Een folio bevat een of meer artikelen voor digitale publicatie. Een folio wordt weergegeven als een uitgave in de bibliotheek van de Adobe Content Viewer of van een aangepaste viewer voor meerdere uitgaven. Als u een aangepaste viewer voor één uitgave maakt, bevat het folio de inhoud van de desbetreffende viewer-app.

Aanbevelingen van Adobe

Aanbevelingen van Adobe
<a href="http://goo.gl/qgbfz">Folio's maken</a>
Colin Fleming

Overzicht van het deelvenster Folio Builder

Gebruik het deelvenster Folio Builder om folio's te maken en artikelen toe te voegen. Kies Venster > Folio Builder om het deelvenster te openen. In het deelvenster Folio Builder worden de folio's weergegeven waartoe u toegang hebt. Het deelvenster Folio Builder heeft drie weergaven: de folio-, artikel- en lay-outweergave. Voer een van de volgende handelingen uit om te navigeren:

 • Dubbelklik op een folio of klik op de pijl rechts van het folio om de artikelen in het folio weer te geven.

 • Dubbelklik op een artikel of klik op de pijl rechts van het artikel om de lay-out van het artikel weer te geven.

 • Klik op het pijlpictogram in de linkerbovenhoek van het deelvenster om een niveau omhoog te gaan.

Deelvenster Folio Builder
Deelvenster Folio Builder

A. Folioweergave B. Artikelweergave C. Lay-outweergave 

Getoonde folio's filteren

Als u wilt bepalen welke folio's moeten worden weergegeven, kiest u Alles, Alles lokaal, In de cloud (om lokale folio's te verbergen), Privé (om gedeelde folio's te verbergen) of Gedeeld in het vervolgkeuzemenu in de folioweergave.

Folio's sorteren

Kies een optie in het vervolgkeuzemenu Sorteren van de Folioweergave om te bepalen in welke volgorde de folio's dienen te worden gesorteerd in het deelvenster Folio Builder. Selecteer Lijst omkeren om de volgorde voor een geselecteerde folio om te keren.

Aanmelden bij deelvenster Folio Builder

Aanmelden in het deelvenster Folio Builder is optioneel. Als u zich aanmeldt in het deelvenster, kunt u folio's uploaden naar de service Folio Builder om de folio's te testen. U kunt folio's vervolgens downloaden naar de Adobe Viewer Content op een mobiel apparaat en folio's delen met andere gebruikers. Als u zich niet aanmeldt in het deelvenster, kunt u nog steeds lokale folio's maken en voorvertonen en kunt u een Single Edition-app maken. Gebruik een geverifieerde Adobe ID om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder.

 1. Controleer of uw computer is verbonden met internet.

 2. Klik in het deelvenster Folio Builder op Aanmelden en meld u vervolgens aan met een geverifieerde Adobe ID.

 3. Als u geen geverifieerde Adobe ID hebt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een Enterprise- of Professional-abonnement op DPS hebt, gebruikt u het hulpmiddel Account Administration om een Adobe ID met een toepassingsrol te maken. Gebruik de juiste Adobe ID om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder. Zie Account Administration.

  • Als u een Adobe ID wilt controleren om met DPS te werken, gaat u naar https://digitalpublishing.acrobat.com/nl/ en klikt u op Account maken. Meld u aan voor een account met een geldig e-mailadres. Er wordt vervolgens een verificatiebericht naar u verzonden. Open dat bericht en controleer het. Gebruik die Adobe ID vervolgens om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder. Zie Adobe ID's gebruiken voor digitale publicaties.

Een folio maken

Een folio is een collectie artikelen. Iedereen met InDesign CS5 of hoger kan folio's maken. DPS biedt vanaf de v32-release, die is gepland voor augustus 2014, echter geen ondersteuning meer voor InDesign CS5 en InDesign CS5.5.

Wanneer u zich aanmeldt en een folio maakt, wordt er een werkruimte gemaakt op de webserver acrobat.com. De inhoud van elk artikel dat u toevoegt aan het folio, wordt geüpload naar die werkruimte.

 1. Kies Venster > Folio Builder om het deelvenster Folio Builder te openen.

 2. Als u zich nog niet hebt aangemeld, klikt u op Aanmelden en meldt u zich aan met een geverifieerde Adobe ID.

  Als u zich niet aanmeldt bij het deelvenster Folio Builder, kunt u een offlinefolio maken. Vervolgens kunt u dat offlinefolio uploaden nadat u zich hebt aangemeld.

 3. Klik op Nieuw om een nieuw folio te maken.

  U kunt ook Bestand > Nieuw > Folio kiezen in InDesign CS6 om een folio te maken.

 4. Geef de volgende instellingen op en klik op OK.

  Klik op OK
  Een nieuw folio maken.

  Folionaam

  Geef de folionaam op. De folionaam komt niet overeen met de publicatienaam die wordt weergegeven in de viewer. De folionaam wordt alleen intern gebruikt voor navto://- koppelingen en voor het instellen van uitvoeringen, dus gebruik een eenvoudige naam en vermijd het gebruik van uitgebreide tekens. Het maximum aantal tekens voor de folionaam is 60.

  Viewerversie

  Geef de versie van de doelviewer op. Deze optie is vooral handig als de nieuwste versie van de Adobe Content Viewer nog moet worden goedgekeurd of als u folio's voor een eerdere viewer-app maakt, die nog niet is bijgewerkt. Nadat u een folio hebt gemaakt, kunt u folio-eigenschappen bewerken om naar een hogere versie te gaan, maar u kunt niet teruggaan naar een vorige versie. In plaats daarvan moet u een nieuw folio maken. U kunt geen viewerversie lager dan versie 20 opgeven.

  Opmerking:

  Bij de meeste DPS-versies wordt de viewer zelf gewijzigd, maar niet de folio-indeling die is opgegeven bij “Viewer Version”. Zo zijn er wel verschillen tussen v26- en v30-viewerapps, maar zijn er geen verschillen tussen de folio-indelingen van v26 en v30. Gebruik voor de beste resultaten de standaardinstelling van v26 voor “Viewer Version”.

  Doelapparaat

  Selecteer het doelapparaat of geef de aangepaste afmetingen van het doelapparaat op, zoals 1024 x 768 voor een iPad.

  Zie Documenten maken voor meerdere apparaten.

  Richting

  Geef aan of het folio alleen staand, alleen liggend of beide richtingen moet zijn. Als u een voorvertoning van het folio wilt weergeven of het folio wilt publiceren, moet de richting van alle artikelen overeenkomen met de richting van het folio. Als bijvoorbeeld een folio met twee richtingen een artikel met bevat alleen de richting Staand bevat, kan het folio niet worden gedownload naar de Adobe Content Viewer-bibliotheek.

  Standaardindeling

  Kies een standaardoptie voor het folio. Afzonderlijke artikelen kunnen afwijkende indelingsinstellingen voor de hebben.

  Kies Automatisch als u wilt dat automatisch wordt bepaald of de pagina's worden geëxporteerd als JPEG of PNG. Als u PDF kiest, kunnen gebruikers met een knijpbeweging in- en uitzoomen, blijven vectoren behouden en worden de bestanden minder groot. Het is vooral belangrijk de standaardindeling op te geven als u meerdere artikelen importeert. Wanneer meerdere artikelen worden geïmporteerd, wordt de standaardafbeeldingsindeling gebruikt. Zie De verschillen tussen de afbeeldingsbestandsindelingen .JPG, .PNG en PDF.

  Standaard JPEG-kwaliteit

  Als u Automatisch of PDF hebt geselecteerd als standaardindeling, geeft u de JPEG-kwaliteit op. Een hogere kwaliteit betekent een groter bestand.

  Voorvertoning van omslag

  Een voorbeeldafbeelding vertegenwoordigt elk folio dat is toegevoegd aan de viewer in de viewerbibliotheek. Geef de staande en liggende omslagafbeelding op. Maak omslagafbeeldingen als 72-dpi JPG- of PNG-bestanden met dezelfde pixelafmetingen als het doelapparaat, bijvoorbeeld 1024 x 768.

  Offlinefolio maken

  Selecteer deze optie als u de folio-inhoud op dit moment niet wilt uploaden naar de server. U kunt later Uploaden naar de Folio Producer kiezen in het deelvenstermenu om folio-inhoud te uploaden.

Zie Problemen met de Folio Builder oplossen en Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel (Engelstalig) voor meer informatie over het oplossen van problemen met Folio Builder.

Folio-eigenschappen wijzigen

Nadat u een folio hebt gemaakt, kunt u het dialoogvenster Eigenschappen van folio gebruiken om een publicatienaam op te geven, de viewer-versie te wijzigen en afbeeldingen voor de voorvertoning van het omslag te kiezen. Sommige folio-eigenschappen zoals afdrukstand, afbeeldingsindeling en folioformaat kunnen niet in het dialoogvenster Eigenschappen van folio worden bewerkt. Maak indien nodig een nieuw folio met de juiste instellingen.

Als u klaar bent om uw folio te publiceren, gebruikt u de Organizer van de Folio Producer om folio-eigenschappen voor publicatie op te geven.

 1. Selecteer in het deelvenster Folio Builder het folio dat u wilt bewerken.

 2. Kies Eigenschappen van folio in het menu van het deelvenster Folio Builder.

  Folio-eigenschappen kiezen
  Folio-eigenschappen bewerken

 3. Geef de volgende instellingen op en klik vervolgens op OK.

  Naam publicatie

  De publicatienaam die u opgeeft, wordt weergegeven in de viewerbibliotheek. Als u echter dezelfde publicatienaamwaarde gebruikt voor alle folio's die worden weergegeven in uw app en als u dezelfde waarde gebruikt die voor “Title (Library View)” in de DPS App Builder is opgegeven, wordt de publicatienaam standaard weggelaten uit de iPad-bibliotheek. Dit is alleen van toepassing op de iPad.

  Het maximum aantal tekens voor de publicatienaam is 60.

  Opmerking:

  Voorkom problemen door alleen alfanumerieke of numerieke tekens in de publicatienaam te gebruiken. Gebruik geen speciale tekens zoals apostrofs ('), anders kunnen er onverwachte resultaten optreden zoals het foutbericht [svr.InvalidParameter].

  Viewerversie

  Als u een andere viewerversie voor het folio wilt opgeven, selecteert u de desbetreffende versie. U kunt wel een nieuwere versie, maar niet een eerdere versie selecteren. Als u een eerdere versie als doelviewer wilt instellen, moet u een nieuw folio maken.

  Wanneer de viewerversie van een folio wordt bijgewerkt, worden de artikelen in dat folio niet automatisch bijgewerkt. Als u een nieuwe functie wilt benutten die in de hogere viewerversie werkt, dient u ook de artikelen bij te werken.

  Opmerking:

  Bij de meeste DPS-versies wordt de viewer zelf gewijzigd, maar niet de folio-indeling die is opgegeven bij “Viewer Version”. Zo zijn er wel verschillen tussen v26- en v30-apps, maar zijn er geen verschillen tussen de folio-indelingen van v26 en v30. Gebruik voor de beste resultaten de standaardinstelling van v26 voor “Viewer Version”.

  Rechterrand inbinden

  Als u deze optie selecteert, worden artikelen niet van links naar rechts weergegeven in de viewer, maar van rechts naar links. Deze optie is met name van belang voor Aziatische talen.

  Voorvertoning van omslag

  Een voorbeeldafbeelding vertegenwoordigt elk folio dat is toegevoegd aan de viewer in de viewerbibliotheek. Geef de staande en liggende omslagafbeelding op. Maak omslagafbeeldingen als 72-dpi JPG- of PNG-bestanden met dezelfde pixelafmetingen als het doelapparaat, bijvoorbeeld 1024 x 768.

 4. Als u aanvullende folio-eigenschappen voor het publiceren van een folio wilt wijzigen, kiest u Folio Producer in het menu van het deelvenster Folio Builder en geeft u instellingen op in de Organizer van de Folio Producer. Zie De Organizer van de Folio Producer

  Folionaam

  De folionaam wordt weergegeven in de Folio Producer en in het deelvenster Folio Builder, maar is niet zichtbaar in de viewer. Als u uitvoeringen maakt voor verschillende apparaten, moet u ervoor zorgen dat u voor alle uitvoeringen dezelfde folionaam instelt.

  Naam publicatie

  De naam van de publicatie wordt weergegeven in de viewerbibliotheek en in de navigatiebalk van de viewer. Maar als dezelfde publicatienaam voor alle folio's in een app wordt gebruikt, wordt de publicatienaam met opzet niet weergegeven in de bibliotheek.

  Het maximum aantal tekens voor de publicatienaam is 60.

  Folionummer

  Het folionummer kan bestaan uit een nummer of een beschrijving, zoals ''mei 2013''. Het maximum aantal tekens voor het folionummer is 60.

  DPS Folio Producer
  De publicatienaam en het folionummer worden in de viewer weergegeven.

  Publicatiedatum

  De instelling van Publication Date bepaalt de volgorde van folio's in de bibliotheek. De nieuwste folio's staan bovenaan. De instelling van Publication Date is met name van belang voor abonnementsviewers waarin klanten het recht hebben op toegang tot folio's binnen een specifieke tijdsduur, zoals bepaald door de instelling van Publication Date. Voor de beste resultaten selecteert u handmatig een instelling voor de publicatiedatum.

  Product-id

  De product-id die u hebt opgegeven toen u het folio publiceerde, wordt weergegeven. U kunt dit veld niet rechtstreeks bewerken. De product-id is vooral belangrijk voor handelsversies van folio's. Deze id koppelt het folio aan de product-id van de aankoop in de app in de App Store. Gebruik voor elk folio een andere product-id (zoals “com.pubhouse.mijnapp.2014januari”). Gebruik voor verschillende folio's alleen dezelfde product-id als de folio's onderdeel zijn van een uitvoeringsset.

  Het maximum aantal tekens voor de product-id is 60.

  Gepubliceerd

  Er wordt een vinkje weergegeven in de kolom Published als het folio is gepubliceerd.

  Locked

  Selecteer deze optie om te voorkomen dat anderen een nieuwe versie van het artikel kunnen uploaden of de metagegevens van het artikel kunnen wijzigen. Er wordt dan een vergrendelingspictogram weergegeven naast het artikel in het deelvenster Folio Builder van alle gebruikers die toegang hebben tot het folio.

  Cover Previews

  Geef PNG- of JPG-bestanden op voor de afbeeldingen die in de viewerbibliotheek worden weergegeven.

  Beschrijving

  De beschrijving wordt weergegeven in de viewer-bibliotheek en in de navigatiebalk van de viewer.

  Library Filter

  Voer de filternaam in voor elk folio in uw app. Het maximum aantal tekens voor de bibliotheekfilter is 60. Zie Bibliotheekfilters maken.

  Rechterrand inbinden

  Als u deze optie selecteert in het gedeelte Folio Details, worden artikelen niet van links naar rechts weergegeven in de viewer, maar van rechts naar links. Deze optie is met name van belang voor Aziatische talen.

  Cover Date

  Cover Date is een extra besturingselement voor metagegevens waarmee bepaalde uitgevers met een Enterprise-abonnement meer controle krijgen over directe machtigingen.

Offlinefolio's maken

Een offlinefolio, ofwel een lokaal folio, wordt niet geüpload naar de acrobat.com-service op het web. Het is vooral nuttig om een offlinefolio te maken wanneer u geen verbinding hebt met internet of als de service acrobat.com tijdelijk niet beschikbaar is.

Aanbevelingen van Adobe

Aanbevelingen van Adobe
<a href="http://goo.gl/RUv2b">Offline werken</a>
Colin Fleming

U kunt een geüpload folio niet omzetten in een offlinefolio.

Pictogram dat offlinefolio weergeeft
Met een pictogram wordt aangegeven dat een folio offline is.

 1. Als u een offlinefolio wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Nieuw folio maken in het deelvenster Folio Builder wanneer u niet bent aangemeld.

  • Klik op Nieuw folio maken in het deelvenster Folio Builder en selecteer Offlinefolio maken.

 2. Voeg artikelen toe en bewerk het folio.

  U kunt een voorvertoning van offlinefolio's weergeven op uw bureaublad of Voorvertonen op apparaat gebruiken. Zie Voorvertoning van folio's en artikelen weergeven.

  Wanneer u een voorvertoning weergeeft van een offlinefolio of een offlinefolio uploadt, wordt het folio automatisch bijgewerkt om wijzigingen aan de InDesign-brondocumenten door te voeren. U hoeft niet Bijwerken te kiezen om een offlinefolio bij te werken.

 3. Als u het folio wilt uploaden, meldt u zich aan bij het deelvenster Folio Builder, selecteert u het folio en kiest u Uploaden naar de Folio Producer in het deelvenstermenu.

  U kunt een offlinefolio alleen uploaden als de bronbestanden beschikbaar zijn.

  Nadat u een folio hebt geüpload, kunt u dat folio niet lokaal maken.

Folio's delen

Deel een folio als u wilt dat andere mensen het folio waaraan u werkt kunnen bekijken of als u hun toegang tot het folio wilt geven. Als u bijvoorbeeld een advertentie maakt voor een uitgever, kunt u het folio dat uw advertentie bevat met de uitgever delen. Of als u een uitgever bent, kunt u een folio met verschillende ontwerpers delen zodat ze artikelen kunnen uploaden.

Wanneer u een artikel in het gedeelde folio bijwerkt, krijgen de ontvangers een melding dat er een update beschikbaar is wanneer ze de bibliotheek in de Adobe Content Viewer openen. Als u niet wilt dat ontvangers updates te zien krijgen, heft u het delen van het folio op.

Zelfstudievideo

Zelfstudievideo
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/sharing-folios/">Folio's delen</a>
Colin Fleming

 1. Selecteer een folio in het deelvenster Folio Builder.

 2. Kies Delen in het deelvenstermenu Folio Builder.

 3. Typ in het dialoogvenster Delen de e-mailadressen van de mensen met wie u het folio wilt delen. Gebruik een komma of een puntkomma om de e-mailadressen van elkaar te scheiden. Druk op Tab om naar het volgende veld te gaan.

 4. Typ het onderwerp en het bericht en klik vervolgens op Delen.

Als ontvangers de Adobe Content Viewer op een mobiel apparaat openen, kan het gedeelde folio worden gedownload.

Als ontvangers het folio openen in het deelvenster Folio Builder, wordt er een pictogram voor delen weergegeven naast de folionaam in de Folio Builder. Ontvangers kunnen het folio openen en er artikelen aan toevoegen. Ze kunnen bestaande artikelen echter niet bewerken.

Het delen van folio's opheffen

Als u een folio niet meer met anderen wilt delen, selecteert u het folio in het deelvenster Folio Builder en kiest u Delen opheffen in het deelvenstermenu. Selecteer de ontvangers met wie u het folio niet meer wilt delen en klik op OK. Als u het delen van een folio opheft, kan het folio niet langer meer worden gedownload en wordt het verwijderd uit het deelvenster Folio Builder van de gemeenschappelijke ontvangers. Folio's die al naar apparaten zijn gedownload, worden echter niet verwijderd. Wanneer u een gedeeld folio verwijdert, kan het ook niet meer worden gedownload.

Een met u gedeeld folio verwijderen

Als iemand een folio met u heeft gedeeld en u er geen toegang meer toe wenst, selecteert u het folio in het deelvenster Folio Builder en klikt u op de prullenmand. Door het gedeelde folio te verwijderen, verwijdert u uw gegevens van de lijst met gedeelde ontvangers van de eigenaar.

Folio's kopiëren

U kunt een folio van uw account kopiëren of een folio kopiëren dat met u wordt gedeeld van een andere account. Door het kopiëren van een gepubliceerd of niet-gepubliceerd folio wordt een nieuw folio gemaakt op de server van de Folio Producer (acrobat.com) en niet op de Distribution Service. U kunt het gekopieerde folio vervolgens bewerken en publiceren.

Zie Copying folios to streamline production (Engelstalig) voor een video over het kopiëren van folio's.

 1. Selecteer een folio in de Organizer van de Folio Producer en klik op Copy.

 2. Geef de naam op voor de gekopieerde folio en klik op Copy.

Wanneer u een folio kopieert, bestaat er geen koppeling tussen de folio's. Als u artikelen wilt bewerken door de bronbestanden aan te passen, hebt u toegang tot de bronbestanden nodig. Als het folio vanaf een andere computer met u is gedeeld, kunt u de bronbestanden ophalen en de artikelen opnieuw koppelen om de folio-inhoud te bewerken.

Als de bronbestanden moeten worden onderhouden op de oorspronkelijke computer, moet de eigenaar de wijzigingen aanbrengen in de bronbestanden in het bovenliggende folio en het artikel bijwerken. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in het gedeelde folio van de ontvanger, maar niet in het gekopieerde folio. De ontvanger kan het folio opnieuw kopiëren (dit wordt niet aanbevolen als het gekopieerde folio is gepubliceerd als Public) of de functie Copy To of Add gebruiken om het bijgewerkte artikel toe te voegen aan het gekopieerde folio en de vorige versie van het artikel verwijderen. Als het gekopieerde folio is gepubliceerd, kunt u het bijgewerkte artikel het beste kopiëren zodat u het folio kunt bijwerken in plaats van dat u de publicatie van het folio ongedaan moet maken en het folio opnieuw moet publiceren.

Vergrendelde folio's kunnen niet worden gekopieerd.

Een folio verwijderen

Wanneer u een folio verwijdert, verwijdert u de werkruimte van de server en verwijdert u bovendien alle artikelen in dat folio. De brondocumenten worden echter niet verwijderd. Als u een folio naar de Distribution Service hebt gepubliceerd, gebruikt u de Organizer van de Folio Producer om de publicatie van dat folio ongedaan te maken voordat u het wist. Verwijder geen handelsversies van folio's en maak de publicatie ervan niet ongedaan.

 1. Wanneer het folio is gepubliceerd, klikt u op de knop Unpublish in de Organizer van de Folio Producer om het folio uit de Distribution Service te verwijderen.

 2. Selecteer een folio in het deelvenster Folio Builder en klik op de knop Prullenbak.

Als een folio in een viewer is gedownload voordat het werd verwijderd, blijft het folio aanwezig in de viewerbibliotheek totdat het hieruit wordt verwijderd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid