למד כיצד ליצור חיבור לשרת מרוחק של אתר אינטרנט ולהוריד את הקבצים למחשב שלך כדי לערוך ב-Dreamweaver.

ניתן להשתמש ב-Dreamweaver להעתקת אתר אינטרנט מרוחק קיים (או חלק מאתר מרוחק) לדיסק הקשיח המקומי כדי לערוך אותו בדיסק, גם אם לא השתמשת ב-Dreamweaver ליצירת האתר המקורי. אתה זקוק לפרטי ההתחברות הנכונים ועליך להתחבר לשרת המרוחק של האתר לפני שתוכל לערוך את האתר.

תרחיש כאשר ברצונך להעתיק אתרי אינטרנט משרת מרוחק ולערוך אותם

לעתים עליך לעבוד באתרי אינטרנט שכבר התפרסמו באינטרנט אשר כבר אין לך את הקבצים עבורם.

בתרחיש כזה, באפשרותך להעביר את הקבצים למערכת המקומית שלך ולערוך אותם ב-Dreamweaver.

תהליכי עבודה ברמה גבוהה

לקבלת קבצים משרת מרוחק כדי לערוך אותם ב-Dreamweaver, בצע את המשימות הבאות:

 1. צור תיקייה מקומית שתכלול את האתר הקיים, והגדר את התיקייה כתיקייה המקומית של האתר.

  למידע נוסף, ראה הגדרת גרסה מקומית של האתר.

  הערה:

  יש לשכפל מקומית את כל המבנה של החלק הרלוונטי של האתר המרוחק הקיים.

 2. הגדר תיקייה מרוחקת בעזרת נתוני הגישה מרחוק של האתר הקיים. יש להתחבר לאתר המרוחק כדי להוריד את הקבצים למחשב שלך לפני שתוכל לערוך אותם. 

  לקבלת מידע נוסף, ראה התחברות לשרת publishing server.

  ודא שבחרת בתיקיית השורש הנכונה לאתר המרוחק.

 3. בחלונית Files ‏(Window >‏ Files), לחץ על הלחצן Connects To Remote Server (לצורך גישה דרך שרת FTP) או על הלחצן Refresh (לצורך גישת רשת) בסרגל הכלים כדי להציג את האתר המרוחק.

 4. ערוך את האתר:
  • אם ברצונך לעבוד עם כל האתר, בחר את תיקיית השורש של האתר המרוחק בחלונית Files, ולחץ על Get File(s) From Remote Server‎ בסרגל הכלים להורדת כל האתר לדיסק המקומי.
  • אם ברצונך לעבוד רק עם אחד מהקבצים או אחת מהתיקיות באתר, אתר את הקובץ או התיקייה בתצוגת Remote בחלונית Files, ולחץ על Get File(s) From Remote Server‎ בסרגל הכלים להורדת קובץ זה לדיסק המקומי.

  הערה:

  בעת עריכת חלק אחד בלבד של האתר, הקפד לכלול את הקבצים התלויים בו, כגון קובצי תמונה.

Dreamweaver ישכפל באופן אוטומטי את החלק הדרוש ממבנה האתר המרוחק כדי למקם את הקובץ שהורד בחלק הנכון בהיררכיית האתר. 

לאחר הורדת הקבצים, ניתן לראות את הקבצים בחלונית Files.

לאחר שתסיים לבצע את העריכות שלך, תוכל לפרסם מחדש את הגרסאות החדשות של הקבצים בשרת, או להגדיר אתר מרוחק אחר הקשור לאותה ספרייה מקומית, ולפרסם את הקבצים הערוכים בשרת אחר לגמרי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת