ייבוא גרפיקה מ-Adobe Illustrator

אופן הייבוא של גרפיקה מ-Illustrator תלוי בכמות העריכה שדורשת הגרפיקה לאחר הייבוא. ניתן לייבא גרפיקה של Illustrator ל-InDesign בתבנית המקורית שלה (‎.ai).

אם ברצונך לשנות את תצוגת השכבות ב-InDesign...

ייבא גרפיקה בעזרת הפקודה Place, וכשברצונך לערוך אותה, בחר Edit > ‏Edit Original כדי לפתוח אותה ב-Illustrator. לדוגמה, בעת יצירת מסמך רב-לשוני, ניתן ליצור איור אחד הכולל שכבת טקסט אחת לכל שפה. ניתן לשנות את האיור כאובייקט בודד ב-InDesign, אך לא ניתן לערוך את הנתיבים, האובייקטים או הטקסט הכלולים באיור.

קובץ עם שכבות בספרדית ובאנגלית
קובץ עם שכבות בספרדית ובאנגלית

אם ברצונך לערוך אובייקטים ונתיבים ב-InDesign...

העתק את הציור מ-Illustrator והדבק אותו במסמך InDesign. לדוגמה, בעת עיצוב ירחון, ניתן להשתמש באותו רכיב עיצוב בכל גיליון, אך לשנות את צבעו מדי חודש. על-ידי הדבקת גרפיקה ב-InDesign, ניתן לשנות את הצבע, הנתיב והשקיפות של אובייקטים בעזרת כלי InDesign שנועדו לכך.

ייבוא גרפיקה של Illustrator עם משטחי יצירה מרובים

גרפיקה של Illustrator CS4 יכולה לכלול משטחי יצירה מרובים. בעת ייבוא גרפיקה של Illustrator הכוללת משטחי יצירה מרובים, ניתן להשתמש בפקודה Import Options כדי לציין איזה משטח יצירה, או "עמוד", לייבא.

יצירת מסמך PDF עם שכבות ב-Adobe Illustrator

ניתן לשמור גרפיקה של Illustrator כקובץ PDF עם שכבות ולשלוט בתצוגת השכבות ב-InDesign. שינוי תצוגת השכבות ב-InDesign מאפשר לשנות את האיור לפי ההקשר. במקום ליצור מספר רב של גרסאות לאותו איור, לדוגמה לצורך הדפסה בשפות אחדות, ניתן למקם אותו איור במקום הרצוי ולשנות את תצוגת השכבות בהתאם לצורך.

ניתן לשנות קובץ PDF כאובייקט בודד (לדוגמה, לסובב אותו או לשנות את גודלו), אך לא ניתן לערוך את הנתיבים, האובייקטים או הטקסט הכלולים באיור.

אם אתה ממקם קובץ של Illustrator הכולל משטחי יצירה מרובים, ניתן לציין באיזה משטח יצירה להשתמש, כמו בעת מיקום קובצי PDF מרובים.

הערה:

אין למקם שכבות בערכות שכבה מקוננות אם ברצונך לשנות את השכבות ב-InDesign.

  1. ב-Illustrator, בחר File >‏ Save As.

  2. בתיבת הדו-שיח Save As, הקלד שם קובץ ובחר מיקום עבור הקובץ.

  3. עבור Format, בחר Adobe PDF (.pdf)‎ ולחץ על Save.

  4. בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Options, בחר Acrobat 6 (1.5)‎ ואילך עבור Compatibility.

  5. בחר Create Acrobat Layers From Top-Level Layers ולחץ על Save PDF.

הדבקת גרפיקה של Illustrator ב-InDesign

בעת העתקת גרפיקה מ-Illustrator 8.0 ומעלה והדבקתה במסמך InDesign, האיור מופיע ב-InDesign כאוסף מקובץ של אובייקטים הניתנים לעריכה. לדוגמה, אם תדביק ציור של Illustrator של כדורגל עם טלאים שנוצרו בנפרד ב-InDesign, הטלאים יודבקו כקבוצה, שניתן לפרק ולערוך אותה בעזרת כלי InDesign. לא ניתן לשנות את תצוגת השכבות באיור.

כדורגל ב-Illustrator (משמאל) וב-InDesign (מימין)
איור של כדורגל ב-Illustrator (משמאל), ואותו איור המודבק ב-InDesign (מימין)

הערה:

לפני הדבקת גרפיקה, ודא ש- Illustrator מוגדר להעתיק כ-AICB (עיין בעזרה של Illustrator). ב-InDesign, ודא שהאפשרות Prefer PDF When Pasting אינה מסומנת בהעדפות Clipboard Handling. אם לא תגדיר כהלכה אפשרויות אלה, לא תוכל לערוך את הגרפיקה שהועתקה מ-Illustrator ב-InDesign.

בעיות אפשריות בעת הדבקה או גרירה של גרפיקה מ-Illustrator ל-InDesign

צבע

Illustrator תומך במודלי הצבע גווני אפור, RGB‏, HSB‏, CMYK וצבעי RGB מתאימים לאינטרנט. InDesign תומך ב-LAB‏, CMYK ו-RGB. בעת הדבקה או גרירה של גרפיקה מ-Illustrator ל-InDesign, צבעי RGB ו-CMYK מומרים למודל הצבע הצפוי. צבעים בגווני אפור מומרים לערך K המתאים של צבעי CMYK ב-InDesign. צבעי HSB וצבעי RGB מתאימים לאינטרנט מומרים לצבעי RGB ב-InDesign. ניתן לערוך צבעים עם הצללות ומעברי צבע חלקים ב-InDesign.

מעברי צבע

ניתן לשנות מעברי צבע ליניאריים או רדיאליים שנוצרו ב-Illustrator בעזרת הכלי Gradient או החלונית Gradient ב-InDesign. מעברי צבע עם צבעי ספוט מרובים או עם דוגמאות מורכבות עלולים להיראות כפריטים שאינם ניתנים לעריכה ב-InDesign. אם האיור כולל מעברי צבע מורכבים, ייבא אותו בעזרת הפקודה Place.

שקיפות

שיטוח שקיפות מתבצע בעת הדבקה או גרירה של גרפיקה של Illustrator ב-InDesign.

סגנונות גרפיים

סגנונות גרפיים של Illustrator אינם הופכים לסגנונות אובייקט ב-InDesign בעת הדבקה או גרירה של גרפיקה ל-InDesign.

דוגמאות מילוי

אובייקטים של Illustrator עם מילוי או קו ועם דוגמאות מילוי הופכים לתמונות EPS מוטבעות בעת הדבקה או גרירה שלהם ל-InDesign.

טקסט

אם אתה גורר טקסט מ-Illustrator ל-InDesign, הוא מומר לקווי מתאר ואינו ניתן לעריכה בעזרת הכלי Text. אם אתה בוחר טקסט באמצעות הכלי Text ב-Illustrator, ולאחר מכן מעתיק אותו לתוך מסגרת טקסט ב-InDesign, הטקסט מאבד את העיצוב שלו אך הוא ניתן לעריכה. אם אתה גורר טקסט ל-InDesign מבלי לבחור מסגרת, הטקסט מאבד את כל העיצוב שלו ואינו ניתן לעריכה.

בעת הדבקת טקסט מ-Illustrator, הטקסט מיובא כאובייקט אחד או יותר שניתן לשנות את צורתו ולצבוע אותו ב-InDesign, אך לא ניתן לערוך אותו. לדוגמה, בעת יצירת טקסט בנתיב ב-Illustrator והדבקה שלו ב-InDesign, ניתן לצבוע את הטקסט, לסובב אותו ולשנות את גודלו, אך לא ניתן לערוך אותו באמצעות הכלי Type. כדי לערוך את הטקסט, השתמש בכלי Type והדבק אותו במסגרת טקסט.

גרפיקה

גרפיקה שהועתקה מ-Illustrator והודבקה ב-InDesign מוטבעת במסמכי InDesign. לא נוצר קישור לקובץ המקור של Illustrator.

ייבוא קבצים של Adobe Photoshop ‏(‎.PSD)

ניתן למקם גרפיקה שנוצרה ב-Adobe Photoshop 4.0 ומעלה ישירות בפריסה של InDesign.

שכבות ותמונות טיוטה של שכבות

ניתן לשנות את התצוגה של שכבות ברמה העליונה ב-InDesign, וכן להציג תמונות טיוטה שונות של שכבות. שינוי התצוגה של שכבות או תמונות טיוטה של שכבות ב-InDesign אינו משפיע על קובץ Photoshop המקורי.

נתיבים, מסיכות או ערוצי אלפא

בעת שמירת נתיבים, מסיכות או ערוצי אלפא בקובץ Photoshop, ‏InDesign יכול להשתמש בהם כדי להסיר רקע, או כדי לאפשר לטקסט לגלוש מסביב לגרפיקה. גרפיקה המכילה נתיבים, מסיכות או ערוצי אלפא מתנהגת כאובייקטים שקופים לאחר הייבוא.

פרופיל ניהול צבע ICC

בעת מיקום תמונת Photoshop עם פרופיל ניהול צבע ICC מוטבע, InDesign קורא את הפרופיל המוטבע, כל עוד ניהול הצבע פעיל. ניתן לדרוס את הפרופיל המוטבע של התמונה מתיבת הדו-שיח Import Options או על-ידי שיוך פרופיל צבע שונה לגרפיקה ב-InDesign. דריסת פרופיל הצבע ב-InDesign אינה מסירה או משנה את הפרופיל המוטבע בתמונת Photoshop.

ערוצי צבעי ספוט

ערוצי צבעי ספוט בקובצי PSD או TIFF של Adobe Photoshop מוצגים ב-InDesign כצבעי ספוט בחלונית Swatches. אם התמונה משתמשת בצבע ספוט ש- InDesign אינו מזהה, ייתכן שצבע הספוט יופיע כצבע אפור במסמך InDesign ולא יודפס כהלכה בהדפסה ללא הפרדות צבע. ‏(עם זאת, התמונה מודפסת כהלכה בהפרדות צבע.) כדי ליצור הדמיה של גרפיקה להדפסה ללא הפרדות צבע, ניתן ליצור צבע ספוט עם ערכי הצבע הנכונים, ולאחר מכן לקשר את צבע ה- PSD לצבע ספוט חדש זה. הגרפיקה מודפסת כראוי ללא הפרדות צבע ומוצגת כראוי על המסך כשהאפשרות Overprint Preview מופעלת (בחר View >‏ Overprint Preview). ודא שהסרת את הכינוי לפני הדפסת הפרדות הצבע, כדי שהתמונה תודפס על הלוח הרצוי.

ייבוא עמודי PDF

בעזרת הפקודה Place, ניתן לפרט אילו עמודים ברצונך לייבא מתוך קובץ PDF שכולל עמודים מרובים או קובץ Illustrator הכולל משטחי יצירה מרובים. ניתן למקם עמוד בודד, טווח עמודים או את כל העמודים. קובצי PDF מרובי עמודים מאפשרים למעצבים גרפיים לשלב איורים עבור פרסום כלשהו בקובץ בודד.

אפשרויות הייבוא מופיעות בעת בחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place. ראה אפשרויות ייבוא של קובצי Acrobat ‏(‎.pdf) ו-Illustrator ‏(‎.ai). תיבת הדו-שיח כוללת תצוגה מקדימה, כך שניתן להציג תמונות ממוזערות של העמודים לפני מיקומם. אם אתה ממקם עמודים מרובים, InDesign טוען מחדש את סמל הגרפיקה עם העמוד הבא, ומאפשר למקם את העמודים בזה אחר זה. InDesign אינו מייבא סרטים, צלילים, קישורים או לחצנים בעת מיקום קובץ PDF.

השוואה בין רזולוציית המסך לרזולוציית ההתקן בעמודי PDF שמוקמו במסמך

עמודי PDF הממוקמים במסמך מוצגים ברזולוציה הטובה ביותר שמאפשרים הגודל ורזולוציית המסך הנתונים. בעת הדפסה בהתקן פלט PostScript, עמודי PDF מודפסים תמיד ברזולוציה של ההתקן. בעת הדפסה במדפסת שאינה מדפסת PostScript, עמודי PDF מודפסים ברזולוציה זהה לרזולוציה של אובייקטים אחרים של InDesign במסמך. לדוגמה, אובייקטים וקטוריים (מצוירים) מודפסים ברזולוציה זהה לרזולוציה של אובייקטים וקטוריים אחרים במסמך. תמונות bitmap מודפסות ברזולוציה הטובה ביותר האפשרית בקובץ PDF שמוקם.

קישור לקובצי PDF ממוקמים

עמוד PDF שמוקם במסמך InDesign מופיע בתצוגה מקדימה על המסך, ומקושר לעמוד מסוים בקובץ PDF המקורי. לאחר מיקום עמודי PDF, ניתן לנתק קישורים בעזרת אחת מהפעולות הבאות:

  • אם תוסיף סיסמה לקובץ ה- PDF המקורי שמוקם במסמך InDesign ותעדכן את הקישור, תתבקש להקליד את הסיסמה.

  • אם תמחק עמודים ב-PDF המקורי ותעדכן את הקישור, עמוד ה- PDF הממוקם ישתנה לעמוד שנמצא כעת במספר העמוד שמוקם במקור.

  • אם תסדר מחדש את העמודים בקובץ ה- PDF המקורי ותעדכן את הקישור, ייתכן שעמוד ה- PDF הממוקם יהיה שונה מהצפוי. במקרה כזה, מקם את העמוד מחדש.

צבע בעמודי PDF ממוקמים

InDesign שומר צבעים מוטבעים בעמודי PDF, גם אם הצבע מגיע מספריית צבעים שאינה מותקנת ב-InDesign (כמו ספריית PANTONE Hexachrome®‎). בנוסף, כל השמנות הצבע הכלולות בעמוד PDF ממוקם נשמרות.

בעת הפעלת ניהול הצבע, InDesign מציג את קובץ ה- PDF הממוקם באמצעות פרופיל ICC מוטבע או פרופיל פלט (PDF/X בלבד). כשניהול הצבע אינו מופעל, או בעת מיקום קובץ PDF שאינו מכיל פרופיל ICC או פרופיל פלט, הצבעים בקובץ מכוילים באמצעות פרופיל הצבע של מסמך InDesign.

בעת הייבוא או ההדפסה של המסמך, ניתן לשמור את פרופיל ICC המוטבע בקובץ ה- PDF הממוקם או להחליפו בפרופיל המסמך. פרופילי פלט משמשים להצגה ונכללים בעת ייצוא כ-PDF/X. לא נעשה בהם שימוש בעת הדפסת המסמך, והם אינם נכללים בעת ייצוא לכל תבנית אחרת.

הגדרות אבטחה בעמודי PDF ממוקמים

מאחר שעמוד ה- PDF הממוקם מקושר לקובץ ה- PDF המקורי, העמוד הממוקם כולל גם את הגדרות האבטחה של הקובץ המקורי. אם הגדרות האבטחה בקובץ המקורי ישתנו במועד מאוחר יותר, הגדרות האבטחה יעודכנו בעמוד PDF הממוקם בעת עדכון הקישורים.

אם תקליד כהלכה סיסמת מאסטר דרושה בעת מיקום עמוד PDF, תדרוס את המגבלות שבעמוד ה- PDF וכך תאפשר לייצא כצפוי את עמוד ה- PDF הממוקם.

ייבוא עמודי InDesign ‏(‎.indd)

בעזרת הפקודה Place, ניתן לייבא עמודים ממסמך אחד למסמך אחר של InDesign. ניתן לייבא עמוד, טווח עמודים או את כל עמודי המסמך. העמודים מיובאים כאובייקטים (בדומה לייבוא קובצי PDF).

הוסף עמודים למסמך כדי לשמור מקום לעמודים שברצונך לייבא. לאחר בחירת File > ‏Place ובחירת קובץ INDD, ניתן לבחור Show Import Options ולאחר מכן לבחור אילו עמודים לייבא, אילו שכבות להציג וכיצד לחתוך את העמודים המיובאים. ניתן לגלול בחלון התצוגה המקדימה כדי לבדוק מקרוב את התמונות הממוזערות של העמודים. העמוד או העמודים שתבחר ייטענו לסמל הגרפיקה. אם תמקם עמודים מרובים, InDesign יטען את סמל הגרפיקה עם העמוד הבא, כך שניתן לייבא עמודים בזה אחר זה, לפי הסדר.

הערה:

החלונית Links מציגה את שמות כל העמודים שיובאו. אם עמוד מיובא מכיל גרפיקה או פריט אחר המיובא לתוכו, גם פריט זה מופיע בחלונית Links. שמות הפריטים המשניים המיובאים מוצגים מתחת למשולש בחלונית Links כדי להבחין ביניהם לבין העמודים המיובאים.

ייבוא תבניות גרפיות אחרות

InDesign תומך במגוון תבניות גרפיות, כולל תבניות Bitmap כגון TIFF‏, GIF‏, JPEG ו-BMP ובתבניות וקטוריות כגון EPS. כמו כן, קיימת תמיכה בתבניות נוספות כגון DCS‏, PICT‏, WMF‏, EMF‏, PCX‏, PNG ו-Scitex CT ‏(‎.sct). ניתן לייבא קובץ SWF כקובץ סרט.

קובצי TIFF ‏(‎.tif)

TIFF היא תבנית גמישה של תמונת Bitmap, הנתמכת בכל יישומי הציור, עריכת התמונות והעימוד. בנוסף, כל הסורקים השולחניים יכולים להפיק תמונות TIFF.

תבנית TIFF תומכת בקובצי CMYK‏, RGB, תמונות בגווני אפור, Lab, צבעי אינדקס וקובצי Bitmap עם ערוצי אלפא וצבעי ספוט. ניתן לבחור ערוץ אלפא בעת מיקום קובץ TIFF. ערוצי צבעי ספוט מופיעים ב-InDesign כצבעי ספוט בחלונית Swatches.

ניתן להשתמש בתוכנה לעריכת תמונות, כגון Photoshop, כדי ליצור נתיב מסיכה ליצירת רקע שקוף עבור תמונת TIFF. InDesign תומך בנתיבי מסיכה בתמונות TIFF ומזהה הערות OPI מקודדות.

קובצי Graphics Interchange Format ‏(‎.gif)

תבנית Graphics Interchange Format ‏(GIF) היא תבנית סטנדרטית להצגת גרפיקה באינטרנט ובשירותים מקוונים אחרים. מאחר שהיא דוחסת נתוני תמונה מבלי לאבד פרטים, שיטת הדחיסה שלה נקראת ללא אובדן נתונים. דחיסה מסוג זה מתאימה לגרפיקה המשתמשת במספר מצומצם של צבעים אחידים, כגון סמלי לוגו או תרשימים. עם זאת, תבנית GIF אינה יכולה להציג יותר מ-256 צבעים. לכן, תבנית זו יעילה פחות לתצוגה מקוונת של תצלומים (השתמש במקומה בתבנית JPEG), והיא אינה מומלצת להדפסה מסחרית. בעת ייבוא קובץ GIF הכולל שקיפות, הגרפיקה מתגלית רק במקומות עם רקע שקוף.

קובצי JPEG ‏(‎.jpg)

נהוג להשתמש בתבנית Joint Photographic Experts Group ‏(JPEG) להצגת תצלומים ותמונות בגוונים רציפים בקובצי HTML המתפרסמים באינטרנט ובמדיה מקוונת אחרת. תבנית JPEG תומכת במצבי צבע מסוג CMYK‏, RGB וגווני אפור. בניגוד לתבנית GIF, תבנית JPEG שומרת על כל פרטי הצבע בתמונת RGB.

תבנית JPEG משתמשת בשיטת דחיסה עם אובדן נתונים, המצמצמת במידה רבה את גודל הקובץ על-ידי זיהוי והסרה של נתונים מיותרים, שאינם נחוצים לצורך הצגת התמונה. ככל שרמת הדחיסה גבוהה יותר, איכות התמונה נמוכה יותר. ככל שרמת הדחיסה נמוכה יותר, איכות התמונה גבוהה יותר, אך גם הקובץ גדול יותר. לרוב, דחיסת תמונה באמצעות אפשרות האיכות המרבית מפיקה תוצאה שלא ניתן להבחין בינה לבין המקור. פתיחת תמונת JPEG גורמת לביטול אוטומטי של הדחיסה.

הערה:

קידוד JPEG, שניתן לבצע אותו בקובצי EPS או DCS ביישום לעריכת תמונות כגון Photoshop, אינו יוצר קובץ JPEG. במקום זאת, הוא דוחס את הקובץ באמצעות סכימת הדחיסה של JPEG שהוסברה לעיל.

JPEG מתאים לעבודה עם תצלומים, אך תמונות JPEG בצבעים אחידים (תמונות המכילות שטחים גדולים של צבע אחד) נוטות לאבד חדות. InDesign מזהה ותומך בנתיבי מסיכה בקובצי JPEG שנוצרו ב-Photoshop. ניתן להשתמש בתבניות JPEG למסמכים מקוונים ולמסמכים המיועדים להדפסה מסחרית. התייעץ עם ספק שירותי הדפוס שלך בנוגע לשמירה על איכות תמונות JPEG בהדפסה.

קובצי Bitmap ‏(‎.bmp)

BMP היא תבנית תמונת Bitmap סטנדרטית של Windows ב-DOS ובמחשבים התואמים ל-Windows. עם זאת, תבנית BMP אינה תומכת ב-CMYK, ותמיכת הצבע שלה מוגבלת ל-1, 4, 8 או 24 סיביות. היא אינה מתאימה במיוחד למסמכים המיועדים להדפסה מסחרית או למסמכים מקוונים, ודפדפני אינטרנט מסוימים אינם תומכים בה. גרפיקת BMP יכולה לספק איכות סבירה כשהיא מודפסת במדפסות ברזולוציה נמוכה או במדפסות שאינן מדפסות PostScript.

קובצי Encapsulated PostScript ‏(‎.eps)

תבנית הקובץ Encapsulated PostScript ‏(EPS) משמשת להעברת גרפיקה בשפת PostScript בין יישומים, והיא נתמכת ברוב תוכנות הציור והעימוד. בדרך כלל, קובצי EPS מייצגים איורים או טבלאות בודדים הממוקמים בפריסה, אך קובץ EPS יכול לייצג גם עמוד שלם.

מכיוון שקובצי EPS מבוססים על שפת PostScript, הם יכולים לכלול טקסט, גרפיקה וקטורית וגרפיקת Bitmap. מכיוון שבדרך-כלל לא ניתן להציג את שפת PostScript על המסך, InDesign יוצר לקובץ EPS תצוגה מקדימה על המסך. InDesign מזהה נתיבי מסיכה בקובצי EPS שנוצרו ב-Photoshop.

בעת ייבוא קובץ EPS, צבעי הספוט שהוא כולל נוספים לחלונית Swatches ב-InDesign. EPS מאפשר להפיק רזולוציה, דיוק וצבע באיכות דפוס. תבנית זו כוללת את כל נתוני הצבע והתמונה הנדרשים לצורך הפרדות הצבע של תמונות DCS המוטבעות בגרפיקת EPS. EPS אינו מתאים במיוחד לפרסומים מקוונים של קובצי HTML, אך הוא עובד היטב בפרסומים מקוונים של קובצי PDF.

קובצי EPS יכולים לכלול הערות Open Prepress Interface ‏(OPI), המאפשרות שימוש בגרסאות מהירות ברזולוציה נמוכה (Proxies) של תמונות לצורך מיקום בעמוד. להפקת הפלט הסופי, InDesign או ספק שירותי הדפוס יכולים להחליף גרסאות אלה באופן אוטומטי בגרסאות ברזולוציה גבוהה.

קובצי Desktop Color Separations ‏(‎.dcs)

תבנית Desktop Color Separations ‏(DCS) שפותחה על-ידי Quark, היא גרסה של תבנית EPS הסטנדרטית. תבנית DCS 2.0 תומכת בקובצי CMYK רב-ערוציים עם ערוצי ספוט מרובים. ‏(ערוצי ספוט אלה מופיעים כצבעי ספוט בחלונית Swatches ב-InDesign.) תבנית DCS 1.0 תומכת בקובצי CMYK ללא ערוצי ספוט. InDesign מזהה נתיבי מסיכה בקובצי DCS 1.0 ו-DCS 2.0 שנוצרו ב-Photoshop.

קובצי DCS נועדו לשימוש בתהליכי עבודה עם הפרדות צבע מראש, המבוססים על מחשבים מארחים. בדרך כלל, קובצי הפרדות צבע של תמונות DCS אינם נכללים בעת הייצוא או ההדפסה ללא הפרדות צבע של קובצי PDF‏, EPS או PostScript. ‏(מלבד קובצי DCS של 8 סיביות שנוצרו ב-Photoshop ואינם כוללים גרפיקה וקטורית.)

InDesign יכול לבנות מחדש תמונות ללא הפרדות צבע מקובצי הפרדות צבע של DCS 2.0 או 1.0, אם הקבצים נוצרו ב-Photoshop. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אל תכלול קובצי DCS 1.0 או קובצי DCS 2.0 שנוצרו בתוכניות אחרות מלבד Photoshop בעת יצירת תמונות לצורך הגהה ללא הפרדות צבע ברזולוציה גבוהה, או הכנת הפרדות צבע מסוג in-RIP של מסמך או הכנת קובץ הפרדות צבע.

קובצי Macintosh PICT ‏(‎.pict)

תבנית Macintosh PICT (או Picture) משמשת ליישומי גרפיקה ועימוד של Mac OS ולהעברת קבצים בין יישומים. תבנית PICT דוחסת תמונות המכילות שטחים גדולים של צבע אחיד. InDesign יכול לייבא קובצי PICT מצילומי מסך של Mac OS ומגוון יישומים אחרים, כולל אוספי תמונות. עם זאת, קובצי PICT אינם מומלצים להדפסה מסחרית ברזולוציה גבוהה.

InDesign תומך בתמונות RGB PICT ברזולוציות משתנות ובתמונות QuickTime מוטבעות. גרפיקת PICT אינה תומכת בהפרדות צבע, היא תלויית התקן, ואינה מומלצת להדפסה מסחרית ברזולוציה גבוהה. תבנית PICT יכולה לספק איכות סבירה רק בעת הדפסה במדפסות ברזולוציה נמוכה או במדפסות שאינן מדפסות PostScript.

קובצי Windows Metafile Format ‏(‎.wmf) ו-Enhanced Metafile Format ‏(‎.emf)

תבנית Windows Metafile Format ‏(WMF) ותבנית Windows Enhanced MetafileFormat ‏(EMF) הן תבניות מקוריות של Windows המשמשות בעיקר לגרפיקה וקטורית, כגון אוספי תמונות המשותפים ליישומים שונים של Windows. קבצים בתבניות אלה יכולים לכלול מידע על תמונות רסטר. InDesign מזהה את המידע הווקטורי ומספק תמיכה מוגבלת בפעולות רסטר. תמיכת הצבע מוגבלת ל-RGB של 16 סיביות. שתי התבניות אינן תומכות בהפרדות צבע. ככלל, הימנע משימוש בתבניות אלה למסמכים המודפסים בהדפסה מסחרית.

קובצי PCX ‏(‎.pcx)

נהוג להשתמש בתבנית PCX במערכות Windows. רוב התוכנות של Windows תומכות בגרסה 5 של תבנית PCX.

תבנית PCX תומכת במצבי RGB, צבעי אינדקס, גווני אפור וצבעי תמונות Bitmap, וכן בשיטת הדחיסה RLE, שהיא שיטת דחיסה ללא אובדן נתונים. היא אינה תומכת בערוצי אלפא. לתמונות יכול להיות עומק סיביות של 1, 4, 8 או 24 סיביות. עם זאת, תבנית PCX אינה מתאימה במיוחד למסמכים שנועדו להדפסה מסחרית או למסמכים מקוונים. גרפיקת PCX יכולה לספק איכות סבירה רק בעת הדפסה במדפסות ברזולוציה נמוכה או במדפסות שאינן מדפסות PostScript.

קובצי Portable Network Graphics ‏(‎.png)

תבנית Portable Network Graphics ‏(PNG) משתמשת בשיטת דחיסה ניתנת להתאמה, ללא אובדן נתונים, להצגת תצלומים של 24 סיביות או תמונות בצבעים אחידים באינטרנט ובמדיה מקוונת אחרת. תבנית PNG פותחה כחלופה שאינה מעוגנת בפטנט לתבנית הקובץ GIF. היא תומכת בשקיפות בערוץ אלפא או בצבע מיועד. תבנית PNG מתאימה במיוחד למסמכים מקוונים. גרפיקת PNG צבעונית הממוקמת במסמכי InDesign מהווה תמונות Bitmap של RGB.

קובצי Scitex CT ‏(‎.sct)

תבנית Scitex Continuous Tone ‏(CT) משמשת לעיבוד תמונות איכותי במחשבי Scitex. קובצי Scitex CT מתקבלים לעתים קרובות מסורקי Scitex, המפיקים סריקות באיכות גבוהה להדפסה מסחרית. תבנית Scitex CT תומכת בקובצי CMYK‏, RGB וגווני אפור, אך אינה תומכת בערוצי אלפא. פנה ל-Scitex לקבלת כלים להעברת קבצים שנשמרו בתבנית Scitex CT למערכת Scitex.