Handboek Annuleren

Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Adobe Connect-studieprogramma maken en beheren. Bekijk informatie en status, bewerk vereisten, voltooiingscriteria en ingeschreven personen.

Informatie over studieprogramma's

Een studieprogramma kan cursussen, presentaties en vergaderingen bevatten. U kunt de voorwaarden voor een studieprogramma definiëren en u kunt uw programma zodanig ontwerpen dat gebruikers een evaluatietest van bepaalde onderdelen van het studieprogramma kunnen afleggen, zodat ze deze onderdelen kunnen overslaan.

Wanneer gebruikers onderdelen van het studieprogramma voltooien, kunt u hun vorderingen bijhouden en rapporten genereren om te controleren of het studieprogramma aan de educatieve doelstellingen voldoet.

U kunt de volgende taken uitvoeren met de belangrijkste functies van studieprogramma's:

 • Orden de onderdelen, zoals cursussen en presentaties, in logische groepen die samen een leerpad vormen.

 • Definieer voorwaarden en evaluatietests voor onderdelen, zodat ingeschreven personen bepaalde onderdelen kunnen overslaan als ze zijn geslaagd voor de desbetreffende evaluatietest.

 • Geef voltooiingsvereisten op; dit zijn onderdelen die zijn vereist om het studieprogramma te voltooien.

 • Verzend meldingen en herinneringen met betrekking tot het studieprogramma per e-mail.

 • Genereer rapporten met statistische gegevens over het studieprogramma.

 • Geef een visuele weergave van de rapportgegevens weer met gebruik van het trainingdashboard.

Een studieprogramma maken

Een wizard begeleidt u door de belangrijkste stappen voor het maken van een studieprogramma, zoals het invoeren van de studieprogrammagegevens en het selecteren van cursussen voor het studieprogramma. Nadat u een studieprogramma hebt gemaakt, kunt u aanvullende taken uitvoeren; zo kunt u ingeschreven personen toevoegen en herinneringen verzenden.

Bij het maken van een studieprogramma komen de volgende taken kijken:

Naar een locatie voor het studieprogramma bladeren

U kunt een map maken voor het studieprogramma of naar een map bladeren in de trainingsbibliotheek waar u het studieprogramma wilt publiceren (u moet over toegangsrechten tot deze map beschikken). Wanneer u een locatie hebt bepaald, klikt u op de knop Nieuw studieprogramma om de wizard Nieuw studieprogramma te openen en om uw studieprogramma te maken op de geselecteerde locatie.

Opmerking: afhankelijk van uw licentie en uw rechten zijn mogelijk niet alle tabbladen op de bovenste rij in Adobe Connect Central zichtbaar.

Opmerking: als u uw studieprogramma wilt opslaan in uw map Gebruikerstraining, kunt u deze procedure overslaan door te klikken op de koppeling Nieuw studieprogramma op de startpagina van Adobe Connect Central. Daarna volgt u gewoon de stappen om de studieprogrammagegevens in te voeren.

 

Door de trainingsbibliotheek navigeren
Door de trainingsbibliotheek navigeren

A. Een locatie bepalen B. Een andere map maken of een nieuw studieprogramma toevoegen 

Studieprogrammagegevens invoeren

Op de eerste pagina van de wizard Nieuw studieprogramma kunt u gegevens invoeren, zoals een beschrijvende samenvatting en een begin- en einddatum voor het studieprogramma. (U moet de naam van het studieprogramma invoeren, maar alle andere velden zijn optioneel.) De gegevens die u in de wizard invoert, worden later weergegeven op de pagina Studieprogrammagegevens en op de pagina die ingeschreven personen kunnen openen via hun koppeling Mijn training.

Het vak Aangepaste URL bevat het eerste gedeelte van de URL waarop gebruikers klikken voor toegang tot het studieprogramma. U kunt hier niets invullen als u een systeem-URL wilt laten genereren door Adobe Connect, maar u kunt ook een aangepaste URL typen in het vak. U kunt bijvoorbeeld een woord opgeven dat het studieprogramma beschrijft.

Opmerking:

De begin- en einddatums die u selecteert, overschrijven de begin- en einddatums van de afzonderlijke onderdelen in uw studieprogramma. Als u bijvoorbeeld een vergadering toevoegt met een einddatum die in het verleden ligt en uw einddatum voor het studieprogramma ligt in de toekomst, gaat de vergadering uit van de einddatum van het studieprogramma.

Gebruik de pagina Studieprogrammagegevens om een naam en informatie over een studieprogramma toe te voegen.
Gebruik de pagina Studieprogrammagegevens om een naam en informatie over een studieprogramma toe te voegen.

Onderdelen toevoegen aan het studieprogramma

Nadat u studieprogrammagegevens hebt ingevoerd in de wizard Nieuw studieprogramma en op Volgende hebt geklikt, wordt een pagina weergegeven waarmee u onderdelen aan het studieprogramma kunt toevoegen. Wanneer u een onderdeel aan een studieprogramma toevoegt, voegt u in feite een koppeling naar het onderdeel toe en kopieert u het onderdeel niet naar een nieuwe locatie in Adobe Connect.

U kunt inhoud uit de inhoudsbibliotheek, een vergadering uit de vergaderingenbibliotheek, een virtuele lesruimte of bestaande cursussen toevoegen aan een studieprogramma. De inhoud die aan een studieprogramma wordt toegevoegd, wordt nu automatisch geconverteerd naar een cursus, zodat deze op de juiste wijze kan worden bijgehouden. De nieuwe cursus wordt aan de automatisch gemaakte bronnenmap voor het studieprogramma toegevoegd. (Deze map bevindt zich op dezelfde locatie als het studieprogramma en heeft dezelfde naam als het studieprogramma, maar dan met de toevoeging “Bronnen”.)

Nadat u een studieprogramma hebt gemaakt, voegt u cursussen toe om het studieprogramma samen te stellen.
Nadat u een studieprogramma hebt gemaakt, voegt u cursussen toe om het studieprogramma samen te stellen.

Opmerking:

Als u de onderdelen in mappen wilt groeperen, voegt u de onderdelen niet toe met de wizard Nieuw studieprogramma. In plaats daarvan sluit u de wizard en opent u de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma. Klik dan op Onderdeel toevoegen en op Nieuwe map. Typ een mapnaam, klik op Opslaan en selecteer de nieuwe map (of de hoofdmap of een andere map). Klik op Onderdeel toevoegen en voeg de onderdelen toe aan de map. Nieuwe onderdelen worden altijd op het niveau van de basismap gemaakt en u kunt deze rangschikking wijzigen door op de knop Verplaatsen te klikken. U kunt mappen niet in andere mappen nesten.

De volgorde van onderdelen desgewenst wijzigen of onderdelen verwijderen

Nadat u inhoud en cursussen hebt toegevoegd, kunt u de volgorde van de onderdelen wijzigen om het leerpad te wijzigen. U kunt desgewenst ook onderdelen verwijderen.

Opmerking:

Hoewel u de onderdelen binnen een map kunt verplaatsen, kunt u onderdelen niet naar andere mappen verplaatsen.

Aanvullende opties selecteren

De laatste stap bij het maken van een studieprogramma is het selecteren van alle opties die u nodig hebt op de pagina Aanvullende opties, zoals het toevoegen van ingeschreven personen, het instellen van voorwaarden en het verzenden van meldingen.

Studieprogrammagegevens en de status weergeven

Nadat u een studieprogramma hebt gemaakt, kunt u gegevens over het programma weergeven en wijzigen op de pagina Studieprogrammagegevens.

Studieprogrammagegevens weergeven

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de map die het studieprogramma bevat.
 3. Selecteer de naam van het studieprogramma in de lijst met cursussen.

Statusinformatie met betrekking tot het studieprogramma weergeven

Het weergeven van de status van een studieprogramma vormt een andere wijze om een overzichtsrapport weer te geven.

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt bekijken, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op de knop Weergave in het gebied Status studieprogramma.

  Het tabblad Rapporten wordt geopend op een overzichtspagina. Naast de informatie die wordt weergegeven in het gebied met studieprogrammagegevens van de pagina Studieprogrammagegevens, vindt u op deze pagina de volgende gegevens:

  Ingeschreven gebruikers

  Het aantal gebruikers dat zich heeft ingeschreven voor het studieprogramma.

  Gebruikers die het programma hebben voltooid

  Het aantal gebruikers dat het studieprogramma heeft geopend en dat alle vereiste onderdelen heeft voltooid. Hier ziet u alle gebruikers die ooit zijn ingeschreven voor dit studieprogramma, dus niet alleen de gebruikers die op dat moment zijn ingeschreven.

  Gebruikers in uitvoering

  Het aantal gebruikers dat het studieprogramma heeft geopend, maar dat nog niet alle verplichte onderdelen heeft voltooid. Hier ziet u alle gebruikers die ooit zijn ingeschreven voor dit studieprogramma, dus niet alleen de gebruikers die op dat moment zijn ingeschreven.

  Opmerking:

  Twee typen gebruikers worden niet opgenomen in de aantallen voor de status van het studieprogramma: ten eerste de gebruikers die zijn ingeschreven voor het studieprogramma, maar die het studieprogramma nog niet hebben geopend en ten tweede de gebruikers die zich in het verleden hebben ingeschreven voor het studieprogramma, maar die sindsdien zijn verwijderd uit Adobe Connect.

Onderdelen toevoegen aan en verwijderen uit een studieprogramma

Nadat u een studieprogramma hebt gemaakt, kunt u er inhoud en cursussen aan toevoegen of eruit verwijderen. U kunt bijvoorbeeld alle willekeurige cursussen in uw trainingsbibliotheek toevoegen aan een studieprogramma.

Hier volgen enkele tips:

 • Probeer zo weinig mogelijk cursussen en inhoud toe te voegen en te verwijderen nadat een studieprogramma ter beschikking is gesteld van studenten.

 • Communiceer met de studenten die zijn ingeschreven voor het studieprogramma. Stel hen ervan op de hoogte dat u inhoud en cursussen hebt toegevoegd of verwijderd en vraag hen om zich aan te melden bij het studieprogramma, zodat hun status wordt bijgewerkt.

 • Er bestaat een verschil tussen het opnemen van een bestaande cursus in een studieprogramma en het maken van een cursus voor een studieprogramma. Als u een cursus toevoegt aan een studieprogramma en de cursus al bestaat, wordt deze niet toegevoegd aan de bronnenmap van het individuele studieprogramma. Alleen de onderdelen die automatisch voor de eerste keer worden gemaakt als een cursus, worden automatisch toegevoegd aan de bronnenmap van het studieprogramma. Het is echter mogelijk om onderdelen naar de bronnenmap te verplaatsen of te kopiëren.

 • Wanneer u een cursus aan een studieprogramma toevoegt, wordt er een koppeling naar de cursus aan de Inhoudsbibliotheek toegevoegd. Studenten krijgen dan studiepunten voor een cursus, ook als zij de cursus buiten het studieprogramma om volgen. De studenten moeten zich minstens eenmaal hebben aangemeld bij het studieprogramma om studiepunten te kunnen ontvangen voor het volgen van de cursus. (Studenten van studieprogramma's kunnen onderdelen het beste starten vanuit het studieprogramma.)

 • Als u een vereist onderdeel uit een studieprogramma verwijdert, verandert de status van studenten die alle andere vereiste onderdelen hebben verwijderd in Voltooid.

 • Nadat een studieprogramma is gewijzigd (als vereiste onderdelen bijvoorbeeld zijn toegevoegd of verwijderd), dient u studenten te vragen om zich weer aan te melden bij het studieprogramma om hun status en resultaten te laten bijwerken.

 • Het kan voorkomen dat een student een cursus aflegt en dat deze cursus wordt toegevoegd aan het studieprogramma waarvoor de student is ingeschreven. Vraag de student in dat geval om zich aan te melden bij het studieprogramma, zodat hij of zij studiepunten kan ontvangen voor de reeds afgelegde cursus. De status van de student binnen het studieprogramma wordt dan automatisch bijgewerkt.

Mappen en onderdelen toevoegen aan een studieprogramma

Na het maken van een studieprogramma kunt u op ieder gewenst moment mappen of onderdelen aan het studieprogramma toevoegen.

Opmerking:

Het toevoegen van onderdelen aan een studieprogramma of het verwijderen van onderdelen uit een studieprogramma heeft gevolgen voor de transcripties van studenten. U kunt beter geen wijzigingen aanbrengen in studieprogramma's als u eenmaal studenten hebt ingeschreven. Als u onderdelen toevoegt of verwijdert, dient u uw studenten op de hoogte te stellen van de wijzigingen in het studieprogramma en moet u ze vragen zich aan te melden bij het studieprogramma om hun status bij te werken.

Een map toevoegen aan een studieprogramma

Nadat u een studieprogramma hebt gemaakt, kunt u onderdelen groeperen en indelen in mappen. U kunt bijvoorbeeld een set onderdelen opnemen in een map Onderwerpen voor beginners en een andere set onderdelen in de map Onderwerpen voor studenten met enige kennis. Nieuwe mappen worden altijd toegevoegd aan het hoofdniveau. U kunt mappen niet in andere mappen nesten.

Opmerking:

U voegt onderdelen toe aan een studieprogrammamap in plaats van onderdelen die al in uw studieprogramma staan te verplaatsen naar een map.

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Onderdeel toevoegen.
 3. Klik op Nieuwe map.
 4. Typ een naam voor de map in het vak Mapnaam op de pagina Nieuwe map en klik op Opslaan.
 5. In de studieprogrammalijst kunt u de map selecteren die u net hebt gemaakt, zodat u er onderdelen aan kunt toevoegen.

Inhoud toevoegen aan een studieprogramma

Nadat u een studieprogramma hebt gemaakt, kunt u naar wens meer inhoud toevoegen. De inhoud die aan een studieprogramma wordt toegevoegd, wordt nu automatisch geconverteerd naar een cursus, zodat deze op de juiste wijze kan worden bijgehouden. De nieuwe cursus wordt aan de automatisch gemaakte bronnenmap voor het studieprogramma toegevoegd. Alle andere inhoud die u aan het studieprogramma toevoegt, wordt ook automatisch geconverteerd en in de bronnenmap geplaatst. Deze map bevindt zich op dezelfde locatie als het studieprogramma en heeft dezelfde naam als het studieprogramma, maar dan met de toevoeging “Bronnen”. (Als u cursussen toevoegt die u al voor een studieprogramma hebt gemaakt, worden deze cursussen niet in de bronnenmap geplaatst.)

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Onderdeel toevoegen.
 3. Klik op inhoud toevoegen.
 4. Blader zo nodig naar de map die de inhoud bevat.
 5. Schakel het selectievakje in voor de inhoud die u aan het studieprogramma wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

 6. Klik nogmaals op Toevoegen.

Een cursus, virtuele lesruimte of vergadering toevoegen aan een studieprogramma

U kunt alle cursussen die beschikbaar zijn in uw trainingsbibliotheek opnemen in een studieprogramma.

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Onderdeel toevoegen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Cursus toevoegen.

   Opmerking: Uitnodigingen, inschrijvingen en herinneringen die u voor een cursus hebt gemaakt, worden niet overgedragen wanneer u een cursus toevoegt aan een studieprogramma. De meldingsopties voor een studieprogramma gelden voor alle cursussen in het studieprogramma, het is niet mogelijk meldingsopties in te stellen voor individuele cursussen die deel uitmaken van een studieprogramma. (Als een cursus echter buiten een studieprogramma om bestaat, zijn de instellingen voor uitnodigingen, inschrijvingen en herinneringen allemaal geldig voor de cursus.)

  • Klik op Virtuele lesruimte toevoegen.

  • Klik op Vergadering toevoegen.

  Opmerking:

  Als u een Outlook-agendagebeurtenis wilt verzenden, zodat gebruikers de vergadering kunnen toevoegen aan hun Outlook-agenda's, dient u de optie iCal te selecteren wanneer u herinneringen voor de vergadering verzendt (en niet wanneer u de vergadering toevoegt aan uw studieprogramma).

 4. Blader zo nodig naar de map die de cursus, lesruimte of vergadering bevat.
 5. Schakel het selectievakje in voor de cursus, lesruimte of vergadering die u aan het studieprogramma wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

Externe inhoud toevoegen aan een studieprogramma

Een studieprogramma hoeft niet uitsluitend uit Adobe Connect-onderdelen te bestaan. U kunt externe training opnemen. Zo kunt u een college toevoegen dat de ingeschreven personen moeten bijwonen. Aangezien een college een livegebeurtenis is, kunt u een externe gebeurtenis maken die het college voorstelt. Markeer de ingeschreven personen die het college bijwonen vervolgens als “Voltooid” met de functie voor het overschrijven van de status.

Opmerking:

Wanneer de gebruikersstatus voor externe training wordt gewijzigd, werkt u de voltooiingsstatus van de gebruiker handmatig bij.

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Onderdeel toevoegen.
 3. Klik op Nieuwe externe training.
 4. Geef bij Titel de naam van de externe training op.
 5. (Optioneel) Geef bij ID een identificerende tekst of reeks nummers op.
 6. Als het externe trainingsonderdeel uit het weergeven van een website bestaat, typt u de volledige URL, inclusief http, in het vak URL. Typ dus bijvoorbeeld http://www.adobe.com.
 7. Geef het maximumaantal punten dat gebruikers kunnen ontvangen voor het voltooien van de externe training op in het vak Hoogst haalbare score.
  Opmerking:

  Het is bijvoorbeeld belangrijk een hoogst haalbare score in te stellen als u van plan bent externe inhoud als een cursus te gebruiken binnen het studieprogramma. Definieer een hoogst haalbare score op deze locatie wanneer de inhoud niet-gegradeerd is of wanneer deze een gedeeltelijke score verzendt. Adobe Captivate-inhoud verzendt bijvoorbeeld alleen de behaalde score, dus bijvoorbeeld acht. De maximale score wordt niet vermeld, dus u ziet niet 8/10. Wanneer de inhoud die voor het maken van een cursus wordt gebruikt een volledige score bevat, zoals 8/10, wordt de maximale score die is gedefinieerd in de inhoud toegepast en worden de hier ingestelde scores genegeerd.

 8. (Optioneel) Typ bij Overzicht een beschrijving van de externe training.
 9. Klik op Opslaan.

  De externe training wordt weergegeven in uw lijst met onderdelen op de pagina Studieprogrammagegevens.

Studieprogramma's bewerken

U kunt de gegevens in een studieprogramma wijzigen, zo kunt u de volgorde van onderdelen wijzigen of onderdelen verwijderen. Het is ook mogelijk een volledig studieprogramma te verwijderen.

Opmerking: het toevoegen van onderdelen aan een studieprogramma of het verwijderen van onderdelen uit een studieprogramma heeft gevolgen voor de transcripties van studenten. U kunt beter geen wijzigingen aanbrengen in studieprogramma's als u eenmaal studenten hebt ingeschreven. Als u onderdelen toevoegt of verwijdert, dient u uw studenten op de hoogte te stellen van de wijzigingen in het studieprogramma en moet u ze vragen zich aan te melden bij het studieprogramma om hun status bij te werken.

 

Studieprogrammagegevens bewerken

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Bewerken in het gebied Studieprogrammagegevens om de volgende gegevens te wijzigen:

  Naam

  Een titel voor het studieprogramma.

  ID

  Het identificatienummer van het studieprogramma. (U kunt een willekeurige code toewijzen, zoals bijvoorbeeld een catalogusnummer.)

  Overzicht

  Een beschrijving van het studieprogramma.

  Studieprogramma begint op

  De datum waarop het studieprogramma begint. Vóór deze datum hebben gebruikers geen toegang tot het studieprogramma.

  Opmerking: De begin- en einddatums die u selecteert, overschrijven de begin- en einddatums van de afzonderlijke onderdelen in uw studieprogramma. Als u bijvoorbeeld een vergadering toevoegt met een einddatum die in het verleden ligt en uw einddatum voor het studieprogramma ligt in de toekomst, gaat de vergadering uit van de einddatum van het studieprogramma.

   

  Studieprogramma wordt afgesloten op

  De datum waarop het studieprogramma wordt beëindigd. U kunt een keuze maken in het pop-upmenu of u kunt Geen einddatum selecteren.

 3. Klik op Opslaan wanneer u de studieprogrammagegevens hebt bewerkt.

Externe-inhoudgegevens bewerken

U kunt alleen de gegevens over interne inhoud bewerken als u de inhoud al hebt toegevoegd aan het studieprogramma.

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik in de lijst met onderdelen op de naam van het externe trainingsonderdeel.
 3. Klik op Bewerken in het gebied Informatie over externe training.
 4. Bewerk de naam, de id, de URL, de maximaal mogelijke score of de overzichtsgegevens in het gebied Onderdeelinfo en klik op Opslaan.

De volgorde van onderdelen in een studieprogramma wijzigen

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Schakel het selectievakje in naast het onderdeel dat u wilt verplaatsen en klik op de pijl-omhoog of op de pijl-omlaag om dat onderdeel in de lijst te verplaatsen.

Onderdelen uit een studieprogramma verwijderen

Als u een onderdeel uit een studieprogramma wilt verwijderen, heeft dat geen gevolgen voor het oorspronkelijke onderdeel in de desbetreffende bibliotheek.

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Schakel het selectievakje in naast de onderdelen die u wilt verwijderen in de lijst met onderdelen en klik op Onderdeel verwijderen.
 3. Bevestig dat u de geselecteerde onderdelen wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Meldingen of herinneringen verzenden aan personen die zijn ingeschreven voor het studieprogramma

Met de functie voor meldingen kunt u e-mailberichten verzenden naar ingeschreven personen. Dergelijke berichten stellen ingeschreven personen meestal op de hoogte van het feit dat het studieprogramma beschikbaar is, verschaffen informatie over het studieprogramma en bevatten een koppeling naar het studieprogramma. U kunt deze berichten naar alle ingeschreven personen of naar enkele ingeschreven personen versturen, zoals bijvoorbeeld naar de personen die het studieprogramma nog niet hebben voltooid.

Met de functie voor herinneringen kunt u, net als met de functie voor meldingen, e-mailberichten sturen naar ingeschreven personen. Het belangrijkste verschil tussen meldingen en herinneringen is echter dat u berichten op de pagina Herinneringen met bepaalde intervallen kunt verzenden. U kunt het bericht naar alle ingeschreven personen of naar een bepaalde subgroep sturen.

Opmerking: gebruikers die dienen te voldoen aan compatibiliteitsnormen, kunnen jaarlijkse herinneringen instellen. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

 

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Meldingen.
 3. Klik op Nieuwe melding of Nieuwe herinnering. (Meldingen worden in de onderwerpenlijst aangeduid met het pictogram . Herinneringen worden aangeduid met het pictogram .)
 4. Selecteer een tijdinstellingsoptie. U kunt voor herinneringen een herhalingsoptie instellen, zodat automatisch meerdere herinneringen worden verzonden.
 5. Selecteer een ontvangersoptie. Als u e-mailadressen opgeeft, dient u deze met komma's van elkaar te scheiden.
 6. (Optioneel) Bewerk het onderwerp en de berichttekst van de e-mail. Als u een runtimeveld wilt gebruiken voor de bewerking, kopieert u de veldnaam uit de lijst Runtimevelden en plakt u deze in de berichttekst of in de onderwerpregel van de e-mail. Wijzig de tussen accolades geplaatste tekst van het runtimeveld niet.

 7. Klik op Verzenden of Opslaan.

Meldingen of herinneringen annuleren

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Meldingen.
 3. Klik op Meldingen in uitvoering.
 4. Selecteer onder Onderwerp het selectievakje naast de naam van de melding of de herinnering die u wilt annuleren. (Meldingen worden in de onderwerpenlijst aangeduid met het pictogram . Herinneringen worden aangeduid met het pictogram .)
 5. Klik op Meldingen annuleren.
 6. Klik op Meldingen annuleren op de bevestigingspagina.

Een studieprogramma verwijderen

Voordat u een studieprogramma verwijdert, dient u te bedenken wat de gevolgen van deze handeling zijn:

 • Het studieprogramma wordt verwijderd uit de trainingsbibliotheek.

 • Ingeschreven personen hebben geen toegang meer tot het studieprogramma.

 • De studieprogrammarapporten zijn niet meer beschikbaar. (Als u toegang tot het studieprogramma wilt voorkomen, maar de rapportgegevens wilt behouden, stelt u een einddatum in voor het studieprogramma, maar verwijdert u het studieprogramma niet.)

 • Er worden geen herinneringen voor het studieprogramma verzonden en vertraagde meldingen met betrekking tot het studieprogramma worden niet verzonden.

 • Het verwijderen van een studieprogramma is definitief, Het is niet mogelijk een eenmaal verwijderd studieprogramma te herstellen.

Het verwijderen van een studieprogramma uit een trainingsbibliotheek heeft geen gevolgen voor de bibliotheekonderdelen waaruit het studieprogramma bestaat.

 1. Klik op het tabblad Training in Adobe Connect Central en blader naar het studieprogramma.
 2. Schakel het selectievakje naast het studieprogramma in en klik op Verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen als u hebt bevestigd dat u de selectie wilt verwijderen.

Voorwaarden, evaluatietests en voltooiingsvereisten bewerken

Nadat u een studieprogramma hebt gemaakt, kunt u vele wijzigingen aanbrengen. Zo kunt u voorwaarden en evaluatietests toewijzen en de voltooiingsvereisten bewerken. Het wordt aangeraden evaluatietests of voorwaarden te gebruiken wanneer u leerpaden samenstelt, maar niet allebei. Het is mogelijk beide te gebruiken, maar het vergt veel tijd en het kan lastig zijn om alle mogelijke workflows te testen die studenten kunnen aantreffen.

Voorwaarden toewijzen aan een onderdeel

Wanneer u voorwaarden toewijst, dwingt u studenten de onderdelen in een bepaalde volgorde te doorlopen. Een map kan niet worden ingesteld als een voorwaarde. Stel bovendien geen externe trainingsonderdelen in als Vereist, want Adobe kan niet automatisch externe onderdelen volgen.

Opmerking:

Vermijd het gebruik van overbodige voorwaarden. Dat veroorzaakt verwarring bij de studenten en kan tot prestatieproblemen met de Adobe Connect-server leiden.

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik in de lijst met studieprogrammaonderdelen op de naam van het onderdeel of de map waarvoor een voorwaarde is vereist. In deze procedure wordt dit onderdeel het geselecteerde onderdeel genoemd.
 3. Klik op Bewerken in het gedeelte Voorwaarden.

   

  Opmerking: afhankelijk van uw licentie en uw rechten zijn mogelijk niet alle tabbladen op de bovenste rij in Adobe Connect Central zichtbaar.

   

  Klik in het gebied Cursusgegevensvoorwaarden op Bewerken om een bepaald leerpad samen te stellen.
  Klik in het gebied Cursusgegevensvoorwaarden op Bewerken om een bepaald leerpad samen te stellen.

 4. In het gebied Voorwaarden selecteren staan de onderdelen in het studieprogramma vermeld. Geef het type voorwaarde aan in het pop-upmenu Opties naast de onderdelen:

  Aangeraden

  Geeft aan dat de voorwaarde optioneel is. Gebruikers ontvangen een bericht met het verzoek aan de voorwaarde te voldoen voordat ze het geselecteerde onderdeel afleggen.

  Vereist

  Dit betekent dat aan de voorwaarde moet worden voldaan voordat een gebruiker het geselecteerde onderdeel kan afleggen. Wijs de status Vereist niet toe aan externe inhoud. Adobe Connect kan het voltooien van externe inhoud, zoals de URL van een website, namelijk niet controleren.

  Verborgen

  Dit wil zeggen dat het geselecteerde onderdeel pas op de inschrijvingspagina wordt weergegeven wanneer de gebruiker aan de voorwaarde heeft voldaan.

 5. Klik op Opslaan als u alle voorwaarden hebt geselecteerd.

Evaluatietests toewijzen aan een onderdeel

U kunt het studieprogramma zodanig ontwerpen dat ingeschreven personen een onderdeel niet hoeven af te leggen als ze voor een verwante evaluatietest slagen. U kunt mappen niet configureren als evaluatietestonderdelen of koppelen als geselecteerde onderdelen. Gebruik altijd een specifieke cursus of vergadering, en niet een map, als een evaluatietest of een geselecteerd onderdeel voor alle andere studie-objecten.

Hier volgen enkele tips voor het maken van evaluatietests:

 • Maak een weloverwogen keuze uit de opties Optioneel, Geblokkeerd en Verborgen. Het leerpad en de ervaring van uw studenten is afhankelijk van de optie die u kiest voor een evaluatietest.

 • U kunt geen evaluatietest toewijzen voor het eerste onderdeel in een studieprogramma.

 • Gebruik geen ketens van evaluatietests. Een voorbeeld van een keten van evaluatietests is bijvoorbeeld het instellen van onderdeel 1 als een evaluatietest voor onderdeel 2 en het instellen van onderdeel 2 als een evaluatietest voor onderdeel 3.

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik in de lijst met onderdelen op de naam van het onderdeel waarvoor een evaluatietest is vereist. In deze procedure wordt dit onderdeel het geselecteerde onderdeel genoemd.
 3. Klik op Bewerken in het gedeelte Evaluatietests.
 4. In het gedeelte Evaluatietests selecteren worden de onderdelen van het studieprogramma vermeld. Gebruik het pop-upmenu voor een onderdeel om het onderdeel aan te wijzen als een evaluatietest voor het geselecteerde onderdeel. Hanteer hierbij de volgende criteria:

  Geblokkeerd

  Hiermee geeft u aan dat het geselecteerde onderdeel niet beschikbaar is voor een ingeschreven persoon die voor het evaluatietestonderdeel slaagt. Als de ingeschreven persoon zakt voor het evaluatietestonderdeel, wordt het geselecteerde onderdeel beschikbaar gesteld.

  Optioneel

  Hiermee geeft u aan dat het geselecteerde onderdeel niet langer verplicht is voor een ingeschreven persoon die voor het evaluatietestonderdeel is geslaagd.

  Verborgen

  Hiermee geeft u aan dat het geselecteerde onderdeel verborgen wordt voor een ingeschreven persoon die voor het evaluatietestonderdeel slaagt. Als de ingeschreven persoon zakt voor het evaluatietestonderdeel, wordt dit onderdeel zichtbaar en kan de ingeschreven persoon het onderdeel volgen.

 5. Klik op Opslaan als u klaar bent met het opgeven van evaluatietestonderdelen.

Voltooiingsvereisten bewerken

U kunt bepalen dat een onderdeel vereist is. Dat betekent dat een ingeschreven persoon moet slagen voor het onderdeel om het studieprogramma te kunnen voltooien. Standaard zijn alle onderdelen vereist, maar u kunt afzonderlijke onderdelen instellen als optioneel of vereist zonder dat dit gevolgen heeft voor andere onderdelen.

 1. Als de pagina Studieprogrammagegevens niet wordt weergegeven voor het studieprogramma dat u wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Training en bladert u naar het studieprogramma. Selecteer de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Bewerken in het gedeelte Voltooiingsvereisten.
 3. Selecteer Vereist in het pop-upmenu voor elk onderdeel dat u als verplicht wilt instellen.
 4. Klik op Opslaan als u klaar bent met het opgeven van verplichte onderdelen.

Studieprogramma ingeschreven personen beheren

Met Adobe Connect Central kunt u de voor een studieprogramma ingeschreven personen weergeven en deze toevoegen. Bovendien kunt u toegangsmachtigingen voor ingeschreven personen instellen.

Ingeschreven personen weergeven en toevoegen aan een studieprogramma

Opmerking:

Na het toevoegen van een ingeschreven persoon, stuurt u een bericht naar de ingeschreven persoon dat het studieprogramma beschikbaar is.

Opmerking:

Dubbele vermeldingen in het CSV- of TXT-bestand wordt meteen juist geïmporteerd. De dubbele vermeldingen worden genegeerd en na het importeren gerapporteerd.

Machtigingen instellen voor personen die zijn ingeschreven voor het studieprogramma

Nadat u ingeschreven personen aan een studieprogramma hebt toegevoegd, kunt u machtigingen bepalen voor ingeschreven gebruikers en groepen.

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Ingeschreven personen beheren.
 3. Selecteer de ingeschreven persoon of de ingeschreven groep in de kolom Momenteel ingeschreven personen voor en klik op Machtigingen.
 4. Selecteer een van de volgende machtigingen:
  • Kies Afgewezen om de ingeschreven persoon toegang tot het studieprogramma te ontzeggen.

  • Kies Ingeschreven om de ingeschreven persoon toegang tot het studieprogramma te verlenen.

  • Kies In afwachting van goedkeuring om de ingeschreven persoon toegang tot het studieprogramma te verlenen als de goedkeuring eenmaal is verleend.

Onderdelen uit een studieprogramma verwijderen

U kunt op ieder gewenst moment een ingeschreven persoon of een groep ingeschreven personen uit een studieprogramma verwijderen.

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op Ingeschreven personen beheren.
 3. Selecteer de ingeschreven persoon of de ingeschreven groep in de kolom Momenteel ingeschreven personen voor en klik op Verwijderen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account