InDesign-brondocumenten maken

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Zie Artikelen maken in InDesign voor het artikel voor AEM Mobile.

Als u een artikel voor een digitaal tijdschrift maakt op basis van een bestaand gedrukt artikel, kunt u in de meeste gevallen het best een nieuw document maken. U kunt een document opnieuw gebruiken door instellingen in het dialoogvenster Documentinstelling te wijzigen. Geef een formaat (zoals 1024 x 768 voor de iPad SD) en een afdrukstand (liggend of staand) op voor de pagina's. In folio's met twee richtingen waarin klanten de inhoud zowel horizontaal als verticaal kunnen weergeven, kunt u twee aparte documenten voor elk artikel maken: één voor de staande lay-out en één voor de liggende. Als u InDesign CS6 gebruikt, kunt u ook alternatieve lay-outs binnen hetzelfde document maken.

Gebruik geen pagina's naast elkaar in de brondocumenten, maar gebruik uitsluitend één pagina per spread.

Richtlijnen voor het maken van InDesign-documenten

 • Schakel pagina's naast elkaar uit. Gebruik niet de optie Pagina om het formaat van pagina's te wijzigen, tenzij er sprake is van een pagina met soepele navigatie.
 • Houd er bij het maken van uw ontwerp rekening mee dat een schuifbalk van 6 pixels de rechterrand van de artikellay-out bijsnijdt. Voeg desgewenst een hulplijn of object aan de stramienpagina toe om dit gebied te markeren.
 • Het is verstandig om bij het ontwerpen van lay-outs rekening te houden met de navigatiebalken die verschijnen als gebruikers op de achtergrond tikken. De bovenste navigatiebalk heeft een afmeting van 20 of 40 pixels (SD of HD) voor de systeemstatusbalk plus 44 of 88 pixels voor de bovenste navigatiebalk. De onderste navigatiebalk heeft een afmeting van 44 of 88 pixels. In Enterprise-apps kan een aanvullende navigatiebalk met aangepaste navigatiepictogrammen worden weergegeven. Deze aanvullende navigatiebalk heeft een afmeting van 56 of 112-pixels.
 • U vermijdt grote foliobestanden door JPEG- en PNG-bestanden van het juiste formaat te gebruiken voor interactieve elementen, zoals afbeeldingsreeksen, pan- en zoomafbeeldingen en panorama's. Voor niet-interactieve afbeeldingen of presentatieafbeeldingen kunt u elke indeling, zoals PSD, TIFF AI, PDF en JPEG gebruiken. Wanneer u een artikel of lay-out maakt, worden de niet-interactieve objecten op elke pagina gecomprimeerd en omgezet in één PNG-, JPEG- of PDF-achtergrondafbeeldingsbestand. Presentatie- en knopafbeeldingen worden ook gecomprimeerd in PNG-bestanden.
Opmerking:

Als u afbeeldingen voor interactieve overlays maakt, biedt de optie Opslaan voor web in Photoshop het beste resultaat.

 • Als u PDF-bestanden in uw InDesign-document plaatst, gebruik dan niet-afgevlakte PDF 1.4 of hoger om ongewenste witte lijnen te voorkomen.
 • Voor de beste kleurgetrouwheid gebruikt u afbeeldingen met het RGB-kleurmodel in plaats van het CMYK- of LAB-model.
 • Voor niet-interactieve inhoud kunt u elk willekeurig afbeeldingstype gebruiken. Voor niet-interactieve inhoud worden de pixelafmetingen gewijzigd, zodat er een afbeelding ontstaat met dezelfde afmetingen als de foliogrootte. Zie Aanbevolen werkwijzen voor het maken van overlays voor hulp bij het maken van interactieve inhoud.

InDesign-brondocumenten maken

InDesign bevat verschillende functies die de DPS-workflow vereenvoudigen. Zie de koppelingen hieronder voor meer informatie over deze functies.

Als u alternatieve lay-outs maakt, kunt u artikelen maken op basis van deze lay-outs met de functie Artikel toevoegen of door een op paden gebaseerd sidecar.xml-bestand te maken en de optie “Importeren met sidecar.xml” in het dialoogvenster Artikel importeren te gebruiken. Zie Artikelen importeren met op paden gebaseerd sidecar.xml voor informatie over op paden gebaseerde sidecar.xml-bestanden.

Een brondocument maken in InDesign CS6 of CC:

 1. Kies Bestand > Nieuw > Document in InDesign CS6 of CC.

 2. Kies als Intentie de optie Digitale publicatie.

 3. Geef bij Paginaformaat het doelapparaat op, zoals iPad. Wijzig zo nodig de waarden voor breedte en hoogte.

  De iPad-modellen met standaarddefinitie hebben een afmeting van 1024 x 768 pixels. De iPad met hoge definitie gebruikt 2048 x 1536. Voor de beste resultaten maakt u een document van 1024 x 768 en gebruikt u de PDF-afbeeldingsindeling zodat de inhoud er goed uitziet op alle iPads.

  Op het mobiele apparaat wordt een gebied van 6 pixels rechts op de pagina bijgesneden. Het daadwerkelijke ontwerpgebied heeft een afmeting van 1018 x 768 (of 762 x 1024) pixels voor SD iPad-modellen.

  Voor Android-apparaten wordt de inhoud in een Android-viewer zo nodig vergroot of verkleind en in letterbox-formaat weergegeven om de inhoud af te stemmen op het weergavegebied. Zie Documenten maken voor meerdere apparaten.

  Als u vloeiend schuiven wilt toestaan, kunt u een aangepast paginaformaat opgeven (zoals 1024 x 3000). Zie Artikelen met vloeiend schuiven.

 4. Kies bij de afdrukstand de optie Staand of Liggend.

  Een document maken voor een apparaatlezer

  A. Stel de intentie in op Digitale publicatie. B. Geef het paginaformaat op C. Kies de staande of liggende stand 

 5. Zorg ervoor dat Primair tekstframe ingeschakeld blijft als u wilt dat de tekst opnieuw wordt geplaatst wanneer u alternatieve lay-outs maakt. Als uw artikel geen thread voor het hoofdartikel bevat, schakelt u deze optie uit.

 6. Ontwerp uw document.

  Niet alle interactiviteitsfuncties van InDesign worden ondersteund in de workflow voor digitale publicaties. Zie Ondersteunde interactiviteitsfuncties voor meer informatie.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit voor een artikel met twee richtingen:

  • Maak een tweede document dat een andere richting heeft. Als u artikelen wilt importeren, voegt u bij het opslaan van de bestanden de achtervoegsels _v en _h aan de bestandsnamen toe. Voeg bijvoorbeeld het achtervoegsel _v toe aan verticale (staande) documenten, zoals artikel_v.indd.

  • Maak een alternatieve lay-out.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online