Artikelen met vloeiend schuiven

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Zie Artikelen maken voor DPS 2015 in InDesign voor het artikel voor Digital Publishing Solution (DPS 2015).

U kunt de optie Vloeiend schuiven inschakelen voor afzonderlijke artikelen. Vloeiend schuiven (niet te verwarren met schuifbare frames) is handig voor lange lay-outs die uit één pagina bestaan, zoals een inhoudsopgave. Als vloeiend schuiven is ingeschakeld, dient u uw ontwerp hierop af te stemmen. Zo kunt u voor de iPad documenten met een staande en liggende lay-out maken, met afmetingen van 1024 x 2000 resp. 768 x 2000.

U kunt geen document met meerdere pagina's gebruiken voor een artikel met vloeiend schuiven. Als u artikelen met vloeiend schuiven maakt in de PDF-indeling voor afbeeldingen, wordt zoomen met knijpbeweging niet ingeschakeld.

Gebruik in InDesign het dialoogvenster Nieuw document of Documentinstelling om het paginaformaat op te geven.

Per pagina schuiven en vloeiend schuiven

A. Horizontaal per pagina schuiven B. Horizontaal vloeiend schuiven C. Verticaal per pagina schuiven D. Verticaal vloeiend schuiven 

Om een artikel met vloeiend schuiven te maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

 1. Maak een document van één pagina met de juiste afmetingen, zoals 1024 x 2000 voor een liggende lay-out of 768 x 2000 voor een staand document.

 2. Klik in de artikelweergave van het deelvenster Folio Builder op Toevoegen om een artikel te maken.

 3. Geef in het dialoogvenster Nieuw artikel de volgende opties op:

  Soepele navigatie

  Selecteer Alleen horizontaal als het artikel alleen een liggende lay-out met vloeiend schuiven zal bevatten. Deze optie is handig voor een artikel in folio alleen horizontaal of een artikel waarin vloeiend schuiven is ingeschakeld in de liggende versie en de staande versie is uitgeschakeld (magnetisch pagina). Selecteer Beide richtingen voor folio's in beide richtingen waarin vloeiend schuiven is ingeschakeld in beide lay-outs.

  Staande of liggende lay-out (InDesign CS6)

  Geef de lay-out op die moet worden gebruikt voor het artikel. Dit is vooral handig als u alternatieve lay-outs hebt gemaakt. Als uw staande en liggende lay-outs zich in afzonderlijke documenten bevinden, kiest u de juiste lay-out voor de ene optie en Geen voor de andere optie. Open vervolgens het andere document en voeg dit toe als tweede lay-out.

  Staand of liggend (InDesign CS5/CS5.5)

  Geef de richting van het document op. Selecteer bijvoorbeeld voor een document van 768 x 2000 pixels de richting Staand. Selecteer Liggend voor een document van 1024 x 2000.

 4. Klik op OK.

 5. Voeg in een folio in beide richtingen de tweede lay-out toe aan het artikel.

Aanvullende informatie

U kunt ook een artikel met vloeiend schuiven maken door het te importeren. Maak bronbestanden met het achtervoegsel _h en _v en gebruik de optie Artikel importeren. Zie InDesign-artikelen importeren.

Op dit moment is alleen vloeiend schuiven in verticale richting mogelijk. Als u in horizontale richting door een artikel wilt schuiven, kunt u een schuifbaar frame maken. Zie Overlays voor schuifbare frames.

Als u het formaat van de pagina met vloeiend schuiven wilt aanpassen, gebruikt u de optie Pagina om de pagina te selecteren en past u vervolgens de hoogte van de pagina aan.

Zelfstudievideo

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?