Mikä muuttuu?

Käyttöliittymien toteutukseen käytetään Photoshopissa tästä lähtien Flex-perustaisten komentosarjojen sijaan Mondo-perustaisia komentosarjoja. Useissa aiemmissa Photoshop-versioissa Mondo-käyttöliittymäkehyksen avulla on luotu käyttöliittymiä monia sisäisiä laajennuksia, kuten Tallenna Webiä varten ‑komentoa ja Photoshopin suodinvalikoimaa varten. Tämän uuden ominaisuuden ansiosta komentosarjoilla toteutettavissa käyttöliittymissä voidaan nyt käyttää Mondo-kehystä.

Miksi tämä muutos tehdään?

Tämän muutoksen myötä komentosarjoilla toteutettavat käyttöliittymät voivat jatkossa tukea HiDPI/Retina-näyttöjä ja niiden ulkoasu on yhdenmukainen muun sovelluskäyttöliittymän kanssa.

Luettelo valintaikkunoista, joihin muutos vaikuttaa

Alla on luettelo sovelluksen valintaikkunoista, joihin tämä muutos vaikuttaa:

ValintaikkunaValikko
Kontaktiarkki IITiedosto > Automaattinen > Kontaktiarkki II
Ehdollinen tilan muunnosTiedosto > Automaattinen > Ehdollinen tilan muunnos
Sovita kuvaTiedosto > Automaattinen > Sovita kuva
LinssikorjausTiedosto > Automaattinen > Linssikorjaus
Yhdistä HDR Pro ‑kuvaanTiedosto > Automaattinen > Yhdistä HDR Pro ‑kuvaan
Valokuvien yhdistäminenTiedosto > Automaattinen > Valokuvien yhdistäminen
Värihaun taulukkojen vientiTiedosto > Vie > Värihaun taulukot
Tasovedokset tiedostoihinTiedosto > Vie > Tasovedokset tiedostoihin
Tasovedokset PDF-tiedostoonTiedosto > Vie > Tasovedokset PDF-tiedostoon
Piirtoalustat PDF-tiedostoonTiedosto > Vie > Piirtoalustat PDF-tiedostoon
Tasojen vieminen tiedostoihin
Tiedosto > Vie > Tasot tiedostoihin
KuvaprosessoriTiedosto > Komentosarjat > Kuvaprosessori
Scripts Event ManagerTiedosto > Komentosarjat > Scripts Event Manager
Tasojen lataaminenTiedosto > Komentosarjat > Lataa tiedostot pinoon
Kuvan tilastotiedotTiedosto > Komentosarjat > Tilastotiedot
Mitta-asteikon merkkiKuva > Analyysi > Sijoita mitta-asteikon merkki
LiekkiSuodin > Muodosta > Liekki
KehysSuodin > Muodosta > Kehys
PuuSuodin > Muodosta > Puu
Lataus Sketchfabiin3D > Jaa 3D-taso Sketchfabissa
Esimääritysten tuonti ja vientiMuokkaa > Esimääritykset > Vie/tuo esimääritykset
Tiilitäyttö

Muokkaa > Täytä

Valitse avattavasta kohdevalikosta Kuvio

Valitse Komentosarja

Valitse haluamasi vaihtoehto avattavasta Komentosarjat-valikosta

Ristikudos
Sijoita reitille
Satunnainen täyttö
Symmetrinen täyttö
  

Käyttöliittymän asettelu: Mondo vs. Flex

Käyttöliittymien luontiin käytettäviin sovelluskäyttöliittymiin ei ole tehty muutoksia. Ryhmittelywidget toimii kuitenkin Mondo-kehyksessä eri tavalla kuin Flex-kehyksessä.

Flexin ryhmittelywidget oli täysin näkymätön ja se määritti widgetien asettelussa käytetyn ryhmittelytavan. Sen sijaan Mondon ryhmittelywidgetillä on oma taustansa, eikä sitä voida asettaa päällekkäin muiden widgetien kanssa.

Esimerkiksi jos kaksi ryhmää on asetettu päällekkäin ja kukin ryhmä sisältää widgetejä, jotka eivät ole päällekkäisiä toisen ryhmän widgetien kanssa, kaikki widgetit näkyvät Flex-kehyksessä.

Ryhmittelywidget – Flex

Vastaavassa tilanteessa Mondo-kehyksessä päällimmäisenä oleva ryhmä estää sen alla olevaa ryhmää näkymästä.

Ryhmittelywidget – Mondo

Huomautus:

Samasta syystä osa käyttäjistä saattaa huomata, että käytettäessä heidän nykyisiä komentosarjojaan Mondo-kehyksessä käyttöliittymän asettelu on virheellinen. Tässä tapauksessa kaikkia virheellisiä komentosarjoja täytyy muokata poistamalla ryhmittelywidgetien päällekkäisyydet. Uudet Mondo-kehyksessä luodut komentosarjat tai siinä toimiviksi muokatut komentosarjat toimivat myös Flex-kehyksessä.

HiDPI-tuki

Tämän muutoksen myötä komentosarjojen avulla toteutettavat käyttöliittymät tukevat nyt myös HiDPI-näyttöjä. Komentosarjoihin ei tarvitse tehdä mitään muutoksia, jotta käyttöliittymät toimisivat HiDPI-näytöissä. Kuvaresurssien 2x-versiot täytyy vain sijoittaa kuvaresurssien 1x-versioiden rinnalle nimeämällä 2x-versiot niitä vastaavien 1x-versioiden tiedostonimien mukaan ja liittämällä nimien perään pääte "@2X".

Esimerkiksi jos kuvaresurssin 1x-version nimi on kuvaTiedosto.png, vastaavan 2x-version nimeksi määritetään kuvaTiedosto@2X.png. Molemmat tiedostot on tallennettava samaan sijaintiin.

Huomautus:

Jos kuvaresurssin 2x-versiota ei löydy, käytetään sen 1x-versiota.

Tunnetut ongelmat

  • Flash Player ‑widgetiä ei enää tueta. Komentosarjoilla toteutettavien käyttöliittymien kautta ei voi enää toistaa SWF/Flash/Flex-tiedostoja.
  • Puunäkymäwidgetiä ei tueta.
  • Grafiikan piirtämistä ei tueta valintaruutu- ja valintapainikewidgeteissä.
  • Painikkeiden taustaväriä ei voi muuttaa.
  • Piirrettyjen grafiikoiden muodot eivät ole pehmeäreunaisia.
     

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö