määrittää lisäyksen siirrettäessä objekteja nuolinäppäimillä.

  Koko/rivivälistys

  Määrittää lisäyksen, jolla pistekokoa tai rivivälistystä kasvatetaan tai pienennetään pikanäppäinten avulla.

  Peruslinjan siirto

  Määrittää lisäyksen siirrettäessä peruslinjaa pikanäppäinten avulla.

  Välistys/merkkiväli

  Määrittää lisäyksen muutettaessa välistystä ja merkkiväliä pikanäppäinten avulla.

 9. Napsauta OK-painiketta.

Huomautus:

Viivaimen yksikköjä voi muuttaa myös napsauttamalla viivainta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valitsemalla yksiköt pikavalikosta. Voit muuttaa vaaka- ja pystyviivainten yksiköt samanaikaisesti napsauttamalla viivainten leikkauskohtaa hiiren kakkospainikkeella tai Ctrl-näppäin alhaalla.

Oletusmittayksiköiden ohittaminen

Voit määrittää mittayksikön, joka poikkeaa oletusarvosta.

 1. Valitse nykyinen arvo paneelista tai valintaikkunasta ja määritä uusi arvo seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla:

  Määritä

  Kirjoita nämä kirjaimet arvon jälkeen

  Esimerkit

  Toiminto

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  tuumaa

  i

  in

  tuumaa

  "

  5,25 i

  5,25 tuumaa

  5,25 tuumaa

  5,25"

  5 1/4 tuumaa

  millimetriä

  mm

  48 mm

  48 millimetriä

  senttimetriä

  cm

  12 cm

  12 senttimetriä

  picaa

  pica

  3 p

  3 picaa

  pistettä

  pt

  p (ennen arvoa)

  6 pt

  p6

  6 pistettä

  Yhdysvaltalaista pistettä

  ap

  6ap

  6 yhdysvaltalaista pistettä

  Picat ja pisteet

  p (arvojen välillä)

  3p6

  3 picaa, 6 pistettä

  pikseliä

  pikseliä

  5 pikseliä

  5 pikseliä

  ciceroa

  c

  5 c

  5 ciceroa

  agaattia

  ag

  5 ag

  5 agaattia

Japanilaiset mittayksiköt

Q ja Ha ovat japanilaisessa oppaassa tai automaattisessa valokuvien luontiohjelmassa käytettäviä yksiköitä, jotka ilmoittavat kirjasinkoon, merkkitiheyden tai rivivälin pituuden. Jokaisen yksikön arvo on 0,25 mm. Q ilmaisee kirjasinkoon, Ha:ta voidaan käyttää rivivälin, objektien välistyksen ja muiden vastaavien elementtien suunnan ja pituuden ilmoittamiseen.

Tietokoneissa voit ilmoittaa kirjasinkoon myös pisteinä (tunnetaan yhdysvaltalaisina pisteinä) sekä rivivälin tai välistyksen Adobe PostScript® ‑pisteinä. Yksi yhdysvaltalainen piste on 0,35146 millimetriä, ja yhdellä tuumalla on 72,27 yhdysvaltalaista pistettä ja 72 PostScript-pistettä.

Nollakohdan muuttaminen

Vaaka- ja pystyviivainten nollat leikkaavat nollakohdassa. Nollakohtaoletuksena on aukeaman ensimmäisen sivun vasen yläkulma. Nollakohdan oletussijainti on näin ollen aina sama suhteessa aukeamaan, mutta se voi näyttää vaihtelevan suhteessa taittopöytään.

Ohjauspaneelin, Tietoja-paneelin ja Muunnos-paneelin X- ja Y-koordinaatit näytetään suhteessa nollakohtaan. Nollakohtaa siirtämällä voit mitata välimatkoja, luoda uuden viitekohdan mittoja varten tai asetella suurikokoisia sivuja vierekkäin. Oletusarvoisesti jokaisen aukeaman ensimmäisen sivun vasemmassa yläkulmassa on yksi nollakohta, mutta voit sijoittaa sen myös sidontaselkään. Voit myös määrittää jokaiselle sivulle oman nollakohdan.

Nollakohdan säätäminen

Kun siirrät nollakohtaa, se siirtyy suhteessa samaan kohtaan kaikilla aukeamilla. Jos siirrät nollakohdan esimerkiksi sivuaukeaman toisen sivun vasempaan yläkulmaan, nollakohta näkyy samassa paikassa julkaisun kaikkien muiden aukeamien toisilla sivuilla.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Voit siirtää nollakohtaa vetämällä se vaaka- ja pystyviivainten leikkauskohdasta paikkaan, johon haluat siirtää nollakohdan.
  Uuden nollakohdan määrittäminen
  Uuden nollakohdan määrittäminen

  • Voit palauttaa nollakohdan alkuperäiseen paikkaansa kaksoisnapsauttamalla vaaka- ja pystyviivainten leikkauskohtaa .

  • Voit lukita nollakohdan tai poistaa sen lukituksen napsauttamalla viivainten nollakohtaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valitsemalla sitten pikavalikosta Lukitse nollakohta.

Oletusnollakohdan muuttaminen

Voit määrittää viivainten oletusnollakohdan ja vaakaviivaimen käyttöalan Asetukset-valintaikkunan Lähtöpiste-asetuksen avulla. Alue määrittää, mittaako viivain sivun reunasta reunaan, koko arkin reunasta reunaan vai, jos kyseessä on monisivuinen aukeama, selän keskeltä sivun reunaan.

Jos määrität viivaimen nollakohdan kunkin aukeaman sidontaselkään, nollakohta lukkiutuu paikalleen. Tällöin et voi siirtää viivaimen nollakohtaa vetämällä sitä viivainten leikkauskohdasta, ellet ensin valitse nollakohdalle jotakin toista asetusta.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Mac OS).
 2. Valitse Viivaimen yksiköt -osan Nollakohta-valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Jos haluat määrittää viivaimen nollakohdan kunkin aukeaman vasempaan yläkulmaan, valitse Aukeama. Vaakaviivain mittaa koko aukeamaa.

  • Jos haluat määrittää viivaimen nollakohdan kunkin sivun vasempaan yläkulmaan, valitse Sivu. Vaakaviivain alkaa nollasta aukeaman jokaisen sivun kohdalla.

  • Määritä viivaimen lähtöpiste selän keskelle valitsemalla Selkä. Vaakaviivaimen arvot ovat negatiivisia selän vasemmalla puolella ja positiivisia selän oikealla puolella.

Huomautus:

Voit muuttaa vaakaviivaimen nollakohdan asetuksia myös pikavalikosta. Avaa valikko napsauttamalla vaakaviivainta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS).

Objektien mittaaminen

Mittatyökalu laskee minkä tahansa kahden pisteen välisen etäisyyden julkaisuikkunassa. Kun mittaat etäisyyden pisteestä toiseen, etäisyys näkyy Tietoja-paneelissa. Kaikki muut mittaukset paitsi kulman mittaus lasketaan julkaisuun määritetyillä mittayksiköillä.

Kun olet mitannut kohteen mittatyökalulla, viivat pysyvät näkyvissä, kunnes teet uuden mittauksen tai valitset toisen työkalun.

Mittaa kahden pisteen välisen etäisyyden

 1. Varmista, että Tietoja-paneeli on näkyvissä (Ikkuna > Tietoja).
 2. Valitse mittatyökalu . (Voit avata mittatyökalun napsauttamalla pipettityökalua ja pitämällä hiiren painikkeen alhaalla.)
 3. Napsauta ensimmäistä pistettä ja vedä toiseen pisteeseen. Jos haluat työkalun liikkeen muuttuvan 45 asteen välein, pidä vaihtonäppäintä alhaalla vetäessäsi. Et voi vetää taittopöydän ja aukeaman ulkopuolelle.

Leveys- ja korkeusmitat näkyvät Tietoja-paneelissa.

Kulmien mittaaminen

 1. Varmista, että Tietoja-paneeli on näkyvissä (Ikkuna > Tietoja).
 2. Valitse mittatyökalu . (Voit avata mittatyökalun napsauttamalla pipettityökalua ja pitämällä hiiren painikkeen alhaalla.)
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Mittaa kulma x-akselista lukien vetämällä työkalua.

  • Jos haluat mitata mukautetun kulman, luo kulman ensimmäinen viiva vetämällä. Kohdista työkalu mittausviivan aloitus- tai lopetuspisteen päälle. Luo kulman toinen viiva joko kaksoisnapsauttamalla ja vetämällä tai pitämällä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla ja vetämällä.

   Kun mittaat mukautetun kulman, ensimmäisen linjan pituus on Tietoja-paneelissa D1 ja toisen D2.

Yleistä Tietoja-paneelista

Tietoja-paneelissa on tietoja valituista objekteista, nykyisestä julkaisusta tai valitun työkalun alla olevasta alueesta. Tietoja-paneeli näyttää myös sijaintia, kokoa ja kiertoa koskevat tiedot. Kun siirrät objektia, Tietoja-paneeli näyttää sen sijainnin myös suhteessa alkuperäiseen sijaintiin.

Tiedot-paneelista voit myös helposti tarkastaa juttujen sana- ja merkkimäärät.

Toisin kuin muut InDesign-paneelit, Tietoja-paneeli on vain katselua varten. Siihen ei voi määrittää arvoja, eikä sen näyttämiä arvoja voi muokata. Voit tarkastella lisätietoja valitusta objektista valitsemalla paneelivalikosta Näytä asetukset.

Tietoja-paneeli
Tietoja-paneeli

A. Kohdistimen vaakasijainti (X) B. Kohdistimen pystysijainti (Y) C. Objektin tai työkalun siirtymisetäisyys suhteessa aloituskohtaan D. Leveys nykyisinä yksikköinä E. Korkeus nykyisinä yksikköinä F. Kiertoaste 

Tietoja-paneelin näyttäminen

 1. Valitse Ikkuna > Tietoja.

Voit muuttaa nykyistä mittajärjestelmää napsauttamalla pluskuvakkeen vieressä olevaa pientä kolmiota.

Laske sanamäärä

 1. Sijoita tekstin lisäyskohta tekstikehykseen tai valitse teksti.
 2. Valitse Ikkuna > Tietoja.

Tiedot-paneeli näyttää jutussa tai valitussa tekstissä olevien sanojen ja merkkien määrän. Jos osa tekstistä on ylijuoksevaa, näkyviin tulee plusmerkki (+) ja sen jälkeen luku, joka ilmaisee ylijuoksevien merkkien, sanojen tai rivien määrän.

Tietoja-paneelin lisäasetusten tarkasteleminen

 1. Valitse Tietoja-paneelivalikosta Näytä asetukset.

  Valitun työkalun tai objektin mukaan lisätiedot voivat olla seuraavanlaisia:

  • Valitun objektin täytön ja viivan väriarvot sekä tiedot liukuväreistä .

  • Värimallien nimet. Voit myös näyttää väriavaruuden arvot napsauttamalla täyttö- tai viivakuvakkeen vieressä olevaa pientä kolmiota.

  • Tiedot nykyisestä julkaisusta, jos julkaisusta ei ole mitään valittuna, kuten sijainti, viimeinen muokkauspäivämäärä, tekijä ja tiedostokoko.

  • Merkkien, sanojen, rivien ja kappaleiden määrä, kun luot tekstinlisäyskohtia tai valitset tekstiä tekstityökalulla. (Jos osa tekstistä on ylijuoksevaa, näkyviin tulee plusmerkki (+) ja sen jälkeen luku, joka ilmaisee ylijuoksevien merkkien, sanojen tai rivien määrän.)

  • Tiedostotyyppi, tarkkuus ja väriavaruus, kun valittuna on kuvatiedosto. Tarkkuus näkyy sekä todellisina kuvapisteinä tuumaa kohti (alkuperäisen kuvatiedoston tarkkuus) ja käytössä olevina kuvapisteinä tuumaa kohti (kuvatiedoston tarkkuus sen jälkeen, kun sen kokoa on muutettu InDesignissa). Jos värienhallinta on käytössä, näyttöön tulee myös ICC-värienhallintaprofiili.

  • Valitun merkin Unicode-koodipiste. Kun valitset tekstityökalulla yhden merkin, näyttöön tulee julkaisuun tallennettu Unicode-arvo.

  • Valitun merkin Mojikumi-luokka.

  • Kallistuskulma tai vaaka- ja pystyskaalaus, jos kallistustyökalu, skaalaustyökalu tai vapaa muunto -työkalu on valittuna.