Feil: «Opprettelse av denne signaturen kunne ikke fullføres. Plattformunntak" når du signerer en PDF (Acrobat 8, 9 på Windows)

Problem

Når du signerer en PDF digitalt i Adobe Acrobat 8 eller 9 på Windows, returnerer programmet feilmeldingen: «Opprettelse av denne signaturen kunne ikke fullføres. Plattformunntak." Feilmeldingen følges av et av disse uttrykkene:

 • «Objekt finnes fra før. Feilkode: 2148073487"
 • «Nøkkelsett finnes ikke. Feilkode: 2148073494"
 • «Nøkkel ikke gyldig for bruk i spesifisert tilstand. Feilkode: 2148073483"

Løsning: Opprett den digitale ID-en og/eller Crypto-mappen på nytt

Forsøk en eller begge av disse løsningene:

Opprett den digitale ID-en på nytt

 1. Åpne Acrobat.
 2. Velg Avansert > Sikkerhetsinnstillinger.
 3. I listen over kategorier på venstre side av vinduet Sikkerhetsinnstillinger, velger du Digitale ID-er.

 4. Velg den digitale ID-en du prøvde å signere PDF-en med.
 5. Klikk på Fjern ID.
 6. Klikk OK i dialogboksen for bekreftelse.
 7. Klikk på Legg til ID.
 8. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette den digitale ID-en på nytt.

 9. Klikk på OK.

Opprett Crypto-mappen på nytt

 1. Lukk Acrobat.
 2. Gjør ett av følgende i Windows Explorer:

  • I Windows XP navigerer du til C:\Documents and Settings\[your user name]\Application Data\Microsoft.
  • I Windows Vista navigerer du til C:\Users\[your user name]\AppData\Roaming\Microsoft.

  Merk: Disse banene inkluderer skjulte mapper. For å gjøre skjulte mapper synlige, se Vis skjulte filer og mapper i Windows 10 og tidligere.

 3. Gi Crypto-mappen det nye navnet Crypto Old.

 4. Åpne Acrobat. Crypto-mappen opprettes automatisk på nytt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din