למד כיצד להגדיר גרסה מקומית של אתר האינטרנט שלך בתור אתר Dreamweaver, ולהשתמש בתיבת הדו-שיח Manage Sites כדי להגדיר אתרים מרובים ולנהל אותם.

אף על פי שניתן לעבוד ב-Dreamweaver מבלי ליצור תיקיית שורש של האתר המקומי, מומלץ להגדיר תיקיית אתר מקומי של Dreamweaver עבור כל אתר אינטרנט חדש שאתה יוצר.

יצירת תיקיית אתר מקומי מאפשרת ל-Dreamweaver לדעת היכן קובצי האתר שלך כדי ליצור את כל הקישורים הפנימיים כהלכה, וכדי לעדכן אותם כשאתה מעביר קבצים למיקום אחר בתוך האתר.

לקבלת מידע נוסף על התועלת שביצירת אתרים מקומיים, ראה היתרונות של אתר Dreamweaver.

כדי להגדיר גרסה מקומית של האתר, עליך לציין את התיקייה המקומית שבה בכוונתך לאחסן את כל קובצי האתר.

התיקייה המקומית יכולה להיות במחשב המקומי או בשרת רשת. ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח Site > ‏New Site או Site > ‏Manage Sites ב-Dreamweaver להגדרת אתרים מרובים ולניהול שלהם.

לפני שתתחיל

זהה או צור את התיקייה במחשב לאחסון הגרסה המקומית של קובצי האתר. התיקייה יכולה להיות בכל מקום במחשב. לאחר מכן, ציין תיקייה זו בתור האתר המקומי שלך ב-Dreamweaver.

לקבלת ערכת לימוד בווידאו לגבי הגדרת אתר Dreamweaver חדש, ראה הגדרת אתר ב-Dreamweaver.

שיטות עבודה מומלצות למתן שמות לקבצים ולתיקיות

פעל לפי ההנחיות הבאות למתן שמות לקבצים ולתיקיות:

 • שמות קבצים ותיקיות באתרי האינטרנט לא יכולים להכיל רווחים או את התווים הבאים: /\?%*:|"<>.
 • אף על פי שמותר להשתמש בתווים מיוחדים אחרים, עדיף להגביל את השימוש לתווים אלפאנומריים מקפים, נקודות ותווי קו תחתון.
 • רוב השמות של הקבצים והתיקיות מהווים חלק מכתובות URL של דפי אינטרנט, ולכן הקפד לבחור שמות קצרים אך בעלי משמעות. כתובות URL ארוכות מקשות על המשתמשים לזכור אותן ולהקליד אותן בדפדפנים בהתקנים ניידים.
 • השתמש רק באותיות קטנות לשמות קבצים ותיקיות כדי למנוע קשיים באיתור קבצים. רוב שרתי האינטרנט מבוססים על Linux, ולכן הם תלויי רישיות.

תיבת הדו-שיח Site Setup

תיבת הדו-שיח Manage Sites היא הפתח לפונקציות אתר שונות של Dreamweaver. מתוך תיבת דו-שיח זו ניתן לפתוח בתהליכים של יצירת אתר חדש, עריכת אתר קיים, שכפול אתר, הסרת אתר או ייבוא וייצוא של הגדרות אתר.

כדי להגדיר ולנהל אתר, השתמש בתיבות הדו-שיח Site > ‏New Site, או Site > ‏Manage Sites.

תיבת הדו-שיח Site setup
תיבת הדו-שיח Site setup

New Site

לחץ על הלחצן New Site כדי ליצור אתר Dreamweaver חדש. לאחר מכן ציין את השם והמיקום של האתר החדש בתיבת הדו-שיח Site Setup.

Import Site

לחץ על לחצן Import Site כדי לייבא אתר. למידע נוסף, ראה ייבוא וייצוא של הגדרות אתר.

הערה:

תכונת ייבוא האתר מייבאת רק הגדרות אתר שעברו ייצוא בעבר מ-Dreamweaver. היא אינה מייבאת קובצי אתר ליצירת אתר Dreamweaver חדש.

עבור אתרים קיימים, זמינות גם האפשרויות הבאות:

Delete

 מוחקת את האתר שנבחר ואת כל פרטי ההגדרה שלו מהרשימה של אתרי Dreamweaver; היא לא מוחקת את קובצי האתר בפועל. (אם ברצונך להסיר את קובצי האתר מהמחשב, עליך לעשות זאת ידנית.) כדי למחוק אתר מ-Dreamweaver, בחר את האתר ברשימת האתרים ולאחר מכן לחץ על הלחצן Delete. לא ניתן לבטל פעולה זו.

Edit

 מאפשרת לך לערוך מידע כגון שם משתמש וסיסמה וכן פרטי שרת עבור אתר Dreamweaver קיים. בחר את האתר הקיים ברשימת האתרים ולחץ על הלחצן Edit כדי לערוך את האתר הקיים. (תיבת הדו-שיח Site Setup תיפתח לאחר שתלחץ על לחצן Edit עבור אתר נבחר.) לקבלת מידע נוסף על אפשרויות העריכה של אתר קיים, לחץ על לחצן Help במסכים השונים של תיבת הדו-שיח Site Setup.

Duplicate

 יוצר עותק של אתר קיים. כדי לשכפל אתר כלשהו, בחר את האתר ברשימת האתרים ולחץ על הלחצן Duplicate. האתר המשוכפל מופיע ברשימת האתרים כשהמילה "copy" מצורפת לשמו. כדי לשנות את שם האתר המשוכפל, השאר את האתר מסומן ולחץ על הלחצן Edit.

Export

‏‫מאפשרת לך לייצא את הגדרות האתר שנבחר בתור קובץ XML‏ (‎*.ste). למידע נוסף, ראה ייבוא וייצוא של הגדרות אתר.

הגדרת גרסה מקומית של האתר

 1. ב-Dreamweaver, בחר Site >‏ ‏New Site.

 2. בתיבת הדו-שיח Site Setup, ודא שהקטגוריה Site נבחרה.

 3. בתיבת הטקסט Site Name, הזן שם עבור האתר. שם זה מופיע בחלונית Files ובתיבת הדו-שיח Manage Sites. השם אינו מופיע בדפדפן.

 4. בתיבת הטקסט Local Site Folder, ציין את התיקייה שזיהית קודם – התיקייה במחשב לאחסון הגרסה המקומית של קובצי האתר. לחץ על סמל התיקייה מימין לתיבת הטקסט כדי לאתר את התיקייה.

  הגדרת תיקיית אתר מקומי
  הגדרת תיקיית אתר מקומי

 5. אם ברצונך להשתמש ב-Git כדי לנהל את הקבצים עבור האתר שלך, בחר את תיבת הסימון Associate a Git Repository With This Site. 

  • אם אתה משתמש ב-Git בפעם הראשונה וברצונך לשייך את האתר שאתה יוצר ל-Git, בחר Initialize As a Git Respository.
  • אם כבר יש לך פרטי כניסה ל-Git וברצונך לשייך את האתר שאתה יוצר למאגר קיים, בחר Clone Existing Git Repository Using URL.
 6. לחץ על Save כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Site Setup. כעת תוכל להתחיל לעבוד על קובצי האתר המקומי ב-Dreamweaver.

מיקום תיקייה זו הוא המקום שבו אתה שומר את העותקים הפעילים של דפי אינטרנט במחשב המקומי.

לאחר מכן, אם ברצונך לפרסם את הדפים כך שיהיו זמינים לציבור, עליך להגדיר תיקייה מרוחקת (או שרת Publishing Server) – מקום במחשב מרוחק שבו פועל שרת אינטרנט המכיל עותקים שפורסמו של הקבצים המקומיים שלך.

לקבלת מידע על הגדרת שרת מרוחק (או שרת Publishing Server) והתחברות אליו, ראה התחברות לשרת Publishing Server.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת