Uw bestanden opslaan in Photoshop

Leer hoe u uw document in Photoshop kunt opslaan in verschillende bestandsindelingen

U kunt Opdrachten opslaan in Photoshop gebruiken om wijzigingen in uw documenten op te slaan op basis van de indeling die u wilt gebruiken of de manier waarop u deze later wilt openen.

Om een bestand op te slaan, gaat u naar het menu Bestand en selecteert u een van de volgende Opslaan-opdrachten: Opslaan, Opslaan als, of Kopie opslaan. Als u een Opslaan-opdracht selecteert, wordt het dialoogvenster Opslaan op uw computer of clouddocument geopend. In de clouddocumentkiezer kunt u altijd schakelen tussen de beschikbare opties voor opslaan: Opslaan in Clouddocumenten en Opslaan op uw computer.

Schakel het selectievakje Niet meer weergeven in als u het venster Opslaan op uw computer of in Clouddocumenten niet meer wilt weergeven. Photoshop onthoudt het opslaggedrag van uw laatste sessie en presenteert u op een intuïtieve manier dezelfde ervaring wanneer u opnieuw een document wilt opslaan. 

Opslaan

Kies Bestand > Opslaan om de wijzigingen in uw document op te slaan in de huidige indeling.

Opslaan als

Ga als volgt te werk om een bestand met een andere naam, locatie of indeling op te slaan:

 1. Kies Bestand > Opslaan als.

 2. Kies een bestandsindeling in het menu Indeling .

 3. Geef een bestandsnaam en een locatie op.
 4. Selecteer opslagopties in het dialoogvenster Opslaan als.
 5. Klik op Opslaan. Wanneer u in bepaalde indelingen opslaat, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u opties kunt kiezen.

Opmerking:

Als u een afbeelding wilt kopiëren zonder deze kopie op de vaste schijf op te slaan, gebruikt u de opdracht Dupliceren. Als u een tijdelijke versie van de afbeelding wilt opslaan in het geheugen, gebruikt u het deelvenster Historie om een opname te maken.

Kopie opslaan

Als u een gelaagd bestand wilt opslaan als een plat bestand, moet u een nieuwe versie van het document maken. Als u geen gewenste indeling zoals JPEG of PNG ziet, gebruik dan de optie Kopie opslaan voor alle indelingen en om een versie van uw document te bewaren.

Hiervoor kiest u:

 • Bestand > Kopie opslaan 
 • De Kopie opslaan-knop in het dialoogvenster Opslaan als
Kopie opslaan…
De optie Kopie opslaan... in het menu Bestand zoeken

Ziet u niet de gewenste indeling, zoals JPEG of PNG? Een kopie van uw document opslaan voor alle indelingen
Ziet u niet de gewenste indeling, zoals JPEG of PNG? Een kopie van uw document opslaan voor alle indelingen

Terugkeren naar de verouderde opties voor Opslaan als

Met Photoshop 22.4.2 kunt u terugkeren naar de verouderde workflows voor Opslaan als met behulp van de volgende voorkeursopties.

De verouderde optie Opslaan als inschakelen

U kunt terugkeren naar de verouderde Opslaan als-workflow en/of desgewenst de toevoeging 'kopie' weglaten wanneer u het document als een kopie opslaat.

Om deze nieuwe voorkeursopties te vinden, gaat u naar: 

 • (macOS) Photoshop > Voorkeuren > Bestandsbeheer > Opties voor het opslaan van bestanden
 • (Windows) Bewerken > Voorkeuren > Bestandsbeheer > Opties voor het opslaan van bestanden 
Terug naar de verouderde Opslaan als-workflow in Photoshop op de desktop

Wanneer u de verouderde Opslaan als-voorkeur inschakelt:
 • macOS: met de opties Opslaan als en Kopie opslaan worden zowel het verouderde dialoogvenster voor opslaan als de opties Opslaan als geopend die beschikbaar waren in Photoshop versie 22.3 en eerder, inclusief het selectievakje Als kopie. Als de verouderde workflow is ingeschakeld en u de optie Kopie opslaan gebruikt om uw Photoshop-bestand op te slaan, is het selectievakje Als kopie standaard ingeschakeld. Als u de verouderde optie Opslaan als selecteert in de voorkeuren op macOS, wordt een waarschuwingsvenster weergegeven met de melding dat u het risico loopt om bestanden te overschrijven wanneer u de verouderde opdracht Opslaan als gebruikt. 'Kopie' wordt namelijk niet meer interactief toegevoegd aan de bestandsnaam. Bij het selecteren van de voorkeur  Verouderd Opslaan als inschakelen wordt daarom de voorkeur Voeg 'kopie' niet toe aan de bestandsnaam bij het opslaan van een kopie automatisch ingeschakeld en kan deze niet worden uitgeschakeld tenzij de voorkeur Verouderd Opslaan als inschakelen wordt uitgeschakeld.
Waarschuwingsdialoogvenster voor verouderde functie Opslaan als

 • Windows: met de voorkeur voor de verouderde 'Opslaan als'-functie werkt de workflow voor Opslaan als net als in het verleden, inclusief het interactief toevoegen van 'kopie' aan de bestandsnamen, indien van toepassing. Daarom wordt er geen waarschuwing weergegeven wanneer u de verouderde voorkeur inschakelt in Windows. Aangezien bij de verouderde workflow Opslaan als de tekst 'kopie' kan worden toegevoegd aan bestandsnamen, wordt er geen waarschuwing weergegeven en kan de voorkeursoptie Voeg 'kopie' niet toe aan de bestandsnaam bij het opslaan van een kopie worden in- of uitgeschakeld op basis van uw vereisten. 

Voeg 'kopie' niet toe aan de bestandsnaam bij het opslaan van een kopie

macOS en Windows: de voorkeursoptie Voeg 'kopie' niet toe aan de bestandsnaam bij het opslaan van een kopie bepaalt of 'kopie' wordt toegevoegd aan de bestandsnaam van uw Photoshop-document in situaties waarin de kans bestaat dat bestanden worden overschreven. Als u deze voorkeur selecteert, wordt de term 'kopie' niet langer automatisch toegevoegd aan bestandsnamen wanneer u opslaat als kopie, zowel met de nieuwe optie Opslaan als kopie als met de verouderde opties Opslaan als (macOS en Windows).

Wanneer u deze voorkeur inschakelt, ziet u bovendien waarschuwingsvensters die u waarschuwen voor het mogelijke risico dat u uw Photoshop-bestand overschrijft wanneer 'kopie' niet in de bestandsnaam voorkomt, zowel in macOS als in Windows. 

Waarschuwingsdialoogvenster voor verouderde functie Opslaan als

Opties voor het opslaan van bestanden

In de dialoogvensters Opslaan als en Kopie opslaan hebt u de keuze uit verschillende opties voor het opslaan van bestanden. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het bestand dat u wilt opslaan en van de gekozen bestandsindeling.

Alfakanalen

Met deze optie worden ook de alfakanaalgegevens opgeslagen. Als u deze optie uitschakelt, wordt de afbeelding zonder alfakanalen opgeslagen.

Lagen

Met deze optie worden alle lagen in de afbeelding gehandhaafd. Als deze optie niet beschikbaar is of als u de optie uitschakelt, worden alle zichtbare lagen tot één laag samengevoegd of verenigd (afhankelijk van de geselecteerde bestandsindeling).

Opmerkingen

Met deze optie worden notities bij de afbeelding opgeslagen.

Steunkleuren

Met deze optie worden ook de steunkleuren opgeslagen. Als u deze optie uitschakelt, wordt de afbeelding zonder steunkleuren opgeslagen.

Proeflees-instellingen gebruiken, ICC-profiel (Windows) of Kleurprofiel insluiten (Mac OS)

Maakt een document met beheerde kleuren.

Opmerking:

De volgende opties voor voorvertoningen en bestandsextensies zijn alleen beschikbaar als de optie Vragen bij opslaan van is geselecteerd bij Voorvertoningen afbeeldingen en Bestandsextensie toevoegen (Mac OS) in het deelvenster Bestandsbeheer van het dialoogvenster Voorkeuren.

Miniatuur (Windows)

Met deze opties worden de miniatuurgegevens bij het bestand opgeslagen.

Kleine letters voor extensie (Windows)

Met deze optie worden voor de extensie kleine letters gebruikt.

Opties voor Voorvertoningen afbeeldingen (Mac OS)

Met deze opties worden de miniatuurgegevens bij het bestand opgeslagen. In het dialoogvenster Openen worden de bestanden als miniatuur weergegeven.

Opties voor bestandsextensies (Mac OS)

Met deze opties stelt u in welke regels worden gehanteerd voor bestandsextensies. Selecteer Toevoegen als u de extensie voor het gekozen formaat aan de bestandsnaam wilt toevoegen en Kleine letters gebruiken als u wilt dat voor de extensie kleine letters worden gebruikt.

Opmerking:

Vanaf de 2015-versie van Photoshop CC is de optie Bestand > Opslaan voor web verplaatst naar Bestand > Export > Opslaan voor web (verouderd), maar u vindt er ook nieuwere exportopties. Zie Tekengebieden, lagen en meer exporteren voor meer informatie over deze nieuwe exportopties.

Voorkeuren voor het opslaan van bestanden instellen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • (Windows) Kies Bewerken > Voorkeuren > Bestandsbeheer.

  • (macOS) Kies Photoshop > Voorkeuren > Bestandsbeheer.

 2. Stel de volgende opties in:

  Voorvertoningen afbeeldingen

  Kies een optie voor het opslaan van voorvertoningen: Nooit opslaan om uw bestanden op te slaan zonder voorvertoning; Altijd opslaan om uw bestanden op te slaan met de voorvertoning die u hebt opgegeven; Vragen bij opslaan van om per bestand te bepalen of een voorvertoning wordt opgeslagen. In Mac OS kunt u een of meerdere voorvertoningstypen selecteren. (Zie Mac OS-voorvertoningsopties.)

  Bestandsextensie (Windows)

  Kies een optie voor de uit drie tekens bestaande bestandsextensie waarmee de indeling van het bestand wordt aangegeven: Hoofdletters gebruiken om bestandsextensies toe te voegen in hoofdletters en Kleine letters gebruiken om bestandsextensies toe te voegen in kleine letters.

  Bestandsextensie toevoegen (Mac OS)

  Bestandsextensies zijn noodzakelijk voor bestanden die u wilt kunnen gebruiken op of wilt overbrengen naar een Windows-systeem. Kies een optie voor het toevoegen van extensies aan bestandsnamen: Nooit om uw bestanden op te slaan zonder extensie; Altijd om alle bestanden op te slaan met een extensie; Vragen bij opslaan van om per bestand te bepalen of een extensie moet worden gebruikt. Als u Kleine letters gebruiken kiest, worden kleine letters voor de extensie gebruikt.

  Opslaan als naar oorspronkelijke map

  Afbeeldingen worden standaard opgeslagen in de oorspronkelijke map. Schakel deze optie uit als u bestanden standaard wilt opslaan in de laatst gebruikte map.

  Opslaan op achtergrond

  Als u Opslaan op achtergrond kiest, kunt u blijven werken in Photoshop nadat u de opdracht Opslaan hebt gekozen. U hoeft niet te wachten tot Photoshop het bestand heeft opgeslagen.

  Herstelinformatie automatisch opslaan

  Photoshop slaat automatisch herstelinformatie op na een interval dat u opgeeft. Als uw computer vastloopt, herstelt Photoshop uw werk wanneer u de computer opnieuw opstart.

Mac OS-voorvertoningsopties

In Mac OS kunt u een of meer van de volgende typen voorvertoning selecteren (waarbij u om het opslaan niet onnodig lang te laten duren en om de bestandsgrootte te beperken, alleen de voorvertoningen moet kiezen die u ook werkelijk nodig hebt):

Pictogram

Hiermee wordt de voorvertoning als pictogram op het bureaublad weergegeven.

Volledige grootte

Hiermee slaat u een versie van 72 ppi op voor toepassingen waarin alleen Photoshop-bestanden met een lage resolutie kunnen worden geopend. Voor niet-EPS-bestanden levert dit een voorvertoning in PICT-indeling op.

Macintosh-miniatuur

Hiermee wordt een voorvertoning weergegeven in het dialoogvenster Openen.

Windows-miniatuur

Hiermee wordt een voorvertoning opgeslagen die op Windows-systemen kan worden weergegeven.

Grote documenten opslaan

Photoshop ondersteunt documenten van maximaal 300.000 pixels in een willekeurige pixeldimensie en biedt drie bestandsindelingen voor het opslaan van documenten met afbeeldingen die groter zijn dan 30.000 pixels in een van beide pixeldimensies. Houd er rekening mee dat de meeste andere toepassingen, inclusief oudere versies van Photoshop dan Photoshop CS, geen bestanden kunnen verwerken die groter zijn dan 2 GB of afbeeldingen die groter zijn dan 30.000 pixels in een van beide pixeldimensies.

 1. Kies Bestand > Opslaan als en selecteer een van de volgende bestandsindelingen:

  Indeling voor grote documenten (PSB)

  Biedt ondersteuning voor documenten van willekeurige grootte. Alle Photoshop-functies blijven behouden in PSB-bestanden (maar enkele plug-infilters zijn niet beschikbaar als documenten meer dan 30.000 pixels breed of hoog zijn). Momenteel worden PSB-bestanden alleen ondersteund door Photoshop CS en later.

  Photoshop Raw

  Ondersteunt documenten van elke pixeldimensie en bestandsgrootte, maar ondersteunt geen lagen. Als u grote documenten opslaat in de indeling Photoshop Raw, worden de lagen in deze documenten samengevoegd.

  TIFF

  Ondersteunt bestanden van maximaal 4 GB. Documenten die groter zijn dan 4 GB kunnen niet in de TIFF-indeling worden opgeslagen.

Lagen naar bestanden exporteren

U kunt lagen exporteren en opslaan als afzonderlijke bestanden in verschillende indelingen, zoals PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa en TIFF. Lagen krijgen automatisch een naam als ze worden opgeslagen. U kunt voor het genereren van namen opties instellen.

 1. Kies Bestand > Exporteren > Lagen exporteren naar bestanden.

 2. Klik bij Doel in het dialoogvenster Lagen exporteren naar bestanden op Bladeren om een doelmap voor de geëxporteerde bestanden te selecteren. Standaard worden de gegenereerde bestanden opgeslagen in dezelfde map als het bronbestand.
 3. Typ een naam in het tekstvak Voorvoegsel bestandsnaam om een gemeenschappelijke naam op te geven voor de bestanden.
 4. Schakel de optie Alleen zichtbare lagen in als u alleen de lagen wilt exporteren waarvan de zichtbaarheid in het deelvenster Lagen is ingeschakeld. Gebruik deze optie als u niet alle lagen wilt exporteren. Schakel de zichtbaarheid uit van de lagen die u niet wilt exporteren.
 5. Kies een bestandsindeling in het menu Bestandstype. Stel de gewenste opties in.
 6. Selecteer de optie ICC-profiel opnemen als u het werkruimteprofiel in het geëxporteerde bestand wilt insluiten. Dit is van belang voor workflows met beheerde kleuren.
 7. Klik op Uitvoeren.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account