Foutcodes tijdens de installatie en oplossingen

Creative Cloud-applicaties slaan informatie over het installatie- en startproces op in logbestanden. In dit document worden fouten beschreven die u in deze logbestanden kunt tegenkomen en worden waar mogelijk oplossingen gegeven.

Opmerking:

Snel een specifieke foutcode of foutmelding vinden: Gebruik de zoekfunctie van de webbrowser om uw fout snel in dit document te vinden. Druk op Cmd+F (Mac OS) of Ctrl+F (Windows).

Kunt u uw foutcode niet vinden?

Zie Fouten bij de installatie van Creative Cloud-apps oplossen voor informatie over foutcodes bij de installatie van Creative Cloud.

Waar zijn mijn installatielogbestanden?

Windows 32-bits

\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\

Windows 64-bits

\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers

Mac OS

/Bibliotheek/Logs/Adobe/Installers/

Installatiefouten: afsluitcodes bij de distributie

Foutcode

Vastgelegde foutmelding

Oorzaak

Oplossing

0

Afsluitcode: 0 Geen fout.

DOORGEGEVEN

 

1

Afsluitcode: 1 Kan opdrachtregel niet parseren.

Onjuiste argumenten in opdrachtregel.

Zorg ervoor dat u de juiste argumenten opgeeft.

2

Afsluitcode: 2 Onbekende UI-modus opgegeven.

Alleen de stille modus '--mode=silent' wordt ondersteund.

 

6

Afsluitcode: 6 Stille workflow is voltooid met fouten.

Een vereiste component is mislukt.

Kijk waar de fout optreedt in het logbestand om de exacte oorzaak te bepalen.

7

Afsluitcode: 7 Kan stille workflow niet voltooien.

Een essentiële component is mislukt. 

Kijk waar de fout optreedt in het logbestand om de exacte oorzaak te bepalen.

9

Afsluitcode: 9 Niet-ondersteunde versie van het besturingssysteem.

U probeert het product te installeren in een niet-ondersteunde versie van het besturingssysteem.

Controleer of uw besturingssysteem wordt ondersteund. Bekijk de systeemvereisten voor uw product.

10

Afsluitcode: 10 Niet-ondersteund bestandssysteem.

Locatie van Systeem (/Applicaties), Gebruiker (~), Installatie: mag zich niet in een hoofdlettergevoelig bestandssysteem bevinden.

 

11

Afsluitcode: 11 Er wordt nog een exemplaar uitgevoerd. Er kan slechts één exemplaar tegelijk worden uitgevoerd.

  Sluit andere exemplaren van Adobe Application Manager, zodat er slechts één exemplaar actief is. Start daarna de computer opnieuw op.

14

Afsluitcode: 14 Mislukt vanwege onvoldoende rechten.

Controleer of het installatieprogramma wordt uitgevoerd in de beheermodus.

Zie Fout in installatielogbestand: 'Mislukt wegens onvoldoende bevoegdheden' | Creative Cloud.

15

Afsluitcode: 15 Synchronisatie van mediadatabase mislukt.

Het installatieproces voegt de mediadatabase van het installatieprogramma niet samen met de lokale mediadatabase.

1. Zorg ervoor dat de installatie van deze twee databasebestanden (media.db en lokale media.db) niet beschadigd is (niet 0 bytes aangeeft).

2. Werk het besturingssysteem bij.

3. Start opnieuw op en probeer het nogmaals.

4. Controleer machtigingen voor het lokale bestand media.db.

5. Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit om oude installaties te verwijderen. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

16

Afsluitcode: 16 Kan het distributiebestand niet laden.

Het door AAAME of ASU gegenereerde distributiebestand is normaal gesproken geldig. Tijdelijk distributiebestand kan niet worden geladen.

Voer de installatie opnieuw uit.

18

Afsluitcode: 18 Bootstrap voor Adobe Application Manager is mislukt.

   

19

Afsluitcode: 19 Conflicterende processen actief.

Deze fout treedt vaak op tijdens stille installaties.

Sluit alle conflicterende processen. Start vervolgens de computer opnieuw op en voer de installatie opnieuw uit.

Zie Fout in installatielogbestand 'Afsluitcode: 19' | Creative Cloud.

20

Afsluitcode: 20 Het bronpad voor de installatie bestaat niet.

 

1. Controleer of het installatieprogramma niet beschadigd is (media.db is aanwezig in de map payloads).

2. Maak een lokale kopie van het installatieprogramma en probeer de installatie opnieuw.

21

Afsluitcode: 21 Versie van Payloads wordt niet ondersteund door de geïnstalleerde versie van RIBS.

 

Gebruik de nieuwste versie van het installatieprogramma.

22

Afsluitcode: 22 INSTALLDIR-controle is mislukt.

 

Selecteer een andere installatielocatie.

23

Afsluitcode: 23 Controle systeemvereisten mislukt voor sommige payloads.

 

Zorg ervoor dat uw systeem voldoet aan de minimale systeemvereisten.

24

Afsluitcode: 24 De gebruiker heeft het installeren/verwijderen/opnieuw installeren geannuleerd.

De installatie is geannuleerd.

 

25

Afsluitcode: 25 Installatieprogramma overschrijdt de MAX_PATH-limiet.

 

Installeer in een korter pad.

26

Afsluitcode: 26 Sommige payloads kunnen niet worden gevonden. Controleer het installatieprogramma.

 
 • In het geval van AAMEE: Maak het pakket met het installatieprogramma opnieuw om ervoor te zorgen dat alle payloads aanwezig zijn in de map payloads.
 • Bij uitvoeren vanaf media: Maak een lokale kopie van het installatieprogramma en probeer het opnieuw (schijf is mogelijk niet toegankelijk).
 • Download een nieuwe versie van het installatieprogramma.
 • Bij meerdere schijven: Zorg dat u alle payloads vanaf schijf 2 naar een lokale kopie van schijf 1 hebt gekopieerd.

Zie Afsluitcode 26: 'Media wisselen vereist om door te gaan met de installatie. Kan niet doorgaan.'

27

Afsluitcode: 27 Vergrendelde bestanden aangetroffen in doel.

 

Pas de Sassafras-patch toe.

28

Afsluitcode: 28 Het basisproduct is niet geïnstalleerd.

Deze patch kan alleen worden uitgevoerd als het basisproduct is geïnstalleerd.

Installeer het basisproduct voordat u de patch toepast. 

Zie Fouten 'Basisproduct is niet geïnstalleerd' en 'Updates mislukt' | Creative Cloud.

29

Afsluitcode: 29 Het basisproduct is verplaatst.

De patch kan niet worden toegepast omdat het basisproduct niet kan worden gevonden. Start het basisproduct en probeer de patch opnieuw toe te passen.

30

Afsluitcode: 30 Installatie uitgevoerd met fouten vanwege onvoldoende schijfruimte.

 

Maak schijfruimte vrij om ruimte te maken voor de installatie van de vereiste componenten.

Raadpleeg Afsluitcodes 30 en 31: Fouten wegens onvoldoende schijfruimte.

31

Afsluitcode: 31 Installatie is mislukt wegens te weinig schijfruimte.

 
 • Maak ruimte vrij op de geselecteerde installatielocatie.

   

 • Zorg ervoor dat er voldoende ruimte op het systeemvolume is om essentiële componenten te installeren.

Raadpleeg Afsluitcodes 30 en 31: Fouten wegens onvoldoende schijfruimte.

32.

Afsluitcode: 32 De patch is al toegepast.

Uw product is up-to-date.

Om problemen met de inventaris van het updateprogramma op te lossen, installeert u de app opnieuw en voert u de patch opnieuw uit.

Zie Fouten 'Basisproduct is niet geïnstalleerd' en 'Updates mislukt' | Creative Cloud.

33

Afsluitcode: 33 Het product is niet geïnstalleerd. Kan niet verwijderen.

U probeert een product te verwijderen dat momenteel niet is geïnstalleerd. Als alleen ARP aanwezig is, installeert u het product opnieuw en verwijdert u het daarna.

34

Afsluitcode: 34 Payloadinformatie niet gevonden in Media_db.

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Gemeld tijdens de CS6-prerelease. Zou niet mogen voorkomen in GM-builds.

35

Afsluitcode: 35 Sommige installatiebestanden ontbreken of zijn ongeldig.

   

36

Afsluitcode: 36 Er wordt al een andere MSI-installatie uitgevoerd.

Alleen (Windows) Er wordt een andere Microsoft-installatieservice uitgevoerd.

 

1. Wacht totdat de andere MSI-installatie is voltooid.

2. Start de computer opnieuw op, zodat een ​​nieuwe MSI-installatie kan worden uitgevoerd.

37

Afsluitcode: 37 Validatie mislukt.

Legitimiteitsvalidatie media mislukt

Download een nieuwe versie van het installatieprogramma van Adobe.

38

Afsluitcode: 38 Onbekende fout.

Adobe Application Manager is mogelijk beschadigd.

Download een nieuwe versie van het installatieprogramma van Adobe.

39

Afsluitcode: 39 Maken van ARP-vermelding is mislukt.

 

Start de computer opnieuw op en voer de installatie opnieuw uit.

9999

Oeps! Er is een catastrofale fout opgetreden.

   

Indeling van foutcodes tijdens de distributie

Foutcodes tijdens de distributie gebruiken de volgende indeling:

D[X][NNN]

Hierbij is:

 • = distributie
 • X = F, S, R, W, B, M of C
 • NNN = de foutcode, die loopt van 000 tot 999

D[X]

Voorbeeld

Oorzaak

DR

Geen machtiging om register te maken.

Registerprobleem.

DW

Conflicterende payloads geïnstalleerd.

Workflowprobleem.

DB

Synchronisatie van mediadatabase mislukt.

Databaseprobleem.

DF

Bronbestand ontbreekt.

Probleem met bestand/map.

DC

Kan SLCache-gegevens niet bijwerken

Probleem met SLCache.

DS

Bron beschadigd/ontoegankelijk.

Probleem met bron.

DM

x64-payload kan niet worden geïnstalleerd op een x86-computer.

De status van de doelcomputer is slecht.

Foutcodes en -berichten tijdens de distributie

DF: fouten met distributiebestand

Foutcode Vastgelegde foutmelding Oorzaak Oplossing
DF001 Kan geen machtigingen ophalen voor <path>.

Kan machtigingen voor bestand/map niet ophalen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogbestand | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows

DF002

Kan de machtigingen van <path> niet herstellen naar <mode>04o.

Kan machtigingen voor bestand/map niet instellen.

Zie Fout Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 tijdens de installatie | Creative Cloud

DF002

Kan de machtigingen van <path> niet instellen op <mode>04o.

Kan machtigingen voor bestand/map niet instellen.

Zie Fout Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 tijdens de installatie | Creative Cloud

DF003

Kan eigenaar/groep van <path> niet ophalen.

Kan eigenaarsmachtigingen voor bestand/map niet ophalen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF003

Kan eigenaar en groep van <path> niet behouden.

Kan eigenaarsmachtigingen voor bestand/map niet ophalen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF004

Kan <uid> van eigenaar en <gid> van groep niet herstellen voor <file path>.

Kan eigenaarsmachtigingen voor bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF004

Kan eigenaar en groep van <file path> niet instellen op <uid> en<gid>.

Kan eigenaarsmachtigingen voor bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF004

Kan eigenaar/groep niet instellen op <path>.

Kan eigenaarsmachtigingen voor bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF005

Kan de alias voor token <token> met oorspronkelijk pad <path> en aliasgegevens <alias> niet omzetten.

Kan de alias voor een token met het oorspronkelijke pad niet omzetten. 

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF006

SymLink-pad bestaat al op <path> voor bestand <filename>.

Er bestaat al een bestand/map met dezelfde naam.

Verwijder de symlink op het genoemde pad en probeer de installatie opnieuw.

DF006

SymLink-pad bestaat al op <path>.

Er bestaat al een bestand/map met dezelfde naam.

Verwijder de symlink op het genoemde pad en probeer de installatie opnieuw.

DF006

Het pad <path> bestaat al en is geen directory.

Er bestaat al een bestand/map met dezelfde naam.

 

DF006

Kan map <directory> niet maken met modus <mode> omdat het pad al bestaat en geen map is. Wijzig de naam van <file/folder name> of verwijder deze en probeer het opnieuw.

Er bestaat al een bestand/map met dezelfde naam.

 

DF006

Kan geen map maken omdat het pad <path> al bestaat en geen map is. Wijzig de naam van het bestand of verwijder het en probeer het opnieuw.

Er bestaat al een bestand/map met dezelfde naam.

 

DF007

AnchorService: adobeCode niet gedefinieerd.

Anchor Service-opdracht mislukt.

 

DF007

Kan de omsluitende frameworkbundel voor pad <path> niet vinden.

Anchor Service-opdracht mislukt.

 

DF007

Kan Anchor Service niet installeren.

Anchor Service-opdracht mislukt.

 

DF008

Het pad CreateAlias:Source bestaat niet op <path>.

Het doelbestand voor alias/snelkoppeling ontbreekt.

 

DF008

Doelpad bestaat al op <path> voor bestand <filename>.

Het doelbestand voor alias/snelkoppeling ontbreekt.

 

DF008

Kan symlink niet maken omdat het doelbestand niet bestaat op <path>.

Het doelbestand voor alias/snelkoppeling ontbreekt.

 

DF008

Kan het doel van de symlink van het bronbestand <path> niet lezen.

Het doelbestand voor alias/snelkoppeling ontbreekt.

 

Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies. Probeer de installatie daarna opnieuw.

DF009

Er bestaat al een plug-in met een hogere versie op: <path>.

Er is al een hogere versie van de bundel geïnstalleerd.

 

DF010

Plug-in wordt niet geïnstalleerd op: <path>.

De bundel kan niet worden geïnstalleerd omdat er al een hogere versie is geïnstalleerd.

 

DF011

Er bestaat al een alias op <path> voor <file>.

Het aliasbestand bestaat al en de vlag voor overschrijven is uitgeschakeld.

 

DF012

Kan doel van alias ​​niet wijzigen: aliaspad bestaat niet op <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw.

DF012

Kan bibliotheek '<library>' niet vinden voor opdracht '<command>'. Bestand niet gevonden.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw.

DF012

Het pad Chmod:Source bestaat niet op <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw.
DF012 Bestand/map bestaat niet op <path>. 

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden. De installatiebestanden zijn beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DF012

Vertrouwensbestand '<filename>' voor Flash Player bestaat niet.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw.

DF012

Het bronpad voor de installatie bestaat niet: <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DF012

Het databasebestand voor verwijdering bestaat niet op <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw.

DF012

Kan bestand niet vinden.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw.

DF012

Kan het bestand niet vinden op <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw.

DF012

Kan het bestand niet vinden om <filename> aan te raken.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw.

DF012

Pad voor verwijdering van DB niet gevonden.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DF012

Databasebestand '<file>' bestaat niet om eigenschap <property> te lezen.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw.

DF012

Distributiebestand bestaat
niet:<path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

 

DF013

Kan het plist-pad op <path> niet verwijderen.

Fout met verwijderen van plist-bestand van de service. Het plist-bestand bestaat mogelijk niet.

 

DF013

Kan plist <filename> van service niet verwijderen.

Fout met verwijderen van plist-bestand van de service. Het plist-bestand bestaat mogelijk niet.

 

DF014

Kan symlink <value> niet maken.

Fout bij het maken van symlink.

 

DF014

Kan geen symlink maken op <destination path>.

Fout bij het maken van symlink.

Voer de installatie opnieuw uit. Selecteer een andere installatielocatie.

DF014

Kan de symlink op <path> niet opnieuw maken met als doel <filename>.

Fout bij het maken van symlink.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF015

Kan de symlink <name> niet verwijderen.

De symlink op het pad kan niet worden verwijderd.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u de producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies.

DF015

Kan de symlink op <path> niet verwijderen. <name>.

De symlink op het pad kan niet worden verwijderd.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u de producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies.

DF016

Kan map op <path> niet maken.

Fout bij het maken van een map.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Kan map op <path> niet maken.

Fout bij het maken van een map.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Kan map voor het extraheren van assets niet maken op <path>. Fout: <error>.

Fout bij het maken van een map.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is. Zorg ervoor dat u bent aangemeld als beheerder.

DF016

Kan <directory name> niet maken.

Fout bij het maken van een map.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Kan de vereiste mappen niet maken.

Fout bij het maken van een map.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

SLCache: Kan de SLCache-map <path> niet maken. <filename>.

Fout bij het maken van een map.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Kan de map <directory> niet maken met modus <mode>

Fout bij het maken van een map.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Kan de map <path> niet maken <error description>.

Fout bij het maken van een map.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Kan de map op <path> niet opnieuw maken met modus <mode>.

Fout bij het maken van een map.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF017

Kan Mac-alias <name> die verwijst naar<target> niet maken.

Fout bij het maken van een alias.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF018

Kan Mac-alias <name> niet verwijderen.

Verwijderen van alias is mislukt.

 

DF019

Doelbestand niet gevonden voor MD5-controlesom: <filename>.

Het te patchen bestand bestaat niet. Installeer het product opnieuw.

DF019

Kan het te patchen bestand niet vinden op <path>.

Het te patchen bestand bestaat niet. Installeer het product opnieuw.

DF020

Kan oorspronkelijk bestand op <path> niet behouden.

Kan het oorspronkelijke te patchen bestand niet behouden.

 

DF021

Kan de controlesom van bestand <filename> niet ophalen.

Kan de controlesom voor het bestand niet berekenen. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de locatie en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF022

Controlesom <value> van nieuw bestand komt niet overeen met de verwachte waarde <value>.

Het te patchen bestand is beschadigd. Installeer het product opnieuw.

DF022

Controlesom <value> na patching komt niet overeen met de verwachte waarde <value>.

Het te patchen bestand is beschadigd. Installeer het product opnieuw.

DF022

Voorafgaande controlesom komt niet overeen voor bestand <filename>.

Het te patchen bestand is beschadigd. Installeer het product opnieuw.

DF023

Kan de back-up van het aliasbestand <filename> niet verwijderen.

Fout bij verwijderen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Kan back-upbestand op <path> niet verwijderen <error description>.

Fout bij verwijderen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Kan back-upbestand op <path> niet verwijderen. <error description>.

Fout bij verwijderen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Kan bestand <filename> niet verwijderen. <error description>.

Fout bij verwijderen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Kan bestand op <path> niet verwijderen.

Fout bij verwijderen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Kan back-upbestand op <path> niet kopiëren <error description>.

Fout bij verwijderen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Kan het aliasbestand met een nieuw doel <filename> niet verwijderen.

Fout bij verwijderen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF024

Kan bestand niet verplaatsen (opnieuw opstarten) van <path> naar<path>. <error description>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Kan bestand op <path> niet verplaatsen naar <path> <error description>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Kan oorspronkelijk bestand op <path> niet behouden <error description>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Kan bestand <filename> niet herstellen. <error description>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Kan bestand op <path> niet herstellen van back-up op <path> <error description>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Kan bestand op <path> niet herstellen.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.
Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF025

Poging om de applicatie op <application path> te registreren is mislukt.

De poging om de applicatie te registreren is mislukt.

 

DF026

Kan de vertaling van de PDF-instelling voor naam <value> niet verwijderen in taal <language>.

Fout met PDF-instelling.

 

DF026

Kan de vertaling van de PDF-instelling voor naam <setting name> in taal <language> niet herstellen naar <setting name>.

Fout met PDF-instelling.

 

DF026

Kan de vertaling van de PDF-instelling voor naam <setting name> in taal <language> niet instellen op <setting name>.

Fout met PDF-instelling.

 

DF027

Payload in cache opslaan: mislukt.

Het Creative Cloud-installatieprogramma kan een onderdeel niet in de cache opslaan.

Sluit alle conflicterende processen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF027

Kan bestand niet kopiëren van <source path> naar <destination path>.

Fout bij kopiëren van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Kan bestand niet kopiëren van <source path> naar
<destination path>.

Fout bij kopiëren van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Kan bestand met sjabloondatabase niet kopiëren van <source> naar <destination>.

Het installatieprogramma kan FILE_ATTRIBUTE_NORMAL niet instellen op het bestand op het bestandspad.

Kies een andere installatiemap.

DF027

Kan <value> verwijderingsbestanden van derden niet kopiëren.

Fout bij kopiëren van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Kan bestand '<source>' niet kopiëren naar '<destination>'.

Fout bij kopiëren van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Maak schijfruimte vrij en probeer de installatie opnieuw.

DF027

Kan bestand niet kopiëren van <source> naar <destination> <error description>.

Fout bij kopiëren van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Zie Fout Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 tijdens de installatie | Creative Cloud

DF027

Kan oorspronkelijk aliasbestand op <path> niet behouden.

Fout bij kopiëren van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Kan oorspronkelijk bestand op <path> niet behouden. <error string>.

Fout bij kopiëren van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Kan het aliasbestand op <path> niet herstellen van back-up op <path>.

Fout bij kopiëren van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF028

Kan het doel van de Mac-alias op <path> niet instellen op <target path>.

Kan het doel van de Mac-alias niet wijzigen.

 

DF029

ARKServiceControl: Proces <process> is mogelijk nog steeds actief. Toch doorgaan.

De service kan niet worden gestopt.

 

DF029

ARKServiceControl: StartService: Service <service name> niet gestart/gestopt. Huidige status: <state> Afsluitcode: <code> Servicespecifieke afsluitcode: <code>.

De service kan niet worden gestopt.

 

DF029

ARKServiceControl: StopService kan de service <service name> niet stoppen. Fout: <error>.

De service kan niet worden gestopt.

 

DF030

Kan plist van service niet installeren op <path>.

Kan plist van service niet installeren.

 

DF031

Kan de weergavekenmerken van <filename> niet lezen.

Kan de weergavekenmerken van het bestand niet lezen. Bestand bestaat mogelijk niet.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF032

Kan de weergavekenmerken van <filename> niet herstellen naar <value>04o met masker <value>04o.

Kan de weergavekenmerken van het bestand niet instellen. Bestand bestaat mogelijk niet.

 

DF033

Kan geen aliasgegevens ophalen voor pad <path>.

Kan geen aliasgegevens ophalen voor volumepad.

 

DF033

Kan geen aliasgegevens ophalen voor volumepad <path> voor token <token>.

Kan geen aliasgegevens ophalen voor volumepad.

 

DF034

Kan het bestand <filename> niet aanraken.

Aanraakopdracht mislukt.

Probeer de installatie opnieuw.

DF034

SetFileTime is mislukt met fout: <error><error string>.

Aanraakopdracht mislukt.

Probeer de installatie opnieuw.

DF035

Het CreateAlias:Icon-bestand bestaat niet op <path> voor pictogram <icon name> met doel <filename>.

Pictogrambestand bestaat niet voor het maken van een snelkoppeling.

 

DF036

Doelpad bestaat al op <path> voor bestand <filename>.

Bestand bestaat al.

 

DF036

Bestand is al aanwezig op <path>.

Bestand bestaat al.

 

DF037

Map gevonden in plaats van bestand '<path>'.

Kan map niet verwijderen.

Zie Fout Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 tijdens de installatie | Creative Cloud.

DF037

Map gevonden in plaats van bestand.

Kan map niet verwijderen.

Zie Fout Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 tijdens de installatie | Creative Cloud.

DF037

Kan map <path> niet verwijderen. <error description>.

Kan map niet verwijderen.

Zie Fout Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 tijdens de installatie | Creative Cloud.

DF037

Kan map <path> niet verwijderen. Kan map niet verwijderen. Zie Fout Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 tijdens de installatie | Creative Cloud.

DF038

e.what().

Firewallopdracht mislukt.

 

DF038

Kan firewallregel niet toevoegen.

Firewallopdracht mislukt.

 

DF038

Kan firewallregel niet verwijderen.

Firewallopdracht mislukt.

 

DF039

Kan mappictogram niet instellen. <value>.

Kan mappictogram niet instellen.

 

DF040

Kan lettertype '<font name>' niet <register/unregister>. Fout: <error message>.

Kan het lettertype niet registreren bij het systeem of de registratie ongedaan maken.

 

DF041

Kan de vertaalde weergavenaam niet instellen voor <filename> met modulebestand <filename> en bron-ID <resource ID>. Fout: 0x<error code>x.

Kan de vertaalde weergavenaam voor het bestand niet instellen.

 

DF041

Kan de vertaalde weergavenaam voor <filename> niet herstellen.

Kan de vertaalde weergavenaam voor het bestand niet instellen.

 

DF042

Kan bestand <filename> niet repareren. Het is beschadigd of is verwijderd vanwege patching.

Kan een patchbestand niet repareren. Het is beschadigd of is verwijderd tijdens het patchen.

 

DF043

Mislukt in
 GetNamedSecurityInfo.

Kan geen beveiligingsmachtiging voor bestand/map krijgen.

 

DF043

Kan ACL van bestand <filename> niet opslaan.

Kan geen beveiligingsmachtiging voor bestand/map krijgen.

 

DF044

Mislukt in SetEntriesInAcl.

Kan beveiligingsmachtigingen voor bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF044

Mislukt in
SetNamedSecurityInfo.

Kan beveiligingsmachtigingen voor bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF044

Kan SID niet toewijzen of maken.

Kan beveiligingsmachtigingen voor bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF044

Kan de ACL van bestand <filename> niet herstellen.

Kan beveiligingsmachtigingen voor bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF045

Kan geen back-up maken van het bestand <filename>. <error description>.

Kan geen back-up maken van het bestand in de patchopdracht. Bestand bestaat mogelijk niet.

 

DF046

Kan systeemmap voor <folder name> niet <make/unmake>. Fout: <error>.

Kan een map niet instellen als systeemmap.

 

DF047

ARKServiceControl:: InstallService kan de
beschrijving voor de service <service name> niet instellen. Fout: <error>.

Kan de servicebeschrijving niet instellen.

 

DF047

ARKServiceControl::
ModifyService kan de beschrijving voor de service <service name> niet instellen. <value>.

Kan de servicebeschrijving niet instellen.

 

DF048

ARKServiceControl::
InstallService kan de service <service name> niet installeren. Fout: <error>.

Installatie van service mislukt.

 

DF049

ARKServiceControl::
UninstallService kan service <service name> niet verwijderen. Fout: <error>.

Kan service niet verwijderen.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService mislukt voor service <service name>. <value>.

Fout met servicewijziging.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService is mislukt tijdens het opslaan van de vorige serviceconfiguratie.

Fout met servicewijziging.

 

DF051

Kan gegevens over serviceconfiguratie niet ophalen.

Kan gegevens over serviceconfiguratie niet ophalen.

 

DF051

Kan servicehandle niet ophalen voor servicenaam '<service name>'. Fout: <error>.

Kan gegevens over serviceconfiguratie niet ophalen.

 

DF052

Kan bestand niet openen.

Kan bestand niet openen. Het bestand bestaat mogelijk niet of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Controleer of het bestand bestaat en probeer de installatie opnieuw.

DF053

Kan Wow64FsReflection niet <enable/disable>. <value>.

Kan omleiding van bestandssysteem (WOW64) niet in-/uitschakelen.

 

DF054

Kan de versie van het bestand niet ophalen.

Kan de versie van het bestand niet ophalen. Het bestand bevat mogelijk geen versiegegevens.

 

DF054

Kan de Adobe-bestandsversie voor bestandspad '<path>' niet lezen.

Kan de versie van het bestand niet ophalen. Het bestand bevat mogelijk geen versiegegevens.

 

DF055

Bestaand bestand heeft het type <file type> terwijl het <file type> zou moeten hebben op <path>.

Er is een versie opgevraagd voor twee verschillende bestanden van verschillende typen.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DF055

IAF:AFV_CompareFiles. Versievergelijking tussen '<filepath>' en '<filepath>' mislukt.

Er is een versie opgevraagd voor twee verschillende bestanden van verschillende typen.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DF055

Er is een versie opgevraagd voor twee verschillende bestanden van verschillende typen.

Er is een versie opgevraagd voor twee verschillende bestanden van verschillende typen.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DF056

Een leeg padsegment kan alleen aanwezig zijn aan het begin. Controleer het pad <path>.

Ongeldig bestandspad. Een leeg padsegment kan alleen aanwezig zijn aan het begin.

 

DF057

Kan de bestandskenmerken niet instellen op normaal voor bestand <filename>.

Kan bestandskenmerken niet instellen.

 

DF058

Kan de handle van de servicemanager niet ophalen.

Kan servicemanager niet openen.

 

DF059

ARKServiceControl::
StartService kan service <service name> niet starten. Fout: <error>.

Service kan niet worden gestart.

 

DF060

Kan de volumenaam voor pad <path> niet ophalen.

Kan de volumenaam voor het pad niet ophalen.

 

DF061

Herdistribueerbaar pad langer dan MAX_PATH.

Het bestandspad overschrijdt de maximumlimiet.

 

DF062

Bestand wordt gebruikt door een ander proces.

Het bestand wordt door een ander proces gebruikt.

 

DF063

Kan servicemonitor niet installeren.

Kan servicemonitor niet installeren.

 

DF063

Kan servicemonitor niet verwijderen.

Kan servicemonitor niet verwijderen.

 

DF063

Kan servicemonitor niet starten.

Kan servicemonitor niet starten.

 

DF064

Kan ACL niet toevoegen voor service: <service name>.

ACL-opdracht voor service mislukt.

 

DF064

ServiceACL::DoPerform: Kan SID niet toewijzen. Fout: <last-errorDF038>

ACL-opdracht voor service mislukt.

 

DS: fouten met de distributiebron

Foutcode Vastgelegde foutmelding Oorzaak Oplossing
DS001

Kan de schijfkopie op
<path to disk> niet koppelen. Controleer of de schijfkopie niet beschadigd is.

Kan de schijfkopie niet koppelen. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Plaats de schijf opnieuw of koppel deze.

DS002

Het asset is beveiligd, maar er is geen sleutel verstrekt.

Het asset is beveiligd, maar er is geen sleutel verstrekt.

 

DS003

Kan '<zip filename>' niet uitpakken.
Fout: <error code>.
Kan het bestand niet uit het zip-bestand uitpakken. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd of de schijf is vol. Zie 'FATALE FOUT: Kan uitgepakte assets niet...' | Installatielogbestand | CS5, CS5.5.

DS005

De eigenschap INSTALLDIR is vereist.

De eigenschap INSTALLDIR is niet gevonden. De tabel met voorwaarden is onjuist.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud

DS006

Ongeldige voorwaardeoperatoren + voorwaardetekenreeksen.

Ongeldige vermeldingen in de voorwaardentabel.

 

DS006

Ongeldige vermeldingen in de voorwaardentabel.

Ongeldige vermeldingen in de voorwaardentabel.

 

DS006

Ongeldige operator voor logische voorwaarde + voorwaardetekenreeksen.

Ongeldige vermeldingen in de voorwaardentabel.

 

DS006

Ondersteunde voorwaarde-operatoren
zijn: == !=.

Ongeldige vermeldingen in de voorwaardentabel.

 

DS006

Ondersteunde logische operatoren zijn:
&&.

Ongeldige vermeldingen in de voorwaardentabel.

 

DS007

Eigenschap TotalSize is niet ingesteld in de database.

De eigenschap INSTALLDIR is niet gevonden.

 

DS008

De eigenschap ParentProductAdobe
Code voor payload <product name.product version.code> is niet gevonden in de database.

De eigenschap TotalSize is niet gevonden.

 

DS009

'Kan de volledige lettertypenaam niet ophalen uit lettertypebestand + src'.

Ongeldig lettertype.

 

DS010

Ongeldig bibliotheekbestand <filename>. Kan het GetCommandObject
API-adres niet ophalen voor de opdracht <command name>.

Ongeldige module.

 

DS010

Bestand voor zelfregistratie '<filename>' is niet geldig. <error code>.

Ongeldige module.

 

DS011

<product name.product version.code>: payload niet gevonden in de map payloads: <path>.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DS011

Ongeldig rootpad + root.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DS011

Er is geen media-informatie verstrekt voor de verwijderbare bronlocatie.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DS011

Payloadpad bestaat niet en er is geen mediarecord opgegeven.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DS011

Kan de payloadbron niet vinden.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DS011

Apple-pakket bestaat niet op: <path>.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DS011

Kan de applicatie niet vinden op <path>.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DS011

Kan het MSI-installatieprogramma <path> niet vinden.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DS012

LocalizeFile: gelokaliseerde tekenreeks niet gevonden voor landinstelling '<locale>'. Probeer op te halen voor en_US.

Gelokaliseerde tekenreeks niet gevonden voor de opgegeven landinstelling.

Kies een andere installatietaal.

DS012

LocalizeFile: gelokaliseerde tekenreeks niet gevonden voor landinstelling '<locale>'.

Gelokaliseerde tekenreeks niet gevonden voor de opgegeven landinstelling.

Kies een andere installatietaal.

DS013

Upgrade-/conflictrelaties van payloads controleren: mislukt met code <error code>.

Upgrade is niet compatibel met geïnstalleerd product.

 

DS013

Payload <payload code> is al geïnstalleerd en de sessiepayload <payload code> heeft er geen upgrade-/conflictrelatie mee.

Upgrade is niet compatibel met geïnstalleerd product.

 

DS014

Lege bestandslijst voor de opdracht DefragFiles.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Ongeldige actie <action> geslaagd. Moet 0 of 1 zijn.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Er zijn ongeldige parameterwaarden opgegeven.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DS014

ServiceInstall: ongeldig aantal argumenten opgegeven.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Onbekende SID: + mSID.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Onbekende machtiging: +mPermission.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Niet-ondersteund payloadtype opgegeven voor InstallThirdParty-payload: <Type>.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Ongeldige actie: <action> voor opdracht
ARKServiceControl.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DS015

Kan het doel van de symlink van het bronbestand <filename> niet lezen.

Symlink is beschadigd of de beheerder heeft niet voldoende machtigingen.

Zie Fout Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 tijdens de installatie | Creative Cloud.

DS016

De verwijderingsdatabase mag niet worden verplaatst.

De verwijderingsdatabase mag niet worden verplaatst.

 

DS017

<value> is beschadigd. Sig-bestand '<filename>' is beschadigd of is niet aanwezig.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd. Validatie van Sig-bestand mislukt.

 

DS017

<value> is beschadigd. Bestand '<filename>' is beschadigd. OCEError: <error>.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd. Validatie van Sig-bestand mislukt.

 

DS017

<value> is beschadigd. Bestand '<filename>' is beschadigd. Bestandsnaam komt niet overeen.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd. Validatie van Sig-bestand mislukt.

 

DR - Fouten in distributieregister

Foutcode Vastgelegde foutmelding Oorzaak Oplossing
DR001

RegGetKeySecurity
Mislukt: <return code>\n

Kan de beveiligingsbeschrijving voor de registersleutel niet ophalen. De registersleutel bestaat niet of de beheerder heeft onvoldoende rechten.

 

DR002

GetSecurityDescriptor
Dacl mislukt <error code>\n

Kan geen discretionaire toegangscontrolelijst (DACL) ophalen in een opgegeven beveiligingsbeschrijving. De beheerder heeft onvoldoende machtigingen of de machtigingen zijn beschadigd.

 

DR003

Kan SID niet maken.
Fout <error>\n

SID kan niet worden gemaakt.

 

DR004

SetEntriesInAcl mislukt <return code>\n

Kan geen nieuwe toegangscontrolelijst (ACL) toevoegen in de registersleutel. De beheerder heeft onvoldoende machtigingen of de machtigingen zijn beschadigd.

 

DR005

InitializeSecurity
Beschrijving mislukt
<error code>\n

Initialisatie van beveiligingsbeschrijving mislukt.

 

DR006

SetSecurityDescriptor
Dacl-fout! (rc<error code>lu)

Kan geen informatie instellen in een discretionaire toegangscontrolelijst (DACL). De beheerder heeft onvoldoende machtigingen of de machtigingen zijn beschadigd.

 

DR007

Fout met RegSetKeySecurity! (rc=<error code>lu)

Kan geen beveiligingsmachtigingen instellen voor de registersleutel. De beheerder heeft onvoldoende machtigingen of de machtigingen zijn beschadigd.

 

DR008

Onbekende SID: + mRole

Onbekende SID-parameterwaarde in de database van het installatieprogramma.

 

DR009

Onbekende machtiging: + mPerm

Onbekende waarde van de machtigingsparameter in de database van het installatieprogramma.

 

DR010

Registersleutel kan niet worden gemaakt. Start 64-bits: <is64bit> root: <root> rol: <rol> machtiging: <permissiong> sleutel: <key>. Fout: <error>

Kan de registersleutel niet wijzigen. De beheerder heeft mogelijk onvoldoende rechten.

Zie Fout met registersleutel in installatielogbestand | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR011

Registersleutel verwijderen is mislukt. Fout <error>

Kan de registersleutel niet wijzigen. De registersleutel bestaat niet of de beheerder heeft onvoldoende rechten.

Zie Fout met registersleutel in installatielogbestand | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR012

Instellen van registerwaarde is mislukt. <error>

Kan registerwaarde niet instellen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogbestand | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR013

Verwijderen van registerwaarde is mislukt. Fout: <error>

Kan registerwaarde niet verwijderen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogbestand | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DR014

Openen van sleutel is mislukt. Sleutel: <key> Fout: <error>

Fout bij het openen van de registersleutel. De registersleutel bestaat niet of de beheerder heeft onvoldoende rechten.

Zie Fout met registersleutel in installatielogbestand | Creative Suite 5, CS 5.5 | Windows.

DW: fouten met de distributieworkflow

Foutcode Vastgelegde foutmelding Oorzaak Oplossing
DW001

Status geannuleerd voor payload instellen.

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.  

DW002

Onverwachte gebruikersreactie ontvangen; annuleren...

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

 

DW001

Onbekend gebruikersantwoord ontvangen; annuleren...

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

 

DW001

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

 

DW001

Verzoek om gebruikersreactie niet afgehandeld.

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

 

DW002

Kan bericht uit de berichtenwachtrij niet weergeven.

Kan bericht uit de berichtenwachtrij niet weergeven.

 

DW003

InstallPayload is mislukt.

Installatie van payload mislukt.

 

DW004

RepairPayload is mislukt.

Reparatie van payload is mislukt.

 

DW005

UninstallPayload is mislukt.

Verwijderen van payload is mislukt.

 

DW005

Verwijdering mislukt.

Verwijderen van payload is mislukt.

 

DW006

Apple-pakket kan niet worden geïnstalleerd.

Apple-pakket kan niet worden geïnstalleerd.

 

DW007

Kan het doelvolume niet ophalen. Kan niet doorgaan met installatie van Apple-pakket.

Kan het doelvolume niet ophalen. Kan niet doorgaan met installatie van Apple-pakket.

 

DW008

Kan de installatiemap niet ophalen uit de eigenschappenkaart. Kan niet doorgaan met installatie van Apple-pakket.

Een eigenschapswaarde is niet wordt gevonden in de eigenschappentabel.

 

DW008

Kan de installatie-eigenschappen voor de reparatie niet lezen.

Een eigenschapswaarde is niet wordt gevonden in de eigenschappentabel.

 

DW008

Kan het payloadpad voor de reparatie niet lezen.

Een eigenschapswaarde is niet wordt gevonden in de eigenschappentabel.

 

DW008

adobeCode is niet gedefinieerd

Een eigenschapswaarde is niet wordt gevonden in de eigenschappentabel.

 

DW008

adobeCode-eigenschap is leeg

Een eigenschapswaarde is niet wordt gevonden in de eigenschappentabel.

 

DW009

Niet-ondersteund payloadtype opgegeven voor InstallThirdPartyPayload: <type>.

Niet-ondersteund payloadtype opgegeven voor payloads van derden.

 

DW010

Er is geprobeerd een type payload van derden te repareren dat geen reparatie ondersteunt.

Er is geprobeerd een type payload van derden te repareren dat geen reparatie ondersteunt.

 

DW010

Fysieke reparatie van payloads die zijn geïnstalleerd met Setup-versie 0.0.75.0 en eerder wordt niet ondersteund op de Mac. Niet-fatale fout.

Er is geprobeerd een type payload van derden te repareren dat geen reparatie ondersteunt.

 

DW010

Fysieke reparatie van payloads die zijn geïnstalleerd met Setup-versie 0.0.75.0 en eerder wordt niet ondersteund op de Mac.

Er is geprobeerd een type payload van derden te repareren dat geen reparatie ondersteunt.

 

DW010

RepairThirdPartyPayload wordt niet ondersteund

Er is geprobeerd een type payload van derden te repareren dat geen reparatie ondersteunt.

 

DW011

<product name.product version.code>: het verwijderen van payloads van derden wordt niet ondersteund; mislukt...

Het verwijderen van payloads van derden wordt niet ondersteund

 

DW011

Verwijder <product name> afzonderlijk. Het is momenteel niet mogelijk om een Apple-pakket (pkg) voor <product name> te verwijderen.

Het verwijderen van payloads van derden wordt niet ondersteund

 

DW011

UninstallThirdParty
Payload wordt niet
ondersteund

Het verwijderen van payloads van derden wordt niet ondersteund

 

DW011

Kan de verwijderapplicatie <uninstall path> niet vinden. Deze is waarschijnlijk al verwijderd.

Het verwijderen van payloads van derden wordt niet ondersteund

 

DW011

Type payload biedt geen ondersteuning voor verwijdering: .append(inType)

Het verwijderen van payloads van derden wordt niet ondersteund

 

DW012

Kan bibliotheek '<filepath>' niet laden. Bestand niet gevonden.

Kan het bibliotheekbestand van het installatieprogramma niet laden. Een of meer bibliotheekbestanden ontbreken of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

 

DW012

Ongeldig bibliotheekbestand <filepath>. Kan <API name> API niet ophalen.

Kan het bibliotheekbestand van het installatieprogramma niet laden. Een of meer bibliotheekbestanden ontbreken of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

 

DW013

Kan bewerkingsfout voor afhankelijk bestand niet instellen.
Automatisch gemaakt foutresultaat invoegen.

Tijdens de installatie heeft zich een onbekende uitzondering voorgedaan.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW013

Payloadbewerking is mislukt vanwege <error>.

Tijdens de installatie heeft zich een onbekende uitzondering voorgedaan.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW013

Payloadbewerking is mislukt vanwege een onbekende uitzondering.

Tijdens de installatie heeft zich een onbekende uitzondering voorgedaan.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW013

Fout bij het maken
van instructies:

Tijdens de installatie heeft zich een onbekende uitzondering voorgedaan.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW013

exceptionString

Tijdens de installatie heeft zich een onbekende uitzondering voorgedaan.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW013

re.what()

Tijdens de installatie heeft zich een onbekende uitzondering voorgedaan.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW014

PDB-gegevens zijn al geïnitialiseerd voor payload +
mAdobeCode.

Sessie-/PDB-gegevens zijn al geïnitialiseerd voor een payload.

 

DW014

PDB-gegevens die zijn ingesteld voor de payload bevatten een onjuiste AdobeCode.

Sessie-/PDB-gegevens zijn al geïnitialiseerd voor een payload.

 

DW014

Sessiegegevens zijn al geïnitialiseerd voor payload +mAdobeCode.

Sessie-/PDB-gegevens zijn al geïnitialiseerd voor een payload.

 

DW014

Sessiegegevens die worden ingesteld voor de payload bevatten een onjuiste AdobeCode.

Sessie-/PDB-gegevens zijn al geïnitialiseerd voor een payload.

 

DW015

Poging om een afhankelijk bewerkingsresultaat in te stellen voor een payload waarvoor dit niet is vereist.

Ongeldige parameter.

Oorzaken:

 • Onbekend type afhankelijkheid tussen gevonden payloads.
 • Ongeldig distributiebestand.
Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW015

InstallOperationsQueue:
Het installeren en verwijderen van payloads in dezelfde run wordt niet ondersteund.

Ongeldige parameter.

Oorzaken:

 • Onbekend type afhankelijkheid tussen gevonden payloads.
 • Ongeldig distributiebestand.
Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW015

Ongeldige installatieactie <install/uninstall> voor <product name.product version.code>.

Ongeldige parameter.

Oorzaken:

 • Onbekend type afhankelijkheid tussen gevonden payloads.
 • Ongeldig distributiebestand.
Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW015

Onbekend type afhankelijkheid.

Ongeldige parameter.

Oorzaken:

 • Onbekend type afhankelijkheid tussen gevonden payloads.
 • Ongeldig distributiebestand.
Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW015

Ongeldige installatiestatus <int> voor <product name.product version.code>

Ongeldige parameter.

Oorzaken:

 • Onbekend type afhankelijkheid tussen gevonden payloads.
 • Ongeldig distributiebestand.
Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW016

OPMERKING: Kan geen actie instellen
voor de payload <product name.product version.code>
omdat deze al is geüpgraded
door de payload <product name.product version.code>

Er is al een payload met een hogere versie geïnstalleerd, waardoor de mediapayload met een lagere versie niet kan worden geïnstalleerd.

 

DW017

PayloadPolicyNode.
SetAction: <code> payload
<product name.product version.code> is vereist voor
<product name.product version.code> maar is niet gratis. Oorzaak: <string>

Payloadactie kan niet worden ingesteld vanwege bepaalde beperkingen.

 

DW018

Er is al een oudere versie van productName geïnstalleerd

Er is al een oudere versie van het product geïnstalleerd.

Verwijder de oudere versie en voer de installatie opnieuw uit.

DW019

Voer een serienummer voor het product in en voer vervolgens dit installatieprogramma uit.

Kan beveiligde inhoud niet installeren in de proefversiemodus.

Voer een serienummer voor het product in en voer dit installatieprogramma uit.

DW020

OPMERKING: Kan geen actie instellen voor de payload <product name.product version.code> omdat er een conflicterende payload is geïnstalleerd.

Payload kan niet worden geïnstalleerd omdat de conflicterende payload al op de computer is geïnstalleerd.

Verwijder deze producten, start de computer opnieuw op en voer dit installatieprogramma opnieuw uit.

DW021

Payload <product name.product version.code> van versie: <version> wordt niet ondersteund door deze versie: <version> van RIBS.

Payload kan niet worden geïnstalleerd met het huidige installatieprogramma.

 

DW021

Niet-ondersteunde payloadversies aanwezig.

Payload kan niet worden geïnstalleerd met het huidige installatieprogramma.

 

DW022

"AdobeCode + logID +
met versie
(+ payload >buildInfoInstallerProp
Created + reeds
geïnstalleerd met incompatibele versie
( + existingPayload->mIdentifier + "

Incompatibele payloads zijn al geïnstalleerd.

 

DW022

Incompatibele payloads zijn al geïnstalleerd.

Incompatibele payloads zijn al geïnstalleerd.

 

DW023

errMsg

Het installatiemedium heeft geen bovenliggende payload voor de extensiepayload (taalpakket/patch).

 

DW024

errMsg

Het installatiemedium heeft geen bovenliggende UI-payload voor een payload waarvoor een bovenliggende UI nodig is.

 

DW025

Enkele van de essentiële afhankelijkheden zijn
<value> payloads

Het installatiemedium heeft een afhankelijke payload (kritiek/vereist/
aanbevolen) voor een payload.

 

DW026

Kan geen payload vinden die voldoet aan de afhankelijkheid van <product name.product version.code> van: Familie: <family_name> Productnaam: <product_name> Min versie: <version>.

Het installatiemedium heeft een afhankelijke payload (vereist) voor een payload.

 

DW027

Sessie heeft afhankelijkheden waaraan niet kan worden voldaan

Het installatiemedium heeft een afhankelijke payload (kritiek) voor een payload.

 

DW028

InstallOperationsQueue: instructieset is leeg

Er kan geen enkele payload vanaf media worden geïnstalleerd.

Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle apps. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW028

Kan bewerkingswachtrij niet openen Er kan geen enkele payload vanaf media worden geïnstalleerd. Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle apps. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DW029

Aangepaste actie voor payload + payload->LogID() + wil deze payload overslaan. Deze payload wordt overgeslagen.

Een aangepaste actie voor de payload (of een van de afhankelijke payloads) wil deze payload overslaan.

 

DW029

Payload + retValue->LogID()
+ kan niet worden geïnstalleerd
omdat afhankelijke bewerking is overgeslagen
zoals gevraagd door aangepaste actie

Een aangepaste actie voor de payload (of een van de afhankelijke payloads) wil deze payload overslaan.

 

DW030

Aangepaste actie voor
payload +
payload->LogID() + geretourneerde fout.
Deze payload mislukt.

Aangepaste actie voor geretourneerde payloadfout

 

DW031

"Payload: +
parentPayload->
LogID() + is
bijgewerkt en is geselecteerd voor reparatie.
De patch + payload->LogID() + worden nu verwijderd."

Het pad voor een payload wordt verwijderd omdat de payload wordt gerepareerd.

 

DW035

Patcher: + retValue->LogID() + is al toegepast. Patchers kunnen niet worden gerepareerd/opnieuw geïnstalleerd

Patch is al toegepast.

 

DW037

De installatie wordt al uitgevoerd.

Er is al een ander exemplaar van Adobe Installer Setup actief.

Sluit alle installaties en probeer opnieuw te installeren.

DW038

De huidige gebruiker heeft onvoldoende
beveiligingsreferenties om
deze software te installeren.

De huidige gebruiker heeft onvoldoende beveiligingsreferenties om deze software te installeren.

Meld u aan met een beheerdersaccount en probeer de installatie opnieuw.

DW039

"Selectie van payload +
payload->LogID() +
is niet toegestaan.
Deze kan niet worden geselecteerd en
moet worden verwijderd uit het bestand deployment.xml"

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

'De opgegeven payloads in het
distributiebestand zijn al verwijderd. Geef andere relevante payloadacties op naast het stuurprogramma."

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

Er is een ongeldige AdobeCode opgegeven in het distributiebestand: + logID

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

Kan de actie donotinstall niet combineren met verwijderacties in een distributiebestand.

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

Kan installatie-/reparatieacties niet combineren met verwijderacties in een distributiebestand.

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

Kan payloads niet repareren in de installatiemodus.

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

Kan de gekozen payloads van het installatieprogramma niet instellen vanuit het bestand voor stille distributie

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

EDTWorkflow: Kan actie '<install/uninstall>' niet instellen voor payload <product name.product version.code> omdat het geen payload van derden is.

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

Kan het distributiebestand niet laden

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

Payload + payload->
LogID() + is niet geïnstalleerd
dus zou het niet aanwezig moeten zijn in het distributiebestand

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

RIBSConstants::
kPropDriver
Payload Code + eigenschap niet opgegeven in distributiebestand voor verwijderingsmodus

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

De actie configdbonly wordt
alleen ondersteund voor EDT-workflows

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

Kan de payloadopties uit het distributiebestand niet lezen: <path>

Ongeldig distributiebestand.

 

DW039

Kan distributiebestand
niet laden: <path>

Ongeldig distributiebestand.

 

DW040

Product is niet meer geïnstalleerd

Het product is niet geïnstalleerd. Kan niet doorgaan met verwijderen.

 

DW040

Het product <code> is
niet geïnstalleerd. Kan niet doorgaan met verwijderen

Het product is niet geïnstalleerd. Kan niet doorgaan met verwijderen.

 

DW041

Het INSTALLDIR-volume <volume name> bestaat niet.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR kan niet
het hoofdpad zijn.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR bevat
ongeldige tekens.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR beschrijft geen volledig pad.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR staat niet op een
lokaal volume.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR staat op een hoofdlettergevoelig volume.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

Het INSTALLDIR-pad overschrijdt de maximaal toegestane lengte.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

Het INSTALLDIR-pad staat niet op een beschrijfbaar volume.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

Ongeldige INSTALLDIR + myInstallDir

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

Ongeldige INSTALLDIR - <install path>

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

Een of meer
paden voor
opnieuw installeren staan op een volume dat niet meer is gekoppeld: '<volume path>'

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

Pad '<install path>' overschrijdt
de maximale limiet.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW042

ARP-vermelding kan niet worden gemaakt voor taal: <language code>

Product ondersteunt de gekozen installatietaal niet.

 

DW042

Language + cit->
second +
staat niet in de lijst met ondersteunde
talen

Product ondersteunt de gekozen installatietaal niet.

 

DW042

De stuurprogrammapayload <product name.product version.code> ondersteunt de gekozen installatietaal niet: <language code>

Product ondersteunt de gekozen installatietaal niet.

 

DW043

Kan de lijst met ondersteunde talen niet ophalen

Kan de lijst met ondersteunde talen niet ophalen.

 

DW044

Fout bij het instellen van actie voor + payload->LogID() + :

Payloadacties kunnen niet worden ingesteld vanwege bepaalde beperkingen.

 

DW046

De volgende conflicterende processen
waren actief: <list of conflicting processes>

Conflicterende processen zijn actief. Sluit het conflicterende proces en ga verder.

 

DW047

Controle van systeemvereisten
is mislukt

Controle van systeemvereisten is mislukt.

 

DW048

Controle van schijfruimtevereisten is mislukt

Onvoldoende schijfruimte.

Maak schijfruimte vrij op het installatiestation en het systeemstation en probeer de installatie opnieuw.

DW048

Payload: <code> schijfruimte <value> vereist op '<install path>' is groter dan vrije ruimte <value>

Onvoldoende schijfruimte.

Maak schijfruimte vrij op het installatiestation en het systeemstation en probeer de installatie opnieuw.

DW049

Payload + p->LogID()
+ heeft een actie + GetStrFromPayload
Action (actionState) +
\ maar geen resultState

De installatie van de payload is overgeslagen vanwege een fout of omdat dat gebruiker dit heeft geannuleerd.

 

DW050

Payload adobe code + payload
name | + *msg

Payload kan niet worden geïnstalleerd/verwijderd

 

DW050

Tijdens de installatie zijn de volgende payloadfouten gevonden: <value>

Payload kan niet worden geïnstalleerd/verwijderd.  

DW051

Afhankelijkheid van sessiepayload <value> <value> <value> <value> is gewijzigd.

De afhankelijkheid van payloads in media verschilt van de reeds geïnstalleerde payload.

 

DW052

Het basisproduct is niet geïnstalleerd.

Kan niet doorgaan met de patchbewerking. Deze patch kan alleen worden uitgevoerd als het basisproduct op de computer is geïnstalleerd.

Installeer het basisproduct en installeer vervolgens de patch.

DW054

De opdracht PatchFile verbreekt de vergrendeling.

Een patch probeert een via Sassafras vergrendeld bestand bij te werken op de computer van de gebruiker.

Er wordt een aangepaste patch geïnstalleerd. Neem voor hulp contact op met de systeembeheerder.

DW054

De opdracht InstallFile verbreekt de vergrendeling.

Een patch probeert een via Sassafras vergrendeld bestand bij te werken op de computer van de gebruiker.

Er wordt een aangepaste patch geïnstalleerd. Neem voor hulp contact op met de systeembeheerder.

DW054

Kan niet-aangepaste patch niet toepassen
op een vergrendelde applicatie.

Kan niet-aangepaste patch niet toepassen op een vergrendelde applicatie.

Neem contact op met de systeembeheerder voor een aangepaste patch.

DW055

Kan proces '<command>' niet starten. <error>

Kan een proces niet starten.

 

DW055

Kan herdistribueerbaar bestand niet starten.

Kan een proces niet starten.

 

DW056

Lege parameter doorgegeven aan RunApplication.

Lege parameter doorgegeven om een ​​proces te starten.

 

DW057

Kan huidige procestoken niet ophalen - <error code>\n

Kan het huidige procestoken niet ophalen.

 

DW058

Kan de privilegewaarde SE_DEBUG_NAME niet opzoeken

Kan de privilegewaarde niet opzoeken.

 

DW059

Kan de tokenrechten voor het huidige proces niet aanpassen - \n

Kan de tokenrechten voor het huidige proces niet aanpassen

 

DW060

Kan proces '<process name>' niet beëindigen. <error>

Kan een proces niet beëindigen.

 

DW061

Kan geen proceshandle ophalen voor proces (<process id>) '<application path>' <error>.

Fout met openen van proces.

 

DW062

Kan de map voor token <token> niet vinden.

Ongeldig maptoken.

Sluit alle conflicterende processen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DW062

Kan de map voor token + inToken niet vinden.

Ongeldig maptoken.

Sluit alle conflicterende processen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DW064

Er wordt niet voldaan aan de geheugenvereisten voor <product name.product version.code>

Er wordt niet voldaan aan de geheugenvereisten.

 

DW065

Er wordt niet voldaan aan de schermvereisten voor <product name.product version.code>

Er wordt niet voldaan aan de schermvereisten.

 

DW066

Er wordt niet voldaan aan de vereisten voor het besturingssysteem voor <product name.product version.code>

Er wordt niet voldaan aan de vereisten voor het besturingssysteem.

 

DW067

Er wordt niet voldaan aan de CPU-vereisten voor <product name.product version.code>

Er wordt niet voldaan aan de CPU-vereisten.

 

DW068

Kan de huidige MSI-versie niet ophalen

Kan de huidige MSI-versie niet ophalen.

 

DW069

Er wordt al een andere MSI-installatie uitgevoerd. Voltooi de installatie voordat u deze uitvoert.

Er wordt al een andere MSI-installatie uitgevoerd.

 

DW070

Uw systeem heeft mogelijk te weinig geheugen. Sluit alle applicaties, start het systeem opnieuw op en probeer het opnieuw.

Onvoldoende geheugen.

Sluit alle applicatie, start de computer opnieuw op en probeer de installatie daarna opnieuw.

DW071

Kan de afsluitcode van een payload van derden niet interpreteren.

Fout met betrekking tot een afsluitcode.

 

DW071

Afsluitcode over fout geretourneerd.

Fout met betrekking tot een afsluitcode.

 

DW071

Kan de afsluitcode voor een applicatie van derden niet ophalen.

Fout met betrekking tot een afsluitcode.

 

DW072

Kan payload van derden niet opslaan in de cache op: <payload-path>.

Kan payload niet in cache opslaan.

 

DW073

Installatie van MSI-payload mislukt met fout: <return-value> -
Kan MSI niet installeren.<return-value-error-string>\nMSI-foutmelding: <MSI-error-message>.

Kan MSI niet installeren

 

DB: fouten met distributiedatabase

Foutcode Vastgelegde foutmelding Oorzaak Oplossing
DB001

Kan SLCache-sessie niet openen. Fout: <error>.

Fout bij het openen van de database. Het databasebestand of het installatiepakket is mogelijk beschadigd. Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB001

Kan databasebestand '<filename>' niet openen om de eigenschap <property name> te lezen.

Fout bij het openen van de database. Het databasebestand of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB001

Databasebestand '<filename>' bestaat niet.

Fout bij het openen van de database. Het databasebestand of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB001

Kan databasebestand <filename> niet openen.

Fout bij het openen van de database. Het databasebestand of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB001

Geen toegang tot de installatie-eigenschappen voor de reparatie.

Fout bij het openen van de database. Het databasebestand of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB001

Geen toegang tot de eigenschappen voor de verwijdering.

Fout bij het openen van de database. Het databasebestand of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB001

Kan de database voor de verwijdering voor opslagsleutel <key> niet openen.

Fout bij het openen van de database. Het databasebestand of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB001

logStr.

Fout bij het openen van de database. Het databasebestand of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB002

Fout bij het instellen van time-out bij bezet: (<error code>) <error messsage>.

Fout met time-out van database

Sluit alle installaties en probeer opnieuw te installeren.

DB003

sqlite step: (<error code>) <error message>.

Databasestap is mislukt omdat de query ongeldig is.

Sluit alle installaties en probeer opnieuw te installeren.

DB004

sqlite finalize: (<error code>) <error message>. Fout bij voltooien SQLite voor database. Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

DB005

sqlite prepare: '<query string>' (<error code>) <error message>.

Het voorbereiden van de database is mislukt omdat de querytekenreeks ongeldig is.

Sluit alle installaties en probeer opnieuw te installeren.

DB006

Kan collectie <collection id> niet toevoegen.

Kan CAPS-database niet bijwerken. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

Kan de payload <payload code> niet toevoegen aan de collectie <collection id>.

Kan CAPS-database niet bijwerken. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

Kan de AdobeCode <code name> niet verwijderen.

Kan CAPS-database niet bijwerken. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

Kan installState niet instellen voor payload <payload code>.

Kan CAPS-database niet bijwerken. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

Kan de installatiestatus van de AdobeCode <code name> niet instellen.

Kan CAPS-database niet bijwerken. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

SLCache-verwijdering is mislukt. Fout: <error code>.

Kan CAPS-database niet bijwerken. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB007

Kan de payload <payload code> niet toevoegen aan de collectie <collection id>.

Fout bij openen van CAPS-database. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB008

Kan gegevens niet ophalen uit de tabel Assets.

Databasequery mislukt. De vermelding bestaat mogelijk niet in de tabel.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB008

Kan geen aliasgegevens ophalen voor pad <path>.

Databasequery mislukt. De vermelding bestaat mogelijk niet in de tabel.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB008

Kan geen aliasgegevens ophalen voor volumepad <path> voor token <token>.

Databasequery mislukt. De vermelding bestaat mogelijk niet in de tabel.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB008

Kan geen aliasgegevens ophalen uit de verwijderingsdatabase voor opslagsleutel <key>.

Databasequery mislukt. De vermelding bestaat mogelijk niet in de tabel.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB008

Kan geen gegevens over het tokenvolume ophalen uit de verwijderingsdatabase voor opslagsleutel <key>.

Databasequery mislukt. De vermelding bestaat mogelijk niet in de tabel.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB008

Kan de installatie-eigenschappen voor de reparatie niet lezen.

Databasequery mislukt. De vermelding bestaat mogelijk niet in de tabel.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB008

Kan de eigenschappen voor de verwijdering niet lezen.

Databasequery mislukt. De vermelding bestaat mogelijk niet in de tabel.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB008

Kan de eigenschap 'UninstallSeq' niet gebruiken om de verwijderingsvolgorde te bepalen. Eenvoudige verwijdering wordt geprobeerd...

Databasequery mislukt. De vermelding bestaat mogelijk niet in de tabel.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer de inhoud.

DB009

CreateUninstallDataBase mislukt bij opdracht + curCommand->GetName().

Fout bij het maken van de database. Het databasebestand bestaat mogelijk niet.

Maak schijfruimte vrij en probeer opnieuw de installatie opnieuw.

DB010

CreateUninstallDataBase: kan niet invoegen in eigenschap <value>=<value>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB010

Kan geen aliasgegevens opslaan voor pad op <path> vanwege de fout <error>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB010

Kan aliasgegevens voor pad niet opslaan op <path>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB010

Kan de aliasgegevens van het tokenvolume niet opslaan voor token <token> met volumepad op <path> vanwege de fout <error>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB010

Kan aliasgegevens van tokenvolume niet opslaan voor token <machine architecture> met volumepad op <path>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB011

ostr.str().

Fout met openen van MSI-installatiepakket. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

 

DM: fouten met distributiecomputer

Foutcode

Vastgelegde foutmelding

Oorzaak

DM001

Kan het md5-hulpprogramma niet vinden op <path>.

Kan het md5-hulpprogramma niet vinden in /sbin/md5.

DM002

Kan het patchhulpprogramma niet vinden op <path>.

Kan het patchhulpprogramma niet vinden in /usr/bin.bspatch.

DM003

Payload <Payload code> opgegeven in de distributie. Wordt momenteel uitgevoerd op een computer met <machine architecture>. Deze payload wordt overgeslagen. AdobeCode: + i->adobeCode + productnaam: + logID + distributie-actie was: <install/uninstall>.

Dit product wordt niet ondersteund voor de doelcomputer. Het product is bedoeld voor een 64-bits computer en de doelcomputer is 32-bits.

DM003

De computer is <machine architecture> en AdobeCode van de payload voor <specified machine architecture> is opgegeven in het distributiebestand: <product name.product version.code>.

Dit product wordt niet ondersteund voor de doelcomputer. Het product is bedoeld voor een 64-bits computer en de doelcomputer is 32-bits.

DM003

Kan payloads voor <machine architecture> niet installeren op een computer met <machine architecture>.

Dit product wordt niet ondersteund voor de doelcomputer. Het product is bedoeld voor een 64-bits computer en de doelcomputer is 32-bits.

DM004

Kan het aanraakhulpprogramma niet vinden op <path>.

Kan het aanraakhulpprogramma niet vinden in /usr/bin/touch.

DC: SLCache-fouten bij distributie

Foutcode

Vastgelegde foutmelding

Oorzaak

Oplossing

DC001

Kan SLCache-sessie niet openen. Fout: <error>.

Kan de PCF/SLCache-sessie niet openen.

DC002

SLCache-toevoegbewerking is mislukt. Fout: <error>

Kan gegevens in SLCache niet bijwerken

Foutmeldingen zonder foutcodes

Type fout

Vastgelegde foutmelding

ERROREX

AMT-bewerking mislukt met statuscode <code> voor bestand <filename>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHRepair is mislukt met foutcode <error>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHSerializeAndRepair is mislukt met foutcode <error>.

ERROREX

Waarschuwing: <value>n<value>.

ERROREX

Het doorvoeren van wijzigingen in de verplaatsingsgegevens retourneerde de fout <error>.

ERROREX

Kan het uitvoerbare bestand niet starten: <value>n<value>.

ERROREX

De map <folder name> bevat ongeldige bronbestanden.

ERROREX

MSI Onvoldoende schijfruimte: <value>.

ERROREX

Payload <payload code>: Kan de bronmap niet vinden.

ERROREX

Het terugdraaien van wijzigingen in de verplaatsingsgegevens retourneerde de fout <error>.

ERROREX

Geen toegang tot de verwijderingsdatabase voor opslagsleutel <key> vanwege de fout <error>.

ERROREX

Kan geen tekenreeks maken voor de installatiemodus <value>.

ERROREX

Kan de verplaatsingsgegevens voor alle paden niet verwijderen vanwege de fout <error>.

ERROREX

Kan de verplaatsingsgegevens voor het tokenvolume niet verwijderen voor alle tokens vanwege de fout <error>.

ERROREX

Kan SHRepair niet laden vanuit het framework met het uitvoerbare bestand op <path>.

ERROREX

Kan SHSerializeAndRepair niet laden vanuit het framework met het uitvoerbare bestand op <path>.

ERROREX

Kan de omsluitende applicatiebundel voor pad <path> niet vinden.

ERROREX

Kan de informatie over omsluitende applicatiebundel voor pad <path> niet vinden.

ERROREX

Kan de omsluitende frameworkbundel voor pad <path> niet vinden.

ERROREX

Kan de verwijderingsdatabase voor opslagsleutel <key> niet openen vanwege de fout <error>.

ERROR

AdobeSelfHealing SHPersonalizeAndRepair is mislukt met foutcode <error>% err).

ERROR

Niet-standaard afsluiting van doorgevoerd proces <val> met fout <error>% executablePath% waitResult).

ERROR

Kan collectie met ID <ID code> en stuurprogrammacode <driver code> niet toevoegen aan CAPS vanwege de fout <error>% mCollectionID % mDriverAdobeCode % capsResult).

ERROR

Kan payload met ID <ID code> niet toevoegen aan CAPS vanwege de fout <error>% mAdobeCode % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Kan AMT-configuratiegegevens niet vastleggen. Fout: <error>.% amtConfigResult).

ERROR

Kan <val> niet uitvoeren vanuit gevorkt process% executablePath).

ERROR

Kan nieuwe payload niet markeren met ID <ID code> zoals geïnstalleerd in CAPS vanwege de fout <val>% mAdobeCode % capsResult).

ERROR

Kan payload niet markeren met code <code> uit de collectie met ID <ID code> zoals verwijderd in CAPS vanwege de fout <error>% mAdobeCode % mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Kan CAPS-sessie niet openen vanwege de fout <error>% capsResult).

ERROR

Kan collectie met ID <ID code> niet verwijderen uit CAPS vanwege de fout <error>% mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Kan de payload met code <payload code> niet verwijderen uit de collectie met ID <ID code> in CAPS vanwege de fout <error>% mAdobeCode % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Kan gedeeltelijke CAPS-transactie niet terugdraaien vanwege de fout (<error>% capsResult).

ERROR

Kan proces <proces name>% executablePath) niet doorvoeren.

ERROR

Kan het aliaspad van <val> niet opslaan voor de collectie met ID <ID code> in CAPS vanwege de fout <error>% mAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Kan het oorspronkelijke installatiepad van <val> niet opslaan voor de collectie met ID <ID code> in CAPS vanwege de fout <error>% mOriginalInstallerPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Kan het bijgewerkte aliaspad van het verwijderprogramma van <val> niet opslaan voor de collectie met ID <ID code> in CAPS vanwege de fout <error>% mUpdatedCollectionAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Kan %@ niet dubbel scannen.

ERROR

ARKSELECTOR_FILENAME niet gevonden op + arkSelectorPath.Parent().

ERROR

ASU is onverwacht gestopt.

ERROR

AhmbedDataAccess::GetEULASForAdobeCode: Decodering van EULA mislukt.

ERROR

Kan mediadatabase niet openen.

ERROR

Distributiebestand bestaat niet: + iterArgs->second.

ERROR

Kan de payload-opties uit het distributiebestand niet lezen: + iterArgs->second.

ERROR

De eigenschap INSTALLDIR is niet opgegeven in deploymentFile.

ERROR

Ongeldig bestand ARKSELECTOR_FILENAME.

ERROR

Ongeldig bestand SETUP_FILENAME.

ERROR

Mediatype wordt momenteel niet ondersteund.

ERROR

Eigenschap ParentProductAdobeCode niet gevonden in database.

ERROR

De geldigheidscontrole voor het pad is mislukt.

ERROR

SETUP_FILENAME niet gevonden op + outSetupLibraryPath.Parent().

ERROR

Deze software is bijgewerkt sinds deze oorspronkelijk is geïnstalleerd. Als u deze software wilt verwijderen, moet u eerst het update-installatieprogramma uitvoeren en de update verwijderen.

ERROR

Kan geen zelfherstellende argumenten toewijzen.

ERROR

Kan sessie niet initialiseren. Zorg ervoor dat alle afhankelijke payloads zijn gemarkeerd voor juiste actie.

ERROR

Kan distributiebestand niet laden: + iterArgs->second.

ERROR

Upgradecode is hetzelfde als payloadcode.

ERROR

Eigenschap adobeCode niet gevonden in database.

ERROR

kErrorMessage.

ERROR

mediaSignature niet gevonden.

ERROR

Resourcemap niet gevonden op + outResourcePath.

FATALEX

Informatie over payload '<payload code>' niet gevonden in Media_db.

WARNEX

Kan lokale mediadatabase niet verwijderen. <value>.

WARNEX

Kan de csu-inventaris voor <value> niet bijwerken. Retourwaarden <major error code>:<minor error code>.

WARNEX

Er is geen RemoverTool gevonden in het verwijderprogramma op <path> voor de zelfherstellende bibliotheek op <path>.

WARN

Doorgevoerd proces <process> afgesloten met status <status>% executablePath% WEXITSTATUS(waitStatus)).

WARN

Kan geen toegang krijgen tot zowel de werkruimte als het volumepad voor volume <volume name>.% friendlyName).

WARN

Kan geen toegang krijgen tot geschaalde imagegegevens voor volume <volume name>.% friendlyName).

WARN

Kan geen toegang krijgen tot volume-image voor volume <volume name>.% friendlyName).

WARN

Kan geen tijdelijke volume-image maken voor volume <volume name>.% friendlyName).

WARN

Kan geen volume-image schrijven voor volume <volume name> op pad <path>.% friendlyName % tempFile).

WARN

Een uitzondering verhinderde dat het applicatiepictogram werd geladen en overschreven.

WARN

Disable Wow64FsReflection al aangeroepen.

WARN

Disable Wow64FsReflection niet aangeroepen en kreeg de opdracht Enable Wow64FsReflection.

WARN

Actieve applicatie gevonden.

WARN

De gebruiker heeft ervoor gekozen de installatie te annuleren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online