HTML-artikelen maken voor DPS

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Zie HTML-artikelen maken voor het artikel voor AEM Mobile.

U kunt HTML-artikelen importeren in een folio zodat het in de viewer kan worden weergegeven als artikel. Een voordeel van HTML-artikelen is dat de bestanden veel kleiner zijn, waardoor ze geschikter zijn voor wekelijkse publicaties en eenvoudige artikelen met veel tekst. HTML-artikelen kunnen ook niet-beschikbare interactiviteit in het deelvenster Folio-overlays opnemen.

Zelfstudievideo

Zie het artikel van Raghu Thricovil Uw DPS-folio's verbeteren met HTML-animaties met behulp van Adobe Edge (alleen in het Engels) voor informatie over het gebruik van Adobe Edge om HTML voor DPS te maken.

 1. Maak een map met HTML-bestanden.

  Zorg ervoor dat u alleen de bestanden opneemt die u gebruikt in de map. Alle bestanden in de map worden geüpload, zelfs als deze niet worden gebruikt.

 2. Als u het HTML-artikel in een map met één richting importeert, moet u het achtervoegsel _h of _v toevoegen aan het HTML-bestand, zoals index_h.html.

  Als u geen achtervoegsel toevoegt, wordt het artikel mogelijk geïmporteerd als een artikel met twee richtingen. Als u probeert om een voorvertoning weer te geven van een folio met één richting of als u een folio met één richting probeert te publiceren, verschijnt er een foutbericht.

 3. Open in het deelvenster Folio Builder het folio waarin het HTML-artikel wordt opgenomen.

 4. Kies in de artikelweergave van het deelvenster Folio Builder de optie voor artikel importeren in het deelvenstermenu.

 5. Kies “Eén artikel importeren”, klik op het mappictogram bij Locatie en geef de HTML-map op.

  U kunt ook HTML-artikelen importeren met de optie “Meerdere artikelen importeren” (zie Mappen structureren voor het importeren van artikelen) of met de optie “Importeren met sidecar.xml” (zie Artikelen importeren met op paden gebaseerde sidecar.xml-bestanden).

 6. Geef extra instellingen op, zoals Soepele navigatie, en klik op OK.

Als u de HTML-bestanden bewerkt, selecteert u het HTML-artikel in het deelvenster Folio Builder en kiest u Bijwerken.

HTML-artikelvereisten

 • U kunt één HTML-bestand maken dat zowel voor de liggende als de staande richting kan worden gebruikt, of u kunt voor elke lay-outrichting een apart HTML-bestand maken. Bij aparte HTML-bestanden voor de staande en liggende lay-out voegt u de achtervoegsels _v en _h toe aan de naam van het desbetreffende HTML-bestand, bijvoorbeeld “index_h.html.” Als u een folio voor één richting maakt, hebt u slechts één HTML-bestand nodig. Als u een folio met één richting maakt, voegt u het achtervoegsel _h of _v toe aan het HTML-bestand.

 • Er wordt op dit moment geen volledige ondersteuning geboden voor dynamische HTML-bestanden (DHTML).

 • Een mogelijke bestandstructuurmethode is het plaatsen van alle bij het HTML-bestand behorende afbeeldingen en scripts in de afzonderlijke artikelmappen. U kunt ook de bijbehorende afbeeldingen en scripts voor het volledige folio in het bestand HTMLResources.zip plaatsen. U importeert het bestand HTMLResources.zip in het folio vanuit het deelvenster Folio Builder of de Folio Producer op het web. Zie HTMLResources-map importeren.


  Voorbeeld van een HTMLResources-map

 • Gebruik relatieve paden in uw HTML-code. Als u een koppeling wilt maken met een afbeelding op hetzelfde niveau als het HTML-bestand, doet u dit op de onderstaande manier:

  <img src="GlobalImage.jpg"/>

  Als u een koppeling wilt maken naar een afbeelding in de HTMLResources-map, doet u dit op de onderstaande manier:

  <img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

Zie Navto-hyperlinks maken voor HTML-artikelen voor informatie over het maken van hyperlinks naar en vanuit HTML-artikelen.

HTML-artikelen maken voor Android Viewers

Zie HTML-artikelen maken voor Android Viewers voor hulp bij en de vereisten voor het maken van HTML-artikelen voor Android Viewers.

HTML5-bronnen

Toestaan dat video's in HTML-artikelen zich gedragen als video-overlays op een volledig scherm

Wanneer u een HTML-artikel met één richting maakt met ingesloten videokoppelingen, kan rotatie van het apparaat ervoor zorgen dat de video ook roteert. Daarnaast kan het voorkomen dat, wanneer het afspelen van de video is beëindigd, de browser in de app waarmee de video is afgespeeld, wordt gesloten. U kunt dit gedrag activeren door het voorvoegsel "videobestand://" in uw HTML-videokoppeling te gebruiken. Deze optie is alleen beschikbaar voor iOS-apps.

Opmerking:

Zie voor voorbeelden van videogedrag de uitgave HTML Examples van de gratis app DPS Tips (alleen Engelstalig).

Standaardvideogedrag

In dit voorbeeld wordt de video afgespeeld met een browser in de app en wordt de video niet geroteerd in een folio met één richting.<a href="Links/video.mp4">Video afspelen</a>

of <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Video afspelen</a>

Verbeterd videogedrag

In dit voorbeeld wordt de video op de juiste manier geroteerd in een folio met één richting en wordt teruggekeerd naar het artikel nadat de video is afgespeeld.<a href="videfile://Links/video.mp4">Video afspelen</a>

of <a href= " videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4 " >Video afspelen</a>

JavaScript

U kunt dit gedrag ook activeren via JavaScript; u gebruikt dan de functie playFullscreenVideo in het window-object.<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Video afspelen</a>

of <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Video afspelen</a>

Streamingvideo

In dit voorbeeld wordt een streamingvideo afgespeeld.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Video afspelen</a>

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online