Når du forsøker å synkronisere filer ved å bruke filsynkroniseringsfunksjonen Creative Cloud, mottar du feilen «Kan ikke synkronisere filer»? Bruk løsningene som er angitt i tabellen nedenfor, for å løse feilene og unngå potensielle konflikter senere. 

Først må du sørge for at datamaskinen er koblet til Internett, og deretter at du er logget på Creative Cloud-kontoen.

Merk at det er forskjeller mellom operativsystemer med hensyn til akseptable filnavn, som kan forårsake problemer ved synkronisering mellom dem. Creative Cloud-skrivebordsappen kan løse mange inkompatibilitetsproblemer. His den derimot ikke kan løse dem, kan det oppstå feil. Når det oppstår en feil, vises et varsel om feilen, og synkroniseringen av gjenstående filer fortsetter.

Merk:

Som et første ledd av feilsøkingen kan du slå av filsynkronisering midlertidig, og deretter slå den på igjen. Dette trinnet kan alene løse flere synkroniseringsproblemer. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken versjon av Creative Cloud-skrivebordsappen du bruker:

 • Klikk på tannhjulikonet  øverst til høyre på skjermen. Klikk på Synkroniser, og klikk deretter på Stans midlertidig / Gjenoppta synkronisering.
 • Klikk på tannhjulikonet  øverst til høyre på skjermen, og klikk deretter på Innstillinger. På fanen Filer klikker du på Synkronisering av/på

S.  Nr. Feilmelding Løsning
1 Kan ikke synkronisere <filnavn> fordi filen er låst. Lukk filen i andre åpne programmer, og kontroller at du har skrivetilgang. Se Lukk filer i bruk.
2 Kan ikke synkronisere <filnavn> fordi filnavnet er ugyldig. Tegnene |, “, ?, <, >, /, \, * og : kan ikke brukes i filnavn. Se Unngå tegn og filnavn som kun brukes i Windows.
3 Det ble oppdaget et virus i <filnavn>. Filen blir ikke lastet opp.  
4 Filen <filnavn> er for stor og blir ikke lastet opp. Se Merk at synkronisering av store filer kan ta tid.
5 Det er for mange ressurser og samlinger i Creative Cloud-kontoen. Tøm arkivmappen, og flytt andre ressurser som du ikke trenger.  
6 Det er for mange filer i mappen <mappenavn>. Synkroniseringsytelsen kan bli dårligere til du reduserer antall filer i denne mappen.  
7 Kan ikke synkronisere <filnavn> fordi eieren av <mappenavn> har overskredet lagringskvoten. Kontakt eieren av <mappenavn>
8 Kan ikke synkronisere filer fordi systemtiden ikke er riktig angitt. Hvis du vil fortsette å synkronisere filer, må du angi riktig klokkeslett for enheten. Angi riktig systemtid, og prøv på nytt.
9 Kan ikke synkronisere <mappenavn> fordi noen filer i mappen er åpen. Lukk eventuelle åpne filer i mappen. Se Lukk filer i bruk.
10 Kan ikke synkronisere <filnavn> fordi filbanen er for lang. Gi filen nytt navn eller endre mappen slik at banen er kortere. Se Bruk korte fil- og mappenavn.
11 Kan ikke synkronisere <filnavn>. Du har ikke tillatelse til å skrive til målmappen. Kontroller mappetillatelsene hvis problemet vedvarer. Sjekk tillatelsene og prøv igjen.
12 Innholdet er ikke lenger tilgjengelig fordi krypteringsnøkkelen for kontoen er deaktivert. Kontakt IT-administrator. Kontakt IT-administrator.
13 <Filnavn> kan ikke synkroniseres fordi den er i en skrivebeskyttet samarbeidsvisning. Du kan ikke endre, gi nytt navn eller opprette filer i en skrivebeskyttet samarbeidsvisning. Hvis du vil synkronisere filen, må du flytte den til en plassering med lese- og skrivetilgang i Creative Cloud-filmappen. Du finner mer informasjon i Samarbeid om Creative Cloud-biblioteker og -mapper.
14 Kan ikke synkronisere filer. Harddisken er full. Ikke nok harddiskplass. Frigjør plass. Synkronisereringen vil fortsette automatisk.
15 Du har ikke mer lagringsplass.

Du har brukt opp Creative Cloud-lagringskvoten. Gjør ett av følgende for å fortsette å synkronisere filer:

16 Kan ikke synkronisere <filnavn> på grunn av serverfeil. Prøv på nytt om en liten stund.
17 Kan ikke synkronisere <filnavn> på grunn av filtillatelser. Sjekk tillatelsene og prøv igjen.  

Unngå tegn og filnavn som kun brukes i Windows

 • < (mindre enn)
 • > (større enn)
 • : (kolon)
 • " (doble anførselstegn)
 • / (skråstrek)
 • \ (omvendt skråstrek)
 • | (vertikalstrek)
 • ? (spørsmålstegn)
 • * (asterisk)

Unngå også følgende filnavn som er reservert av operativsystemet Windows: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, and LPT9.

For mer informasjon om inkompatible tegn og filnavn, se Navngiving av filer, baner og navneområder

Bruk korte fil- og mappenavn

Windows tillater kun fil- og mappenavn på 260 tegn eller mindre. Du må forkorte lange fil- og mappenavn for å kunne synkronisere dem til Windows-enheter.

Merk:

Creative Cloud-skrivebordsappen kan ikke synkronisere filer hvis standard mappeplassering endres til et mappenavn som inneholder høye ASCII eller kyrilliske tegn, som ä, è, й, Ç, or ӯ. For å løse denne feilen, enten avslutt og start Creative Cloud-skrivebordsappen på nytt eller slå av filsynkronisering og deretter på igjen.

Fjern etterfølgende tegn

Filer og mapper som slutter med punktum (.) eller mellomrom, synkroniserer ikke som de skal, mellom operativsystemer.

Filer med etterfølgende tomrom eller punktum i filnavnet, synkroniseres ikke skikkelig til Windows, men de kan synkroniseres til skyen fra Mac. Hvis en fil mislykkes ved synkronisering, vil alle andre filer fortsette å synkronisere. Feilmeldingen vil imidlertid bli stående til filen med feilen endres eller slettes.

Hvis det oppstår et problem med en fil i Windows, eller katalogen ikke finnes, kan du se filen i nettprogrammet Creative Cloud. Deretter gir du den et nytt navn for å fjerne tegnene som skaper feilen.

Unngå å bruke ressursforgreninger (alias eller snarveier)

Unngå å synkronisere filer som bruker metadata (eller ressursforgreninger), inkludert Mac OS-alias eller Windows-snarveier. Disse filtypene fungerer typisk som oftest kun på operativsystemene de ble opprettet på.

Lukk filer i bruk

Creative Cloud-skrivebordsappen viser feilmeldingen «Kan ikke synkronisere filer» ved forsøk på å synkronisere en fil som er i bruk eller låst av et annet program.

Noen programmer har låsemekanismer for å forhindre at konflikter oppstår når filen åpnes fra én eller flere plasseringer. Adobe InDesign oppretter f.eks. en *.idlk-fil i tillegg til en åpen *.indd-fil.

For å løse synkroniseringsfeilen, lagre og lukk filen når du er ferdig med å redigere den.

Forstå konfliktkopier

Hvis du endrer eller synkroniserer samme fil på flere enheter samtidig, vil enheten som laster opp først, "vinne". Creative Cloud-skrivebordsappen forsøker ikke å slå sammen endringene for deg. Endringer som blir utført etter første opplasting (opplastingen som "vant"), blir synkronisert i en "konfliktkopi" av filen. Navnet på den nye filen er det samme som den gamle, men med konfliktkopi lagt til. Filnavnet inkluderer også navnet på enheten/datamaskinen som er ansvarlig, og datoen konflikten oppstod. På denne måten vil alle endringene bli lagret, og arbeidet ditt blir ikke overskrevet.

Merk at synkronisering av store filer kan ta tid

Det kan oppstå en feil hvis du prøver å synkronisere en stor fil ved bruk av Creative Cloud Files-mappen.

Hvis du kopierer en stor fil til Creative Cloud-filmappen, vil ikke filen synkroniseres før kopieringen er fullført. Filen blir flagget mens den kopieres, og Creative Cloud-skrivebordsprogrammet vil varsle "Kan ikke synkronisere fil(er)". Filen blir synkronisert til Creative Cloud straks kopieringen er fullført.

Bruk tastaturkombinasjoner for å feilsøke synkroniseringsproblemer.

Når det brukes i kombinasjon med spesifikke tastetrykk, gir kontekstmenyalternativet Vis på nettstedet spesiell funksjonalitet. Denne spesielle funksjonen hjelper deg med å løse synkroniseringsproblemer og overskrider den originale Vis på nettstedet-funksjonen.

Tastaturkombinasjoner for å feilsøke synkroniseringsproblemer.
Når det brukes i kombinasjon med spesifikke tastetrykk, alternativet Vis på nettstedet spesiell funksjonalitet

Ctrl+[Vis på nettside]

Starter synkroniseringsoperasjonen på nytt.

Shift+[Vis på nettside]

Starter synkroniseringsoperasjonen på nytt og tømmer den lokale databasen. Dette alternativet er nyttig hvis du ser flere mislykkede synkroniseringer for aktiva som ikke eksisterer lokalt på datamaskinen din eller på Creative Cloud-nettstedet.

Ctrl+Shift+[Vis på nettside]

Dette alternativet utfører følgende operasjoner:

 • Starter synkroniseringsoperasjonen på nytt.
 • Sikkerhetskopierer innholdet i den lokale Creative Cloud-filmappen
 • Laster ned aktiva til den lokale Creative Cloud-filappen fra Creative Cloud-nettstedet.
 • Tømmer den lokale databasen
Bruk dette alternativet hvis du ønsker å laste ned på nytt det eksakte settet av aktiva som eksisterer på Creative Cloud-nettstedet. Med mindre et aktiva på Creative Cloud-nettstedet er problematisk, bør dette alternativet løse eventuelle synkroniserinsproblemer som du har opplevd.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet