Handboek Annuleren

Trainingen leiden met Adobe Connect

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Leid trainingen en virtuele cursussen met Adobe Connect. Kom te weten hoe u trainingscatalogussen beheert en hoe u dit het beste kunt doen.

De trainingscatalogus beheren

De trainingscatalogus stelt trainingsmanagers in staat cursussen en studieprogramma's in te delen. Zo kan een trainingsmanager bijvoorbeeld een groot aantal cursussen beschikbaar stellen met behulp van de trainingscatalogus zonder alle cursussen in studieprogramma's te moeten plaatsen. De trainingsmanager kan ook een studieprogramma maken en de studenten vervolgens verwijzen naar uitgebreide aanvullende informatie in de trainingscatalogus.

Opmerking:

Wanneer u de trainingscatalogus gebruikt, voegt u alle studenten toe aan de machtigingengroep Studenten. Studenten kunnen alle trainingsopties in de catalogus dan weergeven. Als u de toegang tot bepaalde trainingsopties in de catalogus wilt beperken, deelt u het trainingsmateriaal in mappen in en past u de machtigingen op mapniveau aan.

Adobe Connect-beheerders stellen machtigingen in voor de trainingscatalogus. Zie De trainingscatalogus configureren voor meer informatie.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen zelfinschrijvings- en trainingscatalogusinstellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

De trainingscatalogus openen

Wanneer u met de trainingscatalogus gaat werken, is het nuttig om mappen te maken waarin u de informatie kunt indelen. U kunt bijvoorbeeld mappen maken voor verschillende afdelingen (Boekhouding, Personeelszaken, Voorzieningen, enzovoort) of verschillende soorten training (Introductie, Gevorderden, Vergevorderden, enzovoort).

 1. Klik op het tabblad Training in Adobe Connect Central.
 2. Klik op Trainingscatalogus.
 3. Klik op Nieuwe map om mappen te maken en de catalogus in te delen. U kunt submappen maken om een hiërarchie in te stellen.

Machtigingen instellen in de trainingscatalogus

U kunt machtigingen voor mappen en onderdelen in de Trainingscatalogus instellen. Dit is handig als u uw trainingscatalogus hebt georganiseerd in een mappenstructuur en u wilt bepalen wie welke map kan beheren en wie naar welke map mag publiceren.

 1. Klik op het tabblad Training in Adobe Connect Central.
 2. Klik op Trainingscatalogus.
 3. Schakel het selectievakje naast een map of onderdeel in.
 4. Klik op Machtigingen instellen.
 5. Selecteer een persoon of groep in de lijst Huidige machtigingen voor, klik op Machtigingen en selecteer een machtigingenniveau (Afgewezen, Weergeven, Publiceren of Beheren).
Opmerking:

Standaard beschikt de groep Studenten over weergavemachtigingen voor het hoofdniveau van de trainingscatalogus. Deze standaardinstelling stelt iedereen in de groep Studenten in staat door het hoofdniveau van de trainingscatalogus te bladeren. U kunt de machtigingen wijzigen om te bepalen wie de trainingscatalogus mag weergeven.

Onderdelen toevoegen aan de trainingscatalogus

U kunt alleen cursussen, studieprogramma's en virtuele lesruimten toevoegen aan de trainingscatalogus. Als u inhoud in de catalogus wilt gebruiken, dient u de inhoud om te zetten in een cursus. Wanneer u een cursus of studieprogramma toevoegt aan de trainingscatalogus, bepaalt u ook of studenten zichzelf kunnen inschrijven.

 1. Klik op het tabblad Training in Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de cursus die of het studieprogramma dat u wilt toevoegen aan de trainingscatalogus en klik erop.

 3. Klik op Instellingen van trainingscatalogus.
 4. Selecteer Vermelden in trainingscatalogus voor zelfinschrijving van student. Geregistreerde gebruikers kunnen zichzelf dan toevoegen aan de machtigingenlijst voor de cursus of het studieprogramma in de trainingscatalogus.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Goedkeuring van cursusmanager vereist voor inschrijving als studenten goedkeuring moeten krijgen voordat ze toegang krijgen tot de cursus of het studieprogramma in de trainingscatalogus. Selecteer Cursusmanager(s) via e-mail op de hoogte stellen van goedkeuringsverzoeken als u elke keer een e-mail wilt ontvangen wanneer een student zich wil inschrijven. (Controleer als u deze optie niet selecteert de trainingscatalogus op studenten met de status In uitvoering.)

  • Selecteer Open inschrijving om alle studenten toegang te geven tot de cursus of het studieprogramma.

 6. Selecteer Weergeven in trainingscatalogus.
 7. Selecteer een locatie of browser en selecteer een of meer mappen waarin u dit item wilt weergeven.
 8. Als u de mappen hebt geselecteerd, klikt u op Lijst toepassen.
 9. (Optioneel) Om de cursus of het studieprogramma toe te voegen aan meerdere mappen die zich niet op hetzelfde niveau bevinden, selecteert u Lijst toepassen en Nog een toevoegen.
Opmerking:

in de trainingsrapporten wordt geen informatie vermeld over zelfinschrijving.

Studenten informeren over de trainingscatalogus

Als u de trainingscatalogus eenmaal hebt ingedeeld en er inhoud aan hebt toegevoegd, stelt u uw studenten op de hoogte.

Opmerking:

Als u studenten een kennisgevingsmail stuurt over een studieprogramma en de trainingscatalogus aanvullende informatie over het studieprogramma bevat, bewerkt u gewoon de meldingstekst door een koppeling naar de trainingscatalogus toe te voegen. Alle vereiste informatie staat dan in één e-mailbericht.

 1. U kunt een van de volgende methoden gebruiken om gebruikers op de hoogte te stellen van de trainingscatalogus:
  • Vertel ze dat er een nieuw tabblad Trainingscatalogus staat op hun Adobe Connect-startpagina.

  • Stuur een e-mailbericht met een koppeling naar de trainingscatalogus.

  • Plaats een koppeling naar de trainingscatalogus in uw webportal.

  Opmerking:

  Een koppeling in een e-mailbericht of in een webportal kan ook rechtstreeks naar een cursus in de trainingscatalogus verwijzen.

Training ingeschreven persoon goedkeuren

Als u tijdens het toevoegen van cursussen, studieprogramma's of virtuele lesruimten aan de trainingscatalogus hebt opgegeven dat goedkeuring vereist is, moet u studenten beheren en goedkeuren als ze onderdelen in de catalogus willen weergeven. Door goedkeuring te vereisen, kunnen andere trainingsmanagers en u de goedkeuring in fasen laten verlopen en het aantal studenten dat tegelijkertijd toegang heeft tot een bepaalde cursus of virtuele lesruimte of tot een bepaald studieprogramma beperken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u hebt opgegeven dat u een e-mail wilt ontvangen als studenten goedkeuring voor een cursus, studieprogramma of virtuele lesruimte in de trainingscatalogus aanvragen, klikt u op de koppeling in het e-mailbericht.

  • Als u de optie voor e-mailmeldingen niet hebt geselecteerd, klikt u op het tabblad Training, navigeert u naar de cursus, het studieprogramma of de virtuele lesruimte waarvoor u studenten wilt goedkeuren en klikt u erop.

 2. Klik op Ingeschreven personen beheren.
 3. Selecteer in de lijst Momenteel ingeschreven personen voor iemand met de status In afwachting van goedkeuring.
 4. Klik op Machtiging en selecteer Ingeschreven. (U kunt de machtiging van een student wijzigen in Afgewezen of In afwachting van goedkeuring.)

 5. Selecteer Ja in het dialoogvenster als u de student wilt laten weten dat hij of zij is ingeschreven.

Een virtuele les uitvoeren

De schermindeling van de virtuele lesruimte is flexibel, zodat u gegevens op verschillende manieren kunt presenteren en ook op verschillende manieren kunt communiceren met de deelnemers.

Opmerking:

Wanneer een beheerder de gebruiksvoorwaarden voor compliance heeft ingeschakeld, accepteert u deze voordat u een virtueel klaslokaal binnengaat. (Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.)

 1. Navigeer op het tabblad Training in Adobe Connect Central naar de virtuele lesruimte die u wilt betreden.
 2. Klik op de naam van een virtuele lesruimte in de lijst onder de navigatiebalk.

 3. Klik op Virtuele lesruimte betreden of klik op de URL van de lesruimte.
 4. U beheert nieuwe deelnemers door hun toegangsverzoeken goed of af te keuren. Zie Deelnemers uitnodigen en toegang verlenen of weigeren voor meer informatie.
 5. Mijn scherm delen > Cursus delen > Selecteren in cursusbibliotheek. Selecteer cursussen die beschikbaar zijn in de cursusbibliotheek. U kunt Adobe Captivate-cursussen delen in uw virtuele lesruimten.
 6. Geef de deelnemers hun training. Hier volgen enkele tips:
  • Schakel tussen de schermindelingen Lobby, Lesruimte en Analyse van de virtuele lesruimte. Het is handig te beginnen met Lobby, daar vindt u namelijk een grote chatpod die deelnemers kunnen gebruiken om zich aan elkaar voor te stellen. Als u cursussen gaat delen, stapt u over op de schermindeling Lesruimte. Beëindig de training in de schermindeling Analyse waarin u kunt beschikken over een opiniepeilingpod, zodat u gebruikers kunt vragen een oordeel uit te spreken over hun ervaringen in de virtuele lesruimte.

  • Start cursussen in de pod voor het delen van cursussen. Synchroniseer de cursus of hef de synchronisatie juist op, al naar gelang hetgeen van toepassing is. Zie Deelnemers uitnodigen en toegang verlenen of weigeren voor meer informatie.

  • Communiceer met deelnemers via de pod Deelnemers. Stel deelnemers vragen die ze kunnen beantwoorden aan de hand van emoticons en moedig ze aan vragen te stellen door een virtuele hand op te steken. Zie Deelnemen aan trainingssessies en vergaderingen voor meer informatie.

  • Gebruik de pod Video om uw foto en stem, of die van een deelnemer, uit te zenden. Zie Microfoon voor deelnemers met computers inschakelen voor meer informatie.

  • Verplaats deelnemers naar verschillende kleinere ruimten, zodat ze in kleinere werkgroepen kunnen werken. Zie Brainstormruimten voor meer informatie

  • Gebruik het whiteboard om samen te werken met deelnemers of laat ze met elkaar samenwerken om een vraag te beantwoorden of te brainstormen. Zie Een whiteboard delen voor meer informatie.

  • Gebruik de chatpod om met deelnemers te communiceren of om vragen te beantwoorden. Zie Chatten in vergaderingen voor meer informatie.

  • In de notitiepod maakt u notities, zoals vragen die u wilt opzoeken, informatie die u aan een cursus wilt toevoegen of ideeën voor het verbeteren van uw virtuele lesruimte. Zie Notities maken tijdens een vergadering voor meer informatie.

 7. Selecteer Vergadering > Vergadering beëindigen om de sessie in de virtuele lesruimte te beëindigen.
Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van virtuele lesruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account