Handboek Annuleren

Trainingscursussen maken in Adobe Connect

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Kom te weten hoe u trainingscursussen in Adobe Connect maakt en bewerkt. Kom meer te weten over meldingen, herinneringen, beoordelingsmodi en lijsten met ingeschreven personen.

Een cursus maken

Met een cursus wordt niet alleen de inhoud voor een aantal ingeschreven studenten bedoeld, maar ook het bijhouden van het gebruik van deze inhoud voor iedere student. Een cursus kan bijvoorbeeld een zelfstandige presentatie zijn, als onderdeel van een studieprogramma worden aangeboden of worden weergegeven in een virtuele lesruimte.

Opmerking:

De informatie over cursussen is alleen van toepassing op accounts die over de toepassing Adobe Connect Training beschikken.

Bij het maken van een cursus komen de volgende taken kijken:

Inhoud maken en toevoegen aan de inhoudsbibliotheek

Een cursus is gebaseerd op bestaande inhoud, en dus dient er inhoud te zijn opgeslagen in uw inhoudsbibliotheek, zoals presentaties, PDF-bestanden of afbeeldingsbestanden. Zie Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken voor uploadinstructies, ondersteunde bestandstypen en meer informatie. HTML5-inhoud die is gemaakt met Adobe Captivate 9 en Adobe Presenter 11 wordt ondersteund in virtuele lesruimten en de bijbehorende opnames. Zie Inhoud uploaden.

De wizard Cursus starten

Ga naar de menubalk Nieuw maken op de startpagina van Adobe Connect Central en klik op Cursus. U kunt ook op Training > Nieuwe cursus klikken.

Cursusgegevens

Op de eerste pagina van de wizard Cursus voert u achtergrondgegevens in over de cursus, zoals een naam en een overzicht. (Alleen de cursusnaam is verplicht, alle andere velden zijn optioneel.) U kunt deze gegevens bewerken nadat u de cursus hebt gemaakt.

Opmerking:

Standaard is de optie Gegevens bijwerken voor alle onderdelen die aan dit onderdeel zijn gekoppeld geselecteerd. Aangezien u een cursus maakt, hebt u waarschijnlijk nog geen onderdelen die u aan de cursus wilt koppelen. Zorg echter dat deze optie geselecteerd blijft als u in de toekomst misschien onderdelen wilt koppelen.

Cursusinhoud selecteren

In dit gedeelte van de wizard Cursus stuurt Adobe Connect u naar de inhoudsbibliotheek waar u naar het gewenste inhoudsbestand navigeert. U kunt slechts één bestand selecteren in de bibliotheek en u dient over weergave- of beheermachtigingen voor dit bestand te beschikken. Nadat u inhoud hebt toegevoegd, kunt u de wizard voortzetten en studenten inschrijven of het studieprogramma opslaan en de wizard afsluiten. (Als u studenten wilt inschrijven, cursusmeldingen wilt instellen of later e-mailherinneringen wilt inschakelen, kunt u de cursus bewerken.) U kunt Adobe Presenter-, Adobe Captivate-, PDF- en externe SCORM-inhoud uitvoeren met de URL van de inhoudsbibliotheek in een webbrowser. Alle weergegeven inhoudsonderdelen worden objecten in de inhoudsbibliotheek, met bestaande machtigingen, opvolging van het inhoudsniveau, informatiepagina's enzovoort. Gebruikers kunnen deze inhoud openen met de URL van de bibliotheek, net zoals inhoud in het bestaande product vandaag.

Studenten inschrijven

Alleen ingeschreven gebruikers kunnen naar de URL van de cursus bladeren en zich aanmelden om de cursus weer te geven. Als u een groot aantal gebruikers wilt inschrijven en over de toepassing Gebeurtenisbeheer beschikt, kunt u de cursus beter presenteren als een gebeurtenis. U kunt naar wens studenten toevoegen en verwijderen nadat u de cursus hebt gemaakt. Zie Ingeschreven personen toevoegen of verwijderen voor meer informatie over het bulksgewijs inschrijven van gebruikers.

Meldingen instellen

Een cursusmelding is een e-mailbericht om ingeschreven personen te laten weten hoe ze de cursus kunnen openen.

Wanneer u meldingen opmaakt, kunt u runtimevelden gebruiken in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van het bericht. Deze velden bevatten cursusgegevensvariabelen die automatisch voor u worden ingevuld wanneer u de e-mailmelding verzendt.

U kunt de cursusmeldingen wijzigen nadat u de cursus hebt gemaakt.

Herinneringen instellen

Herinneringen zijn optioneel. Een cursusherinnering is een e-mailbericht dat naar alle of naar geselecteerde ingeschreven personen in de cursus wordt verzonden nadat u de cursus hebt ingesteld. U kunt herinneringen bijvoorbeeld gebruiken om de ingeschreven personen er aan te herinneren dat ze de cursus moeten volgen of om specifieke personen te laten weten dat ze de cursus moeten voltooien.

Cursusgegevens en de lijst met ingeschreven personen weergeven

Nadat u een cursus hebt gemaakt, kunt u informatie over de cursus en een lijst met voor de cursus ingeschreven personen weergeven.

Cursusgegevens weergeven

U kunt informatie over een cursus weergeven of deze wijzigen op de pagina Cursusgegevens. Deze pagina wordt weergegeven wanneer u op de naam van de cursus klikt in de mappenlijst onder Training. Op deze pagina kunt u de gegevens voor een bepaalde cursus weergeven of bewerken, zoals het cursusoverzicht, de inhoud, de ingeschreven personen en de instellingen voor meldingen en herinneringen. Al deze functies zijn beschikbaar als een navigatiekoppeling.

Iedere cursus heeft een pagina Cursusgegevens met een samenvatting van de gegevens die in de volgende illustratie worden weergegeven.

Opmerking: afhankelijk van uw licentie en uw rechten zijn mogelijk niet alle tabbladen op de bovenste rij in Adobe Connect Central zichtbaar.

Cursusgegevens

De naam van de cursus, de id, een overzicht, de openingsdatum, de sluitingsdatum, de URL van de cursus, het aantal dia's of pagina's, de duur, het maximum aantal pogingen (het maximum aantal pogingen dat een ingeschreven persoon kan uitvoeren om voor deze cursus te slagen), maximale score en de taal.

 

Instellingen van trainingscatalogus

Informatie over de opties die u tijdens het maken van de cursus hebt geselecteerd voor de trainingscatalogus, zoals opties voor zelfinschrijving en meldingen.

 

Herinneringsbeleid

Gebruik dit veld om aan te geven of een herinneringsbeleid is ingeschakeld, aan wie herinneringen worden verzonden, op welke datum de volgende herinnering wordt verzonden en hoe vaak herinneringen worden verzonden. Klik op het tabblad Training boven in het venster Adobe Connect Central. Navigeer naar de map met de cursus waarvan u de gegevens wilt opvragen. Klik in de lijst op de naam van de desbetreffende cursus om deze te selecteren.

 

 

De pagina Cursusgegevens bevat belangrijke informatie over afzonderlijke cursussen.
De pagina Cursusgegevens bevat belangrijke informatie over afzonderlijke cursussen.

Een lijst met de ingeschreven personen voor een cursus weergeven

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de map die de cursus bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de cursus.
 4. Klik op de koppeling Ingeschreven personen beheren in de navigatiebalk.

In het venster Momenteel ingeschreven personen rechts ziet u een lijst met de ingeschreven gebruikers en groepen.

Informatie over meldingen en herinneringen

Meldingen worden in een wachtrij geplaatst en worden als volgt verzonden:

 • Meldingen die zijn ingesteld op Verzenden worden verzonden wanneer u op Verzenden klikt.

 • De voor een toekomstige datum ingestelde meldingen worden iedere avond om middernacht verwerkt. Op de ingestelde datum, worden ze binnen een paar minuten of binnen een paar uur na middernacht PST verzonden (afhankelijk van het aantal meldingen in de wachtrij).

Meldingen lijken te zijn verzonden door de persoon die de cursus heeft gemaakt en gebruiken het e-mailadres dat is opgegeven in het Adobe Connect-account van deze persoon. Alle foutmeldingen met betrekking tot het niet bezorgen van e-mails worden ook naar dat adres verzonden.

Alle e-mailmeldingen worden afzonderlijk verzonden. Ontvangers kunnen de lijst met andere ontvangers in de berichtkop niet zien.

Herinneringen worden in een wachtrij geplaatst en worden als volgt verzonden:

 • Herinneringen die moeten worden verzonden op de huidige datum worden kort na het maken van de cursus verzonden.

 • Adobe Connect verzendt de herinneringen van de persoon die de cursus heeft gemaakt en gebruikt hiervoor het e-mailadres dat is opgegeven in het Adobe Connect-account van de maker van het studieprogramma. De e-maiherinneringen worden afzonderlijk verzonden en ontvangers zien de lijst met andere ontvangers niet in de berichtkop. (Bovendien worden alle foutmeldingen met betrekking tot het niet bezorgen van de e-mail naar het e-mailadres van de maker van de cursus verzonden.)

 • De voor een toekomstige datum ingestelde herinneringen worden iedere avond om middernacht verwerkt. Op de ingestelde datum worden ze binnen een paar minuten of binnen een paar uur na middernacht PST (afhankelijk van het aantal e-mailherinneringen in de wachtrij) verzonden.

Wijzigingen aanbrengen in de cursusinhoud

Vergeet het volgende niet wanneer u de cursusinhoud wijzigt:

 • Wanneer u inhoud aan een cursus toevoegt, wordt deze inhoud gekopieerd naar de cursus. Wanneer u een wijziging aanbrengt in het originele inhoudsbestand, wordt deze wijziging niet doorgevoerd in de cursus. (Zie Cursussen bewerken voor meer informatie.)

 • Wanneer u een cursus aan een studieprogramma toevoegt, voegt u een koppeling naar de cursus toe, niet een kopie. Wanneer u een wijziging aanbrengt in een cursus, wordt deze wijziging doorgevoerd in de cursus in een studieprogramma.

 • Probeer zo weinig mogelijk wijzigingen aan te brengen in cursusinhoud als de huidige cursusinhoud over een quiz beschikt die gebruikers al hebben afgelegd. Door zo weinig mogelijk wijzigingen aan te brengen, beperkt u het aantal versies dat in omloop is. Bovendien verlaagt u zo het aantal rapporten voor gebruikers die eerdere versies hebben afgelegd.

Informatie over de beoordelingsmodi

Adobe Connect Training bevat twee beoordelingsmodi: server-side en client-side. Het is belangrijk dat u deze beoordelingsmodi begrijpt, vooral als uw cursus quizzen bevat.

De beoordelingsmodus aan de server-side wordt alleen gebruikt voor de cursussen van Adobe Connect Training. In het geval van cursussen kan een trainingsmanager het maximumaantal pogingen bepalen dat een student kan uitvoeren om de cursus te voltooien of ervoor te slagen. In de volgende gevallen wordt de beoordelingsmodus vergrendeld voor een student:

 • Wanneer de student binnen het ingestelde aantal pogingen voor de cursus is geslaagd of de cursus heeft voltooid.

 • Wanneer de student het maximumaantal toegestane pogingen om voor de cursus te slagen of deze te voltooien, heeft overschreden.

Studenten kunnen op twee manieren vaststellen of ze zijn vergrendeld in de beoordelingsmodus:

 • De tekst '[modus Beoordeling]' verschijnt in de titelbalk van een browser wanneer een cursus wordt geopend.

 • Wanneer het volgende bericht boven aan het scherm verschijnt: 'U hebt al uw pogingen uitgevoerd en bevindt zich nu in de modus Beoordeling. De keuzes die u selecteert, worden niet bijgehouden.' (Dit bericht wordt meestal weergegeven als de beoordelingsmodus voor een cursus is geactiveerd in een virtuele lesruimte.)

Als de beoordelingsmodus is geactiveerd voor studenten en deze de in de cursus opgenomen quizzen afleggen, worden hun scores en status niet verzonden naar Adobe Connect. Zo wordt voorkomen dat studenten proberen betere resultaten te behalen nadat ze al voor een cursus zijn geslaagd.

Opmerking:

Open een cursus of onderdeel in slechts één browservenster tegelijk en sluit dit venster als ze klaar zijn. Studenten kunnen per ongeluk in de modus Beoordeling worden vergrendeld als ze hetzelfde onderdeel of dezelfde cursus in meerdere vensters tegelijk openen.

De instelling voor het maximumaantal pogingen aan de server-side voor een cursus geldt ook voor alle studieprogramma-onderdelen met koppelingen naar de cursus. Aangezien alleen de instelling voor het aantal pogingen aan de server-side wordt nageleefd, wordt het aanbevolen dat u het maximumaantal nieuwe pogingen op studieprogrammaniveau negeert.

De beoordelingsmodus aan de client-side wordt nageleefd aan de hand van de instelling voor het maximumaantal pogingen in presentaties die zijn gemaakt met Adobe Presenter en Adobe Captivate. De beoordelingsmodus aan de client-side is alleen van toepassing op nieuwe pogingen die worden uitgevoerd in dezelfde browsersessie. De beoordelingsmodus voor de client-side kan echter in meerdere browsersessies gelden als de gebruiker de presentatie afsluit voordat deze is voltooid, zodat er samenvattingsgegevens naar de server worden verzonden.

In Adobe Presenter wordt de instelling voor het aantal pogingen gedefinieerd bij de opties voor slagen of zakken in Quiz Manager. Als u de optie X pogingen toestaan als onvoldoende wordt gehaald bijvoorbeeld instelt op 1, krijgen gebruikers slechts één kans om de quiz af te leggen. Stel dat een gebruiker aan de quiz begint en deze vervolgens sluit om een dia te bekijken die geen deel uitmaakt van de quiz of om een tweede quiz in de presentatie te beginnen. Doordat de gebruiker de eerste quiz sluit terwijl de presentatie nog geopend is (één browsersessie), gebruikt de gebruiker zijn ene toegestane poging op en kan hij of zij de quiz niet nogmaals proberen. En stel nu dat een gebruiker een quiz opent, een of twee vragen beantwoordt (niet genoeg om voor de quiz te slagen) en vervolgens de browser sluit. In dit tweede geval heeft de gebruiker de presentatie afgesloten, maar de quiz niet. In het laatste geval worden hervattingsgegevens naar Adobe Connect verzonden en als de gebruiker nog een server-side poging mag uitvoeren (bepaald door de cursus), kan hij de presentatie weer openen en blijven werken aan de eerste client-side poging (ook al is dat de tweede server-side poging).

Het wordt aangeraden het maximumaantal pogingen aan de client-side in te stellen op 1 om verschillen in status en resultaten te voorkomen. (Zowel in Adobe Presenter als in Adobe Captivate is de standaardinstelling 1.) Een client-side instelling van 1 betekent niet dat de gebruiker slechts één kans heeft om de cursus te voltooien of om ervoor te slagen, want de instelling op cursusniveau bepaalt het maximumaantal pogingen.

U kunt Adobe Presenter-, Adobe Captivate-, PDF- en externe SCORM-inhoud die is gedefinieerd als een trainingscursus uitvoeren met de URL van de trainingsbibliotheek of catalogus in een webbrowser. Alle vermelde cursusonderdelen zijn objecten in de inhoudsbibliotheek, met bestaande machtigingen, opvolging van het cursusniveau en informatiepagina's. U kunt cursussen openen met de URL van de bibliotheek en catalogus.

Cursussen bewerken

Beheerders of gebruikers met machtigingen voor het beheren van een specifieke trainingsbibliotheekmap kunnen cursussen beheren.

Cursusgegevens bewerken

U kunt cursusgegevens bewerken, zoals de cursusnaam, de id, het overzicht en de begin- en einddatum.

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de cursus.
 3. Klik in de lijst op de naam van de desbetreffende cursus.
 4. Klik op de koppeling Informatie bewerken in de navigatielijst.
 5. Bewerk de cursusgegevens. U kunt de volgende gegevens wijzigen:

  Cursusnaam

  (Vereist) De naam van de cursus, zoals deze wordt weergegeven in de cursuslijst en in rapporten.

  Cursus-id

  Het nummer of de id van de cursus, zoals 100, CS100, enz.

  Overzicht

  Een cursusbeschrijving die wordt weergegeven op de pagina Cursusgegevens.

  Cursus begint op

  De eerste datum waarop de gebruikers toegang kunnen krijgen tot de cursus. Als u de begindatum van een bestaande cursus uitstelt, kunnen gebruikers de cursus pas openen op de nieuwe begindatum (ook al hebben ze de cursus eerder geopend). Als enkele ingeschreven personen de cursus al hebben geopend, blijven de bijhoud- en quizgegevens behouden in rapporten.

  Cursus sluit op

  De laatste datum waarop gebruikers toegang kunnen krijgen tot de cursus.

  Maximumaantal pogingen

  Het maximale aantal pogingen dat een ingeschreven persoon kan uitvoeren om voor deze cursus te slagen. Als u hier niets invult, mag u een onbeperkt aantal keren herkansen.

  Hoogst haalbare score

  De maximaal haalbare score die een gebruiker kan krijgen. Gebruik deze optie voor cursusinhoud die nog niet beoordeeld is, zoals een PDF-bestand, of die slechts een gedeeltelijke score verzendt, zoals Adobe Captivate-inhoud (de gebruikte inhoud bepaalt de maximale score).

  Opmerking: Voor inhoud die meerdere quizzen met scores bevat, wordt de hoogst haalbare score voor de inhoud als geheel niet automatisch vastgesteld wanneer de inhoud wordt toegevoegd aan een cursus. Neem bijvoorbeeld een presentatie die twee quizzen bevat, waarvan de eerste een maximale score van 50 en de tweede een maximale score van 40 heeft. In dat geval wordt de maximale score van de laatst afgelegde quiz gerapporteerd, namelijk 40. Als u een nauwkeuriger totale score wilt, kunt u één quiz maken en de vragen verspreiden over de presentatie. Dan hoeft u niet meerdere quizzen te gebruiken. Maak bijvoorbeeld een quiz met tien vragen. Geef in de presentatie eerst vier inhoudsdia's weer, gevolgd door quizvragen 1-5, nog acht inhoudsdia's en vervolgens vraag 6-10.

 6. Standaard is de optie Gegevens bijwerken voor alle onderdelen die aan dit onderdeel zijn gekoppeld geselecteerd. Houd deze optie ingeschakeld als u van plan bent onderdelen aan de cursus te koppelen.
 7. Klik op Opslaan.

  Wanneer u de titel of het overzicht van de cursus wijzigt, worden de gegevens op de overzichtsdia van de presentatie niet gewijzigd. Deze dia gebruikt de gegevens die zijn opgegeven op het moment dat de presentatie oorspronkelijk werd gepubliceerd. Als u deze gegevens wilt wijzigen, moet u de inhoud opnieuw publiceren en daarna de inhoud die in de cursus wordt gebruikt opnieuw selecteren.

Cursusinhoud wijzigen of bijwerken

U kunt de inhoud van een cursus wijzigen of bijwerken. Als u de inhoud wilt bijwerken, publiceert u eerst het bijgewerkte bestand naar de inhoudsbibliotheek.

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de cursus waarvan u de inhoud wilt wijzigen. Klik in de lijst op de naam van de cursus om deze te selecteren.
 3. Klik op de koppeling Inhoud selecteren in de navigatiebalk.
 4. Navigeer naar de map met de inhoud die u voor de cursus wilt gebruiken.
 5. Selecteer de knop naast de inhoud die u voor de cursus wilt gebruiken. U kunt nieuwe inhoud of een bijgewerkte versie van de bestaande inhoud selecteren.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Klik op Ja, mijn inhoud bijwerken om de inhoud bij te werken.

Voor een cursus ingeschreven personen toevoegen of verwijderen

Als u ingeschreven personen toevoegt aan een cursus, stuurt u een melding naar de nieuwe ingeschreven personen. U kunt ook herinneringen instellen voor deze personen.

Als u ingeschreven personen verwijdert, ontvangen ze geen meldingen meer en kunnen ze de cursus niet meer openen.

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster Adobe Connect Central.

 2. Navigeer naar de cursus.

 3. Klik in de lijst op de naam van de desbetreffende cursus. 

 4. Om inschrijvingen een voor een te wijzigen, klikt u in de navigatiebalk op de koppeling Ingeschreven personen beheren. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een of meerdere ingeschreven personen in de lijst Beschikbare gebruikers en groepen en klik op Toevoegen. (Houd Control of Shift ingedrukt en klik om meerdere gebruikers of groepen te selecteren.) Dubbelklik op de naam van een groep om deze uit te vouwen, zodat u de afzonderlijke leden kunt selecteren. Selecteer vervolgens individuele gebruikers.)
  • Selecteer een of meerdere ingeschreven personen in de lijst Momenteel ingeschreven personen en klik op Verwijderen.
 5. Als u een grote groep ingeschreven personen wilt toevoegen, uploadt u de namen in TXT- of CSV-formaat, door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Maak een CSV- of TXT-bestand met de lijst van e-mailadressen van gebruikers die al een Adobe Connect-account hebben. Stel de titel van de eerste kolom met de e-mailadressen van gebruikers in als aanmelden. Klik op Ingeschreven personen importeren, en upload het CSV- of TXT-bestand. Wanneer de import voltooid is, is de rol van elke ingeschreven persoon Deelnemer. Wijzig de rollen van verschillende ingeschreven personen met behulp van de gebruikersinterface, indien nodig.
  2. (Optioneel) Schakel het selectievakje E-mailbericht naar ingeschreven gebruikers sturen bij import' in om e-mailberichten te verzenden.
  Opmerking:

  Dubbele vermeldingen in het CSV- of TXT-bestand wordt meteen juist geïmporteerd. De dubbele vermeldingen worden genegeerd en na het importeren gerapporteerd.

Instellingen voor cursusmeldingen of herinneringen wijzigen

Via meldingen en herinneringen kunt u gemakkelijker communiceren met voor een cursus ingeschreven personen. U kunt de instellingen van meldingen en herinneringen in uitvoering op ieder gewenst moment wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de cursus.
 3. Klik in de lijst op de naam van de desbetreffende cursus.
 4. Klik op de koppeling Meldingen in de navigatiebalk.
 5. Klik op Meldingen in uitvoering.
 6. Klik onder Onderwerp op de naam van de melding of de herinnering die u wilt wijzigen. (Meldingen worden in de onderwerpenlijst aangeduid met het pictogram . Herinneringen worden aangeduid met het pictogram .)
 7. Klik op Bewerken onder aan de pagina.
 8. Breng wijzigingen aan in de tijdsinstellingen, de ontvangers of de berichttekst. (Als u e-mailadressen opgeeft, dient u deze met komma's van elkaar te scheiden.) Bewerk het onderwerp en de tekst van de e-mail. Als u een runtimeveld wilt gebruiken voor deze bewerking, kopieert u de veldnaam uit de lijst Runtimevelden en plakt u deze in de berichttekst of in de onderwerpregel van de e-mail. Wijzig de tussen accolades geplaatste tekst van het runtimeveld niet.

 9. Klik op Verzenden om de wijzigingen toe te passen.

Een cursus verwijderen

Voordat u een cursus verwijdert, dient u te bedenken wat de gevolgen van deze handeling zijn:

 • De cursus wordt verwijderd uit de trainingsbibliotheek.

 • Ingeschreven personen hebben geen toegang meer tot de cursus.

 • De cursusrapporten zijn niet meer beschikbaar. (Als u toegang tot de cursus wilt voorkomen, maar de rapportgegevens wilt behouden, stelt u een einddatum in voor de cursus, maar verwijdert u de cursus niet.)

 • Er worden geen cursusherinneringen meer verzonden en vertraagde cursusmeldingen worden niet verzonden.

 • De door de cursus gebruikte inhoud blijft in de inhoudsbibliotheek staan.

 • De cursus wordt verwijderd uit de onderdelenlijst van alle studieprogramma's waarin de cursus is opgenomen. En dat heeft gevolgen voor de studieprogrammarapporten. Wees voorzichtig bij het verwijderen van cursussen die deel uitmaken van studieprogramma's.

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de cursus.
 3. Schakel het selectievakje links van de cursus die u wilt verwijderen in.
 4. Klik op de knop Verwijderen.
 5. Klik op de bevestigingspagina op Verwijderen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account