Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen

Informatie en tips over deelname aan een virtuele training en vergadering in Adobe Connect en over zelfinschrijving voor een training.

Communiceren met deelnemers aan trainingen of vergaderingen

Als u het gemeenschapsgevoel tijdens een vergadering of trainingssessie wilt vergroten en deelnemers wilt stimuleren om ook echt deel te nemen, kunt u de emoticons in de pod Deelnemers gebruiken. Met deze emoticons kunt u een emotie uitdrukken, de gastheer vragen zijn of haar volume aan te passen of uw hand opsteken.

Hier volgen nog enkele tips voor het communiceren met deelnemers van vergaderingen en trainingen:

 • Leg de deelnemers uit hoe ze emoticons en audio tegelijk kunnen gebruiken en help ze wanneer ze deze functies proberen te gebruiken. Als deelnemers hun hand opsteken, beantwoordt u hun vragen, zodat ze de communicatiestroom leren begrijpen.

 • Maak zelf volop gebruik van de emoticons. Als een deelnemers een opmerking maakt, kiest u een emoticon om gelach of applaus uit te drukken. Als u bezig bent met een gedetailleerde presentatie, vraagt u een andere gastheer of presentator actief gebruik te maken van de emoticons en de pod Deelnemers te beheren.

 • U kunt deelnemers gemakkelijk betrokken houden door eenvoudige vragen te stellen die ze snel kunnen beantwoorden met de emoticons Akkoord en Afwijzen.

 • Als u de opgestoken hand van een deelnemer hebt geaccepteerd en deze persoon stemmachtigingen hebt verleend, kunt u hem of haar ook toestaan het scherm te delen (houd de muisaanwijzer boven de betreffende naam in de pod Deelnemers en selecteer Verzoek om scherm te delen). Deze rechten kunnen nuttig zijn als ze via het delen van hun scherm een vraag kunnen ophelderen of informatie kunnen verschaffen.

 • Houd de aanwijzer in de pod Deelnemers boven de naam van een deelnemer om zijn of haar microfoon te dempen, mocht dat tijdens een audioconferentiegesprek nodig zijn.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en virtuele lesruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Deelnemers vragen stellen en vragen van deelnemers accepteren

 1. Met audio of de pod Vragen en antwoorden kan een gastheer een vraag stellen.
 2. Deelnemers klikken op de knop Hand omhoog in de menubalk, en het volgende gebeurt:
  • Iedereen ziet de opgestoken handen naast de namen in de pod Deelnemers. Als meerdere deelnemers hun hand hebben opgestoken, is de positie van de deelnemers in de lijst afhankelijk van het moment waarop ze hun hand hebben opgestoken.

  • Gastheren ontvangen een melding in de rechterbovenhoek van de vergaderruimte met de knoppen Goedkeuren en Afwijzen . Met individuele meldingen wordt aangegeven hoeveel mensen hun hand hebben opgestoken en wordt de positie van de huidige deelnemer in de wachtrij weergegeven. Zo geeft 4/10 bijvoorbeeld aan dat deze deelnemer zijn of haar hand als vierde van tien personen heeft opgestoken.

 3. Selecteer een of meer deelnemers in de pod Deelnemers en kies Audio inschakelen  in het menu. Rechts van de namen van de deelnemers is het pictogram voor de opgestoken hand  vervangen door het microfoonpictogram  .
 4. De deelnemers ontvangen een melding dat ze kunnen klikken op Nu spreken. Als de deelnemers hun scherm willen delen, houdt u de aanwijzer boven hun naam in de pod Deelnemers en selecteert u Verzoek om scherm te delen.

 5. Wanneer een deelnemer klaar is met spreken, houdt u de aanwijzer boven de naam van de deelnemer in de pod Deelnemers en selecteert u Audio uitschakelen . Zo beperkt u achtergrondruis.

Training bijwonen in virtuele lesruimten

Het bijwonen van een sessie in een virtuele lesruimte stelt u in staat nieuwe kennis op te doen en op interactieve wijze deel te nemen aan de leservaring.

 1. Klik op URL-koppeling van de virtuele lesruimte die u van de gastheer van de lesruimte hebt ontvangen (via e-mail of IM).

 2. Geef uw aanmeldingsgegevens op.
 3. Neem deel aan de virtuele lesruimte. Hier volgen enkele tips:
  • Als deelnemers de chatpod gebruiken om zich aan elkaar voor te stellen, kunt u uw naam en wellicht ook uw locatie toevoegen aan het gesprek.

  • In de pod voor het delen van cursussen deelt de gastheer zijn of haar scherm of inhoud, zoals een presentatie of document. Over het algemeen concentreert u zich tijdens een sessie in een lesruimte vooral op de pod Delen. Als een presentatie een quiz bevat, kan de gastheer de synchronisatie van de presentatie uitschakelen, zodat individuele deelnemers de quiz in eigen tempo kunnen afleggen. SCORM-inhoud van derden wordt mogelijk niet correct afgespeeld in de pod Delen. De inhoudstypen die niet correct worden afgespeeld zijn niet beschikbaar voor de gebruiker bij het zoeken naar inhoud om te delen.

   U kunt Adobe Presenter-cursussen selecteren met de workflow om cursussen te delen en de cursussen afspelen in de pod Delen. U kunt ook animaties, ingesloten objecten, quizzen en interacties afspelen.

  • Gebruik emoticons in de toepassingsbalk om te communiceren met de gastheer en andere deelnemers. U kunt uw hand opsteken, aangeven dat u het ergens mee eens of oneens bent en zelfs de gastheer vragen of deze harder of minder hard kan spreken. De emoticons vormen een gemakkelijke manier om deel te gaan nemen aan een lesruimte.

  • Steek uw hand op. Als de gastheer uw verzoek goedkeurt, gebruikt u de VoIP-werkbalk om uw stem uit te zenden. Dit is handig als u een gedetailleerde vraag wilt stellen of informatie wilt doorgeven aan de klas.

  • Als de gastheer een whiteboard opent, werkt u samen met de andere deelnemers aan de desbetreffende taak. Met whiteboards kan een groep deelnemers samen een vraag beantwoorden. Whiteboards zijn ook handig tijdens brainstormen. Zie Een whiteboard delen voor meer informatie.

  • U kunt de chatpod tijdens de gehele sessie gebruiken om te communiceren met deelnemers of om vragen te beantwoorden. Gastheren kunnen persoonlijke chats tussen deelnemers toestaan of deze functie juist uitschakelen. Zie Chatten in vergaderingen voor meer informatie.

  • Aan het einde van de sessie kan de gastheer een opiniepeiling houden. Lees dan gewoon de vraag en breng uw stem uit met gebruik van de keuzerondjes.

 4. Als de sessie voltooid is, sluit de gastheer de virtuele lesruimte.

Zelfinschrijving voor trainingscursussen

Trainingsmanagers stellen trainingscursussen, studieprogramma's en andere onderdelen via de trainingscatalogus ter beschikking van geregistreerde gebruikers, zodat u zichzelf kunt inschrijven.

 1. Klik op Trainingscatalogus op de startpagina van Adobe Connect.

 2. Selecteer een cursus in de lijst en klik op Inschrijven.

  Uw status voor die cursus wordt gewijzigd in In behandeling. U ontvangt een e-mailbericht met de mededeling dat u goedkeuring voor een cursus hebt aangevraagd. De trainingsmanager ontvangt ook een bericht waarin om zijn of haar goedkeuring wordt gevraagd.

 3. Als de trainingsmanager uw inschrijvingsverzoek goedkeurt, ontvangt u een e-mailbericht met uw nieuwe status en een koppeling naar de cursus. Uw status wordt van In behandeling gewijzigd in Ingeschreven. Vervolgens klikt u op een voor u geschikt moment op de koppeling naar de cursus in het e-mailbericht en volgt u de cursus.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account