De webviewer aanpassen

Gebruik het hulpmiddel Account Administration om instellingen voor de Content Viewer for Web (webviewer) aan te passen. U kunt de webviewer inschakelen, een paywall-drempel instellen, een webpagina opgeven die moet worden weergegeven als de gedeelde koppeling verwijst naar een ontbrekende URL, en meer. Zie Account Administration voor meer informatie. Zie Sociaal delen gebruiken voor informatie over de workflow voor sociaal delen.

Een uitvoering maken die alleen in een webviewer kan worden weergegeven

U kunt een speciale folio-uitvoering voor de webviewer maken die alleen in de browser van de webviewer wordt weergegeven, en niet in de apparaatviewer. U kunt bijvoorbeeld een folio van 1024 x 580 maken dat alleen een horizontale richting weergeeft, terminologie zoals ''klikken'' in plaats van ''tikken'' gebruikt en waarin een niet-ondersteund panorama wordt vervangen door een statische afbeelding.

U hoeft de optie Web Viewer Only niet te selecteren om artikelen weer te geven in de browser van de webviewer. Als u deze optie niet selecteert, wordt de iPad-uitvoering van 1024 x 768 pixels in de webviewer weergegeven.

 1. Maak een folio dat als de webvieweruitvoering moet worden gebruikt.

  De uitvoering van de webviewer kan een willekeurige grootte hebben, zoals 1024 x 600 of 800 x 600. Houd er rekening mee dat als u artikelen aan dit folio toevoegt, de beeldverhouding in het folio en de brondocumenten nog steeds moet overeenkomen. U kunt bijvoorbeeld artikelen van 1024 x 768 toevoegen aan een folio van 800 x 600 (beide met de beeldverhouding 4:3), maar niet aan een folio van 1024 x 600.

  U kunt twee folio-uitvoeringen maken die dezelfde afmetingen voor grootte hebben, als een van de uitvoeringen maar is ingesteld op Web Viewer only.

 2. Maak de bronbestanden voor de webvieweruitvoering.

  Een optie is om uitvoeringslagen te maken in uw bestaande InDesign-documenten. Als u bijvoorbeeld klaar bent om de artikelen toe te voegen of te importeren, schakelt u de webviewerlagen in en de iPad HD-laag uit. Een andere mogelijkheid is om een alternatieve lay-out te maken in InDesign CS6 of hoger.

 3. Geef de gewenste metagegevens op om er een uitvoering van te maken. Geef dezelfde Folionaam-informatie op die in de andere folio-uitvoeringen wordt gebruikt. Als het een handelsversie van een folio is, geeft u dezelfde product-id op.

 4. Selecteer in de Organizer van de Folio Producer eerst het folio en vervolgens Web Viewer Only.

 5. Maak een app waarin sociale media is ingeschakeld en test de uitvoering van de webviewer.

De webviewer insluiten op uw website

U kunt gedeelde webviewerartikelen in uw website insluiten met iframe-tags. Door gedeelde artikelinhoud in uw eigen ontwerpelementen weer te geven, kunt u uw klanten een consistente merkboodschap bieden.

Bekijk de video Publicaties insluiten in websites voor een video-uitleg.

Zie Webviewerinhoud insluiten in uw webpagina voor een artikel met gedetailleerde instructies.

U kunt alleen een functie Sign In opnemen in de ingesloten webviewer als u een DPS Enterprise Edition-account hebt en een of meer apps hebt waarvoor directe activering is ingeschakeld. Met deze optie Sign In verleent u alleen toegang aan lezers die uitgaven of abonnementen rechtstreeks bij de uitgever hebben gekocht en niet via een app-winkel. Deze functie is niet beschikbaar voor Professional Edition-accounts. Als u Sign In wilt inschakelen in de webviewer, neemt u contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger of de klantenservice.

Inhoud van de webviewer offline weergeven

Met de Adobe Content Viewer offline extension voor Chrome kunt u inhoud van de DPS-webviewer offline weergeven in een Chrome-browser. Zie Bladeren in de offlinewebviewer in Chrome.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online