Pixel-perfecte illustraties tekenen

Illustraties naadloos uitlijnen op het pixelraster…

In Illustrator kunt u pixel-perfecte illustraties maken die bij verschillende lijndiktes en uitlijningsopties helder en scherp op het scherm worden weergegeven. U kunt een bestaand object met één klik op het pixelraster uitlijnen, maar u kunt ook een nieuw object direct uitlijnen tijdens het tekenen. Tijdens het transformeren van objecten kunt u de pixeluitlijning behouden zonder de illustratie te vervormen. Pixeluitlijning werkt zowel voor objecten als voor de individuele padsegmenten en ankerpunten waaruit de objecten bestaan.

Een object vóór en na uitlijning op het pixelraster

A. Object is niet uitgelijnd op het pixelraster B. Object is wel uitgelijnd op pixels 

Bestaande objecten uitlijnen op het pixelraster

U kunt objecten of objectsegmenten in uw bestaande illustraties selecteren en deze uitlijnen op het pixelraster. Deze functionaliteit is vooral handig wanneer u objecten zonder pixeluitlijning uit andere documenten objecten kopieert en plakt.

 1. Selecteer met het gereedschap Selecteren het object dat u wilt uitlijnen op het pixelraster.

  U kunt ook bepaalde segmenten van het object uitlijnen op het pixelraster. Gebruik in dat geval het gereedschap Direct selecteren om horizontale of verticale segmenten van het object te selecteren.

 2. Voer een van de volgende stappen uit om een bestaand object pixel-perfect te maken:

  • Klik op het pictogram Geselecteerde illustratie uitlijnen op pixelraster () in het regelpaneel.
  • Kies Object > Pixel-perfect maken.
  • Klik met de rechtermuisknop op het object en kies Pixel-perfect maken in het contextmenu.
Opmerking:

U kunt pixeluitlijning ook toepassen op bepaalde segmenten van een object in plaats van op een object als geheel. Gebruik in dat geval het gereedschap Direct selecteren () om horizontale of verticale segmenten van het object te selecteren. Nu kunt u een van de opties voor pixeluitlijning gebruiken, zoals u die ook kunt gebruiken voor een object.

Aandachtspunten

 • Objecten die geen verticale of horizontale segmenten hebben, worden niet zodanig gewijzigd dat ze alsnog kunnen worden uitgelijnd op het pixelraster.
 • Als er al pixeluitlijning is toegepast op het geselecteerde object, wordt het volgende bericht weergegeven:

 • Er verschijnt een bericht als er geen pixeluitlijning kan worden toegepast op het geselecteerde deel van de illustratie. In de afbeelding hieronder heeft de geselecteerde illustratie bijvoorbeeld geen verticale of horizontale segmenten.

Nieuwe of getransformeerde objecten uitlijnen op het pixelraster

Tijdens het maken of transformeren van objecten, kunt u ervoor zorgen dat deze worden uitgelijnd op het pixelraster, voor een precieze plaatsing van randen en paden. Deze optie is standaard ingeschakeld voor documenten die zijn gemaakt met de documentprofielen Web en Mobiel.

 1. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Klik op het pictogram Uitlijnen op pixelraster bij het maken en transformeren van illustratie () in het regelpaneel.
  • Selecteer Weergeven > Magnetische pixel.
 2. Wijzig desgewenst de opties voor Magnetische pixel in het vervolgkeuzemenu (). Klik op het pijlpictogram en selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Opties voor magnetische pixels.

  Het dialoogvenster Opties voor magnetische pixels

  Tijdens het tekenen uitlijnen op pixels

  Hiermee tekent u paden die worden uitgelijnd op de dichtstbijzijnde pixel om scherpe segmenten te maken.

  Objecten tekenen die op het pixelraster zijn uitgelijnd

  Tijdens het verplaatsen uitlijnen op pixels

  Hiermee wordt het object dat u verplaatst, uitgelijnd op de dichtstbijzijnde pixel. U kunt ervoor kiezen om Paden, Segmenten en Ankerpunten uit te lijnen tijdens het verplaatsen van het object.

  De pixeluitlijning van een object behouden terwijl u het verplaatst

  Tijdens het schalen uitlijnen op pixels

  Hiermee worden de randen van het object dat u schaalt, uitgelijnd op de dichtstbijzijnde pixel.

  De pixeluitlijning behouden van een object terwijl u het schaalt

 3. Klik op OK.

Aanvulling: Het pixelraster weergeven

 1. Selecteer Weergave > Voorvertoning pixels in Illustrator.
 2. Zoom in op het canvas met 600% of hoger.
Opmerking:

U kunt ervoor kiezen om het pixelraster, zelfs bij hoge zoomniveaus, niet weer te geven in de modus Voorvertoning pixels. Schakel in Illustrator de optie Voorkeuren > Hulplijnen en rasters > Pixelraster tonen (bij een zoompercentage van meer dan 600%) uit.

Het pixelraster uitschakelen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account