שכפול אובייקטים בגרירה

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בחר בכלי Selection, Direct Selection או Group Selection.

 3. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הבחירה (אך לא נקודת אחיזה בתיבה התוחמת).

שכפול אובייקטים בעזרת החלונית Layers

ניתן לשכפל במהירות אובייקטים, קבוצות ושכבות שלמות בעזרת החלונית Layers.

 1. בחר בפריטים שברצונך לשכפל בחלונית Layers.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר ‎Duplicate “Layer name”‎ מתפריט החלונית Layers.

  • גרור את הפריט בחלונית Layers ללחצן New Layer‏‏  בתחתית החלונית.

  • התחל לגרור את הפריט למיקום חדש בחלונית Layers, ולאחר מכן הקש Alt ‏(Windows) או Option‏ (‏Mac OS). שחרר את לחצן העכבר כשהסמן יופיע במקום שבו ברצונך למקם את הפריט המשוכפל. אם תשחרר את לחצן העכבר כשהסמן מצביע על שכבה או על קבוצה, הפריט המשוכפל יתווסף לראש השכבה או הקבוצה. אם תשחרר את לחצן העכבר כשהסמן נמצא בין פריטים, הפריט המשוכפל ייתווסף למיקום שצוין.

שכפול בחירות על-ידי גרירה ושחרור

ניתן להשתמש ב-Clipboard להעברת בחירות בין קובץ של Illustrator לבין תוכנות אחרות של Adobe, לרבות Adobe Photoshop‏ ו-Adobe InDesign. הרכיב Clipboard שימושי במיוחד לייבוא נתיבים, משום שנתיבים מועתקים ל-Clipboard כתיאורים בשפת PostScript. הדבקה של גרפיקה המועתקת ל-Clipboard נעשית בתבנית PICT ברוב היישומים. עם זאת, חלק מהיישומים (כגון InDesign) משתמשים בגרסת PDF או בגרסת AICB. גרסת PDF שומרת על שקיפות. גרסת AICB מאפשרת לציין אם ברצונך לשמר את המראה הכולל של הבחירה, או להעתיק את הבחירה כערכת נתיבים (דבר שעשוי להועיל ב-Photoshop).

לציון העדפות ההעתקה, בחר Edit‏ > Preferences‏ > File Handling & Clipboard‏ (‏Windows) או Illustrator‏ > Preferences‏ > File Handling & Clipboard‏ (‏Mac OS). בחר ב-PDF‏, AICB או בשניהם. אם תבחר ב-AICB, בחר Preserve Paths להשמטת השקיפות בגרפיקה שהועתקה או Preserve Appearance And Overprints לשיטוח שקיפות, שמירה על מראה הגרפיקה שהועתקה ושמירה על אובייקטים עם הדפסת רכב.

גרירה ושחרור של גרפיקה במסמך Photoshop

 1. בחר בגרפיקה שברצונך להעתיק.

 2. פתח מסמך Photoshop שאליו ברצונך להעתיק את הבחירה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להעתקת הגרפיקה ל-Photoshop כתמונות Bitmap, גרור את הבחירה לחלון Photoshop, וכשמופיע קו מתאר שחור, שחרר את לחצן העכבר. למיקום הבחירה במרכז תמונת Photoshop, הקש Shift תוך כדי גרירת הבחירה. כברירת מחדל, אובייקטים שנבחר מועתקים כתמונות Bitmap לשכבה הפעילה.

  • כדי להעתיק גרפיקה וקטורית ל-Photoshop כנתיבים, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הבחירה למסמך Photoshop. בעת שחרור לחצן העכבר, הבחירה הופכת לנתיב של Photoshop.

גרירה ושחרור של גרפיקה מ-Photoshop ל-Illustrator

 1. פתח מסמך Photoshop שממנו ברצונך להעתיק.

 2. בחר בגרפיקה שברצונך להעתיק.

 3. בחר את הכלי Move‏‏  וגרור את הבחירה מ-Photoshop לקובץ של Illustrator.

גרירה ושחרור של גרפיקה לשולחן העבודה (‏Mac OS בלבד)

 1. בחר בגרפיקה שברצונך להעתיק.

 2. גרור את הבחירה לשולחן העבודה.

  הבחירות יועתקו לשולחן העבודה כתמונות חתוכות, שאותן ניתן לגרור ולשחרר במסמך הרצוי. תמונות חתוכות מומרות לתבנית PICT כשהן נגררות לשולחן העבודה.

הסטת אובייקטים משוכפלים

ניתן ליצור אובייקט משוכפל ולהסיט את האובייקט הרצוי במרחק נתון בעזרת הפקודה Offset Path או האפקט Offset Path. הסטת אובייקטים היא שימושית כשברצונך ליצור צורות קונצטריות או להכין עותקים רבים של אובייקט עם מרחקים קבועים בין האובייקטים המשוכפלים.

ניתן להסיט נתיב של אובייקט יחסית לנתיב המקורי שלו בעזרת האפקט Offset Path בתפריט Effect. אפקט זה שימושי להמרת אובייקט עם רשת שינוי לנתיב רגיל. לדוגמה, אם שחררת מעטפת, או אם ברצונך להמיר צורה עם רשת שינוי לשימוש ביישום אחר, החל את פקודת נתיב ההסטה בערך הסטה של 0, ולאחר מכן מחק את הצורה עם רשת השינוי. לאחר מכן, ניתן לערוך את הנתיב שנותר.

הסטת אובייקטים בעזרת הפקודה Offset Path

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בחר Object‏ > Path‏ > Offset Path.

 3. ציין את מרחק ההסטה, את סוג חיבור הקו ואת גבול החידוד.

 4. לחץ על OK.

הסטת אובייקטים בעזרת האפקט Offset Path

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בחר Effect‏ > Path‏ > Offset Path.

 3. ציין את מרחק ההסטה, את סוג חיבור הקו ואת גבול החידוד.

 4. לחץ על OK.

הסטת אובייקטים בעזרת המקלדת

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. הקש Alt ולחץ על אחד ממקשי החצים.

אובייקט משוכפל נוצר, והוא מוסט לפי הערך Keyboard Increment שצוין בהעדפות הכלליות. המיקום של האובייקט החדש נקבע לפי מקש החץ שנעשה בו שימוש.

הערה:

אם לא נוצר אובייקט משוכפל, יש לוודא שההעדפה Keyboard Increment מוגדרת לערך השונה מאפס.