מדריך למשתמש ביטול

עבודה עם דוגמיות צבע

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. התאמה אישית של סביבת העבודה שלך ב-InDesign
   3. Toolbox
   4. הגדרת העדפות
   5. החלונית Properties
   6. סביבת עבודה מבוססת מגע
   7. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   8. ניהול חלונית History ב-InDesign
   9. שחזור מסמך וביטול פעולה
  3. בינה מלאכותית גנרטיבית
   1. טקסט לתמונה
   2. שאלות נפוצות על AI גנרטיבי
 3. יצירה ופריסה של מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. המרת קובצי PDF לקובצי InDesign ב-InDesign (Beta)‎
   7. יצירת קובצי ספרים
   8. הוספת מספור עמודים בסיסי
   9. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   10. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   11. שיתוף תוכן
   12. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   13. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
   2. יישור ופיזור של אובייקטים באמצעות סרגלים
   3. מדידת אובייקטים בעזרת הכלי 'מדידה'
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. אותיות דרום מזרח אסייתיות
   4. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   5. יצירת טקסט על נתיב
   6. תבליטים ומספור
   7. גליפים ותווים מיוחדים
   8. יצירת טקסט
   9. משתני טקסט
   10. יצירת קודי QR
   11. עריכת טקסט
   12. יישור טקסט
   13. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   14. אובייקטים מעוגנים
   15. תוכן מקושר
   16. עיצוב פסקאות
   17. עיצוב תווים
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. סגנון טקסט אוטומטי
   3. עבודה עם חבילות סגנון
   4. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. בדיקת איות ומילוני שפות
   1. בדיקת איות, תיקון אוטומטי ואיות דינמי
   2. יצירה, הוספה וניהול של מילונים ומילים
   3. שינוי העדפות מילון
   4. מילון Duden
  6. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  7. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. מיפוי, ייצוא וניהול של סגנונות
   3. סגנונות אובייקטים
   4. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   5. עבודה עם סגנונות
   6. ריווח שורות
  8. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  9. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
  10. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. מסגרות ואובייקטים
   10. יישור ופיזור של אובייקטים
   11. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   12. שילוב נכסי AEM
  11. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. חיפוש והחלפה
  1. חיפוש והחלפה של טקסט
  2. חיפוש והחלפה של גופנים
  3. חיפוש והחלפה של דמויות
  4. חיפוש והחלפה באמצעות ביטויים ושאילתות GREP
  5. חיפוש והחלפה של אובייקטים
  6. חיפוש והחלפה של צבעים
  7. אפשרויות חיפוש לחיפוש והחלפה
 6. שיתוף
  1. שמירת מסמכי ענן וגישה למסמכים אלה
  2. ארגון, ניהול ושיתוף של מסמכי ענן
  3. הצגה וניהול גרסאות של מסמכי ענן
  4. שאלות נפוצות בנושא מסמכי ענן של InDesign
  5. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  6. שיתוף לצורך בדיקה
  7. בדיקת מסמך InDesign משותף
  8. ניהול משוב 
 7. פרסום
  1. השמה, ‏‫ייצוא ופרסום
   1. Publish online
   2. לוח המחוונים של Publish Online
   3. העתקה, הכנסת גרפיקה
   4. ייצוא תוכן עבור EPUB
   5. אפשרויות Adobe PDF
   6. ייצוא תוכן אל HTML
   7. ייצוא אל Adobe PDF
   8. ייצוא לפורמט JPEG
   9. ייצוא HTML
   10. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
   11. תבניות קובץ נתמכות
   12. ייצוא וייבוא של הגדרות משתמש
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 8. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים
 9. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. בעיות ידועות
  3. קריסה בעת הפעלה
  4. בעיה בתיקיית העדפות לקריאה בלבד
  5. פתרון בעיות של קבצים
  6. לא ניתן לייצא קובץ InDesign ל-PDF.
  7. שחזור מסמכי InDesign
הערה:

במהדורת אוקטובר 2023 שלושת ספרי Pantone Color הנותרים (Pantone + CMYK מצופהPantone + CMYK ללא ציפוי ו-Pantone + ציפוי מתכתי) יוסרו מ-InDesign.

החלונית Swatches (Window > Color > Swatches) מאפשרת לך ליצור צבעים, מעברי או רשתות צבע, לתת להם שמות ולהחיל אותם במהירות למסמך שלך. דוגמיות צבע מאפשרות לשנות את סכימות הצבעים ללא צורך באיתור ושינוי של כל אובייקט בנפרד.

כאשר המילוי או הקו של טקסט או אובייקט שנבחר מכיל צבע או מעבר צבע שהוחל עליו מהחלונית Swatches, דוגמית הצבע שהוחלה תודגש בחלונית Swatches. דוגמיות צבע שאתה יוצר משויכות רק למסמך הנוכחי. כל מסמך יכול לכלול ערכת דוגמיות צבע שונה השמורה בחלונית Swatches.

 כשעובדים עם ספק שירותי קדם-דפוס, דוגמיות מאפשרות זיהוי של צבעי ספוט. ניתן גם לציין הגדרות צבע בפרופיל בדיקת תקינות, כדי לקבוע אילו הגדרות צבע יתאימו למדפסת.

שישה צבעי CMYK מוגדרים מראש מופיעים בחלונית ברירת המחדל Swatches: ציאן, מגנטה, צהוב, אדום, ירוק וכחול.

 בעת הדפסת ספר שהפרקים שלו כוללים דוגמיות מתנגשות, ניתן להורות ל-InDesign לסנכרן את ההגדרות בהתאם למסמך האב. ‏(לפרטים: סנכרון מסמכי ספר).

סוגים של דוגמיות צבע

השתמש בתפריט החלונית Swatches כדי ליצור דוגמיות צבע חדשות, לטעון דוגמיות צבע ממסמך אחר ועוד. החלונית Swatches מאחסנת את סוגי דוגמיות הצבע הבאים:

Colors

הסמלים בחלונית Swatches מסמנים את סוגי הצבע ספוט  ופרוצס , ומצבי צבע LAB ,RGB ,CMYK ,HSB , וכן צבעים מעורבים.

רשתות צבע

ערך באחוזים ליד דוגמית הצבע בחלונית Swatches מציין רשת צבע ספוט או פרוצס.

מעברי צבע

סמל בחלונית Swatches מציין אם מעבר צבע הוא רדיאלי  או לינארי .

אין

הדוגמית None מסירה את המשיחה או המילוי מאובייקט. לא ניתן לערוך או להסיר דוגמית זו.

החלונית Swatches
לחץ פעמיים על צבע כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Swatch Options

Registration

Registration  היא דוגמית מובנית, שגורמת לאובייקטים להיכלל בכל הפרדת צבע במדפסת PostScript. לא ניתן לערוך או להסיר דוגמית זו.

Black

Black היא דוגמית מובנית של צבע פרוצס שחור 100%, המוגדרת באמצעות מודל הצבעים CMYK. לא ניתן לערוך או להסיר דוגמית צבע זו. כברירת מחדל, כל צבעי השחור מודפסים בהדפסת רכב (הדפסה על צבע דפוס אחר), כולל תווי טקסט מכל הגדלים. ניתן לבטל התנהגות זו.

Paper

Paper היא דוגמית מובנית, המדמה את צבע הנייר שמדפיסים עליו. אובייקטים שנמצאים מאחורי אובייקט בצבע נייר לא יודפסו במקומות שבהם הם חופפים לאובייקט בצבע נייר. במקום זאת ייחשף צבע הנייר שמדפיסים עליו. לעריכת הצבע Paper כך שיתאים לנייר שלך, יש ללחוץ עליו פעמיים בחלונית Swatches. הצבע Paper משמש לתצוגה מקדימה בלבד: הוא לא יודפס במדפסת בלי הפרדות צבע או בהפרדות צבע. לא ניתן להסיר דוגמית זו. אין להחיל את הדוגמית Paper להסרת הצבע מאובייקט. במקום זה יש להשתמש בדוגמית None .

 אם התוצאה של הצבע Paper היא לא כמתואר וההדפסה מתבצעת במדפסת שהיא לא PostScript‎, יש לנסות ולהעביר את מנהל ההתקן של המדפסת למצב Raster Graphics.

ניתן גם להוסיף לחלונית Swatches צבעים מכל ספריית צבעים ולשמור אותם יחד עם המסמך.

התאמה אישית של תצוגת דוגמיות צבע

ניתן לשלוט בגודל הדוגמיות ובאפשרות להציג את שם הדוגמית לצידה. יש ללחוץ על תפריט החלונית Swatch להתאמה אישית של תצוגת הדוגמית.

 • לתצוגה של כל דוגמיות הצבע, ושל דוגמיות רשתות ומעברי הצבע, יש לבחור Show All Swatches .
 • לתצוגת דוגמיות של צבעי פרוצס וספוט, צבעים מעורבים ורשתות צבע בלבד, יש לבחור Show Color Swatches .
 • לתצוגת דוגמיות של מעברי צבע בלבד, יש לבחור Show Gradient Swatches .

 הדוגמית None מוצגת תמיד, בלי קשר ללחצן שלוחצים עליו.

דוגמיות צבע יכולות לכלול צבעי ספוט או פרוצס, צבעי דפוס מעורבים (צבעי פרוצס המעורבבים עם צבע ספוט אחד או יותר), צבעי RGB‏, HSB או Lab, מעברי צבע או רשתות צבע.

בעת מיקום תמונה הכוללת צבעי ספוט במסמך, הצבעים מתווספים אוטומטית כדוגמיות צבע לחלונית Swatches. ניתן להחיל דוגמיות צבע אלה על אובייקטים במסמך, אך לא ניתן להגדירן מחדש או למחוק אותן.

יצירת דוגמיות

באפשרותך ליצור לא רק דוגמית צבע חדשה, אלא גם דוגמית מבוססת על צבע של אובייקט. לפני יצירת דוגמיות, יש לבדוק אילו הגדרות מתאימות לספק שירותי הדפוס שלך.

יצירה של דוגמית צבע חדשה

 1. יש לבחור New Color Swatch בתפריט החלונית Swatches.

 2. עבור Color Type, יש לבחור את השיטה שתשמש אותך בהדפסת צבעי המסמך בבית הדפוס.

 3. יש למלא את Swatch Name.

 4. עבור Color Mode, יש לבחור את המצב שברצונך להשתמש בו בהגדרת הצבע. יש לגרור את המחוונים כדי לשנות את ערכי הצבע. ניתן גם להזין ערכים מספריים בתיבות הטקסט שליד מחווני הצבע.

 5. יש ללחוץ על OK להוספת הדוגמית ויציאה מתיבת הדו-שיח.

יצירת דוגמית צבע בהתבסס על צבע של אובייקט

 1. יש לבחור את האובייקט.

 2. יש לבחור את התיבה Fill או התיבה Stroke בחלונית Swatches.

 3. יש לבחור את New Swatch   וללחוץ לחיצה כפולה על הדוגמית החדשה שנוצרה.

הצבע או מעבר הצבע שנבחר יופיע בחלונית Swatches, ובתיבה Fill או התיבה Stroke, ויוחל על המילוי או המשיחה של כל האובייקטים שנבחרו.

 כדי להגדיר ישירות צבע ספוט באמצעות הלחצן New Swatch בחלונית Swatches, יש לוודא תחילה שלא נבחרו דוגמיות, ואז להחזיק על Alt+‏Ctrl‏ (Windows‏) או Option+‏Command‏ (Mac OS‏) תוך כדי לחיצה על הלחצן New Swatch .

הוספה של צבעים בלי שמות ועריכה של צבעי ברירת מחדל בחלונית Swatches

למרות ניתן ליצור צבעים באמצעות החלונית Color או באמצעות Color Picker, אחרי זה קשה לערוך צבעים בלי שמות ולהשתמש בהם בעקביות. יש לבחור את האפשרות Add Unnamed Colors בחלונית Swatches כדי לחפש צבעים בלי שמות שהוחלו על אובייקטים בתוך המסמך, ואז להוסיף אותם לחלונית Swatches. צבעים מקבלים שמות אוטומטית לפי רכיבי CMYK‏, RGB‏, HSB או Lab שלהם.

ניתן לשנות/לערוך את הדוגמיות בחלונית Swatches שמופיעות כברירת מחדל של מסמכים חדשים.

שכפול, עריכה ומיון דוגמיות

שכפול דוגמיות יכול להיות שימושי כשרוצים ליצור גרסה קרה או חמה יותר של צבע קיים. יש לבחור Duplicate Swatch ליצירת גרסה משוכפלת של הדוגמית. ניתן גם לשנות תכונות נפרדות של דוגמית באמצעות בחירת Swatch Options. ניתן למיין דוגמיות לפי שם או לפי ערכי צבע. ניתן למיין את כל הדוגמיות או דוגמיות נבחרות בלבד. דוגמיות בתוך קבוצת צבעים ממוינות גם הן על סמך המיון שהוחל.

שליטה בשמות הדוגמיות

כברירת מחדל, השם של דוגמית צבע פרוצס נקבע לפי הערכים של רכיבי הצבע. לדוגמה, אם יוצרים צבע פרוצס אדום עם 10% ציאן, 75% מגנטה, 100% צהוב ו-0% שחור, דוגמית הצבע שלו תיקרא כברירת מחדל C=10 M=75 Y=100 K=0. זה מקל על זיהוי ההרכב של צבעי פרוצס.

השם של דוגמית צבע הפרוצס מתעדכן אוטומטית כשמשנים את ערכי CMYK שלה; ניתן לבטל או להפעיל את האפשרות הזאת לפי הצורך עבור דוגמיות נפרדות. 

 1. יש ללחוץ לחיצה כפולה על צבע פרוצס בחלונית Swatches.
 2. יש לבחור את האפשרות Name With Color Value כדי לאפשר ל-InDesign לשנות את שם הדוגמית כשמשנים את אחוזי CMYK שלה. אם רוצים לשנות את השם ידנית, יש לבטל את בחירתה.

 3. יש לבחור OK.

מחיקת דוגמיות

בשעת מחיקת דוגמיות צבע שהוחלו על אובייקטים במסמך, InDesign יבקש לבחור דוגמית צבע אחרת כתחליף. ניתן לציין דוגמית צבע קיימת או דוגמית צבע ללא שם. אם אתה מוחק דוגמית צבע המשמשת בסיס לרשת צבע או לצבע דפוס מעורב, תתבקש לבחור דוגמית צבע אחרת כתחליף.

מחיקת דוגמיות נפרדות

 1. יש לבחור דוגמית אחת או יותר.

 2. יש לבחור Delete   בחלונית Swatches.

 3. InDesign ישאל איך להחליף את הדוגמית שברצונך למחק. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות וללחוץ על OK:

  • כדי להחליף את כל מופעי הדוגמית בדוגמית אחרת, יש ללחוץ על Defined Swatch ולבחור דוגמית בתפריט.

  • כדי להחליף את כל מופעי הדוגמית בצב בלי שם מקביל, יש ללחוץ על Unnamed Swatch.

מחיקה של כל הדוגמיות שלא בשימוש

 1. יש לבחור Select All Unused בתפריט החלונית Swatches. נבחרות רק דוגמיות שלא בשימוש בקובץ הנוכחי.

 2. יש לבחור Delete   בחלונית Swatches.

 לא ניתן למחוק צבעי ספוט שנמצאים בשימוש של גרפיקה שהושמה במסמך. כדי למחוק צבעים אלה, יש למחוק תחילה את הגרפיקה. עם זאת ובמקרים נדירים, צבע הספוט לא ניתן להסרה אפילו אחרי הסרת הגרפיקה. במקרים כאלה יש לבחור File > Export כדי ליצור קובץ InDesign Markup (‏IDML) ואז לפתוח את הקובץ מחדש ב-InDesign.

מיזוג ושמירה של דוגמיות

כשמייבאים דוגמיות או מעתיקים פריטים ממסמכים אחרים, ייתכן שייווצרו דוגמיות כפולות שיוחלו על אובייקטים שונים. ניתן לשלב דוגמיות משוכפלות ולשמור אותן לשימוש במסמכים אחרים. ניתן גם לשמור דוגמיות בקובץ Adobe Swatch Exchange (‏ase.). InDesign, ‏Illustrator וכן Adobe Photoshop

מיזוג דוגמיות

 1. בחלונית Swatches יש לבחור שתי דוגמיות משוכפלות או יותר.

  הדוגמית הראשונה שנבחרת היא זו שהמיזוג מתבצע לתוכה.

 2. יש לבחור Merge Swatches בתפריט החלונית Swatches.

שמירת דוגמיות

 1. בחלונית Swatches יש לבחור את הדוגמיות שרוצים לשמור.

 2. יש לבחור Merge Swatches בתפריט החלונית Swatches.

 3. יש לציין שם ומיקום עבור הקובץ, וללחוץ על Save.

שיתוף דוגמיות בין יישומים

ניתן לשתף דוגמיות של צבעים אחידים שנוצרו ב-Photoshop,‏ Illustrator ו-InDesign ע"י שמירה של ספריית דוגמיות צבע לשימוש ביישומים אחרים. הצבעים נראים זהים לחלוטין ביישומים השונים, כל עוד הגדרות הצבעים מסונכרנות.

 1. בחלונית Swatches יש ליצור את הדוגמיות של צבעי פרוצס וצבעי ספוט שרוצים לשתף, ולהסיר את כל הדוגמיות שלא רוצים לשתף.

 2. יש לבחור Save Swatches מתפריט החלונית Swatches, ולשמור את ספריות הדוגמיות במיקום קל לגישה.

 3. טעינה של ספריית הדוגמיות בחלונית Swatches עבור Photoshop‏, Illustrator או InDesign.

 לא ניתן לשתף סוגים אלה של דוגמיות בין יישומים: דוגמאות, מעברי צבע, צבעים מעורבים ורשות צבע, והדוגמית Registration מתוך Illustrator או InDesign; הפניות לחוברות צבע מסוג HSB‏, XYZ, דואוטון, RGB-צג, אטימות, צבע דפוס כולל, וכן דוגמיות RGB-ווב מתוך Photoshop. סוגי דוגמיות אלה מושמטים אוטומטית בעת שמירת דוגמיות.

ייבוא דוגמיות

ניתן לייבא צבעים ומעברי צבע ממסמכים אחרים, ולהוסיף את כל הדוגמיות או רק חלק מהן. ניתן לטעון דוגמיות צבע מקובץ InDesign‏ (סיומת indd), מקובץ תבנית של InDesign‏ (סיומת intt), מקבצים של Illustrator‏ (סיומת ai או eps) ומקבצים של Adobe Swatch Exchange‏ (סיומת ase) שנוצרו ב-InDesign, ב-Illustrator או ב-Photoshop. קובצי Adobe Swatch Exchange מכילים דוגמיות צבע שנשמרו בתבנית של Adobe Swatch Exchange.

InDesign כולל גם ספריות ממערכות צבע אחרות, כמו ANPA, או שניתן להוסיף ספריות דרך Pantone Connect. צבעי ספוט שמשמשים קובצי EPS‏, PDF‏, TIFF‏ מיובאים וקבצים של Adobe Photoshop‏ (PSD), מתווספים גם הם לחלונית Swatches.

ייבוא דוגמיות שנבחרו מקובץ

 1. יש לבחור Swatch New Color מתפריט החלונית Swatches.

 2. יש לבחור Other Library מהרשימה Color Mode, ואז לבחור את הקובץ שממנו רוצים לייבא דוגמיות.

 3. יש לבחור Open.

 4. יש לבחור את הדוגמיות שרוצים לייבא ולבחור OK.

ייבוא כל הדוגמיות מקובץ

 1. מתפריט החלונית Swatches יש לבחור Load Swatches.

 2. יש ללחוץ לחיצה כפולה על מסמך InDesign.

העתקת דוגמיות בין מסמכי InDesign

ניתן להעתיק או לגרור דוגמית צבע (או אובייקטים שדוגמית הצבע חלה עליהם) ממסמך אחד למסמך אחר. דוגמית הצבע נוספת לחלונית 'דוגמיות צבע' של מסמך היעד. אם רוצים להעתיק גם את רשתות הצבע או את מעברי הצבע של דוגמית צבע, יש להעתיק את האובייקט המקורי ולא את דוגמית הצבע בלבד.

טעינת דוגמיות מספריות מוגדרות מראש של צבעים מותאמים אישית

ניתן לבחור מתוך מגוון של ספריות צבע, כולל Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, ‏‏מערכת הצבעים Focoltone‎®‎‎‎, מערכת דוגמיות הצבע Trumatch‎™‎‎‏, DIC Process Color Note וספריות שנוצרו במיוחד לשימוש באינטרנט. לפני שימוש בדוגמיות ממערכת התאמת צבעים, מומלץ להתייעץ עם ספק שירותי קדם-דפוס שלך כדי לדעת באילו מערכות הם תומכים.

 1. יש לבחור New Color Swatch מתפריט החלונית Swatches.
 2. יש לבחור את קובץ הספרייה מהרשימה Color Mode.

 3. יש לבחור דוגמית אחת או יותר ולבחור Add. (ליציאה מתוך תיבת הדו-שיח בלי להוסיף דוגמיות, יש לבחור OK.)

 4. לאחר סיום הוספת הדוגמיות יש לבחור Done.

ספריות צבעים שמותקנות יחד עם InDesign

InDesign מתקין ספריות צבעים למערכות התאמת הצבעים המתוארות בהמשך. ניתן להתקין ספריות צבעים נוספות ולטעון מהן דוגמיות ב-InDesign.

צבע ANPA

כולל 300 צבעים שנבחרו על-ידי ANPA ‏(American Newspaper Publishers Association). צבעים בספרייה זו משמשים בעיקר כצבעי ספוט בעיתונים.

DIC Color

מספק 1280 צבעי ספוט ב- CMYK מ- DIC Process Color Note. ניתן להתאים צבעים לפי DIC Color Guide, בהוצאת Dainippon Ink & Chemicals, Inc. למידע נוסף יש לפנות אל Dainippon Ink & Chemicals, Inc., in Tokyo, Japan.

FOCOLTONE

כולל 763 צבעי CMYK. ניתן להשתמש בצבעי Focoltone כדי להימנע מבעיות השמנה והתאמה בקדם-דפוס ע"י עיון בטבלאות Focoltone, המציגות הדפסות רכב היוצרות את שצבעים. למידע נוסף יש לפנות אל .‪Focoltone‎‬ International, Ltd., Stafford, United Kingdom.

HKS

השתמשו בספרייה זו כשמשימת ההדפסה מציינת צבעים ממערכת הצבעים HKS, הנהוגה באירופה.

PANTONE®‎‎

צבעי ®‎‎PANTONE מהווים תקן מוכר היטב לשחזור צבעי ספוט.  הגישה לצבעים מספריית Pantone היא באמצעות התוסף Pantone Connect דרך Adobe Exchange.

 

ניתן להדפיס צבע PANTONE אחיד ב-CMYK. להשוואה בין צבע PANTONE אחיד לצבע הפרוצס הקרוב אליו ביותר, השתמש במדריך "מצבע PANTONE אחיד לצבע פרוצס". אחוזי רשת הצבע של צבעי CMYK מודפסים מתחת לכל צבע. המדריך מודפס כעת על נייר עם ציפוי בהיר יותר, וכולל השוואות של 147 צבעים אחידים ל-CMYK.

 

מדריכי הפרוצס של PANTONE מאפשרים לבחור בין 3,000 צירופי פרוצס, ומודפסים כעת על נייר עם ציפוי וללא ציפוי. הם מוצגים בסדר רץ בצורת מניפה, וקל לבחור מתוכם צבעים ולקבוע ערכי CMYK.

 

למידע נוסף יש לפנות אל Pantone, Inc., Carlstadt, New Jersey, U.S.A.

System (Windows)‎

כולל 256 צבעים מלוח הצבעים של ברירת המחדל של Windows המבוסס על 8 סיביות, ונשען על דגימות אחידות של צבעי RGB.

System (Mac OS)‎

כולל 256 צבעים מלוח ברירת המחדל של 8 סיביות של Mac OS, המבוסס על דגימות אחידות של צבעי RGB.

TOYO COLOR FINDER

כולל 1050 צבעים המבוססים על צבעי הדפוס הנפוצים ביותר ביפן. ניתן להשתמש בספריית Toyo 94 Color Finder או Toyo Color Finder החדשה יותר. יש לעיין בלוח הצבעים המציג דוגמיות מודפסות של Toyo Ink. לוח צבעים זה זמין אצל ספקי דפוס או חנויות של ציוד לגרפיקאים. למידע נוסף יש לפנות אל: Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd, בטוקיו שביפן.

TRUMATCH

מספק התאמת צבעי CMYK צפויה מראש עם מעל 2000 צבעים ניתנים להשגה, המופקים בעזרת מחשב. צבעי Trumatch כוללים את הקשת הנראית לעין של צבעי CMYK בהפרשים שווים. Trumatch Color Finder מציג עד 40 רשתות צבע והצללות לכל גוון צבע, שכל אחד מהם נוצר במקור מארבעה צבעי פרוצס ומופק בארבעה צבעים במכונות דפוס אלקטרוניות. בנוסף, הוא כולל גווני אפור שונים המורכבים מארבעה צבעים. למידע נוסף יש לפנות אל: Trumatch Inc, ניו יורק, ניו יורק, ארה"ב.

Web

כולל 216 צבעי RGB מתאימים לאינטרנט, שמשמשים בדרך כלל בדפדפני אינטרנט לתצוגת תמונות של 8 סיביות. ספרייה זו עוזרת ביצירת גרפיקה שמיועדת לאינטרנט, המשתמשת בצבעים שמבטיחים תצוגה אחידה במערכות Windows ו-Macintosh.


משאבים קשורים

איך לפנות אלינו

נשמח לשמוע מכם. תוכלו לשתף את מחשבותיכם עם קהילת Adobe InDesign

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט