Business Catalyst הוא יישום מתארח לבנייה ולניהול של עסקים מקוונים. השימוש בפלטפורמה מאוחדת זו ללא בסיס קידוד מאפשר לך לבנות כל דבר, החל מאתרי אינטרנט ועד לחנויות מקוונות רבות עוצמה.

השילוב של Dreamweaver עם Business Catalyst מאפשר לך ליצור ולעדכן אתר של Business Catalyst ב-Dreamweaver. לאחר יצירת אתר של Business Catalyst, ניתן להתחבר לשרת של Business Catalyst. השרת מספק קבצים ותבניות שבהם באפשרותך להשתמש לבניית האתר.

התקן את התוסף Business Catalyst

כדי להתקין את התוסף, עבור אל Window ‏> Browse Add-Ons. כעת תראה את הדף Adobe Creative Cloud Add-Ons. חפש את התוסף Business Catalyst ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להתקנת התוסף.

חשוב: לפני התקנת תוספים, עליך לוודא שהפעלת סנכרון קבצים עבור חשבון Adobe Creative Cloud שלך. לפרטים נוספים, קרא את המאמר הפעלת סנכרון קבצים ב-Adobe Creative Cloud.

יצירת אתר זמני של Business Catalyst

 1. בחר Site >‏ Manage Sites.

 2. לחץ על New Business Catalyst Site.

 3. היכנס באמצעות אישורי Adobe ID שלך.

 4. הזן את תאריך הלידה שלך ולחץ על Update.

 5. בתיבת הדו-שיח Create Temporary Site, הזן את פרטי האתר ולחץ על Create Free Temporary Site.

  הערה:

  הודעות דוא"ל הקשורות לפרטים של חשבון Business Catalyst שברשותך יישלחו אליך לאחר יצירת האתר. הודעות דוא"ל אלה מכילות פרטים אודות האתר שלך, כגון פרטים לגבי צעדים ראשונים, כתובות URL לאתר שיצרת ולאתר הניהול.

 6. בחר תיקייה במחשב עבור האתר המקומי.

  הערה:

  אם תלחץ על Cancel, האתר ייווצר ב-Business Catalyst אך הוא לא יוצג ב-Dreamweaver. אותו תרחיש מתקיים אם יש בעיה ברשת במהלך יצירת אתר של Business Catalyst.

 7. הזן את הסיסמה המשויכת ל-Adobe ID שלך.

 8. לאחר השלמת פעילות הקבצים, לחץ על Done.

 9. בחר Window >‏ File. התצוגה המקומית של האתר שיצרת מוצגת.

 10. בחר Remote Server בתפריט.

 11. הזן את שם ה-Adobe ID המשויך לסיסמה שלך.

  כעת תראה את מבנה הקבצים בשרת המרוחק.

ייבוא אתר של Business Catalyst

למידע על הסבת אתרים שיצרת קודם לכן באמצעות ההרחבה של Business Catalyst, ראה הסבת אתרי Business Catalyst ל-Dreamweaver CS6.

 1. בחר Site ‏> Manage Sites.

 2. לחץ על Import Business Catalyst Site. רשימת אתרי Business Catalyst שיצרת עם Adobe ID מוצגת.

 3. בחר באתר ולחץ על Import Site.

 4. ציין מיקום במחשב עבור האתר שאותו אתה מנסה לייבא.

 5. הזן את הסיסמה המשויכת ל-Adobe ID שלך.

 6. לאחר השלמת פעילות הקבצים, לחץ על Done.

ניהול קבצים

מאחר ש-Business Catalyst מהווה גם שירות אחסון לאתרי אינטרנט, באפשרותך להשתמש ב-Dreamweaver לניהול קובצי אתרים מקומיים ומרוחקים. למידע נוסף, ראה הסעיפים שלהלן:

הוספת מודולים, נתונים או גזירים

 1. בחר Window >‏ Business Catalyst לפתיחת החלונית Business Catalyst.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להוספת מודול של Business Catalyst, בחר בכרטיסייה Modules.
  • להוספת תגים, בחר בכרטיסייה Data. התגים יוצגו בעת עריכת קבצים שתומכים בתגים, כמו הדף affiliate.html שבתיקייה Layouts/Affiliate/‎.
 3. הרחב את המודול ולחץ על המודול שאותו ברצונך להוסיף לקובץ.

 4. ספק את המידע הדרוש, ולחץ על Insert.

 5. אם האתר הנוכחי משתמש במנגנון העיבוד החדש, הכרטיסייה Snippets מוצגת. באמצעות האפשרויות בכרטיסייה Snippet, ניתן להוסיף גזירי קוד, כגון חזרה ואזורים מותנים, מקטעי הערות וקובץ נכלל (פועל בדומה לקובץ נכלל בצד השרת).

 6. לחץ על Live כדי להציג את הדף בתצוגה מקדימה כפי שהוא ייראה בדפדפן אינטרנט.

עריכת מאפייני אובייקטים של Business Catalyst

בדומה לעריכת אובייקטים אחרים בדף אינטרנט, ניתן להשתמש ב-Property Inspector כדי לערוך מאפיינים של אובייקטים במודולים של Business Catalyst.

אם אינך רואה את האפשרויות לעריכת המאפיינים, בדוק אם יש לך הרשאות לעריכת הקובץ. כמו כן, במודולים מסוימים ניתן לערוך את הדף רק באתר הניהול המקוון.