Toegang krijgen tot gebruikersaccounts

Toegang krijgen tot ontoegankelijke gebruikers-id's

Als u een gebruikers-id hebt waarbij u zich wilt aanmelden, maar u het wachtwoord niet weet, kunt u op twee manieren toegang krijgen tot uw account.

De methode die de voorkeur heeft, is dat u contact op met de e-mailbeheerder en deze het e-mailadres naar uw postvak laat sturen. Vervolgens kunt u via de link Ik ben mijn wachtwoord vergeten het wachtwoord voor de gebruikers-id opnieuw instellen om direct toegang te krijgen.

Als de e-mail niet kan worden doorgestuurd, kunt u als tweede optie het e-mailadres van de gebruikers-id wijzigen in een e-mailadres waar u wel controle over hebt. Vervolgens stelt u het wachtwoord opnieuw in.

Voor deze methode hebt u beheerderstoegang nodig tot hetzelfde Adobe Sign-account als waar de gebruikers-id zich in bevindt en wordt geen tijdelijk e-mailadres in de service gebruikt. (Elk Yahoo-, Gmail, of ander e-mailadres werkt.) Wanneer u een e-mailadres gebruikt dat in Adobe Sign voorkomt, krijgt u een fout.

Hier is het stapsgewijze proces:

 1. Meld u aan bij uw beheerdergebruikers-id en ga naar de sectie Gebruiker van het tabblad Account.
 2. Klik op het plusteken in de rechterbovenhoek van de lijst met gebruikers.
 3. Klik op het tabblad Meerdere gebruikers tegelijk maken of bijwerken. U ziet enkele selectievakjes en links, en de knop Importeren.

 1. Er wordt een dialoogvenster geopend met opties om gebruikers bij te werken:
 • Schakel het selectievakje Mag gebruikers maken en het selectievakje Mag groepen maken uit. U wilt een gebruiker alleen bijwerken.
 • Klik op de link Voorbeeld van CSV-bestand downloaden om een CSV-bestand te openen met Excel of een andere teksteditor die een CSV-bestand kan indelen.

 1. Verwijder de inhoud van het CSV-bestand, maar laat de eerste drie koptekstrijen (E-mailadres, Voornaam en Achternaam) staan.
 2. Voeg een vierde koptekst in kolom D toe, genaamd Nieuw e-mailadres.
 3. Voer in kolom A, rij 2 het e-mailadres in van de bestaande gebruikers-id die u wilt wijzigen.
 4. Voer de voornaam en achternaam van de gebruiker in rij 2 (respectievelijk kolom B en C) in.
 5. Voer uw tijdelijke e-mailadres in kolom D van rij 2 in.
 6. Sla het CSV-bestand op uw bureaublad op.

 1. Ga terug naar het venster Beheerdersconsole (waarin de optie Meerdere gebruikers tegelijk maken of bijwerken staat) en blader naar het CSV-bestand dat u hebt opgeslagen.
 2. Klik op Importeren.
 3. Adobe Sign vindt uw gebruikers-id op basis van de e-mailwaarde in kolom A en wijzigt die waarde in de waarde die u in kolom D hebt staan. (Het veld Naam verandert ook op basis van de waarden in kolom B en kolom C, maar dit is niet van belang voor waar we mee bezig zijn.)
 4. Wanneer u de weergave Gebruikers vernieuwt, ziet u dat de gebruikers-id het nieuwe e-mailadres heeft.
 5. Ga naar de aanmeldingspagina en klik op de link Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

 1. Voer in het tekstvak het nieuwe e-mailadres in waarin u de gebruikers-id zojuist hebt gewijzigd.
 2. Klik op Verzenden.
 3. U ontvangt een e-mail met het verzoek het nieuwe wachtwoord voor de gebruikers-id in te stellen.
 4. Stel het nieuwe wachtwoord in.

Als dit wachtwoord is ingesteld, wordt u automatisch aangemeld bij het account en hebt u vanaf nu toegang tot dit account met het nieuwe e-mailadres en wachtwoord dat u hebt opgegeven.

Opmerking:

Wanneer u het e-mailadres van een gebruikers-id verandert, blijven de rest van de gebruikersgegevens ongewijzigd. Het wachtwoord, de complete transactiehistorie, bibliotheekdocumenten en widgets behorende bij gebruikers-id blijven precies hetzelfde.

De transacties die op dit moment nog worden uitgevoerd, worden op de normale manier voltooid, maar kennisgevingen worden naar het nieuwe e-mailadres verzonden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account