Installatie- en opstartproblemen oplossen | CS6, CS5.5, CS5

Gebruikt u Creative Cloud?

   Problemen bij het activeren of opnieuw installeren van oudere Adobe-apps?

Kom te weten hoe u ze opent of opnieuw installeert.

Fouten identificeren en een oplossing zoeken 

Opmerking:

Zodra er een fout optreedt, zoekt u in dit document (Command+F of Ctrl+F in uw browser) naar de toepasselijke stappen om het probleem op te lossen.

Fouten in hoofdinstallatielogboek

Logboektekenreeks Foutbeschrijving Mogelijke oplossing
Afsluitcode: 11 - Er is al een ander exemplaar actief; er kan slechts één exemplaar tegelijk worden uitgevoerd Er wordt al een andere instantie van het installatieprogramma uitgevoerd. Sluit het andere exemplaar van het installatieprogramma en probeer het opnieuw, of wacht tot het andere installatieprogramma is voltooid en probeer het opnieuw.
Afsluitcode: 14 – Mislukt wegens onvoldoende bevoegdheden  Geen beheerdersrechten aanwezig bij de start van de installatie. Zie Fout in installatielogboek: 'Mislukt wegens onvoldoende bevoegdheden' | Creative Suite 5, CS5.5.
Afsluitcode: 15 - Synchronisatie van media-database is mislukt De synchronisatie van de media-database is mislukt. Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
Afsluitcode: 16 - Laden van implementatiebestand is mislukt Kan het tijdelijk implementatiebestand niet laden. Voer de installatie opnieuw uit.
Afsluitcode: 19 - Payload cannot be installed due to dependent operation failure; Conflicterende processen sluiten Zie Fout in installatielogboek: "Afsluitcode: 19" | Creative Suite 5, CS5.5.
Afsluitcode: 20 - Bronpad van installatie bestaat niet De bronbestanden van de installatie ontbreken. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
Afsluitcode: 21 - Geïnstalleerde versie van RIBS ondersteunt versie niet Een component van het installatieprogramma bevat een nieuwer versienummer dan is verwacht door de installatie-engine. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
Afsluitcode: 22 - INSTALLDIR-controle is mislukt Kan geen toegang krijgen tot de installatielocatie. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
Afsluitcode: 25 - Installatieprogramma overschrijdt MAX_PATH-limiet Het installatiepad overschrijdt de beperking van het bestandssysteem. Verplaats het installatieprogramma naar een ander installatiepad met minder tekens of selecteer een kortere locatie.
Afsluitcode: 26 - Media wisselen vereist om door te gaan met de installatie. Kan niet doorgaan. Er is een andere schijf vereist om door te gaan met de installatie. Zie Foutcode 26: 'Media wisselen vereist om door te gaan met de installatie. Kan niet doorgaan.'.
Afsluitcode: 27 - Sleutelbestanden gevonden in doel Er is een niet-aangepaste patch toegepast op een systeem dat wordt uitgevoerd in een omgeving met sassafras-sleutels. Neem contact op met uw lokale systeembeheerder voor een aangepaste patch.
Afsluitcode: 28 - Het basisproduct is niet geïnstalleerd De patch kan niet worden toegepast op een machine tenzij het product is geïnstalleerd. Zie Fout 'Het basisproduct is niet geïnstalleerd' | Update installeren | CS5.
Afsluitcode: 29 - Het basisproduct is verplaatst Het basisproduct is verplaatst. Start het product en probeer de patch vervolgens opnieuw toe te passen.

Afsluitcode: 30 – Installatie voltooid met fouten wegens onvoldoende schijfruimte

Afsluitcode: 31 – Installatie mislukt wegens onvoldoende schijfruimte

Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar om de installatie te voltooien. Zie Exit Code 30 en Exit Code 31 'Onvoldoende schijfruimte'-fouten.
Afsluitcode: 32 - De patch is al toegepast De patch is al geïnstalleerd. Zie Fout 'Het basisproduct is niet geïnstalleerd' | Update installeren | CS5.

DR010 Maken van registersleutel is mislukt - Start 64 bit:<is64Bit> root:<root> role:<role> perm:<permissions> key:<key>. Fout:<error>

DR011 Registersleutel verwijderen - fout. Fout <error>

DR012 Fout opgetreden: <error code>

DR013 Registerwaarde verwijderen - fout. Fout: <error>

DF001 Kan geen rechten verkrijgen van "<filepath>"

Registerwaarde verwijderen - fout. Fout: <error>

DF002 Kan geen rechten instellen van "<filepath>"

DF002 Kan eigenaar <uid> en groep <gid> niet herstellen voor <filepath>

DR014 Sleutel openen - fout. Sleutel: <key> Fout: <error code>

Kan registersleutel niet wijzigen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogboek | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Kan eigenaar en groep van <filepath> niet behouden

DF004 Kan eigenaar en groep van <filepath> niet instellen op <uid> en <gid>

 

DF001 Kan geen rechten verkrijgen van <path>

DF003 Kan eigenaar en groep van <path> niet behouden

DF037 Kan map <path> niet verwijderen

DF002 Kan rechten van "<filepath>" niet instellen op <mode>

DF002 Kan rechten van "<filepath>" niet terugzetten op <mode>

DF027 Kan bestand van "<source>" niet kopiëren naar "<destination>"

Kan bestand of map niet wijzigen. Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | CS

DF016 Kan map niet opnieuw maken in <path> met modus <mode>

Het Creative Suite-installatieprogramma kan een map niet opnieuw maken. Controleer de machtigingen voor de locatie en of er genoeg vrije ruimte op de schijf is.
DF019 Unable to find the file to patch. Installeer het product opnieuw en pas vervolgens opnieuw de patch toe Het bestand waarop de patch moet worden toegepast, bestaat niet. Dit probleem wordt mogelijk opgelost door het product opnieuw te installeren.  
Disk Swap Needed, Prompting user to swap disk <volume name> <volume path> Er is een schijf met dezelfde naam geplaatst, maar de vereiste installatiebestanden ontbreken. Werp de DMG uit en plaats de schijf met het installatieprogramma opnieuw.
DF027 Cannot copy file from <source> to <destination> Kopiëren bestand mislukt.  Controleer of het bronbestand bestaat. Controleer de machtigingen voor de locatie en of er genoeg vrije ruimte op de schijf is.
DS001 Kan de schijfkopie niet koppelen op <path to disc>. Controleer of de schijfimage niet is beschadigd. Het Creative Suite-installatieprogramma kan de software op de schijf niet vinden. Plaats de schijf (opnieuw).
DF027 Nettolading opslaan in cache - mislukt Het Creative Suite-installatieprogramma kan geen component opslaan in cache. Sluit alle conflicterende processen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
Verwisselen van schijf vereist; gebruiker wordt gevraagd schijf <volume name> <volume path> te verwisselen Sommige bestanden worden opgeslagen op een SMB-share. Verplaats bestanden naar een AFP-share of plaats een DMG op de SMB-share.
Fout bij instellen van time-out voor bezet Kan databasesessie niet openen. Sluit alle bestaande installaties en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
Onbekend afhankelijkheidstype. Onbekend afhankelijkheidstype. Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
Poging tot instellen van resultaat afhankelijke bewerking voor lading die dit niet vereist Het bewerkingsresultaat instellen van een lading op basis van zijn mislukte afhankelijkheden. Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
DW028 Kan de bewerkingswachtrij niet openen De wachtrij van ladingbewerkingen kan niet worden geïnitialiseerd. Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
DW041 INSTALLDIR bevat ongeldige tekens De installatiemap bevat onbruikbare tekens. Kies een andere installatiemap.
DW041 INSTALLDIR beschrijft geen volledig pad Het installatiepad is onvolledig. Kies een andere installatiemap.
DW062 Kan map niet vinden voor token <token> Kan een map-token niet herstellen naar het eigenlijke pad. Sluit alle conflicterende processen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DS005 Ongeldige INSTALLDIR <installdir> Het installatieprogramma heeft problemen met het verkrijgen van de gegevens van het installatiepad. Kies een andere installatiemap.
DF016 Kan geen map maken in <path> om activa te extraheren. Fout: <error> Kan geen map maken. Controleer de machtigingen voor de locatie en of er genoeg vrije ruimte op de schijf is. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
DW020 Conflicten gevonden in de geselecteerde nettoladingen. De installatie wordt gestopt. Er zijn conflicten tussen de installatiecomponenten. Verwijder pre-releaseversies en voer de installatie opnieuw uit. Als dit mislukt, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
DS003 Kan geen activa voor extraheren maken op <path> van zip-bestand <zip file name> Het uitpakken van het zip-bestand is mislukt. Er kunnen problemen zijn met de mapmachtigingen of de schijfruimte. Zie Fout 'FATALE FOUT: Kan geen activa voor extraheren maken...' | Installatielogboek | CS5, CS5.5.
DF012 Bronpad van installatie bestaat niet: <path> De installatiebestanden zijn beschadigd. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DF027 Kan bestand niet kopiëren van <source> naar <destination> Kopiëren bestand mislukt. Controleer of het bronbestand bestaat.  Controleer de machtigingen voor de locatie en of er genoeg vrije ruimte op de schijf is.
DF012 Niet-geïnstalleerd pad niet gevonden De installatiebestanden zijn beschadigd. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DF027 Kan sjabloondatabase niet kopiëren van <path> naar <path> Het installatieprogramma kan FILE_ATTRIBUTE_NORMAL niet instellen voor het bestand op het bestandspad. Kies een andere installatiemap.
DF055 Versie is aangevraagd voor twee verschillende bestanden van verschillende types Het installatieprogramma heeft onjuiste parameters. Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
DS014 Er zijn ongeldige parameterwaarden opgegeven Het installatieprogramma heeft ongeldige parameterwaarden gekregen. Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
DB001 Kan databasebestand niet openen: <file path> Kan het databasebestand voor de installatie niet openen. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DB001 Databasebestand <file> bestaat niet. Het databasebestand voor de installatie ontbreekt. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DW013 De ladingsbewerking is mislukt vanwege <exception> Een uitzondering heeft een fout in de installatiebewerking veroorzaakt. Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
DW013 De ladingsbewerking is mislukt vanwege een onbekende uitzondering. Er is een uitzondering opgetreden tijdens een ladingsbewerking. Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
DW041 Pad <path> overschrijdt de maximumlimiet Een pad in de INSTALLDIR heeft MAX_PATH overschreden op Windows en PATH_MAX op OSX. Voer de installatie opnieuw uit. Selecteer een andere installatielocatie met een korter pad.
DF008 Kan symlink-doel van bronbestand niet lezen <filepath> De installatie van de lading is mislukt. Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies.
DB001 Kan databasebestand niet openen <filename> Kan het databasebestand niet openen. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DF008 Kan symlink-doel van bronbestand niet lezen <filepath> Kan de doelinfo van het symlink-bestand niet extraheren. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DF014 Kan geen symlink maken in <destinationpath> Het maken van symlink op het doelpad is mislukt. Voer de installatie opnieuw uit. Selecteer een andere installatielocatie.
DW036 Lading <AdobeCode> kan niet worden geïnstalleerd wegens een afhankelijke bewerkingsfout; Een proces wordt uitgevoerd dat de installatie van een component verhindert. Zie Fout in installatielogboek: "Exit Code: 19" | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 Kan gemaakte symlink op <path> niet verwijderen Het verwijderen van symlink op het pad is mislukt. Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u de producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.
DF052 Kan het bestand niet openen Kan geen geldige ingang vinden naar een vereist bestand. Controleer of het bestand bestaat en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DF034 SetFileTime is mislukt met fout:<error> De ingang van het bestand is geopend, maar de SetFileTime API is mislukt. Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
Kan bestandsexemplaar niet verwijderen op "<filepath>" Het verwijderen van het bestand is mislukt tijdens het terugdraaien van de opdracht voor het kopiëren van het bestand. Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
Het doelpad bestaat op <path> voor bestand <file> Het doelpad bestaat Verwijder het bestand dat is opgegeven en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DF012 Kan het bestand niet vinden Het installatieprogramma kan het bestand niet vinden Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
Er zijn ongeldige parameterwaarden opgegeven Er zijn ongeldige parameterwaarden opgegeven Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
Version was requested on two different files of different types Niet verwacht in een GM-versie van het product. Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor meer informatie.
DW048 Nettolading: <payload code> schijfruimte (<space>) vereist op <drive> is groter dan beschikbare ruimte (<space>) Weinig schijfruimte voor installatie. Maak schijfruimte vrij op het installatiestation en het systeemstation en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DW041 INSTALLDIR Volume <volume> bestaat niet. Ongeldige installatiemap Selecteer een andere installatielocatie en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DW054 Een InstallFile-opdracht verbreekt de versleuteling Een patch probeert een update uit te voeren van bestand met een sassafras-sleutel op de computer van de gebruiker. Er wordt een aangepaste patch geïnstalleerd. Raadpleeg uw systeembeheerders voor hulp.
DW054 Een PatchFile-opdracht verbreekt de versleuteling Een patch probeert een update uit te voeren van bestand met een sassafras-sleutel op de computer van de gebruiker. Er wordt een aangepaste patch geïnstalleerd. Raadpleeg uw systeembeheerders voor hulp.
DF016 Kan geen map maken op <path> Het installatieprogramma kan DIR niet maken Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
DF014 Kan geen symlink maken in <path> Het installatiebestand kan geen symlink maken Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
DW028 Onbekend afhankelijkheidstype Het Creative Suite-installatieprogramma kan het afhankelijkheidstype niet herkennen. Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies.
DF008 Kan symlink-doel van bronbestand niet lezen <path> Het installatiebestand kan geen symlink lezen Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DF027 Kan bestand niet kopiëren van <srcpath> naar <dstpa> Kopiëren bestand mislukt. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
DS011 Het pad van de lading bestaat niet en er is geen mediarecord opgegeven. Het installatieprogramma kan het pad voor de lading niet vinden op de media. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DS011 Er wordt geen media-informatie geleverd voor verwisselbare bronlocaties Er wordt geen media-informatie geleverd voor verwisselbare bronlocaties Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DW037 Setup wordt al uitgevoerd. Er wordt al een andere instantie van het installatieprogramma uitgevoerd. Sluit alle installaties en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DB003 sqlite stap Kan niet doorgaan naar een SQLite-query. Sluit alle installaties en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DB004 sqlite afronden SQL API is mislukt.   Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies.
DB005 sqlite voorbereiden Een SQLite-verklaring kan niet worden voorbereid. Sluit alle installaties en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DW038 De huidige gebruiker heeft onvoldoende beveiligingsbevoegdheden voor het installeren van deze software. De huidige gebruiker heeft onvoldoende beveiligingsbevoegdheden voor het installeren van deze software. Meld u aan als een gebruiker met beheerdersvoorkeuren en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DW041 Ongeldige INSTALLDIR - <exception> De geselecteerde Install DIR is ongeldig Kies een andere installatiemap.
DF003 Kan eigenaar en groep van <filepath> niet behouden De Admin-gebruiker heeft geen machtigingen om de eigenaar/groep van het opgegeven bestand bij te werken. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
DF004 Kan eigenaar en groep van <filepath> niet instellen op <uid> en <gid> De Admin-gebruiker heeft geen machtigingen om de eigenaar/groep van het opgegeven bestand bij te werken. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
DF005 Kan eigenaar <uid> en groep <gid> niet herstellen voor <filepath> De Admin-gebruiker heeft geen machtigingen om de eigenaar/groep van het opgegeven bestand bij te werken. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
DB002 Fout bij instellen van time-out voor bezet Kan databasebestandsessie niet openen. Sluit alle andere installatie-exemplaren en probeer het opnieuw.
DF006 SymLink-pad bestaat al op <path> Het installatieprogramma heeft gedetecteerd dat het symLink-pad bestaat Verwijder de symlink op het vermelde pad en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DF017 Kan de Mac-alias niet maken op <path> met verwijzing naar <target> Het installatieprogramma kan geen Mac-alias maken Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
DF016 Kan map niet opnieuw maken in <path> met modus <mode> Het installatieprogramma kan map niet opnieuw maken. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
Kan de schijfkopie niet koppelen op <path to the DMG>. Controleer of de schijfimage niet is beschadigd. Het installatieprogramma kan de schijf/media niet vinden. Plaats de DMG opnieuw. Als de fout opnieuw optreedt, moet u de DMG opnieuw downloaden.
Kan bestand niet kopiëren van <source> naar <destination> Kopiëren bestand mislukt. Controleer of het bronbestand bestaat. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
Nettolading opslaan in cache - mislukt Het opslaan van de cache is mislukt. Sluit alle toepassingen en voer de installatie opnieuw uit.
Kan map niet vinden voor token <token> Kan een map-token niet herstellen naar het geschikte huidige pad. Retailsoftware aanvragen. Er is bètasoftware geleverd.
Kan geen map maken in <path> om activa te extraheren. Fout: <error> Het maken van de map op het pad is mislukt. De activa kunnen niet worden opgehaald. 'error' is de foutcode die wordt geretourneerd door GetLastError() Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
Opdracht <command> is mislukt. De opgegeven opdracht is mislukt. Start de machine opnieuw op en probeer het opnieuw.
DB009 CreateUninstallDataBase: Kan niet invoegen in eigenschap <name>=<value> Opdracht Invoegen mislukt op de database voor verwijderen. Maak wat schijfruimte vrij en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DW063 Fout bij het toewijzen van opdracht <command> Kan de opdracht niet toewijzen. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.
DB001 Kan databasebestand niet openen <databasefilename> om eigenschap <propertyname> te lezen Database van installatieprogramma is beschadigd. Verwijder alle producten en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DS005 De eigenschap INSTALLDIR is vereist De voorwaardentabel is niet juist. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DB008 Kan gegevens niet ophalen van de tabel Activa De tabel Activa is niet in een goede staat. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.
DW015 Poging tot instellen van resultaat afhankelijke bewerking voor lading die dit niet vereist Het Creative Suite-installatieprogramma probeert een ongeldige actie uit te voeren. Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies.
DF027 Kan bestand niet kopiëren van <source> naar <destination> Het kopiëren van een bestand van de bron naar het doel is mislukt. Maak wat schijfruimte vrij en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Fouten in amt3.log

Logboektekenreeks Foutbeschrijving Mogelijke oplossing
AMT: FOUT: Product heeft geen SIF en is niet passief geactiveerd Application.sif ontbreekt. Installeer het product opnieuw.
AMT: FOUT: ALM kan niet initialiseren en vertrouwde opslag lezen, waardoor er geen licentie beschikbaar is SLConfig.xml ontbreekt of is beschadigd. Installeer het product opnieuw.
AMT: FOUT: configuratiebetsand Het bestand application.xml voor het product ontbreekt. Of een deel van deze map ontbreekt op de locatie waar het product is geïnstalleerd: map AMT Legal. Installeer het product opnieuw.
PCDService: Master PCD bestaat niet. Kan het masterbestand pcd.database niet vinden. Installeer het product opnieuw.
AMT: FOUT: App is niet geïnstalleerd maar vereist installatie De app is niet geïnstalleerd (of de installatie is mislukt). Verzendtoepassingen vereisen doorgaans installatie. Installeer het product opnieuw.
AMT: Fout: Cache PCD is niet beschrijfbaar en wordt daarom afgesloten.

Het installatieprogramma kan de cache-PCD (cache.database) niet lezen, mogelijk omdat dit belemmerd werd door een SQLLite-bestand voor logboekopname. Deze fout is mogelijk te wijten aan het feit dat adobe_caps.dll/framework ontbreekt op de locatie waar het product is geïnstalleerd. Deze fout kan ook betekenen dat de cache-pcd geen schrijfmachtigingen heeft. In dit geval start het product niet.

1. Controleer de machtigingen voor de gedeelde Adobe-map.

  • Win 32-bits: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Win 64-bits: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2 Verwijder alle logboekbestanden uit de map Adobe PCD.

FOUT: Fout met cache-PCD; wordt afgebroken!

WeInstaller kan de cache-PCD (cache.database) niet lezen, mogelijk omdat dit belemmerd werd door een SQLLite-bestand voor logboekopname. Deze fout is mogelijk te wijten aan het feit dat adobe_caps.dll/framework ontbreekt op de locatie waar het product is geïnstalleerd.

Deze fout kan ook betekenen dat de cache pcd geen schrijfmachtigingen heeft. In dit geval start het product niet.

1. Controleer de machtigingen voor de gedeelde Adobe-map.

  • Win 32-bits: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Win 64-bits: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2 Verwijder alle logboekbestanden uit de map Adobe PCD.

Fout bij toegang tot licentieopslag: schrijven niet toegestaan voor licentieopslag (213:11) Licentiebestand heeft onjuiste rechten. Zie Fout: 'Schrijven niet toegestaan in opslagplaats van Licentie' | Installatielogboek | CS5, CS5.5.

 

Kan Master PCD niet openen.

AMT: Fout: Cache PCD is niet beschrijfbaar en wordt daarom afgesloten. (Error = 16)

Het hoofddatabasebestand is ontoegankelijk. Zie Fout in installatielogboek: 'Failed to open Master PCD' of 'Cache PCD is not writable' | Creative Suite 5, CS5.5.
kan AMTErrnoServiceALMErrno niet vinden Servicelader kan functiefout niet laden: dit betekent dat de servicelader heeft geprobeerd een functie te laden van een .dll/framework en is mislukt. Een ontbrekende of beschadigde amtservices.dll/framework kan deze fout veroorzaken. Installeer het product opnieuw.
kan AMTErrnoServiceErrno niet vinden Servicelader kan functiefout niet laden: dit betekent dat de servicelader heeft geprobeerd een functie te laden van een .dll/framework en is mislukt. Een ontbrekende of beschadigde amtservices.dll/framework kan deze fout veroorzaken. Installeer het product opnieuw.
Licentie valideren in Pre-Chrome-tijd Kan gebruikersgegevens niet openen. Ga naar Adobe Help Center voor meer informatie.
failed to find C_AMTConfigurationServiceCreate Servicelader kan functiefout niet laden: dit betekent dat de servicelader heeft geprobeerd een functie te laden van een .dll/framework en is mislukt. Een ontbrekende of beschadigde amtservices.dll/framework kan deze fout veroorzaken. Installeer het product opnieuw.

oobelib.log

Logboektekenreeks Foutbeschrijving Mogelijke oplossing
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x00) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x01) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x02) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x04) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x08) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x10) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x20) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Start de toepassing en wijzig de taalselectie indien dat mogelijk is, of voer de installatie opnieuw uit met het serienummer.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x40) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x80) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x100) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
FlexiSrz: Valideren van serienummer mislukt (flag = 0x200) Het ingevoerde serienummer wordt niet gevalideerd Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.
OOBELib SIF-bestand bestaat niet Bestand application.sif niet gevonden Installeer het CS5-product opnieuw.
Gebruiker heeft hetzelfde serienummer te vaak ingevoerd Als de gebruiker hetzelfde serienummer invoert op het weigeringsscherm, wordt deze niet geaccepteerd. Zie Fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' | Creative Suite.

Fouten in aul.log

Logboektekenreeks

Foutbeschrijving

Mogelijke oplossing

AUL: heeft een syntactisch juist serienummer voor het product gedetecteerd

Er zijn geen geldige, voor de upgrade in aanmerking komende serienummers op de computer van de gebruiker.

staat niet in vermelding in configuratiebestand aul.xml voor upgrade-id

Er zijn geen geldige, voor de upgrade in aanmerking komende serienummers op de computer van de gebruiker.

 Fouten in PDApp.log

Logboektekenreeks Foutbeschrijving Mogelijke oplossing
[FOUT] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates opdrachtfout. Installatieprogramma al in gebruik... Er wordt al een andere instantie van Updater uitgevoerd. Probeer het later opnieuw. Sluit alle instanties van het updateprogramma en probeer het opnieuw.
[FOUT] UWANative - installeren van updates heeft statuscode:44, foutcode:14 geretourneerd Voer beheerdersgegevens in om door te gaan. Meld u aan als gebruiker met beheerdersgegevens.
[FOUT] UWANative - Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van het updateprogramma. Foutcode: 23 De updates zijn uitgeschakeld. Het updateprogramma is uitgeschakeld op het ogenblik van de installatie. Contact opnemen met de systeembeheerder voor hulp.
[FOUT] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates opdrachtfout. Installatieprogramma al in gebruik. Adobe Application Manager wordt al uitgevoerd. Sluit alle instanties van Adobe Application Manager om door te gaan met deze toepassing. Sluit alle instanties van het updateprogramma en probeer het opnieuw.
[FOUT] UWANative - downloaden van updates heeft statuscode:43, foutcode:201 geretourneerd Er is een fout opgetreden bij het downloaden van deze update. Geef schrijfrechten en probeer opnieuw. Controleer of u het volledige beheer hebt over de tijdelijke map.
[FOUT] UWANative - downloaden van updates heeft statuscode:43, foutcode:202 geretourneerd Er is een probleem met het downloaden van updates naar de locatie die gespecificeerd is in voorkeuren. Wijzig het pad en ga verder. Download de update van Adobe.com en installeer deze.
[FOUT] UWANative - downloaden van updates heeft statuscode:43, foutcode:203 geretourneerd De grootte van uw geselecteerde updates overschrijdt de beschikbare ruimte op uw harde schijf. Maak voldoende ruimte vrij en klik op Doorgaan. Er is extra vrije schijfruimte nodig voor de installatie.
[FOUT] UWANative - downloaden van updates heeft statuscode:43, foutcode:204 geretourneerd Er is een fout opgetreden bij het downloaden van deze update. Sluit af en probeer het later opnieuw. Probeer het downloaden later of download de update van Adobe.com.
[FOUT] UWANative - downloaden van updates heeft statuscode:43, foutcode:205 geretourneerd Er is een fout opgetreden bij het downloaden van deze update. Sluit af en probeer het later opnieuw. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe voor hulp.
[FOUT] UWANative - downloaden van updates heeft statuscode:43, foutcode:206 geretourneerd Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden. Probeer het later opnieuw. Probeer het downloaden later of download de update van Adobe.com.
[FOUT] UWANative - downloaden van updates heeft statuscode:43, foutcode:207 geretourneerd Er is een fout opgetreden bij het downloaden van deze update. Sluit af en probeer het later opnieuw. Controleer of de firewall de gedownloade inhoud wijzigt. De gebruiker kan ook naar Adobe.com gaan en de update handmatig downloaden en installeren.
[FOUT] UWANative - installeren van updates heeft statuscode:44, foutcode:210 geretourneerd Er is een fout opgetreden bij het installeren van deze update. Sluit af en probeer het later opnieuw. Download de update van Adobe.com en installeer deze.
[FOUT] UWANative - Controleren op updates heeft statuscode:41, foutcode:212 geretourneerd De updateserver reageert niet. De server is tijdelijk offline, of de internet- of firewall-instellingen zijn niet correct. Probeer het later opnieuw. De toegang tot de updates wordt mogelijk geblokkeerd door een firewall of proxy. Download de updates van Adobe.com tot het probleem is opgelost.
[FOUT] UWANative - Controleren op updates heeft statuscode:41, foutcode:213 geretourneerd De updateserver reageert niet. De server is tijdelijk offline, of de internet- of firewall-instellingen zijn niet correct. Probeer het later opnieuw. Verwijder tijdelijke bestanden.
Cannot load the UWANative library UWANative ontbreekt of is beschadigd Installeer het product opnieuw.
Kan UWANative-applet niet starten De kern van het updateprogramma ontbreekt, is beschadigd of er is een interne fout opgetreden. Installeer het product opnieuw.
Kan ZString-bestand voor geen enkele landinstelling laden De installatie is beschadigd. Het updateprogramma start niet Installeer het product opnieuw.
Fout in pdatabaseOpenSessionNoCreate Niet alle pictogrammen van de producten worden op de gebruikersinterface van het updateprogramma weergegeven en de installatie mislukt soms ook. Deze fout treedt op wanneer pdatabase ontbreekt of beschadigd is Installeer het product opnieuw.
Fout in pdatabaseGetPayloads. Fout bij ophalen van ladingslijst Niet alle pictogrammen van de producten worden op de gebruikersinterface van het updateprogramma weergegeven en de installatie mislukt soms ook. Deze fout treedt op wanneer pdatabase ontbreekt of beschadigd is Installeer het product opnieuw.
Fout in mdatabaseOpenSessionNoCreate Niet alle pictogrammen van de producten worden op de gebruikersinterface van het updateprogramma weergegeven. Deze fout treedt op wanneer de Mediadatabase ontbreekt of beschadigd is Installeer het product opnieuw.
Er is een fout opgetreden tijden het genereren van de update-XML 'Error loading Updater Workflow' (Fout bij het laden van de workflow van het updateprogramma) wordt weergegeven op de algemene gebruikersinterface. De patch is beschadigd Download de update van Adobe.com en installeer deze.
PostSelfUpdate-modus: ophalen opgeslagen XML-status mislukt. Afsluiten... Het updateprogramma start niet in de modus zelf updaten. Download de update van Adobe.com en installeer deze.
OpenUpdater: Maken van proces is mislukt Het updateprogramma start niet vanaf de AAM Updates Notifier Installeer het product opnieuw.
Ontgrendelen van semafoor is mislukt Productinstallatie/Zelf updaten mislukt. Start de computer opnieuw op.
[FOUT] UWA.HostMessageHandler InstallUpdates opdrachtfout. Zelfupdate van installatie is mislukt... Zelfupdate mislukt als Logtransport2.exe wordt uitgevoerd Start de computer opnieuw op.
[FOUT] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo heeft geen geslaagde reeks geretourneerd. Het volgende is geretourneerd: <error>Fout opgetreden in kern van updateprogramma</error> [Authenticating Proxy]Het updateprogramma kan geen verbinding maken als de gebruikersnaam en het wachtwoord tekens van meerdere bytes gebruiken. De gebruikersnaam of het wachtwoord gebruikt tekens van meerdere bytes. Het dialoogvenster ter verificatie kan geen multibyte-tekens weergeven zoals Kanji.
Geen nettoladingen op hoogste niveau geëxtraheerd Er worden geen producten weergegeven op het scherm met de installatieopties omdat het hoofdproduct niet is geïnstalleerd. Doorgaan met de installatie.
DWA.ProductOptionsMediator geen waarde geretourneerd De tijdelijke map was leeg tijdens de installatie. Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
Geen instellingsmanifest in de media "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie omdat het installatieprogramma beschadigd is. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
DWA.FetchMediaInformationCommand kan de DWANative-bibliotheek niet laden "Installer failed to initialize" verschijnt omdat het installatieprogramma beschadigd is. DWA Native ontbreekt. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Kan ZString-bestand voor geen enkele landinstelling laden Het installatieprogramma wordt niet weergegeven. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Toewijzen van nettolading is niet geslaagd "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie omdat het installatieprogramma beschadigd is. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
CheckForUpgrade serienummer heeft lege upgradeXML geretourneerd De lijst van de in aanmerking komende producten in het upgradescherm is leeg omdat de upgrade-informatie ontbreekt. U gebruikt een upgradeserienummer, maar uw installatieprogramma ondersteunt geen upgrades. Gebruik een ander installatieprogramma/serienummer.
PWA kan niet worden geladen. Inrichtingsfunctie zou niet beschikbaar zijn Serienummer is niet gevalideerd. Elke leveringsfunctie is niet gereed. PWANative is beschadigd Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Geen nettoladingen geretourneerd van native-zijde "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie omdat het installatieprogramma beschadigd is. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Het stuurprogramma is niet ingeschakeld dus de installatieknop is uitgeschakeld De knop Installatie is uitgeschakeld. Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd op de machine. Controleer de systeemvereisten voor het product.
GetChallengeString heeft geen resultaattag geretourneerd Challenge-tekenreeks wordt niet weergegeven op invoerscherm upgrade achterdeur Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout bij schrijven van brandinginfo naar bestand Standaardpictogram (-) wordt bij het product weergegeven Het verkeerde pictogram wordt weergegeven. Doorgaan met de installatie.
Error in getting mdatabaseGetBrandingData Standaardpictogram (-) wordt bij het product weergegeven Alleen een UI-probleem, standaardpictogram wordt weergegeven in plaats van productpictogram, geen andere invloed.
Fout bij starten van DE-proces De implementatie-engine is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Schrijven van implementatie-XML naar een bestand is mislukt Er gebeurt niets wanneer u op de installatieknop klikt. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Kan niet luisteren naar IPC-pakketten. Er gebeurt niets wanneer u op de installatieknop klikt. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
De ladingslijst heeft geen resultaattag op het hoogste niveau: de retourwaarde is "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie omdat het installatieprogramma beschadigd is. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout bij verkrijgen van vrije schijfruimte Vrije schijfruimte wordt gemeld als 0 KB met een waarschuwingsymbool (!). Er is extra vrije schijfruimte vereist op het installatiestation of het systeemstation om de installatie te voltooien.
Fout bij starten van proces Het productpictogram dat aan het einde van de installatie verschijnt, zal het product niet starten. Sluit de installatie af en start het product op de normale manier.
Kan responscode niet extraheren uit respons-XML. "Could not register your product at this time. Try again later." of "Could not start your Adobe CS Live subscription. Try again later." wordt weergegeven omdat een Adobe-server een ongeldig antwoord heeft gegeven. Probeer het Adobe ID-proces later opnieuw te voltooien.
Kan geen lokaal exemplaar van handtekeningbestand maken Install.sig of update.sig ontbreken. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Kan handtekeningbestand niet laden Install.sig of update.sig ontbreken. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout Extraheren van activa is mislukt. Pima (activabestand) ontbreekt. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Applet-bestand niet gevonden op computer - AAM-installatie is beschadigd op de machine. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Kan PDAppFlex.swf niet één niveau omhoog kopiëren Fout "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. Installatieprogramma of 'ditto'-opdracht is mogelijk beschadigd. Installeer het product opnieuw.
Kan PDApp niet starten. Fout bij uitvoeren van extra exemplaar van PDAppFlex Foutbericht 'Installer failed to initialize' (installatieprogramma kan niet starten) verschijnt tijdens de installatie. Het installatieprogramma is mogelijk beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout bij parseren van opdrachtregelargumenten op - Onjuiste opdrachtregelargumenten gebruikt. Doorgaan met de installatie.
Uitvoerbaar bestand van Adobe Application Manager bestaat niet op de locatie Fout "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Uitvoerbaar bestand van implementatie-engine bestaat niet op de locatie: Het installatieprogramma is beschadigd Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Startpad is te lang. Voer het installatieprogramma uit van een andere locatie. "Startpad is te lang. Voer het installatieprogramma uit van een andere locatie." verschijnt tijdens de installatie. Verplaats de installatiebestanden naar een korter pad en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
Onvolledige/ontbrekende reeks opdrachtregelargumenten doorgegeven Er zijn onjuiste opdrachtregelargumenten doorgegeven. Raadpleeg de implementatiedocumentatie voor geldige opdrachtregelargumenten.
Overschrijvingsbestand bestaat niet - Overschrijvingsbestand opgegeven door opdrachtregelargument '--overrideFile=' bestaat niet. Corrigeer het pad naar het overschrijfbestand.
Implementatiebestand bestaat niet - Implementatiebestand opgegeven door opdrachtregelargument '--deploymentFile=' bestaat niet. Corrigeer het pad naar het implementatiebestand.
Verwijdering via Bootstrapper wordt alleen in stille modus ondersteund Er zijn beheerdersbevoegdheden nodig om het verwijderen te voltooien. Meld u aan bij een gebruikersaccount met beheerdersbevoegdheden en probeer het verwijderen opnieuw uit te voeren.
Kan PIM en/of andere zoekfuncties niet laden "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. PIM ontbreekt of is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Setup.xml bestaat niet "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. Instellingsmanifest ontbreekt in installatieprogramma. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Kan niet initialiseren. Fout bij parseren van bestand setup.xml "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. Het manifestbestand van de instelling is beschadigd Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout bij initialiseren. Fout bij parseren van bestand setup.xml "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. Het manifestbestand van de instelling is beschadigd Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Manifestbestand corrupt of bestaat niet Er is een ongeldig manifest in het pakket. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout bij initialiseren. Parseren van manifest is mislukt Er is een ongeldig manifest in het pakket. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Nettoladingen bestaan niet op de locatie: De installatiebron die is opgegeven via de opdrachtregel is ongeldig. Geef een geldige locatie op de opdrachtregel op.
Bronpad van installatie bestaat niet - De installatiebron die is opgegeven via de opdrachtregel is ongeldig. Geef een geldige locatie op de opdrachtregel op.
Er is een time-out opgetreden bij het sluiten van andere workflows. "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. Bootstrapper kan de andere installaties niet sluiten. Sluit alle installaties en probeer het proces opnieuw uit te voeren.
Fout bij sluiten van workflows. Kan niet installeren "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. Bootstrapper kan de andere installaties niet sluiten. Sluit alle installaties en probeer het proces opnieuw uit te voeren.
Fout bij sluiten van meldingsworkflows "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. Bootstrapper kan de andere installaties niet sluiten. Sluit alle installaties en probeer het proces opnieuw uit te voeren.
Kan ZString-bibliotheek niet initialiseren De bootstrapping van het installatieprogramma wordt in het Engels weergegeven. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout bij openen van bibliotheekbestand voor land-/taalinstelling De bootstrapping van het installatieprogramma wordt in het Engels weergegeven. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout bij opschonen. Fout:   Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten.
Fout bij installatie van .pim_copyPkgsFromACFToCFPath geretourneerd Installatie in ACF is mogelijk beschadigd. Installeer het product opnieuw.
Er is al een andere implementatieworkflow actief... Voltooi die workflow om door te gaan U hebt geprobeerd een product te starten of bij te werken tijdens een installatie. Voltooi de installatie. Daarna kunt u andere Adobe-producten starten of bijwerken.
De huidige inrichtingsworkflow wordt afgesloten aangezien een andere implementatieworkflow bezig is de ACF bij te werken... Voltooi die workflow om door te gaan met de inrichting U hebt geprobeerd een product te starten of bij te werken tijdens een installatie. Voltooi de installatie. Daarna kunt u andere Adobe-producten starten of bijwerken.
Openen van pipe is mislukt. Kan niet openen om te schrijven. Windows heeft GetLastError geretourneerd Adobe Application Manager is al actief. Sluit alle installaties en probeer het proces opnieuw uit te voeren.
Kan registratiegegevens van applet niet ophalen. Het probleem kan misschien worden opgelost door Adobe Application Manager opnieuw te installeren De AAM-installatie is beschadigd. PIM of PIM-database is beschadigd Installeer het product opnieuw.
Kan registratiegegevens van Applet niet ophalen. De toepassing wordt afgesloten. Het probleem kan misschien worden opgelost door Adobe Application Manager opnieuw te installeren De AAM-installatie is beschadigd. PIM of PIM-database is beschadigd Installeer het product opnieuw.
Applet-bestand niet gevonden op computer - De AAM-installatie is beschadigd Installeer het product opnieuw.
Fout bij het maken van het PDApp-hoofdvenster - Hosting SWF-bestand ontbreekt De AAM-installatie is beschadigd Installeer het product opnieuw.
Pad ontbreekt in bibliotheekbestand van applet-database - De AAM-installatie is beschadigd. PIM ontbreekt. Installeer het product opnieuw.
Pad ontbreekt in bestand van applet-database - De AAM-installatie is beschadigd. PIM ontbreekt. Installeer het product opnieuw.
Fout bij zoeken naar bibliotheekbestand voor land-/taalinstelling. Wordt standaard ingesteld op Engels AAM geeft Menu in het Engels weer op Mac OS Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout: kan algemeen mappad PIM niet maken. "Installer failed to initialize" verschijnt tijdens de installatie. U hebt geen bevoegdheden voor de installatiemap. Controleer of u het volledige beheer hebt over de volgende Mac-mappen: /~/Applications/Adobe en /Library/Application Support/Adobe/.
Databaselogboekbestand gedetecteerd, Adobe Application Manager is beschadigd op Uitschakelen of het installatieprogramma is uitgeschakeld tijdens de installatie. De AAM-installatie is beschadigd Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout: kan databasebestand niet maken Foutbericht 'Installer failed to initialize' (installatieprogramma kan niet starten) verschijnt. Deze fout kan zich voordoen als u geen machtigingen hebt voor de map waar de installatie bezig is. Controleer of u het volledige beheer hebt over de volgende Mac-mappen: /~/Applications/Adobe en /Library/Application Support/Adobe/.
Fout: kan //package_installation_info/ niet ophalen Er is een ongeldig manifest in het pakket. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Grootte van pad mislukt De AAM-installatie is beschadigd Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten.
Fout: kan manifestbestand niet verwerken Er is een ongeldig manifest in het pakket. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout: kan XML-bestand niet initialiseren. Onjuist XML-bestand bij index Er is een ongeldig manifest in het pakket. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Kan geen pakketten kopiëren van Installatie mislukt. Sommige bestanden zijn vergrendeld. Start de computer opnieuw op en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
updaterInventory.dll is not present at Location Inventaris updateprogramma ontbreekt in installatieprogramma. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Kan bibliotheek van updaterInventory niet laden Inventaris updateprogramma is beschadigd in installatieprogramma. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
ontbreekt in het pakketmanifest. Er is een ongeldig manifest in het pakket. Het installatieprogramma is beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Fout: kan grootte van oud pakket niet ophalen op het systeem De AAM-installatie is beschadigd Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten.
Fout: ongeldige waarde voor grootte van pakketactiva Het AAM-installatieprogramma is beschadigd Download het installatieprogramma opnieuw en pak het uit.
Kan responscode niet extraheren uit respons-XML. "Could not register your product at this time. Try again later." of "Could not start your Adobe CS Live subscription. Try again later." wordt weergegeven omdat een Adobe een ongeldig antwoord heeft gegeven. Probeer het Adobe ID-proces later opnieuw te voltooien.
Probleem is opgetreden tijdens verwerking van openFile!. RetVal van Shellexecute is 2 De map OBLRes ontbreekt. Installeer het product opnieuw.
Fout in mdatabaseOpenSessionNoCreate Mediadatabasesessie niet gemaakt. Media_database niet aanwezig. Installeer het product opnieuw.
Geen Eula-lijst gevonden in map EULA is niet aanwezig in de map AMT. Installeer het product opnieuw.
Fout bij het ophalen van Eula-lijst in map EULA is niet aanwezig in de map AMT. Installeer het product opnieuw.
Fout bij ophalen van geïnstalleerde Adobe-codes van pdatabase Er is een fout opgetreden bij het ophalen van geïnstalleerde Adobe-codes van pdatabase. Deactivering kan probleemloos optreden.
adobe_oobelib dll/dylib ontbreekt of is beschadigd Gebruiker ziet geen leveringsworkflow. OOBElib is beschadigd of ontbreekt Installeer het product opnieuw.
Kan inhoud van AMTLibXML-bestand niet ophalen

Gebruiker ziet geen leveringsworkflow.

Start de toepassing opnieuw op en installeer deze opnieuw als het probleem zich blijft voordoen.
Kan amtlib_parameters-tag niet ophalen van AMTLibXML-bestand Gebruiker ziet geen leveringsworkflow. Start de toepassing opnieuw op en installeer deze opnieuw als het probleem zich blijft voordoen.
Kan de PWANative-bibliotheek niet laden! Het is mogelijk dat de originele inrichtingscomponenten (LWA) ontbreken of beschadigd zijn. PWA Native is beschadigd of ontbreekt. Installeer het product opnieuw.
Kan ZString-bestand voor geen enkele landinstelling laden. Het is mogelijk dat het inrichtingscomponent ZString (LWA) ontbreekt of beschadigd is Gebruiker ziet geen leveringsworkflow. Installeer het product opnieuw.
Kan geen juist resultaattag-knooppunt in XML detecteren als reactie op pwa_getEULALocaleList Lokaal EULA-bestand en media-database ontbreken. Installeer het product opnieuw.
LoadTrial heeft geen tag voor succes geretourneerd. Retourwaarde is De configuratiebestanden zijn beschadigd. Installeer het product opnieuw.
LaunchApplication heeft geen tag voor succes geretourneerd. Retourwaarde is Toepassing start niet vanaf leveringsschermen. Installeer het product opnieuw.
Kan producten niet instellen voor kwalificatiecontrole op eerste niveau Blanco lijst weergegeven in workflow upgrade serienummer. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe voor hulp bij het lezen van aul.log.
Kan producten niet instellen voor kwalificatiecontrole op tweede niveau Blanco lijst weergegeven in workflow upgrade serienummer. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe voor hulp bij het lezen van aul.log.
Kan geen resultaattag verkrijgen voor activeringsdetails van suite Er is een fout opgetreden bij het ophalen van geïnstalleerde Adobe-codes van pdatabase. Ga verder met de deactivering.
Netwerk is offline, AdobeId wordt overgeslagen Met Network error of Slowdown verschijnt het Adobe ID-scherm niet. Tijdens nagging controleert Adobe de netwerkverbinding. Als Adobe de netwerkstatus niet tegen die tijd heeft kunnen vaststellen, wordt het scherm Adobe ID overgeslagen. Het probleem wordt verholpen door uw internetverbinding te verbeteren.
Applet-bestand niet gevonden op machine - LWA_ui De toepassing wordt niet gestart als de LWA-map is beschadigd/verwijderd. Download Adobe Application Manager vanaf de Adobe-website en installeer opnieuw.
Kan de opgegeven URL niet openen De gebruiker heeft op de registratieknop geklikt, maar de URL is niet geopend. Meld u aan op Adobe.com.
Fout bij zoeken naar bibliotheekbestand voor land-/taalinstelling. Wordt standaard ingesteld op Engels De melding wordt weergegeven in het Engels in plaats van in de taal van het product. Meld u aan op Adobe.com.
Error in getInstallStatusOfTheMedia  

Wijzig de naam van het bestand media_database.database:
Mac: [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Nog steeds hulp nodig?

Als u nog steeds hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Adobe.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?