ניהול צבע

לקבלת מידע מפורט והוראות, לחץ על הקישורים להלן.

שימוש בניהול צבע בעת הדפסה

בעת הדפסת מסמך עם ניהול צבע, ניתן לציין אפשרויות נוספות לניהול צבע כדי לשמור על עקביות הצבע בפלט של המדפסת. לדוגמה, נניח שהמסמך כולל כרגע פרופיל המותאם לפלט של מכונת דפוס, אך יש צורך להדפיס הגהות של צבעי המסמך במדפסת שולחנית. בתיבת הדו-שיח Print, ניתן להמיר את צבעי המסמך למרחב הצבע של המדפסת השולחנית. פרופיל המדפסת ישמש במקום פרופיל המסמך הנוכחי. אם בוחרים במרחב הצבע Proof ומייעדים את ההדפסה למדפסת RGB‏, InDesign ימיר את נתוני הצבע לערכי RGB בעזרת פרופילי הצבע שנבחרו.

בעת הדפסה במדפסת PostScript, ניתן גם להשתמש בניהול צבע PostScript. במקרה זה, InDesign שולח את נתוני הצבע של המסמך בגרסה מכוילת של מרחב הצבע המקורי, יחד עם פרופיל המסמך, ישירות למדפסת PostScript, ומאפשר למדפסת לבצע את ההמרה של המסמך למרחב הצבע של המדפסת. מרחב הצבע של המדפסת מאוחסן בהתקן כמילון רינדור צבע (CRD). הדבר מאפשר הפקת פלט שאינו תלוי-התקן. CRD הוא המקבילה של PostScript לפרופילי צבע. התוצאות המדויקות של המרת הצבע עלולות להיות שונות במדפסות שונות. כדי להשתמש בניהול צבע PostScript, דרושה מדפסת המשתמשת ב-PostScript Level 2 ומעלה. אין צורך להתקין במערכת פרופיל ICC למדפסת.

הערה:

כשעובדים על מסמך עם ניהול צבע, ניתן להשתמש בחלונית Preflight כדי לוודא שהצבעים מתאימים להנחיות שציינת.

 1. ודא שהותקנו מנהל המדפסת וקובץ ה-PPD המתאימים למדפסת שלך.
 2. בחר File‏ ‏> Print.
 3. אם הגדרות ההדפסה הקבועות מראש הן ההגדרות הרצויות, בחר בהן בתפריט Printer Preset בראש תיבת הדו-שיח Print.
 4. התאם את ההגדרות למסמך בהתאם לצורך.
 5. לחץ על Color Management בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Print.
 6. בחר באפשרות Document בתיבת הדו-שיח Print.
 7. בשדה Color Handling, בחר Let InDesign Determine Colors.
 8. באפשרות Printer Profile, בחר בפרופיל הרצוי להתקן הפלט.

  ככל שהפרופיל מתאר בצורה מדויקת יותר את התנהגות התקן הפלט ואת תנאי ההדפסה (כגון סוג הנייר), מערכת ניהול הצבע תוכל לתרגם באופן מדויק יותר את הערכים המספריים של הצבעים הממשיים במסמך.

 9. בחר Preserve RGB Numbers או Preserve CMYK Numbers.

  אפשרות זו קובעת כיצד יטפל InDesign בצבעים ללא פרופיל צבע (לדוגמה, תמונות מיובאות ללא פרופילים מוטבעים). כשבוחרים באפשרות זו, InDesign שולח את מספרי הצבעים ישירות להתקן הפלט. כשמבטלים את הבחירה באפשרות זו, InDesign ממיר תחילה את מספרי הצבעים למרחב הצבע של התקן הפלט.

  שמירה על מספרים מומלצת בתהליך עבודה בטוח המתאים לצבעי CMYK. שמירה על מספרים אינה מומלצת להדפסת מסמכים בצבעי RGB.

 10. לחץ על Setup (‏Windows) או על Printer (‏Mac OS) כדי לגשת לתיבת הדו-שיח של מנהל המדפסת.
 11. בטל את ניהול הצבע של המדפסת, ולחץ על Print כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Print של InDesign.

  כל מנהל מדפסת כולל אפשרויות ניהול צבע שונות. אם לא ברור לך כיצד לבטל את ניהול הצבע, עיין בתיעוד של המדפסת.

 12. לחץ על Print.

אפשרויות פלט צבע ללא הפרדת צבע

באזור Output בתיבת הדו-שיח Print, ניתן לקבוע כיצד תישלח להדפסה גרסה ללא הפרדות צבע של המסמך. כשניהול הצבע מופעל (אפשרות ברירת המחדל), הגדרות ברירת המחדל של Color יוצרות פלט צבע מכויל. הנתונים של צבעי ספוט נשמרים בשעת ביצוע המרות צבע. רק צבעי הפרוצס המקבילים מומרים למרחב הצבע שצוין. אם אינך בטוח באילו צבעים להשתמש, אנא התייעץ עם ספק שירותי הדפוס שלך.

גרסאות ללא הפרדות צבע משפיעות רק על תמונות ואובייקטים עם רסטר שנוצרו ב-InDesign. גרפיקה שמוקמה במסמך (כגון קובצי EPS ו-Adobe PDF) לא תושפע, אלא אם כן יש חפיפה בינה לבין אובייקטים שקופים.

למידע נוסף בנושא הדפסה עם הפרדת צבע, ראה Adobe Print Resource Center בכתובת www.adobe.com/go/print_resource_il.

הערה:

האפשרויות הזמינות להדפסה במדפסות שאינן מדפסות PostScript תלויות במודל הצבע שבו משתמשת המדפסת, שהוא בדרך כלל RGB.

בעת הדפסה ללא הפרדת צבע, ההשמנות האוטומטיות מבוטלות. עם זאת, ניתן לבחור באפשרות Simulate Overprint לצורך ביצוע הגהה על הדפסת רכב של טקסט, קווים או מילוי.

האזור Output בתיבת הדו-שיח Print כולל את אפשרויות הצבע הבאות: ייתכן שאפשרויות נוספות יהיו זמינות, בהתאם למדפסת.

Composite Leave Unchanged

שולח להדפסה גרסה בצבע מלא של העמודים שצוינו, תוך כדי שמירה על ערכי הצבע במסמך המקורי. כשבוחרים באפשרות זו, תיבת הסימון Simulate Overprint אינה זמינה.

Composite Gray

שולח להדפסה גרסאות של גווני אפור של העמודים שצוינו, למשל בעת הדפסה במדפסת שחור-לבן ללא הפרדות צבע.

Composite RGB

שולח להדפסה גרסה בצבע מלא של העמודים שצוינו, למשל בעת הדפסה במדפסת צבע RGB ללא הפרדות צבע.

Composite CMYK

שולח להדפסה גרסה בצבע מלא של העמודים שצוינו, למשל בעת הדפסה במדפסת צבע CMYK ללא הפרדות צבע. ‏(אפשרות זו זמינה רק במדפסות PostScript).

Separations

יוצר נתוני PostScript לכל אחת מהפרדות הצבע הדרושות למסמך, ושולח נתונים אלה להתקן הפלט. ‏(אפשרות זו זמינה רק במדפסות PostScript).

In-RIP Separations

שולח נתוני הפרדות צבע ל-RIP של התקן הפלט. ‏(אפשרות זו זמינה רק במדפסות PostScript).

Text As Black

בחר באפשרות זו כדי להדפיס את כל הטקסט שנוצר ב-InDesign בשחור, אלא אם כן הגדרת הצבע היא None או Paper, או ערך צבע השווה ללבן. אפשרות זו שימושית בשעת יצירת תוכן להדפסה ולהפצה בצורת PDF. לדוגמה, אם היפר-קישורים הופיעו בצבע כחול בגרסת ה-PDF, הם יודפסו בשחור במדפסת שחור-לבן, ולא בתבנית רשת, שתהיה קשה לקריאה.

הדפסת הגהה (הנקראת לעתים הדפסת עותק להגהה או עותק תואם) היא הדמיה מודפסת של מראה הפלט הסופי במכונת דפוס. הדפסת הגהה מופקת בהתקן פלט יקר פחות ממכונת דפוס. בשנים האחרונות, יש מדפסות הזרקת דיו ברזולוציה הדרושה להפקת תדפיסים לא יקרים שניתן להשתמש בהם לצורך הגהה.

 1. בחר View ‏> Proof Setup >‏ Custom.
 2. בתיבת הדו-שיח Customize Proof Condition, בחר בהתקן שברצונך לדמות ולחץ על OK.
 3. בחר באפשרות Preserve RGB Numbers או Preserve CMYK numbers ולחץ על OK.

  אפשרות זו קובעת כיצד יטפל InDesign בצבעים ללא פרופיל צבע (לדוגמה, תמונות מיובאות ללא פרופילים מוטבעים). כשבוחרים באפשרות זו, InDesign שולח את מספרי הצבעים ישירות להתקן הפלט. כשמבטלים את הבחירה באפשרות זו, InDesign ממיר תחילה את מספרי הצבעים למרחב הצבע של התקן הפלט.

  שמירה על מספרים מומלצת בתהליך עבודה בטוח המתאים לצבעי CMYK. שמירה על מספרים אינה מומלצת להדפסת מסמכים בצבעי RGB.

 4. בחר File‏ ‏> Print.
 5. אם הגדרות ההדפסה הקבועות מראש הן ההגדרות הרצויות, בחר בהן בתפריט Printer Preset בראש תיבת הדו-שיח Print.
 6. התאם את ההגדרות למסמך בהתאם לצורך.
 7. לחץ על Color Management בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Print.
 8. בתפריט Print, בחר באפשרות Proof. הפרופיל אמור להתאים להגדרות ההגהה שצוינו.
 9. בשדה Color Handling, בחר Let InDesign Determine Colors.
 10. בחר באפשרות Simulate Paper Color כדי לדמות את הגוון הלבן המיוחד של אמצעי ההדפסה, כפי שהוא הוגדר בפרופיל המסמך (יעד רינדור לפי ערכי צבע מוחלטים). אפשרות זו אינה זמינה לכל הפרופילים.
 11. לחץ על Setup (‏Windows) או על Printer (‏Mac OS) כדי לגשת לתיבת הדו-שיח של מנהל המדפסת.
 12. בטל את ניהול הצבע של המדפסת, ולחץ על Print כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Print של InDesign.

  כל מנהל מדפסת כולל אפשרויות ניהול צבע שונות. אם לא ברור לך כיצד לבטל את ניהול הצבע, עיין בתיעוד של המדפסת.

 13. לחץ על Print.

שיפור מעברי צבע ומיזוגי צבע בהדפסה

התקני פלט PostScript Level 2 ו-PostScript Level 3 יכולים להדפיס עד 256 גווני אפור, ורוב מדפסות הלייזר השולחניות מסוג PostScript מסוגלות להדפיס כ-32 עד 64 גוונים, תלוי ברזולוציה של ההתקן, בצפיפות רשת ההדפסה שצוינה ובשיטת רשת ההדפסה. פסי צבע מופיעים בהדפסה כאשר כל גוון זמין מכסה שטח גדול מספיק כדי שאפשר יהיה להבחין בגוונים נפרדים. כמו כן, אם מציינים מעבר צבע בעזרת שני ערכי אחוזים שההפרש ביניהם קטן מ-50%, טווח הגוונים הוא צר וסביר שיגרום להופעת פסי צבע בהדפסה. אם מתעוררות בעיות בהדפסת מעברי צבע חלקים ללא פסי צבע, נסה את השיטות הבאות:

 • השתמש במעבר צבע המשתנה בין שני צבעי פרוצס או יותר שההפרש ביניהם הוא לפחות 50%.

 • ציין צבעים בהירים יותר, או קצר את גודל מעברי הצבע הכהים. סביר להניח שיופיעו פסי צבע בין צבעים כהים מאוד לצבע לבן.

 • הגדל את אחוזי השינוי במעבר הצבע.

 • הקטן את צפיפות רשת ההדפסה של המסמך (התקני פלט מסוג PostScript בלבד).

 • אם מופיעים פסי צבע בגרפיקה מיובאת, כגון קובץ של Adobe Illustrator‎®‎‎, ייתכן שיהיה צורך להתאים את הגרפיקה המקורית.

 • הדפס בהתקן פלט מסוג PostScript®‎ 3‎‏, המסוגל להפיק מעברי צבע חלקים יותר.

 • השתמש במעברי צבע קצרים יותר. האורך המיטבי תלוי בצבעים המשמשים במעבר הצבע, אך יש לנסות לשמור שמעברי הצבע יהיו קצרים מ-7.5 אינץ'.

אודות נקודות רשת הדפסה ונקודות מדפסת

רוב המדפסות מדמות גווני אפור באמצעות נקודות המודפסות על גבי רשת. תאי הרשת נקראים תאי רשת הדפסה, ושורות הרשת נקראות שורות או שורות רשת. כל נקודה ברשת ההדפסה נוצרת מנקודות מדפסת. כשתא ברשת ההדפסה מתמלא בנקודות מדפסת, נקודת רשת ההדפסה גדלה, דבר היוצר גוון אפור כהה יותר.

הרזולוציה של המדפסת קובעת את מספר הנקודות הזמינות ליצירת נקודת רשת הדפסה. מדפסת עם נקודות קטנות יותר יכולה להפיק מגוון רחב יותר של נקודות רשת הדפסה בגדלים שונים, באופן המאפשר להפיק גווני אפור רבים יותר. גם צפיפות רשת ההדפסה משחקת תפקיד: ככל שצפיפות רשת ההדפסה גדלה, תאי רשת ההדפסה קטנים, ולכן יכולים לכלול מספר קטן יותר של נקודות מדפסת, באופן המצמצם את מספר גווני האפור האפשריים. כתוצאה מכך תתבצע פשרה בין מספר רמות האפור לבין רמת העדינות של התמונה.

הדמיית גוון רציף בעזרת נקודות מדפסת

A. גוון רציף המדומה על-ידי שורת רשת B. שורת רשת שכוללת נקודות הדפסה המסודרות בשורה C. נקודות רשת הדפסה שכוללות נקודות מדפסת 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון