Opmerking:

Als een ondersteunde indeling niet voorkomt in een bepaald dialoogvenster of submenu, kan het zijn dat u de plug-in voor deze indeling moet installeren.

Een bestandsindeling kiezen

Grafische bestandsindelingen verschillen onderling in de manier waarop de afbeeldingsgegevens worden weergegeven (als pixels of als vectoren) en in de compressietechnieken en Photoshop-functies die ze ondersteunen. Als u alle Photoshop-functies (lagen, effecten, maskers, enzovoort) wilt behouden, slaat u een kopie van de afbeelding op in de Photoshop-indeling (.psd).

Voor de PSD-indeling geldt een maximale bestandsgrootte van 2 GB, zoals het geval is bij de meeste bestandsindelingen. Bestanden die groter zijn dan 2 GB moeten worden opgeslagen in de indeling voor grote documenten (.psb), in de Photoshop Raw-indeling (alleen samengevoegde afbeeldingen) of in de TIFF- (maximaal 4 GB) of DICOM-indeling.

De standaard bitdiepte voor afbeeldingen is 8 bits per kanaal. Voor een groter dynamisch bereik met 16- of 32-bits afbeeldingen, gebruikt u de volgende indelingen:

Indelingen voor 16-bits afbeeldingen (vereisen de opdracht Opslaan als)

Photoshop, indeling voor grote documenten (.psb), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG, Portable Bit Map en TIFF.

Opmerking:

De opdracht Opslaan voor web en apparatuur zet 16-bits afbeeldingen automatisch om in 8-bits.

Indelingen voor 32-bits afbeeldingen (vereisen de opdracht Opslaan als)

Photoshop, Indeling voor grote documenten (.psb), OpenEXR, Portable Bitmap, Radiance en TIFF.

Bestandscompressie

Veel bestandsindelingen maken gebruik van compressie om de bestandsgrootte van bitmapafbeeldingen te reduceren. Bij technieken zonder verlies worden bestanden gecomprimeerd zonder dat daarbij afbeeldingsdetails of kleurinformatie verloren gaan. Bij technieken met verlies gaan er wel gegevens verloren. De meest gangbare compressietechnieken zijn:

RLE (Run Length Encoding)

Compressie zonder verlies; wordt ondersteund door een aantal gangbare bestandsindelingen voor Windows.

LZW (Lemple-Zif-Welch)

Compressie zonder verlies, wordt ondersteund door de bestandsindelingen TIFF, PDF, GIF en PostScript. Deze optie is met name handig voor afbeeldingen met grote gebieden met één kleur.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Compressie met verlies, wordt ondersteund door de bestandsindelingen JPEG, TIFF, PDF en PostScript. Aanbevolen voor continutoonafbeeldingen zoals foto’s. JPEG maakt gebruik van compressie met verlies. U bepaalt de afbeeldingskwaliteit door een optie te kiezen in de lijst Kwaliteit. Sleep met de schuifregelaar of geef een waarde tussen 0 en 12 op in het tekstvak Kwaliteit. Voor optimale afdrukresultaten moet u de hoogst mogelijke compressiekwaliteit kiezen. JPEG-bestanden kunnen alleen worden afgedrukt op Level 2 PostScript-printers (of hoger). Scheiding in afzonderlijke platen is niet altijd mogelijk.

CCITT

Dit is een verzameling compressietechnieken zonder verlies voor afbeeldingen in zwart-wit. De techniek wordt ondersteund door de bestandsindelingen PDF en PostScript. (CCITT staat voor Comité Consultatif Internationale de Telegraphie et Telephonie.)

ZIP

Compressie zonder verlies, wordt ondersteund door de bestandsindelingen PDF en TIFF. Net als LZW is ZIP-compressie het meest geschikt voor afbeeldingen met grote kleurvlakken in één kleur.

Compatibiliteit maximaliseren voor PSD- en PSB-bestanden

Als u werkt met PSD- en PSB-bestanden in oudere versies van Photoshop of toepassingen die geen ondersteuning bieden voor lagen, kunt u een samengevoegde versie van de afbeelding aan het opgeslagen bestand toevoegen.

Opmerking:

Als u een afbeelding opslaat in een eerdere versie van Photoshop, worden eigenschappen die niet door die versie worden ondersteund, verwijderd.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Bestandsbeheer (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Bestandsbeheer (Mac OS).
 2. Kies een van de volgende opties in het menu Compatibiliteit met PSD en PSB maximaliseren:

  Altijd

  Hiermee slaat u samen met de lagen van het document een samengestelde, samengevoegde afbeelding op.

  Vragen

  U wordt tijdens het opslaan gevraagd of u de compatibiliteit wilt maximaliseren.

  Nooit

  Er wordt alleen een gelaagde afbeelding opgeslagen.

  Opmerking:

  De bestandsgrootte neemt aanzienlijk af wanneer u Vragen of Nooit kiest.

Photoshop-indeling (PSD)

De Photoshop-indeling (PSD) is de standaardbestandsindeling en de enige indeling die, behalve de Indeling voor grote documenten (PSB), alle Photoshop-functies ondersteunt. Dankzij de ver doorgevoerde integratie tussen Adobe-producten kunt u in andere Adobe-toepassingen, zoals Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects en Adobe GoLive, PSD-bestanden rechtstreeks importeren, waarbij veel Photoshop-functies behouden blijven. Zie de Help bij het desbetreffende Adobe-programma voor meer informatie.

Als u een PSD opslaat, hebt u de mogelijkheid om de compatibiliteit van het bestand te maximaliseren. Hierdoor wordt er een versie van de afbeelding waarin de verschillende lagen zijn samengevoegd in het bestand opgeslagen. Deze versie kan in andere programma's worden geopend, inclusief oudere versies van Photoshop. Ook de vormgeving van het document blijft behouden, voor het geval dat het gedrag van sommige functies in toekomstige versies van Photoshop wordt gewijzigd. Als u de samenstelling opneemt, is de afbeelding ook veel sneller te laden en te gebruiken in andere toepassingen dan Photoshop. Soms is dit zelfs een vereiste om de afbeelding leesbaar te maken in andere toepassingen.

U kunt afbeeldingen met 16 bits per kanaal en afbeeldingen met 32 bits per kanaal met een hoog dynamisch bereik (HDR) opslaan als PSD-bestanden.

Photoshop 2.0-indeling

(Mac OS) Met deze indeling kunt u een afbeelding openen in Photoshop 2.0 of een afbeelding exporteren naar een toepassing die alleen Photoshop 2.0-bestanden ondersteunt. Door een afbeelding op te slaan in de Photoshop 2.0-indeling wordt de afbeelding samengevoegd en gaat informatie over lagen verloren.

Photoshop DCS 1.0-indeling en Photoshop DCS 2.0-indeling

De DCS-indeling (Desktop Color Separations) is een versie van de standaard EPS-indeling waarmee u kleurscheidingen van CMYK-afbeeldingen kunt opslaan. De DCS 2.0-indeling wordt gebruikt om afbeeldingen met steunkleurkanalen te exporteren. Voor het afdrukken van DCS-bestanden hebt u een PostScript-printer nodig.

Photoshop EPS-indeling

De bestandsindeling EPS (Encapsulated PostScript) kan zowel vector- als bitmapafbeeldingen bevatten. Deze indeling wordt door bijna alle grafische programma's, illustratieprogramma's en paginaopmaakprogramma’s ondersteund. De EPS-indeling wordt gebruikt om PostScript-illustraties in andere toepassingen te kunnen openen. Wanneer u een EPS-bestand opent dat vectorafbeeldingen bevat, zet Photoshop de vectorafbeeldingen om in pixels.

De EPS-indeling ondersteunt de kleurmodi Lab, CMYK, RGB, Geïndexeerde kleur, Duotoon, Grijswaarden en Bitmap, maar ondersteunt geen alfakanalen. EPS ondersteunt wel uitknippaden. Met de DCS-indeling (Desktop Color Separations), een versie van de standaard EPS-indeling, kunt u kleurscheidingen van CMYK-afbeeldingen opslaan. De DCS 2.0-indeling wordt gebruikt om afbeeldingen met steunkleurkanalen te exporteren. Voor het afdrukken van EPS-bestanden hebt u een PostScript-printer nodig.

In Photoshop wordt gebruikgemaakt van de indelingen EPS TIFF en EPS PICT om afbeeldingen te openen die in bestandsindelingen zijn opgeslagen waarmee voorvertoningen worden gemaakt, maar die niet door Photoshop worden ondersteund (zoals QuarkXPress). U kunt een geopende voorvertoningsafbeelding bewerken en gebruiken net als u een ander bestand met een lage resolutie zou bewerken en gebruiken. Een EPS PICT-voorvertoning is alleen beschikbaar in Mac OS.

Opmerking:

De indelingen EPS TIFF en EPS PICT zijn vooral van belang voor oudere versies van Photoshop. De huidige versie van Photoshop heeft functies voor het omzetten in pixels die worden gebruikt voor het openen van bestanden met vectorgegevens.

Photoshop Raw-indeling

De indeling Photoshop Raw is een flexibele bestandsindeling voor het overdragen van afbeeldingen tussen toepassingen en computerplatforms. Deze indeling ondersteunt CMYK, RGB- en grijswaardenafbeeldingen met alfakanalen, afbeeldingen met meerdere kanalen en Lab-afbeeldingen zonder alfakanalen. Documenten die zijn opgeslagen in de indeling Photoshop Raw kunnen een willekeurige pixelgrootte of bestandsgrootte hebben, maar kunnen geen lagen bevatten.

De indeling Photoshop Raw bestaat uit een stroom bytes die de kleurinformatie in de afbeelding beschrijven. Elke pixel wordt in binaire indeling beschreven, waarbij 0 zwart weergeeft en 255 wit (voor afbeeldingen met 16-bits kanalen is de witwaarde 65535). Photoshop wijst het aantal kanalen aan dat nodig is voor het beschrijven van de afbeelding, plus extra kanalen in de afbeelding. U kunt de bestandsextensie opgeven (Windows), het bestandstype (Mac OS), de maker van het bestand (Mac OS) en headerinformatie.

In Mac OS is het bestandstype gewoonlijk een id bestaande uit vier tekens waarmee het bestand wordt geïdentificeerd. TEXT geeft bijvoorbeeld aan dat het bestand een ASCII-tekstbestand is. De maker van het bestand is meestal ook een id die uit vier tekens bestaat. Voor de meeste Mac OS-toepassingen geldt een unieke maker-id die is geregistreerd bij de groep Apple Computer Developer Services.

In de headerparameter geeft u aan hoeveel bytes aan informatie in het bestand staan voordat de echte afbeeldingsinformatie begint. Met deze waarde bepaalt u het aantal nullen dat aan het begin van het bestand als tijdelijke aanduiding wordt opgenomen. Standaard is er geen header (headergrootte = 0). U kunt een header invoeren als u het bestand opent in de indeling Raw. U kunt het bestand ook opslaan zonder header en de nullen later met een bewerkingsprogramma als HEdit (Windows) of Norton Utilities (Mac OS) vervangen door headerinformatie.

U kunt de afbeelding opslaan in een afwisselende of niet-afwisselende volgorde. Als u afwisselend kiest, worden de kleurwaarden (bijvoorbeeld rood, groen en blauw) opeenvolgend opgeslagen. Uw keuze hangt af van de vereisten van de toepassing waarin u het bestand wilt openen.

Opmerking:

Een Photoshop Raw-bestand beschikt niet over dezelfde bestandsindeling als een met een digitale camera genomen Camera Raw-afbeelding. Een Camera Raw-afbeelding heeft de indeling van een bepaalde camera die voornamelijk bestaat uit een "digitaal negatief", zonder filter, witbalansaanpassingen en andere camera-instellingen.

Digital Negative-indeling (DNG)

Digital Negative (DNG) is een bestandsindeling met de Raw-afbeeldingsgegevens en de metagegevens die de Raw-gegevens definiëren. DNG, de openbaar beschikbare archiefindeling van Adobe voor Camera Raw-bestanden, is ontworpen om de compatibiliteit te verhogen en de huidige algemene verbreiding van Camera Raw-bestandsindelingen te beperken. Met de Camera Raw-plug-in kunnen Camera Raw-afbeeldingsgegevens in DNG-indeling worden opgeslagen. Ga naar www.adobe.com/nl en voer de zoekterm ''Digital Negative'' in voor meer informatie over de bestandsindeling DNG (Digital Negative). Hier vindt u uitgebreide informatie en een koppeling naar een gebruikersforum.

BMP-indeling

BMP is een standaardindeling voor Windows-afbeeldingen voor met Windows compatibele computers. De BMP-indeling ondersteunt de kleurmodi RGB, Geïndexeerde kleur, Grijswaarden en Bitmap. U kunt de Windows- of de OS/2-indeling en een bitdiepte van 8 bits per kanaal opgeven. Voor afbeeldingen van 4 bits en 8 bits in Windows-indeling kunt u ook de RLE-compressie opgeven.

BMP-afbeeldingen worden gewoonlijk van beneden naar boven weggeschreven. U kunt ze echter van boven naar beneden wegschrijven door de optie Rijvolgorde spiegelen te selecteren. U kunt ook een andere coderingsmethode selecteren door te klikken op Geavanceerde modi. (Rijvolgorde spiegelen en Geavanceerde modi zijn met name belangrijk voor programmeurs van spelletjes en andere gebruikers van DirectX.)

Cineon-indeling

Cineon is een door Kodak ontwikkelde digitale indeling van 10 bits per kanaal. Deze indeling is geschikt voor het maken van elektronische composities en het manipuleren en verbeteren van afbeeldingen. Met de Cineon-indeling kunt u afbeeldingen opnieuw uitvoeren naar film zonder verlies van beeldkwaliteit. De indeling wordt gebruikt in het digitale filmsysteem van Cineon, waarbij afbeeldingen die afkomstig zijn uit een film worden omgezet in Cineon-indeling en omgekeerd.

DICOM-indeling

De DICOM-indeling (Digital Imaging and Communications in Medicine) wordt veel gebruikt voor de overdracht en opslag van medische afbeeldingen, zoals röntgenfoto's en scans. DICOM-bestanden bevatten zowel afbeeldingsgegevens als headers waarin informatie over de patiënt en de medische afbeelding zijn opgeslagen.

GIF

De GIF-bestandsindeling (Graphics Interchange Format) wordt veel gebruikt om illustraties met geïndexeerde kleuren en afbeeldingen in HTML-documenten weer te geven. De GIF-indeling werkt met LZW-compressie om de bestandsgrootte en de tijd die nodig is voor elektronische bestandsoverdracht te minimaliseren. De GIF-indeling behoudt de transparantie in afbeeldingen in geïndexeerde kleuren, maar ondersteunt geen alfakanalen.

HEIC/HEVC

Apple biedt de mogelijkheid om HEIC-foto's en HEVC-video's (H.265) vast te leggen op bepaalde mobiele apparaten met iOS 11.
Zie voor meer informatie HEIF- of HEVC-media gebruiken op Apple-apparaten.

IFF

IFF (Interchange File Format) is een algemene indeling voor gegevensopslag waarin meerdere soorten gegevens kunnen worden gekoppeld en opgeslagen. IFF is een portable indeling met uitbreidingen die filmfoto's (stills), geluid, muziek, video en tekstuele gegevens ondersteunen. De IFF-indeling omvat Maya IFF en IFF (voorheen Amiga IFF).

JPEG-indeling

De JPEG-indeling (Joint Photographic Experts Group) wordt vooral gebruikt om foto's en andere continutoonafbeeldingen in HTML-bestanden weer te geven. De JPEG-indeling ondersteunt de kleurmodi CMYK, RGB en Grijswaarden, maar ondersteunt geen transparantie. In tegenstelling tot de GIF-indeling, blijven bij JPEG alle kleurgegevens van een RGB-afbeelding wel behouden. Het bestand wordt evenwel gecomprimeerd door middel van selectieve verwijdering van gegevens.

Een JPEG-afbeelding wordt bij het openen automatisch gedecomprimeerd. Bij een hoger compressieniveau is het resultaat een mindere afbeeldingskwaliteit. Bij een lager compressieniveau is het resultaat een betere afbeeldingskwaliteit. De optie Maximaal bij Kwaliteit geeft een resultaat dat nauwelijks van het origineel valt te onderscheiden.

Indeling voor grote documenten (PSB)

De indeling voor grote documenten (PSB) ondersteunt documenten van maximaal 300.000 pixels in een willekeurige dimensie. Alle Photoshop-functies, zoals lagen, effecten en filters, worden ondersteund. (Niet alle plug-infilters zijn beschikbaar als documenten meer dan 30.000 pixels breed of hoog zijn.)

U kunt HDR-afbeeldingen met 32 bits per kanaal opslaan als PSB-bestanden.

Opmerking:

De meeste andere toepassingen en oudere Photoshop-versies ondersteunen geen documenten die groter zijn dan 2 GB.

OpenEXR-indeling

OpenEXR (EXR) is een bestandsindeling die wordt gebruikt door de visuele-effectenindustrie voor HDR-afbeeldingen. De filmindeling beschikt over een hoge kleurprecisie en een dynamisch bereik dat geschikt is voor de productie van bewegende beelden. OpenEXR is ontwikkeld door Industrial Light and Magic en ondersteunt meerdere compressiemethoden met en zonder verlies. Een OpenEXR-bestand ondersteunt transparantie en werkt alleen met afbeeldingen van 32 bits per kanaal. De waarden worden opgeslagen als zwevende punten van 16 bits per kanaal.

PDF

PDF (Portable Document Format) is een flexibele bestandsindeling die kan worden gebruikt op verschillende platforms en in verschillende toepassingen. Op basis van het PostScript-imagingmodel worden in PDF-bestanden lettertypen, paginalay-out en vector- en bitmapafbeeldingen correct weergegeven en bewaard. Bovendien kunnen PDF-bestanden functies voor het elektronisch zoeken bevatten en navigatiefuncties zoals elektronische koppelingen. PDF ondersteunt afbeeldingen met 16 bits per kanaal. Adobe Acrobat beschikt ook over een gereedschap voor het corrigeren van objecten en het doorvoeren van kleine wijzigingen in de afbeeldingen in een PDF-bestand. Zie Acrobat Help voor meer informatie over het werken met afbeeldingen in PDF-bestanden.

Opmerking:

Deze correctietool is met name bedoeld voor het doorvoeren van wat laatste wijzigingen in afbeeldingen en objecten. U wordt geadviseerd om afbeeldingen in Photoshop te bewerken voordat u deze opslaat als PDF-bestanden.

Photoshop herkent twee typen PDF-bestanden:

Photoshop PDF-bestanden

Gemaakt met Bewerkingsmogelijkheden van Photoshop behouden geselecteerd in het dialoogvenster Adobe PDF opslaan. Photoshop PDF-bestanden kunnen slechts één afbeelding bevatten.

De Photoshop PDF-indeling ondersteunt op de kleurmodus Multikanaal na alle kleurmodi en functies die ook worden ondersteund door de standaard Photoshop-indeling. Ook JPEG- en ZIP-compressie wordt door Photoshop PDF ondersteund, behalve voor afbeeldingen in de bitmapmodus die gebruikmaken van CCITT Group 4-compressie.

Standaard PDF-bestanden

Gemaakt met Bewerkingsmogelijkheden van Photoshop behouden uitgeschakeld in het dialoogvenster Adobe PDF opslaan, of gemaakt in een andere toepassing zoals Adobe Acrobat of Illustrator. Standaard PDF-bestanden kunnen meerdere pagina's en afbeeldingen bevatten.

Wanneer u een PDF-bestand opent, zet Photoshop de vectorafbeeldingen en tekst om in pixels, met behoud van de pixelinhoud.

PICT-bestand

De PICT-indeling wordt in Mac OS gebruikt als tussenliggende indeling voor het uitwisselen van bestanden tussen grafische programma's en paginaopmaakprogramma’s. De PICT-indeling ondersteunt RGB-afbeeldingen met één alfakanaal en afbeeldingen in de modi Geïndexeerde kleuren, Grijswaarden en Bitmap zonder alfakanalen.

Opmerking:

Photoshop kan PICT-rasterbestanden wel openen, maar QuickDraw PICT-bestanden kunnen niet worden geopend of opgeslagen in de PICT-indeling.

PICT-Resource

(Mac OS) Een PICT-resource is een PICT-bestand met een naam en een resource-ID. De indeling PICT-Resource ondersteunt RGB-afbeeldingen met één alfakanaal en afbeeldingen in de modi Geïndexeerde kleuren, Grijswaarden en Bitmap zonder alfakanalen.

U kunt de opdracht Importeren of Openen gebruiken om een PICT-resource te openen. Photoshop kan echter niet opslaan naar deze indeling.

PIXAR-indeling

De Pixar-indeling is speciaal ontwikkeld voor geavanceerde grafische toepassingen, die bijvoorbeeld werken met rendering van driedimensionale afbeeldingen en animatie. De Pixar-indeling biedt ondersteuning voor RGB- en grijswaardenafbeeldingen met één alfakanaal.

PNG-indeling

De indeling PNG (Portable Network Graphics) werd oorspronkelijk ontwikkeld als octrooiloos alternatief voor GIF. PNG wordt gebruikt voor compressie zonder verlies en voor het weergeven van afbeeldingen op het web. In tegenstelling tot GIF ondersteunt PNG wel 24-bits afbeeldingen en produceert deze indeling achtergrondtransparantie zonder gekartelde randen. Sommige webbrowsers bieden echter geen ondersteuning voor PNG-afbeeldingen. De PNG-indeling ondersteunt RGB-afbeeldingen en afbeeldingen in de modi Geïndexeerde kleuren, Grijswaarden en Bitmap zonder alfakanalen. Bij de PNG-indeling blijft transparantie in grijswaarden- en RGB-afbeeldingen behouden.

Portable Bit Map-indeling

De bestandsindeling Portable Bit Map (PBM), ook wel bekend als Portable Bitmap Library en Portable Binary Map, ondersteunt monochrome bitmaps (1 bit per pixel). Deze indeling kan worden gebruikt voor het overdragen van gegevens zonder dat er gegevens verloren gaan, omdat veel programma's deze indeling ondersteunen. U kunt deze bestanden zelfs bewerken en genereren in een eenvoudig tekstverwerkingsprogramma.

De Portable Bit Map-indeling is ook de gemeenschappelijke taal van een grote groep filters voor het omzetten van bitmaps, zoals Portable FloatMap (PFM), Portable Graymap (PGM), Portable Pixmap (PPM) en Portable Anymap (PNM). In de PBM-bestandsindeling worden monochrome bitmaps opgeslagen, in PGM kunnen hier ook nog grijswaardenbitmaps aan worden toegevoegd en in PPM kunnen er bovendien ook nog kleurenbitmaps worden opgeslagen. PNM is zelf geen andere bestandsindeling; een PNM-bestand kan echter PBM-, PGM- of PPN-bestanden bevatten. PFM is een floating-point-bestandsindeling die kan worden gebruikt voor HDR-bestanden van 32 bits per kanaal.

Radiance-indeling

Radiance (HDR) is een bestandsindeling van 32 bits per kanaal die wordt gebruikt voor HDR-afbeeldingen. Deze indeling was oorspronkelijk ontworpen voor het Radiance-systeem, een professionele tool voor het visualiseren van licht in virtuele omgevingen. In deze bestandsindeling wordt de hoeveelheid licht per pixel opgeslagen, in plaats van alleen de kleuren die op het scherm worden weergegeven. De lichtsterkteniveaus die in de Radiance-indeling worden aangehouden, zijn veel hoger dan de 256 niveaus in afbeeldingen met 8 bits per kanaal. Radiance (HDR)-bestanden worden vaak gebruikt voor 3D-modellering.

Scitex CT

De CT-indeling (Scitex Continuous Tone) wordt gebruikt voor professionele afbeeldingsverwerking op Scitex-computers. Neem contact op met Creo als u een hulpprogramma nodig hebt voor het overdragen naar een Scitex-systeem van bestanden die zijn opgeslagen in de Scitex CT-indeling. De Scitex CT-indeling ondersteunt de kleurmodi CMYK, RGB en Grijswaarden, maar ondersteunt geen alfakanalen.

CMYK-afbeeldingen die zijn opgeslagen in Scitex CT-indeling hebben vaak zeer omvangrijke bestandsgrootten. Deze bestanden worden gegenereerd voor invoer met behulp van een Scitex-scanner. Afbeeldingen die zijn opgeslagen in de Scitex CT-indeling worden afgedrukt op film door middel van een Scitex-rastereenheid, die scheidingen aanbrengt met een gepatenteerd Scitex-halftoonrastersysteem. Dit systeem produceert zeer weinig moiré-patronen en wordt vaak vereist voor professioneel kleurwerk, bijvoorbeeld voor advertenties in tijdschriften.

TIFF

De TIFF-indeling (Tagged-Image File Format, TIF) wordt gebruikt om bestanden tussen toepassingen en computerplatforms uit te wisselen. TIFF is een flexibele indeling voor bitmapafbeeldingen, die door vrijwel alle  teken-, beeldbewerkings- en paginaopmaakprogramma’s wordt ondersteund. Ook kunnen nagenoeg alle bureauscanners TIFF-afbeeldingen produceren. TIFF-documenten hebben een maximale bestandsgrootte van 4 GB.

De TIFF-indeling ondersteunt afbeeldingen in de modi CMYK, RGB, Lab, Geïndexeerde kleuren en Grijswaarden met alfakanalen en bitmapafbeeldingen zonder alfakanalen. Photoshop kan lagen opslaan in een TIFF-bestand. Wanneer u het bestand echter in een andere toepassing opent, is alleen de samengevoegde afbeelding zichtbaar. Photoshop kan ook notities, transparantie en multiresolutie-piramidegegevens opslaan in de TIFF-indeling.

In Photoshop kunnen TIFF-afbeeldingen een bitdiepte hebben van 8, 16 of 32 bits per kanaal. U kunt HDR-afbeeldingen opslaan als TIFF-bestanden met 32 bits per kanaal.

WBMP-indeling

WBMP is de standaardindeling voor het optimaliseren van afbeeldingen voor mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons. WBMP ondersteunt 1-bits kleur. Dit betekent dat WBMP-afbeeldingen alleen zwarte en witte pixels bevatten.