סקירה של החלונית Transform

החלונית Transform משמשת להצגה או להזנה של נתונים גיאומטריים לאובייקטים שנבחרו, לרבות ערכי מיקום, גודל, סיבוב או הטיה. הפקודות בתפריט החלונית Transform מספקות אפשרויות נוספות ודרכים מהירות לסיבוב או שיקוף של אובייקטים.

הערה:

הלחצנים והפקודות בתפריט החלונית Transform זמינים גם בחלונית Control.

החלונית Transform
החלונית Transform

A. מאתר נקודת התייחסות B. הסמל Constrain Proportions‏‏ C. תפריט החלונית 

הצגת החלונית Transform

 1. בחר Window >‏ Object & Layout >‏ Transform.

הצגת נתונים גיאומטריים של אובייקטים

בשעת בחירת אובייקט, נתוניו הגיאומטריים מופיעים בחלוניות Transform ו- Control. בעת בחירת מספר אובייקטים, המידע שמוצג מתייחס לכל האובייקטים שנבחרו כיחידה אחת.

 1. בחר אובייקט אחד או יותר והצג את החלונית Transform ‏(Window >‏ Object & Layout >‏ Transform).

  נתוני המיקום יחסיים למקור הסרגל ולנקודת ההתייחסות של האובייקט. נתוני הזווית יחסיים למשטח העבודה, שבו הזווית של קו אופקי היא 0 מעלות.

שינוי הגדרות שינוי צורה

החלונית Transform כוללת מספר אפשרויות שקובעות כיצד אובייקטים משתנים וכיצד שינויי צורה מוצגים בחלוניות Transform ו- Control.

שינוי נקודת ההתייחסות של אובייקטים שנבחרו

כל שינוי צורה נובע מנקודה קבועה באובייקט או לידו שנקראת נקודת התייחסות. מוצג סמל בנקודת ההתייחסות כשאחד מכלי שינוי הצורה, כגון הכלי Scale, פעיל.

נקודת ההתייחסות עוברת למרכז (שמאל) וקנה המידה של האובייקט משתנה (ימין)
נקודת ההתייחסות עוברת למרכז (שמאל) וקנה המידה של האובייקט משתנה (ימין)

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להגדרת נקודת התייחסות אחרת לאובייקט שנבחר, לחץ על אחת מתשע הנקודות שעל מאתר נקודת ההתייחסות בחלונית Transform או Control.


   בשעת לחיצה על נקודות התייחסות שונות בחלוניות Transform או Control (למעלה משמאל ומימין), נקודת ההתייחסות של האובייקט שנבחר משתנה (למטה משמאל ומימין).

    

  • להעברת נקודת ההתייחסות של אובייקט שנבחר למיקום מסוים, בחר בכלי Rotate , בכלי Scale , או בכלי Shear , מקם את הכלי מעל סמל נקודת ההתייחסות וגרור אותה למיקום חדש. לחילופין, בחר באחד מכלים אלה ולחץ בכל מקום שהוא על האובייקט או על העמוד. נקודת ההתייחסות תעבור למיקום זה.

הערה:

כשאחד מכלי שינוי הצורה נבחר, לחיצה הרחק מהאובייקט אינה מבטלת את הבחירה בו – היא מזיזה את נקודת ההתייחסות. בחר Edit ‏> Deselect All לביטול הבחירה באובייקט.

נקודת ההתייחסות האחרונה שנבחרה במאתר נקודת ההתייחסות הופכת לנקודת ההתייחסות החדשה של ברירת המחדל לכל הכלים והאובייקטים. אם גוררים סמל נקודת התייחסות של אובייקט למיקום מותאם אישית (שאינו על נקודת עיגון), נקודת ההתייחסות של החלונית חוזרת למיקום ברירת המחדל לאחר ביטול הבחירה באובייקט הנוכחי. InDesign שומר על מיקום ברירת המחדל של נקודת ההתייחסות גם במסמכים חדשים, כך שאין צורך להגדיר אותה בכל פעם מחדש.

שינוי המידע המוצג על אובייקטים מקוננים

החלונית Transform מכוונת אובייקט למשטח עבודה של כפולה, שבו זווית הסיבוב של קו אופקי היא 0 מעלות. כברירת מחדל, הדבר נכון גם אם האובייקט מקונן בתוך אובייקט מכל שצורתו שונתה (כלומר, אם האובייקט הוא חלק מקבוצה שצורתה שונתה או מודבק בתוך מסגרת שצורתה שונתה). לדוגמה, אם מדביקים גרפיקה לא מסובבת בתוך מסגרת, מסובבים את המסגרת ב- 10 מעלות כשהגרפיקה בתוכה, ולאחר מכן בוחרים בגרפיקה באמצעות הכלי Direct Selection, החלונית Transform תציג בשדה זווית הסיבוב של הגרפיקה את הערך 10 מעלות.

זווית הסיבוב המוצגת של האובייקט ביחס למשטח העבודה
זווית הסיבוב המוצגת של האובייקט ביחס למשטח העבודה

אם תרצה, תוכל לבטל את הבחירה בפקודה Transformations Are Totals כדי שהנתונים המוצגים יהיו יחסיים למכל האובייקט המקונן. בדוגמה שלמעלה, אם מבטלים את הבחירה בפקודה Transformations Are Totals, החלונית Transform מציגה את זווית הסיבוב של הגרפיקה כאפס מעלות (הזווית היחסית למכל המסובב).

זווית הסיבוב המוצגת של האובייקט ביחס למכל האובייקט
זווית הסיבוב המוצגת של האובייקט ביחס למכל האובייקט

 1. פתח את החלונית Transform או את החלונית Control.
 2. בתפריטי החלוניות Transform או Control, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • סמן את האפשרות Transformations Are Totals (ברירת המחדל) כדי להציג את ערכי השינוי של אובייקטים מקוננים ביחס למשטח העבודה.

  • בטל את סימון האפשרות Transformations Are Totals כדי להציג ערכי סיבוב, שינוי קנה מידה והטיה של אובייקטים מקוננים ביחס למכל האובייקט.

מדידת מיקומם של אובייקטים שנבחרו

הפקודה Show Content Offset קובעת את המראה של ערכי X ו- Y בחלונית Transform עבור אובייקטים מקוננים שנבחרו באמצעות הכלי Direct Selection . נקודת ההתייחסות שנבחרה במאתר נקודת ההתייחסות של החלוניות Transform ו- Control קובעת איזו מתשע נקודות ההתייחסות של האובייקט שנבחר תושווה לנקודת האפס של המסמך או לנקודת האפס של מסגרת מכל. נקודת האפס של מסגרת מכל היא תמיד הפינה השמאלית העליונה.

מיקומם של אובייקטים שנבחרו נמדד משלושה מיקומים:

 • מיקום מסגרת המכל ביחס לנקודת האפס של המסמך. כשהאפשרות Show Content Offset פועלת או מבוטלת, בחר במסגרת המכל באמצעות הכלי Selection.

 • מיקום האובייקט המקונן ביחס לנקודת האפס של המסמך. בטל את הבחירה באפשרות Show Content Offset ובחר באובייקט המקונן באמצעות הכלי Direct Selection.

 • מיקום האובייקט המקונן ביחס לנקודת האפס (הפינה השמאלית העליונה) של מסגרת המכל שלו. בחר באפשרות Show Content Offset ובחר באובייקט המקונן באמצעות הכלי Direct Selection.

הצגת מיקומה של מסגרת האב ביחס לנקודת האפס של המסמך
הצגת מיקומה של מסגרת האב ביחס לנקודת האפס של המסמך

הצגת מיקומו של אובייקט מקונן ביחס לנקודת האפס של המסמך
הצגת מיקומו של אובייקט מקונן ביחס לנקודת האפס של המסמך

הצגת מיקומו של אובייקט מקונן ביחס למסגרת המכל
הצגת מיקומו של אובייקט מקונן ביחס למסגרת המכל

אם האפשרות Show Content Offset מסומנת, החלונית תציג ערכי X ו- Y של האובייקט המוטבע ביחס לאובייקט המכל, והסמלים X ו- Y בחלונית Transform ישתנו ל- X+‎ ו- Y+‎. אם הפקודה אינה מסומנת, ערכי האובייקט המקונן מוצגים ביחס לסרגלים.

 1. בתפריט החלונית Transform או Control, בחר או בטל את הבחירה באפשרות Show Content Offset.

כיצד לכלול או לא לכלול עובי קו במדידות

עובי קו יכול להשפיע על גודלו ומיקומו של אובייקט. ניתן לשנות את יישור הקו ולבחור אם החלונית Transform תמדוד את גודלו ומיקומו של אובייקט מהמרכז או מהקצה של קו המתאר שלו. למידע על שינוי של יישור קו, ראה אפשרויות החלונית Stroke.

הערה:

אפשרות זו אינה משנה את השפעת שינוי קנה מידה של מסגרת על עובי קווים, אלא קובעת אם השינויים ישפיעו על המדידות.

 1. בתפריטי החלוניות Transform או Control, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • בחר באפשרות Dimensions Include Stroke Weight כשברצונך שהמידות המוצגות בחלונית יכללו גם את עובי קו המתאר של אובייקט. לדוגמה, אם מסגרת אחת קצרה ב- 2 נקודות מהשניה, אך עוביו של הקו במסגרת הקצרה גדול ב- 2 נקודות, בחירה באפשרות זו תגרום להצגת ערכי גובה זהים בחלוניות Transform ו- Control.

  • בטל את הבחירה באפשרות Dimensions Include Stroke Weight כשברצונך שהמידות המוצגות בחלונית ייצגו רק את הנתיב או את המסגרת של אובייקט, מבלי להתחשב בעובי הקו. לדוגמה, שתי מסגרות בעלות גובה זהה יציגו ערכי גובה זהים בחלוניות Transform ו- Control, ללא קשר להבדלים בעובי הקו.

שינוי צורת אובייקטים

בעזרת פקודות וכלים שונים, ניתן לשנות את גודלו או צורתו של אובייקט ולשנות את הכיוון שלו על משטח העבודה. ארגז הכלים כולל ארבעה כלי שינוי צורה—הכלים Rotate, Scale, Shear ו- Free Transform. בנוסף, ניתן להשתמש בכלי Selection לשינוי הצורה של אובייקטים. כל סוגי שינויי הצורה, לרבות שיקוף, זמינים בחלוניות Transform ו- Control, המאפשרות לציין הגדרות מדויקות לשינוי.

כלי שינוי הצורה (למעלה) בהשוואה לחלונית Transform (למטה)
כלי שינוי הצורה (למעלה) בהשוואה לחלונית Transform (למטה)

A. אפשרויות סיבוב B. אפשרויות הטיה C. אפשרויות שינוי קנה מידה 

בשעת שינוי צורה של אובייקטים, שים לב לפרטים הבאים:

 • תוצאות שינוי צורה יכולות להשתנות במידה ניכרת, בהתאם לבחירה. לדוגמה, בעת סיבוב תמונה, החלק המסובב ייקבע על-פי הבחירה שלך בתמונה, במסגרת או במסגרת ובתמונה. השתמש בכלי Selection לשינוי צורה (סיבוב, שינוי קנה מידה או הטיה) של נתיב שלם ותוכנו (לחץ מחוץ לידית האחיזה של התוכן); השתמש בכלי Direct Selection כדי לשנות את הנתיב בלבד ללא התוכן, או את התוכן בלבד ללא הנתיב שלו. לשינוי צורה של תוכן ללא הנתיב שלו, ודא שכל נקודות העיגון נבחרו.

הערה:

לשינוי הגודל של המסגרת והתוכן כאחד, השתמש בשדות Scale X Percentage ו- Scale Y Percentage, ולא בשדות W ו- H. השדות W ו- H משנים רק את המסגרת או את התוכן שנבחרו, ולא את שניהם. זכור שאינך מוגבל בציון האחוזים בשדות Scale. ניתן להקליד מידות כולל יחידת המידה, כגון “6p.‎”.

 • שינוי צורה משפיע על כל האובייקטים שנבחרו כיחידה אחת. לדוגמה, אם בוחרים אובייקטים מרובים ומסובבים אותם ב- 30 מעלות, כולם יסתובבו סביב נקודת התייחסות אחת. אם ברצונך לסובב כל אובייקט ב- 30 מעלות מסביב לנקודת ההתייחסות שלו, עלייך לבחור ולסובב כל אובייקט בנפרד.

 • בשעת שינוי צורה של טקסט, ניתן להשתמש באחת משתי שיטות בחירה: השתמש בכלי Selection או בכלי Direct Selection לבחירת מסגרת טקסט שלמה או טקסט שהומר לקווי מתאר, ולאחר מכן השתמש בכלי שינוי הצורה; לחילופין, השתמש בכלי Type לבחירת טקסט או ליצירת נקודת הכנסה בתוך מסגרת טקסט, ולאחר מכן הגדר את השינויים בחלונית Transform, בחלונית Control או בתיבות הדו-שיח המוצגות כשלוחצים פעמיים על אחד הכלים. בשני המקרים, שינויי הצורה יחולו על כל מסגרת הטקסט.

 • בשעת סיבוב, הטיה או שינוי קנה מידה של קבוצה, ההגדרות חלות על כל הקבוצה, וכן על האובייקטים הבודדים בקבוצה. לדוגמה, אם מסובבים קבוצה ב- 30 מעלות, ערך הסיבוב המוצג בחלוניות Transform או Control הוא 30 מעלות בין אם בוחרים בקבוצה עצמה או ישירות באחד האובייקטים שבקבוצה.

שינוי צורת אובייקטים בחלונית Transform

השתמש בכלי הבחירה כדי לקבוע אם צורת התוכן והמסגרת ישתנו יחד או בנפרד.

 1. בחר באובייקט שברצונך לשנות את צורתו.
  • לשינוי צורה של המסגרת יחד עם תוכנה, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת.

  • כדי לשנות את צורת התוכן מבלי לשנות את צורת המסגרת, השתמש בכלי Direct Selection  כדי לבחור באובייקט ישירות, או השתמש בכלי Selection כדי ללחוץ על ידית האחיזה של תוכן של תמונה.

  • כדי לשנות את צורת המסגרת מבלי לשנות את צורת התוכן, בחר במסגרת ישירות ובחר את כל נקודות העיגון.

 2. בחלונית Transform panel או Control, ציין את נקודת ההתייחסות לשינוי.

  כל הערכים בחלונית מתייחסים לתיבות התוחמות של האובייקטים. הערכים X ו- Y מתייחסים לנקודת ההתייחסות שנבחרה בתיבה התוחמת, ביחס למקור הסרגל.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הזן ערכים חדשים בתיבות הטקסט.
  • בחר ערכים מהתפריטים הנפתחים הזמינים.
  • בחר בפקודות מתפריט החלונית

  הערה:

  כדי לשמור על יחסי הגודל של האובייקט בשעת שימוש באפשרויות Scale X Percentage ו- Scale Y Percentage לחץ על הסמל Constrain Proportions  בחלונית. כשהאפשרות אינה מסומנת, מופיעות נקודות משני צדי הסמל (בדוגמה של חוליית שרשרת שבורה). ניתן גם לציין מידות במקום אחוזים בעזרת ציון יחידת המידה, כגון 6 נקודות.

 4. הקש Tab,‏ Enter‏ (Windows), או Return‏ (Mac OS) כדי להחיל את השינוי.

שינוי צורת אובייקטים בעזרת הכלי Selection

השתמש בכלי Selection להזזה, שינוי גודל וסיבוב של אובייקטים.

 1. בעזרת הכלי Selection , בחר אובייקט. כדי לשנות את הצורה של תמונה בתוך מסגרת, לחץ על כלי האחיזה של התוכן שמופיע כאשר ממקמים את המצביע מעל תמונה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת אובייקטים, לחץ במקום כלשהו בתיבה התוחמת וגרור.

  • לשינוי קנה מידה של אובייקטים, לחץ על Ctrl (‏Windows) או Command (‏Mac OS) וגרור אחת מנקודות האחיזה של התיבה התוחמת עד שהאובייקט יגיע לגודל הרצוי. השתמש במקש Shift כדי לשמור על יחסי הגודל של הבחירה. השתמש במקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) כדי לשנות את קנה המידה של אובייקטים מהמרכז.

  • לסיבוב אובייקטים, מקם את המצביע במקום כלשהו מחוץ לידית האחיזה של התיבה התוחמת. כשהמצביע משתנה לסמל , גרור עד שהבחירה תגיע לזווית הסיבוב המבוקשת.

  • לשיקוף אובייקטים, גרור אחת מנקודות האחיזה של התיבה התוחמת מעבר לקצה או לנקודת האחיזה הנגדית, עד שהאובייקט יגיע לרמת השיקוף הרצויה.

שינוי צורת אובייקטים באמצעות הכלי Free Transform

הכלי Free Transform פועל באופן זהה לאופן פעולתו ב-Adobe Photoshop‎ ‎‎ וב- Adobe Illustrator. הוא מאפשר לבצע את כל שינויי הצורה בעזרת כלי אחד בלבד. כשהכלי Free Transform פעיל, ניתן לשלב בין שינויי צורה, כגון סיבוב ושינוי קנה מידה.

הערה:

ניתן להשתמש בקיצורי מקשים כדי להחליף במהירות בין הכלי Free Transform (הקש E), לכלי Selection (‏V) ולכלי Direct Selection (‏A).

 1. בחר באובייקט או באובייקטים שברצונך לשנות באמצעות כלי הבחירה המתאים.
 2. בחר את הכלי Free Transform .
  • להזזת אובייקטים, לחץ במקום כלשהו בתיבה התוחמת וגרור.

  • לשינוי קנה מידה של אובייקטים, גרור אחת מנקודות האחיזה של התיבה התוחמת עד שהאובייקט יגיע לגודל הרצוי. הקש Shift תוך כדי גרירת נקודת האחיזה כדי לשמור על יחסי הגודל של הבחירה.

  • לשינוי קנה מידה של אובייקטים ממרכז התיבה התוחמת, הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי גרירה.

  • לסיבוב אובייקטים, מקם את המצביע במקום כלשהו מחוץ לתיבה התוחמת. כשהמצביע משתנה לסמל , גרור עד שהבחירה תגיע לזווית הסיבוב המבוקשת.

  • לשיקוף אובייקטים, גרור אחת מנקודות האחיזה של התיבה התוחמת מעבר לקצה או לנקודת האחיזה הנגדית, עד שהאובייקט יגיע לרמת השיקוף הרצויה.

  • להטיית אובייקטים, התחל לגרור נקודת אחיזה, ולאחר מכן הקש Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) במהלך הגרירה. הקש Alt+Ctrl‏ (Windows) או Command+Option להטייה משני צדי האובייקט.

סיבוב אובייקטים

ניתן לסובב אובייקטים במספר שיטות.

סיבוב אובייקט באמצעות הכלי Rotate

 1. בחר אובייקט לסיבוב. לסיבוב המסגרת ותוכנה יחד, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי לסובב את התוכן מבלי לסובב את המסגרת שלו, לחץ על Content Grabber או היעזר בכלי Direct Selection כדי לבחור באובייקט. כדי לסובב מסגרת מבלי לסובב את תוכנה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בחר בכלי Rotate .
 3. אם ברצונך להשתמש בנקודת התייחסות אחרת לסיבוב, לחץ במיקום שבו ברצונך להציג את נקודת ההתייחסות.
 4. מקם את הכלי הרחק מנקודת ההתייחסות וגרור סביבה. כדי להגביל את השפעת הכלי לכפולות של 45 מעלות, הקש Shift תוך כדי גרירה. לשליטה עדינה יותר, גרור רחוק יותר מנקודת ההתייחסות של האובייקט.

ניתן גם לסובב באמצעות הכלי Free Transform.

אם מפעילים את האפשרות Smart Guides (ו- Smart Dimensions), סמלים מציינים כשאתה מסובב אובייקט באותה זווית כמו אובייקט סמוך שסובב. לדוגמה, אם אתה מסובב אובייקט בעמוד ב- 24 מעלות, סמל סיבוב יוצג כשתסובב אובייקט אחר בדרגה הקרובה ל- 24 מעלות.

סיבוב אובייקט באמצעות הכלי Selection

 1. בעזרת הכלי Selection, מקם את המצביע במקום כלשהו מחוץ לנקודת האחיזה. כשהמצביע משתנה לסמל , גרור עד שהבחירה תגיע לזווית הסיבוב המבוקשת.

סיבוב אובייקט בחלונית Transform או Control

 1. בחר אובייקט לסיבוב. כדי לסובב גם את המסגרת וגם את התוכן שלה, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי לסובב את התוכן מבלי לסובב את המסגרת שלו, לחץ על Content Grabber או היעזר בכלי Direct Selection כדי לבחור באובייקט. כדי לסובב מסגרת מבלי לסובב את תוכנה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לסיבוב בכיוון השעון או נגד כיוון השעון בהפרשים של 90 מעלות, לחץ על אחד מלחצני Rotate בחלונית Control.

  • לסיבוב בזווית קבועה מראש, בחר זווית מהתפריט הנפתח Rotation Angle  בחלונית Transform או Control.

  • בתיבה Rotation Angle  בחלונית Transform או Control, הזן זווית חיובית כדי לסובב אובייקטים שנבחרו נגד כיוון השעון, או הזן זווית שלילית כדי לסובב אובייקטים שנבחרו עם כיוון השעון, ולאחר מכן הקש Enter‏ (Windows) או Return‏ (Mac OS).

  • ליצירת עותק של האובייקט והחלת הסיבוב החדש על העותק, הזן ערך בתיבה Rotation Angle בחלונית Transform, ולאחר מכן הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי הקשת Enter.

בשעת סיבוב אובייקט בודד, הערך שהוזן ממשיך להופיע בחלונית Transform או Control. בשעת סיבוב אובייקטים מרובים, הערך Rotation Angle מאופס ל- 0 מעלות, אף על פי שהאובייקטים מסובבים.

סיבוב אובייקט באמצעות הפקודה Rotate

ניתן להשתמש בפקודה Rotate כדי לסובב אובייקט בזווית מסוימת. פקודה זו מאפשרת גם לסובב עותק של האובייקט שנבחר, ולהשאיר את האובייקט המקורי במקומו.

 1. בחר אובייקט לסיבוב. לסיבוב המסגרת ותוכנה יחד, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי לסובב את התוכן מבלי לסובב את המסגרת, בחר ישירות באובייקט. כדי לסובב מסגרת מבלי לסובב את תוכנה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בצע אחד מהצעדים הבאים לפתיחת תיבת הדו-שיח Rotate:
  • בחר Object >‏ Transform >‏ Rotate.

  • לחץ פעמיים על הכלי Rotate .

  • בחר בכלי Rotate, הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על האובייקט או לידו לבחירת נקודת התייחסות חדשה.

 3. הזן את זווית הסיבוב במעלות בתיבה Angle. הזן ערך זווית שלילי כדי לסובב את האובייקט עם כיוון השעון; הזן ערך זווית חיובי כדי לסובב את האובייקט נגד כיוון השעון.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להציג תצוגה מקדימה של התוצאה לפני החלת הפעולה, בחר Preview.

  • לסיבוב האובייקט לחץ על OK.

  • לסיבוב עותק של האובייקט לחץ על Copy.

הזזת אובייקטים

ניתן להזיז אובייקטים על-ידי גזירתם מנקודה אחת והדבקתם בנקודה אחרת, על-ידי הזנת ערכים חדשים למיקום האופקי והאנכי, או על-ידי גרירתם. בשעת גרירה ניתן גם ליצור עותק של האובייקט או להעתיק אובייקטים מיישום תוכנה אחד לשני.

התכונה Smart Guides מאפשרת להעביר בקלות אובייקטים למיקומים מדויקים בפריסה. אם תגרור אובייקט, קווי עזר זמניים יוצגו ויציינו שהאובייקט שאתה מזיז מיושר לקצה או למרכז העמוד או לפריט אחר בעמוד.

הזזת אובייקטים

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בכלי Selection להזזת אובייקטים מרובים. בעת שימוש בכלי Direct Selection לבחירת אובייקטים או נתיבים מרובים, גרירה תזיז את הגרפיקה, הנתיב או נקודת העיגון שנבחרו בלבד.

 1. בחר אובייקט להזזה. כדי להזיז גם את המסגרת וגם את התוכן, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי להזיז את התוכן מבלי להזיז את המסגרת שלו, בחר ישירות באובייקט או לחץ על ידית האחיזה של התוכן בעת מיקום מצביע העכבר מעל תמונה. כדי להזיז מסגרת מבלי להזיז את תוכנה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להדבקת האובייקט (או עותק שלו) במיקום חדש, בחר Edit >‏ Cut או Edit >‏ Copy. עבור לכפולת היעד, ובחר Edit >‏ Paste. האובייקטים יופיעו במרכז כפולת היעד.
  • להדבקת עותק במיקום זהה למיקום המקורי, בחר Edit >‏ Copy. לאחר מכן, בחר Edit >‏ Paste In Place. ‏(להסטת העותק מהמקור, הזז אותו באמצעות מקשי החצים).

  הערה:

  אם ברצונך שהאובייקט יופיע באותו מיקום בעמודים רבים, תוכל ליצור עמוד מאסטר ולהדביק בו את האובייקט.

  • להזזת אובייקט למיקום נומרי מסוים, הזן ערכים בשדות X (מיקום אופקי) או Y (מיקום אנכי) בחלוניות Transform או Control. הקש Enter‏ (Windows) או Return‏ (Mac OS).

  • להזזת אובייקט במרווחים קטנים בכיוון אחד, הקש על אחד ממקשי החצים או החזק אותם לחוצים. להזזת אובייקט במרווחים גדולים פי עשר, הקש Shift תוך כדי הקשה על מקש חץ.

  • להזזת אובייקט בגרירה, גרור את האובייקט למיקומו החדש. הקש Shift תוך כדי גרירה כדי להגביל את תנועת האובייקט לציר האופקי, לציר האנכי או לאלכסון (בכפולות של 45 מעלות).

  הערה:

  גרור את ידית האחיזה של התוכן כדי להזיז תמונה בתוך המסגרת שלה.

הזזת אובייקטים במרחק מדויק

ניתן להשתמש בפקודה Move כדי להזיז אובייקט למרחק מסוים. פקודה זו מאפשרת גם להזיז עותק של האובייקט שנבחר, ולהשאיר את האובייקט המקורי במקומו.

 1. בחר אובייקט להזזה. להזזת המסגרת ותוכנה יחד, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי להזיז את התוכן מבלי להזיז את המסגרת, בחר באובייקט ישירות. כדי להזיז מסגרת מבלי להזיז את תוכנה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בחר Object >‏ Transform >‏ Move או לחץ פעמיים על סמל הכלי Selection או Direct Selection בארגז הכלים.
 3. בתיבת הדו-שיח Move, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • הזן את ערכי מרחק ההזזה האופקי והאנכי הרצויים. ערכים חיוביים מזיזים את האובייקט למטה וימינה מציר x, ערכים שליליים מזיזים את האובייקט למעלה ושמאלה.

  • להזזת אובייקט במרחק ובזווית מדויקים, הזן את המרחק ואת הזווית הרצויים בשדות המתאימים. הזווית שתזין מחושבת במעלות ביחס לציר x. ערכי זווית חיוביים מציינים תנועה נגד כיוון השעון, וערכים שליליים מציינים תנועה עם כיוון השעון. ניתן להזין גם ערכים בטווח שבין 180 ל- 360 מעלות; ערכים אלה מומרים לערכים השליליים המתאימים (לדוגמה, ערך זווית של 270 מעלות מומר ל- 90 מעלות).

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להציג תצוגה מקדימה של התוצאה לפני החלת הפעולה, בחר Preview.

  • להזזת האובייקט לחץ על OK.

  • להזזת עותק של האובייקט לחץ על Copy.

הזזת אובייקטים למיקום מדויק

 1. בחר אובייקט להזזה.
 2. אם ברצונך להשתמש בנקודת התייחסות שונה להזזה, לחץ במיקום שבו ברצונך שנקודת ההתייחסות תופיע.

  לדוגמה, אם ברצונך להעביר את האובייקט לפינה השמאלית העליונה של העמוד, בחר בנקודת ההתייחסות השמאלית העליונה.

 3. בשדות X ו- Y בחלונית Transform, הזן את הקואורדינטות של המיקום שאליו ברצונך להזיז את הבחירה.

קביעת מרחק ההזזה של אובייקטים (באמצעות מקשי החצים)

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ Units & Increments ‏(Windows) או InDesign ‏> Preferences >‏ Units & Increments (‏Mac OS).
 2. בשדה Cursor Key, הזן את מרחק ההזזה של אובייקט בשעת הקשה על מקש חץ, ולאחר מכן לחץ על OK.

הערה:

אם תקיש Shift תוך כדי הזזת בחירה, הבחירה תזוז במרחק גדול פי עשר מהערך שצוין בשדה זה.

שינוי קנה מידה לעומת שינוי גודל של אובייקטים

שינוי גודל ושינוי קנה מידה הן פעולות שונות ב- InDesign. שינוי גודל הוא פשוט שינוי ערכי הרוחב והגובה של אובייקט. שינוי קנה מידה כרוך בשימוש בערך באחוזים המתייחס לקנה המידה המקורי (100%) של המסגרת.

ההבדל בין שינוי גודל ושינוי קנה מידה אינו תמיד מובן מאליו. דרך טובה לראות את ההבדל היא לשנות גודל ולשנות קנה מידה של מסגרת טקסט שהוחל עליה קו. כשמכפילים את גודל מסגרת הטקסט, גודל הטקסט ועובי הקו אינם משתנים. כשמכפילים את קנה המידה של מסגרת הטקסט, גם גודל הטקסט ועובי הקו מוכפלים.

שינוי גודל מסגרת

כברירת מחדל, כשבוחרים במסגרת (ולא בתוכן המסגרת), שינוי הערכים בשדות Width ו- Height משנה רק את המסגרת, ולא את התוכן שבה, ללא קשר לכלי הבחירה הפעיל.

שינוי קנה מידה של מסגרת והתוכן שבה

בעת בחירת מסגרת בעזרת הכלי Selection, שינוי ערכי השדות Scale X Percentage ו- Scale Y Percentage משנה את גודל המסגרת והתוכן שבה. אם האפשרות Auto-Fit מסומנת, הגודל של המסגרת והתוכן שבה ישתנה יחדיו.

שינוי גודל או שינוי קנה מידה של תוכן מסגרת

אם ברצונך לשנות רק את תוכן המסגרת (שינוי גודל או קנה מידה), לחץ על ה- Content Grabber או השתמש בכלי Direct Selection לבחירת תוכן המסגרת. לאחר הבחירה, תוכל להשתמש בשדות Width ו- Height או בשדות ה- Scale, בהתאם להעדפותיך.

דריסת אפשרויות ברירת המחדל

אם ברצונך לשנות את קנה המידה של מסגרת ושל התוכן שבה באחוזים ולהציג את התוצאות ביחידות המידה הנוכחיות של המערכת, ניתן להזין מספר עם סימן אחוזים כדי לדרוס את יחידות המידה שמוגדרות כברירת מחדל במערכת. לדוגמה, אם הרוחב הנוכחי הוא 12 נקודות, וברצונך שהרוחב החדש יהיה 75% מהערך הנוכחי, ניתן להזין 75% בשדה Width. לאחר שתקיש Enter, ערך הרוחב החדש יוצג כ- 9 נקודות.

באופן דומה, ניתן להשתמש ביחידות מידה אחרות של המערכת אם ברצונך לשנות קנה מידה לדרגה מסוימת, אך להציג את התוצאות כאחוזים מהגודל המקורי. לדוגמה, ניתן להחליף 100% ב- 9 נקודות, ו- InDesign יבין אילו אחוזים דרושים כדי לקבל רוחב או גובה זה.

שינוי גודל של אובייקטים

גרירת נקודת אחיזה של מסגרת שכוללת תוכן, כגון גרפיקה מיובאת, אינה משנה את גודלו של התוכן כברירת מחדל. חשוב להבין שהתוכן ומסגרת המכל הם פריטים נפרדים, ולכל אחד מהם תיבה תוחמת משלו. גרירה פשוטה של מסגרת גרפיקה מיובאת תחתוך את הגרפיקה או תשאיר רווח ריק מחוץ לגרפיקה, בהתאם לכיוון הגרירה. היכולת לשנות את המסגרת בנפרד מהתוכן מוסיפה גמישות, אך נדרש זמן כדי להתרגל לכך.

התכונה Smart Guides מאפשרת לשנות בקלות גודל של אובייקטים לפי פריטים אחרים בפריסה. כשמשנים גודל אובייקט, קווי עזר זמניים יוצגו, ויציינו שהאובייקט מיושר לקצה או למרכז העמוד או שהוא באותו גובה או רוחב כמו פריט אחר בעמוד.

שינוי גודל של גרפיקה מיובאת
שינוי גודל של גרפיקה מיובאת

A. מסגרת שנבחרה בעזרת הכלי Selection B. מסגרת שגודלה השתנה C. מסגרת ותוכן שקנה המידה שלהם השתנה 
 • לשינוי גודל מסגרת, גרור נקודת אחיזה באמצעות הכלי Selection. אם תקיש Ctrl ‏(Windows) או Command‏ (Mac OS) תוך כדי גרירה, קנה המידה של המסגרת והתוכן ישתנה. הוספת הקשה על Shift משנה את קנה המידה באופן פרופורציונלי.

הערה:

אם האפשרות Auto-Fit מסומנת, שינוי הגודל של המסגרת יגרום לשינוי הגודל של התמונה שבתוך המסגרת.

 • כדי לשנות את גודל התוכן במסגרת של פריטים גרפיים, השתמש בכלי Selection כדי ללחוץ על ידית האחיזה של התוכן, או בחר ישירות בגרפיקה וגרור אחת מנקודות האחיזה של מסגרת הגרפיקה.
 • לשינוי גודל של מסגרת או של התוכן שלה לגודל מדויק, בחר באובייקט והזן את הגודל בשדות רוחב (W) וגובה (H) בחלונית Control.

הערה:

כדי לשמור על יחסי הגודל המקוריים של האובייקט בשעת שימוש בחלונית Control, ודא שבחרת בסמל Constrain Proportions .

 • לשינוי הגודל של המסגרת והתוכן כאחד, השתמש בשדות Scale X Percentage ו- Scale Y Percentage, ולא בשדות W ו- H. השדות W ו- H משנים רק את המסגרת או את התוכן שנבחרו, ולא את שניהם. במקום לציין אחוזים, ניתן להקליד מידות כולל יחידת המידה, כגון “6p.‎”.
 • לשינוי גודל של מסגרת או של התוכן שלה לאחוז מגודלה הנוכחי, בחר באובייקט והזן את הערך באחוזים בשדות הרוחב והגובה בחלונית Transform.
 • ליצירת עותק של האובייקט שנבחר והחלת הגודל החדש על העותק, הזן ערך בשדות הרוחב או הגובה בחלונית Transform ולאחר מכן הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי הקשת Enter.

הערה:

לאחר שינוי גודל של מסגרת או אובייקט, ניתן להשתמש באפשרות התאמה (Object >‏ Fitting) להתאמת התוכן למסגרת או המסגרת לתוכן.

שינוי קנה מידה של אובייקטים

שינוי קנה מידה של אובייקט מגדיל או מקטין אותו אופקית (לאורך ציר X), אנכית (לאורך ציר Y), או אופקית ואנכית, ביחס לנקודת ההתייחסות שהגדרת.

כברירת מחדל, InDesign משנה קנה מידה של קווים. לדוגמה, אם משנים קנה מידה של אובייקט שנבחר עם קו בעובי 4 נקודות ב- 200%, החלונית Stroke מציינת קו בעובי 8 נקודות והקו מכפיל חזותית את גודלו. ניתן לשנות את התנהגות ברירת המחדל של הקו על-ידי ביטול הבחירה באפשרות Adjust Stroke Weight When Scaling בתפריט החלונית Transform או Control.

שינוי קנה מידה של אובייקט באמצעות הכלי Selection

 1. כדי לשנות את קנה המידה של התוכן ושל המסגרת יחד, השתמש בכלי Selection כדי לבחור את האובייקט והחזק את המקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) לחוץ. הוסף הקשה על Shift לשינוי גודל האובייקט באופן פרופורציונלי.

שינוי קנה מידה של אובייקט באמצעות הכלי Scale

 1. בחר באובייקט שברצונך לשנות את קנה המידה שלו. לשינוי קנה המידה של המסגרת ושל התוכן שלה יחד, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי לשנות את קנה המידה של התוכן מבלי לשנות את קנה המידה של המסגרת שלו, לחץ על Content Grabber כדי לבחור ישירות באובייקט. כדי לשנות את קנה המידה של מסגרת מבלי לשנות את קנה המידה של התוכן שלה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בחר בכלי Scale .
 3. מקם את הכלי Scale הרחק מנקודת ההתייחסות וגרור. כדי לשנות את קנה המידה על ציר X או על Y בלבד, התחל לגרור את הכלי Scale לאורך ציר אחד בלבד. לשינוי קנה המידה באופן פרופורציונלי, הקש Shift תוך כדי גרירת הכלי Scale. לשליטה עדינה יותר, התחל לגרור רחוק יותר מנקודת ההתייחסות של האובייקט.

  הערה:

  ניתן גם לשנות קנה מידה באמצעות הכלי Free Transform.

שינוי קנה מידה של אובייקט באמצעות החלונית Transform

כדי לשמור על יחסי הגודל המקוריים של האובייקט בשעת שימוש בחלונית Transform, ודא שבחרת בסמל Constrain Proportions .

 1. בחר באובייקט שברצונך לשנות את קנה המידה שלו. לשינוי קנה המידה של המסגרת ושל התוכן שלה יחד, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי לשנות את קנה המידה של התוכן מבלי לשנות את קנה המידה של המסגרת, בחר באובייקט ישירות. כדי לשנות את קנה המידה של מסגרת מבלי לשנות את קנה המידה של התוכן שלה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בחלוניות Transform או Control, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • בחר ערך קבוע מראש באחוזים בתפריט הנפתח Scale X Percentage  או Scale Y Percentage .

  • הזן ערך באחוזים (כגון 120%) או מרחק מסוים (כגון 10 נקודות) בתיבה Scale X Percentage או Scale Y Percentage והקש Enter או Return.

שינוי קנה מידה של אובייקט באמצעות מקשי החצים

 1. בחר או בחר ישירות את האובייקט או המסגרת.
 2. בחלונית Transform, לחץ בתיבה Scale X Percentage  או Scale Y Percentage .
 3. הקש על המקשים חץ למעלה או חץ למטה כדי לשנות את קנה המידה של האובייקט בהפרשים קבועים של 1%. אם תקיש על מקש Shift ועל מקשי החצים בו זמנית, תוכל לשנות את קנה המידה של האובייקטים בהפרשים קבועים של 10%.

אם אתה משתמש בשיטה זו כדי להגדיל את קנה המידה באחוז מסוים ולהקטין את קנה המידה באותו אחוז, האובייקט חוזר לערך קנה המידה המקורי אם האפשרות Adjust Scaling Percentage נבחרת בהעדפות הכלליות. לדוגמה, אם אתה מגדיל את קנה המידה של עיגול בקוטר 20 מ"מ ב- 10% ולאחר מכן מקטין אותו ב- 10%, העיגול חוזר ל- 20 מ"מ (לא ל- 19.8 מ"מ).

שינוי קנה מידה של אובייקט באמצעות הפקודה Scale

 1. בחר באובייקט שברצונך לשנות את קנה המידה שלו. לשינוי קנה המידה של המסגרת ושל התוכן שלה יחד, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי לשנות את קנה המידה של התוכן מבלי לשנות את קנה המידה של המסגרת, בחר באובייקט ישירות. כדי לשנות את קנה המידה של מסגרת מבלי לשנות את קנה המידה של התוכן שלה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בצע אחד מהצעדים הבאים לפתיחת תיבת הדו-שיח Scale:
  • בחר Object >‏ Transform >‏ Scale.

  • לחץ פעמיים על הכלי Scale .

  • בחר בכלי Scale, הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על האובייקט או לידו לבחירת נקודת התייחסות חדשה.

 3. הזן ערך באחוזים בתיבה Scale X או Scale Y.

  הערה:

  כדי לשמור על יחסי הגודל המקוריים של האובייקט בשעת שימוש בחלונית Transform, ודא שבחרת בסמל Constrain Proportions .

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להציג תצוגה מקדימה של התוצאה לפני החלת הפעולה, בחר Preview.

  • לשינוי קנה המידה של האובייקט לחץ על OK.

  • כדי לבצע את שינוי הגודל על עותק של האובייקט לחץ על Copy.

קביעה כיצד לבצע מעקב אחר שינוי גודל

ניתן לקבוע כיצד יתבצע מעקב אחר שינוי קנה המידה בממשק. אם האפשרות Apply To Content נבחרה בהעדפות General, ערכי שינוי קנה המידה יתאפסו ל- 100% בחלונית Transform לאחר שינוי קנה המידה של האובייקט. אם האפשרות Adjust Scaling Percentage מסומנת, ערכי שינוי קנה המידה יישארו כפי שצוינו (למשל 125%).

אם נבחרו אובייקטים מרובים, ערך שינוי קנה המידה יוצג תמיד כ- 100%. עם זאת, ניתן לבחור אובייקטים בנפרד כדי להציג את השפעת שינוי הצורה (כגון 125%) אם האפשרות Adjust Scaling Percentage מסומנת.

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ General ‏(Windows) או InDesign >‏ Preferences >‏ General (‏Mac OS).
 2. באזור When Scaling, בחר Apply To Content או Adjust Scaling Percentage ולחץ על OK.

הערה:

אם נבחרה האפשרות Adjust Scaling Percentage ותשנה קנה מידה של אובייקט, תוכל לבחור באפשרות Redefine Scaling As 100% מתפריט החלונית Transform או Control כדי לאפס את אחוזי שינוי קנה המידה ל- 100%.

התאמת עובי קו בשעת שינוי קנה מידה של אובייקטים

 1. בחר באפשרות Adjust Stroke Weight When Scaling מתפריט החלונית Transform או Control.

לדוגמה, אם משנים קנה מידה של קו בעובי 4 נקודות ב- 200% כשאפשרות זו פעילה, עובי הקו הופך ל- 8 נקודות. אם מבטלים אפשרות זו, האובייקט מכפיל את גודלו אך עובי הקו שלו נשאר 4 נקודות.

אם אפשרות זו פעילה ומשנים קנה מידה של אובייקט באופן לא פרופורציונלי, InDesign מחיל את עובי הקו הקטן ביותר על כל הצדדים. לדוגמה, אם משנים ב- 200% ובכיוון X בלבד קנה מידה של אובייקט שנבחר עם קו בעובי 4 נקודות. במקום להחיל קו בעובי 8 נקודות בכיוון X וקו בעובי 4 נקודות בכיוון Y,‏ InDesign מחיל את הערך הקטן יותר (4 נקודות) על כל הצדדים.

יכולת שינוי קנה מידה של אפקט

אם יצרת אובייקט והחלת אפקט, קנה המידה של האפקט משתנה בהתאם לשינוי קנה המידה של האובייקט. כאשר אתה משנה את קנה המידה של האובייקט ביחס מסוים, קנה המידה של האפקט משתנה באותו יחס.

בהעדפות, בחר General‏ > Apply to content‏ > Include Effects. בטל את הבחירה באפשרות זו אם אתה מעוניין שרק קנה המידה של האובייקטים ישתנה, ולא קנה המידה של האפקטים.

העדפות - Include Effects
העדפות - Include Effects

או

Window‏ > Object & Layout‏ > Transform. בתפריט הנשלף, בחר Adjust Effects when Scaling כדי להפעיל או לבטל את יכולת שינוי קנה המידה של האפקט.

התאמת שינוי קנה מידה
התאמת שינוי קנה מידה

אפשרות זו פועלת בדומה לאופן הפעולה באפקטי משיחות. לכן, ניתן לשנות את קנה המידה של אפקטים באותו אופן שבו אתה מבצע את הפעולה במשיחות.

איפוס קנה מידה ל- 100%

במקרים מסוימים, ייתכן שתרצה לאפס את הערכים Scale X ו- Scale Y של אובייקט ל- 100% מבלי לשנות את גודל האובייקט. לדוגמה, אם פתחת מסמך מגרסה קודמת של InDesign שערכי שינוי קנה המידה שלו שונים מ- 100%, או שינית את קנה מידה של אובייקט כאשר האפשרות Adjust Scaling Percentage מסומנת. בשעת בחירה בפקודה זו, ערכי שינוי קנה המידה של כל המסגרות שנבחרו מתאפסים ל- 100%. בחירה בפקודה זו אינה משנה את הגודל או המראה של אובייקטים.

 1. בחר באובייקט אחד או יותר עם ערכי שינוי קנה מידה שונים מ- 100%.

  בשעת בחירה ישירה של תמונה מיובאת או אם ערכי שינוי קנה המידה של אובייקט הם 100%, פקודה זו מוצגת במעומעם.

 2. בחר Redefine Scaling As 100% מתפריט החלונית Transform או Control.

הערה:

בחירה בפקודה זו עלולה לגרום להתנהגות בלתי צפויה בשעת עבודה עם אובייקטים בקבוצות שצורתן שונתה.

שיקוף (היפוך) אובייקטים

שיקוף גורם לאובייקט להתהפך על ציר בלתי נראה בנקודת ההתייחסות שנקבעה. ‏(ראה שינוי הגדרות שינוי צורה).

אובייקט מקורי (למעלה) ושיקופו באמצעות האפשרויות Flip Horizontal (אמצע) ו- Flip Vertical (למטה)
אובייקט מקורי (למעלה) ושיקופו באמצעות האפשרויות Flip Horizontal (אמצע) ו- Flip Vertical (למטה)

לאחר היפוך אובייקט, מחוון ההיפוך/סיבוב (P) שבמרכז החלונית Control מוצג בלבן עם קו מתאר שחור. אם האובייקט אינו מהופך, המחוון מוצג בשחור אחיד.

 1. בחר באובייקט שברצונך להפוך. להיפוך המסגרת ותוכנה יחד, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי להפוך את התוכן מבלי להפוך את המסגרת, בחר ישירות באובייקט. כדי להפוך מסגרת מבלי להפוך את תוכנה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשיקוף תוך שימוש בנקודת התייחסות כציר אופקי, לחץ על הלחצן Flip Horizontal בחלונית Control.

  • לשיקוף תוך שימוש בנקודת התייחסות כציר אנכי, לחץ על הלחצן Flip Vertical בחלונית Control.

  הערה:

  ניתן גם לשקף אובייקטים על-ידי שימוש בכלי Selection או Free Transform למשיכת צד אחד של התיבה התוחמת מעבר לצידה השני, או על-ידי הזנת ערכים שליליים בשדות Scale X Percentage או Scale Y Percentage בחלוניות Transform או Control.

הטיית אובייקטים

הטית אובייקט מטה אותו לאורך צירו האופקי או האנכי ויכולה גם לסובב את שני צירי האובייקט. הטיה יכולה להיות שימושית במקרים הבאים:

 • הדמיה של סוגי פרספקטיבה מסוימים, כגון הטלה איזומטרית.

 • הטיה של מסגרת טקסט.

 • יצירת הצללות בעת הטיית עותק של אובייקט.

הטיית אובייקט

 1. בחר באובייקט שברצונך להטות. להטיית המסגרת ותוכנה יחד, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי להטות את קנה המידה של התוכן מבלי להטות את המסגרת שלו, לחץ על Content Grabber כדי לבחור ישירות באובייקט. כדי להטות מסגרת מבלי להטות את תוכנה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להטיית אובייקטים שנבחרו בגרירה, בחר בכלי Shear . מקם את הכלי Shear הרחק מנקודת ההתייחסות וגרור. הקש Shift תוך כדי גרירה כדי להגביל את ההטיה לציר אנכי או אופקי ניצב. אם מתחילים לגרור בזווית שאינה ניצבת ולאחר מכן מחזיקים את המקש Shift לחוץ, ההטיה תוגבל לזווית זו.


   הטיית אובייקט על-ידי גרירת הכלי Shear כשנקודת ההתייחסות ממוקמת במרכז

  הערה:

  אם ברצונך להשתמש בנקודת התייחסות אחרת להטייה, לחץ במיקום שברצונך להציג בו את נקודת ההתייחסות.

  • להטיה באמצעות ערך קבוע מראש, בחר זווית מהתפריט הנפתח Shear בחלונית Transform או Control.
  • להטיה באמצעות ערך מסוים, הזן זווית חיובית או שלילית בתיבה Shear בחלונית Transform או Control, והקש Enter או Return.
  • ליצירת עותק של האובייקט והחלת ההטיה החדשה על העותק, הזן ערך בתיבה Shear בחלונית Transform, ולאחר מכן הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי הקשת Enter.

בשעת הטיית אובייקט בודד, הערך שהוזן ממשיך להופיע בחלונית Transform או Control. בשעת הטיית אובייקטים מרובים, הערך Shear Angle מאופס ל- 0 מעלות, אף על פי שהאובייקטים מוטים.

הערה:

ניתן להטות אובייקטים גם באמצעות הכלי Free Transform.

הטיית אובייקט באמצעות הפקודה Shear

ניתן להטות אובייקט במידה מסוימת באמצעות הפקודה Shear. פקודה זו מאפשרת גם להטות עותק של האובייקט שנבחר, ולהשאיר את האובייקט המקורי במקומו.

 1. בחר באובייקט שברצונך להטות. להטיית המסגרת ותוכנה יחד, השתמש בכלי Selection לבחירה במסגרת. כדי להטות את קנה המידה של התוכן מבלי להטות את המסגרת שלו, לחץ על Content Grabber כדי לבחור ישירות באובייקט. כדי להטות מסגרת מבלי להטות את תוכנה, בחר ישירות במסגרת ובחר את כל נקודות העיגון.
 2. בצע אחד מהצעדים הבאים לפתיחת תיבת הדו-שיח Shear:
  • בחר Object >‏ Transform >‏ Shear.

  • לחץ פעמיים על הכלי Shear .

  • בחר בכלי Shear והקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) לבחירת נקודת התייחסות חדשה.

 3. הזן זווית הטיה חדשה.

  זווית ההטיה היא מידת ההטיה שתוחל על האובייקט, ביחס לקו הניצב לציר ההטיה. ‏(זווית ההטיה מחושבת בכיוון השעון מהציר הנוכחי).

 4. הגדר ציר הטייה לאובייקט. ניתן להטות אובייקט לאורך ציר אופקי או אנכי.
 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להציג תצוגה מקדימה של התוצאה לפני החלת הפעולה, בחר Preview.

  • להטיית האובייקט לחץ על OK.

  • להטיית עותק של האובייקט לחץ על Copy.

חזרה על שינויי צורה

ניתן לחזור על שינויי צורה, כגון הזזה, שינוי קנה מידה, סיבוב, שינוי גודל, שיקוף, הטיה והתאמה. ניתן לחזור על שינוי צורה אחד או על רצף של שינויי צורה, וניתן גם להחיל את שינויי הצורה הללו על יותר מאובייקט אחד בכל פעם. InDesign זוכר את כל שינויי הצורה עד שבוחרים באובייקט אחר או מבצעים משימה אחרת.

הערה:

לא כל שינויי הצורה נרשמים בזיכרון. לדוגמה, שינוי של נתיב או של נקודותיו אינו נרשם כשינוי צורה.

 1. בחר באובייקט אחד או יותר ובצע את כל שינויי הצורה שברצונך לבצע שוב מאוחר יותר.
 2. בחר באובייקט או באובייקטים שברצונך להחיל עליהם את אותם שינויי הצורה.
 3. בחר Object >‏ Transform Again ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  Transform Again

  החלת שינוי הצורה האחרון שבוצע על הבחירה הנוכחית.

  Transform Again Individually

  החלת שינוי הצורה האחרון שבוצע על כל אובייקט שנבחר בנפרד, ולא כקבוצה.

  Transform Sequence Again

  החלת רצף שינויי הצורה האחרון שבוצע על הבחירה הנוכחית.

  Transform Sequence Again Individually

  החלת רצף שינויי הצורה האחרון שבוצע על כל אובייקט שנבחר בנפרד.

ניקוי שינויי צורה

 1. בחר באובייקט או באובייקטים שצורתם שונתה.
 2. בחר Clear Transformations מתפריט החלונית Transform או Control.

  אלא אם כן כל הערכים הם ערכי ברירת המחדל, ניקוי שינויי הצורה גורם לשינוי במראה האובייקטים.

  הערה:

  אם ערכי קנה המידה אופסו ל- 100%, ניקוי שינוי הצורה לא ישנה את קנה המידה.