„macOS“ 10.12.6 sistemoje nepavyksta išjungti „Premiere Pro“ ir „After Effects“

Problema

„macOS“ 10.12.6 sistemoje „Premiere Pro“ ir „After Effects“ neišsijungia.

Aprašymas

Kai kuriais atvejais uždarant programas „After Effects“ arba „Premiere Pro“, sistemoje „macOS“ 10.12.6 jų nepavyksta išjungti. 

Rodoma besisukančio ratuko klaida.

Sprendimo būdai

Kad išspręstumėte šią problemą, įjunkite atvaizdavimo režimą „Tik programinė įranga“, tada uždarykite programą. Jei programos procesas nenutraukiamas, jį teks išjungti priverstinai.

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika