Lesbestand 2: een eenvoudig folio maken

In dit lesbestand maakt u een folio en een artikel, geeft u hiervan een voorvertoning weer op de desktop en geeft u vervolgens een voorvertoning weer op een iPad. Aan het einde van deze les zou uw resulterende bestand van één pagina er als volgt moeten uitzien op de iPad.

Voltooid folio weergegeven op de iPad

A. Liggende (horizontale) weergave B. Staande (verticale) weergave 

Een folio en een artikel maken

Een folio is een collectie artikelen. Voordat u met dit lesbestand begint, bekijkt u eerst deze video om een overzicht te krijgen van de Digital Publishing Suite.

Overzichtsvideo

In dit lesbestand opent u afzonderlijke documenten die zijn ontworpen voor een verticale en horizontale lay-out. Als u twee lay-outs maakt voor elk artikel, kunnen gebruikers de iPad draaien om vergelijkbare inhoud weer te geven in een andere richting.

 1. Open in InDesign het deelvenster Folio Builder. Selecteer voor InDesign CS5 of CS5.5 achtereenvolgens Venster > Uitbreidingen > Folio Builder. In InDesign CS6 selecteert u Venster > Folio Builder.

  Aanmelden in het deelvenster is niet vereist. Als u zich niet aanmeldt, kunt u offline folio's maken en hiervan een voorvertoning bekijken op een aangesloten iPad (alleen Mac OS). Een voordeel van aanmelden is dat u folio's kunt uploaden naar een acrobat.com-server en de folio's vervolgens kunt downloaden naar een iPad of een ander apparaat door u aan te melden bij de Adobe Content Viewer-app. Als u een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, is aanmelden vereist om folio's te kunnen maken voor een viewer-app voor meerdere folio's.

 2. Klik op Nieuwe folio maken om een nieuw folio te maken, stel de onderstaande opties in en klik op OK.

  • Geef een folionaam op, bijvoorbeeld ''City Guide''.

  • Klik op het nummer van de viewerversie en geef de meest recente versie op.

  • Laat Stand ingesteld op zowel staand als liggend. Zo maakt u zowel horizontale als verticale lay-outs voor alle artikelen in het folio.

  • Kies bij Standaardindeling de optie Automatisch in plaats van PDF. Hoewel PDF de voorkeursinstelling voor te publiceren folio's is, kiezen we nu voor Automatisch zodat we een voorvertoning van het folio kunnen weergeven met behulp van de Desktop Viewer.

  • Klik op de mappictogrammen in het gedeelte Voorvertoning van omslag en geef de afbeeldingen cover_v.jpg en cover_h.jpg in de map TutorialAssets > CityGuide_Folio op.

  Een nieuw folio maken

  Vervolgens maakt u een artikel op basis van een geopend InDesign-document.

 3. Als u dit nog niet hebt gedaan, pakt u het bestand TutorialAssets (.zip) uit en bladert u naar de map Meridien_Folio. Zie Zelfstudie voor installatie.

 4. Open in InDesign de bestanden WiFi_h. indd en WiFi_v.indd in de map WiFi_Article. Werk de koppelingen bij en sla de bestanden op in de juiste map als hierom wordt gevraagd.

  Deze twee documenten zijn de bronbestanden voor de horizontale en verticale lay-out van een artikel dat u maakt.

  Opmerking:

  In InDesign CS6 kunt u meerdere lay-outs binnen hetzelfde document maken, maar in deze lesbestanden gaan we niet op die methode in.

 5. Kies in het menu van het deelvenster Folio Builder de optie Nieuw artikel om een nieuw artikel te maken. Typ WiFi Ad als artikelnaam en klik op OK.

  Een artikel toevoegen aan een folio

  De naam van het artikel wordt weergegeven in het deelvenster Folio Builder. De artikelgegevens worden geüpload naar de foliowerkruimte op internet.

 6. Dubbelklik in het deelvenster Folio Builder op het artikel WiFi Ad.

  Let op: er wordt maar één lay-out weergegeven in de lay-outweergave. U moet de tweede lay-out toevoegen.

 7. Maak het andere WiFi-document actief en klik vervolgens op Lay-out toevoegen in de lay-outweergave om de tweede lay-out toe te voegen.

  Zowel het horizontale als het verticale document is toegevoegd als lay-out

 8. Sluit de WiFi-bestanden in InDesign.

Artikeleigenschappen wijzigen

Het deelvenster Folio Builder heeft drie weergaven: de folio-, artikel- en lay-outweergave.

Folioweergave (links), artikelweergave (midden) en lay-outweergave (rechts)

 1. Experimenteer in het deelvenster Folio Builder met navigeren door de drie deelvensterweergaven.

  Dubbelklik op het folio en de artikelnamen (of klik op de pijlen naar rechts) om naar de onderliggende items te gaan. Klik op de bovenste pijl naar links om terug te gaan naar een hoger niveau.

 2. Dubbelklik in het deelvenster Folio Builder op het folio City Guide. Selecteer het artikel WiFi Ad en kies Eigenschappen artikel in het menu van het deelvenster Folio Builder.

  Door de artikeleigenschappen te wijzigen, bepaalt u de weergave van het artikel in de viewer.

  Let op: het dialoogvenster Eigenschappen van artikel bevat een veld Titel. De titel van het artikel wordt weergegeven in de viewer. De naam van het artikel wordt weergegeven in het deelvenster Folio Builder en in de Folio Producer. Wanneer u koppelingen naar andere artikelen maakt, gebruikt u de naam van het artikel en niet de titel hiervan.

  Dialoogvenster Eigenschappen van artikel

 3. Geef als Titel Meridien Ad op, selecteer de opties Advertentie en Verbergen in inhoudsopgave, geef andere metagegevens op en klik op OK.

  Wanneer u Verbergen in inhoudsopgave selecteert, wordt het artikel niet weergegeven in de inhoudsopgave van de viewer.

Voorvertoning van het artikel weergeven met de Desktop Viewer

U kunt met de Adobe Content Viewer voor de desktop (ook wel 'Desktop Viewer' genoemd) of de Adobe Content Viewer een voorvertoning van artikelen en folio's weergeven op een mobiel apparaat.

 1. Selecteer het testartikel in het deelvenster Folio Builder en klik op Voorvertoning.

  Opmerking:

  De Desktop Viewer kan geen voorvertoning van PDF-artikelen weergeven. Als u niet Automatisch in plaats van PDF als afbeeldingsindeling hebt geselecteerd, kiest u Bestand > Voorvertoning van folio om een voorvertoning van de lay-out weer te geven.

 2. Druk op Ctrl+R of Command+R om de oriëntatie te roteren.

  Artikel weergegeven op Desktop Viewer

 3. Sluit de Adobe Content Viewer af.

U kunt ook een voorvertoning van het folio weergeven op een mobiel apparaat zoals een iPad door u aan te melden bij de Adobe Content Viewer met dezelfde Adobe-id als u hebt gebruikt om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder. Dit gaat u doen in de volgende les.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account