DPS-apps maken voor de iPad (Single Edition)

Digital Publishing Suite, Single Edition is sinds 1 mei 2015 niet meer beschikbaar voor Creative Cloud-abonnees of als een zelfstandig licentieproduct.

Als u een DPS Enterprise-abonnement hebt, kunt u apps met één folio ontwikkelen voor de iPad.

  1. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het folio en de bijbehorende artikelen, meldt u zich aan bij Folio Producer met de Adobe ID voor de toepassing en selecteert u het folio in Folio Producer Organizer. Klik vervolgens op Export (Exporteren) om een ZIP-bestand naar een bekende locatie te exporteren.

  2. Meld u aan bij het deelvenster Folio Builder met een Adobe ID waarvoor de rol DPS App Builder is ingesteld. U kunt het hulpmiddel Account Administration gebruiken om rollen toe te wijzen.

  3. Klik op Create (Maken), selecteer iPad (niet iPhone) en klik vervolgens op Next (Volgende).

  4. Kies bij App Type (App-type) de optie Built-in Single Edition App (Ingebouwde Single Edition-app).

  5. Geef het ZIP-bestand voor het folio op dat u in de eerste stap hebt geëxporteerd.

  6. Volg de aanwijzingen in DPS App Builder om de app te ontwikkelen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online