אפשרויות תיבת הדו-שיח Manage Sites

תיבת הדו-שיח Manage Sites היא הפתח לפונקציות אתר שונות של Dreamweaver. מתוך תיבת דו-שיח זו ניתן לפתוח בתהליכים של יצירת אתר חדש, עריכת אתר קיים, שכפול אתר, הסרת אתר או ייבוא וייצוא של הגדרות אתר.

הערה:

תיבת הדו-שיח Manage Sites אינה מאפשרת לך להתחבר לשרת המרוחק או לפרסם בו קבצים. להוראות להתחברות לשרת מרוחק, ראה התחברות לשרת מרוחק. אם אתה מנסה להתחבר לאתר אינטרנט קיים, ראה עריכת אתר אינטרנט מרוחק קיים.

‏‫אפשרויות תיבת הדו-שיח Manage Sites‬ (CS6 ואילך)

 1. בחר Site ‏> Manage Sites.

  תופיע רשימת אתרים. אם עדיין לא יצרת אתרים, רשימת האתרים תהיה ריקה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  יצירת אתר חדש

  לחץ על הלחצן New Site כדי ליצור אתר Dreamweaver חדש. לאחר מכן ציין את השם והמיקום של האתר החדש בתיבת הדו-שיח Site Setup . למידע נוסף, ראה הגדרת גרסה מקומית של האתר.

  ייבוא אתר

  לחץ על לחצן Import Site כדי לייבא אתר. למידע נוסף, ראה ייבוא וייצוא של הגדרות אתר.

  הערה: ‏‫תכונת הייבוא מייבאת רק הגדרות אתר שעברו ייצוא בעבר מ-Dreamweaver. היא אינה מייבאת קובצי אתר ליצירת אתר Dreamweaver חדש. למידע נוסף על יצירת אתר חדש ב-Dreamweaver, ראה הגדרת גרסה מקומית של האתר.

  יצירת אתר חדש של Business Catalyst

  לחץ על לחצן New Business Catalyst Site כדי ליצור אתר חדש של Business Catalyst. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת אתר זמני של Business Catalyst.

  ייבוא אתר של Business Catalyst

  לחץ על לחצן Import Business Catalyst Site כדי לייבא אתר קיים של Business Catalyst. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא אתר של Business Catalyst.

 3. עבור אתרים קיימים, זמינות גם האפשרויות הבאות:

  Delete

  מוחקת את האתר שנבחר ואת כל פרטי ההגדרה שלו מהרשימה של אתרי Dreamweaver; היא לא מוחקת את קובצי האתר בפועל. (אם ברצונך להסיר את קובצי האתר מהמחשב, עליך לעשות זאת ידנית.) כדי למחוק אתר מ-Dreamweaver, בחר את האתר ברשימת האתרים ולאחר מכן לחץ על הלחצן Delete. לא ניתן לבטל פעולה זו.

  Edit

  מאפשרת לך לערוך מידע כגון שם משתמש וסיסמה וכן פרטי שרת עבור אתר Dreamweaver קיים. בחר את האתר הקיים ברשימת האתרים ולחץ על הלחצן Edit כדי לערוך את האתר הקיים. (תיבת הדו-שיח Site Setup תיפתח לאחר שתלחץ על לחצן Edit עבור אתר נבחר.) לקבלת מידע נוסף על אפשרויות העריכה של אתר קיים, לחץ על לחצן Help במסכים השונים של תיבת הדו-שיח Site Setup.

  Duplicate

  יוצר עותק של אתר קיים. כדי לשכפל אתר כלשהו, בחר את האתר ברשימת האתרים ולחץ על הלחצן Duplicate. האתר המשוכפל מופיע ברשימת האתרים כשהמילה "copy" מצורפת לשמו. כדי לשנות את שם האתר המשוכפל, השאר את האתר מסומן ולחץ על הלחצן Edit.

  Export

  ‏‫מאפשרת לך לייצא את הגדרות האתר שנבחר בתור קובץ XML‏ (‎*.ste). למידע נוסף, ראה ייבוא וייצוא של הגדרות אתר.

אפשרויות תיבת הדו-שיח Manage Sites‏ (CS5 ו-CS5.5)

 1. בחר Site ‏> Manage Sites ובחר אתר מהרשימה משמאל.

 2. לחץ על לחצן כדי לבחור אחת מהאפשרויות, בצע את השינויים הנחוצים ולחץ על Done.

  New

  מאפשר ליצור אתר חדש. בעת הלחיצה על הלחצן New, תיבת הדו-שיח Site Setup נפתחת ומאפשרת לך לתת שם ולציין מיקום עבור האתר החדש. למידע נוסף, ראה הגדרת גרסה מקומית של האתר.

  Edit

  מאפשר לך לערוך מידע כגון שם משתמש וסיסמה וכן פרטי שרת עבור אתר Dreamweaver קיים. בחר את האתר הקיים ברשימת האתרים משמאל ולחץ על הלחצן Edit כדי לערוך את האתר הקיים. למידע נוסף על אפשרויות עריכה של אתר קיים, ראה התחברות לשרת מרוחק.

  Duplicate

  יוצר עותק של אתר קיים. כדי לשכפל אתר כלשהו, בחר את האתר ברשימת האתרים משמאל ולחץ על הלחצן Duplicate. האתר המשוכפל מופיע ברשימת האתרים כשהמילה "copy" מצורפת לשמו. כדי לשנות את שם האתר המשוכפל, השאר את האתר מסומן ולחץ על הלחצן Edit.

  Remove

  האפשרות מסירה את האתר שנבחר ואת כל פרטי ההגדרה שלו מהרשימה של אתרי Dreamweaver; היא לא מוחקת את קובצי האתר בפועל. (אם ברצונך להסיר את קובצי האתר מהמחשב, עליך לעשות זאת ידנית.) כדי למחוק אתר מ-Dreamweaver, בחר את האתר ברשימת האתרים ולאחר מכן לחץ על הלחצן Remove. לא ניתן לבטל פעולה זו.

  Export/Import

  מאפשר לך לייצא את הגדרות האתר שנבחר בתור קובץ XML ‏(‎*.ste) או לייבא הגדרות אתר. למידע נוסף, ראה ייבוא וייצוא של הגדרות אתר.

  הערה: תכונת הייבוא מייבאת רק הגדרות אתר שעברו ייצוא בעבר. היא אינה מייבאת קובצי אתר ליצירת אתר Dreamweaver חדש. למידע נוסף על יצירת אתר חדש ב-Dreamweaver, ראה הגדרת גרסה מקומית של האתר.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?