Korriger problemer med filsynkronisering i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet

Får du meldingen "Kan ikke synkronisere filer" eller "Filsynkroniseringsfeil" når du prøver å synkronisere Creative Cloud-filene dine? Finn ut mer om hvordan du retter opp i vanlige synkroniseringsfeil.

Prøv dette først

Å stoppe og deretter gjenoppta filsynkroniseringen kan bidra til å løse mange synkroniseringsproblemer. 

 1. Åpne Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. (Velg -ikonet på Windows-oppgavelinjen eller macOS-menylinjen.)

 2. Velg ikonet Nettskyaktivitetsikonet oppe til høyre.

  Ikon for nettskyaktivitet

 3. Velg pause/gjenoppta-knappen for å sette synkroniseringen på pause og deretter gjenoppta den.

  Sette filsynkronisering på pause og gjenoppta prosessen

Merk:

Du kan få problemer med å synkronisere filene dine på macOS Ventura hvis du har slått av Adobe Creative Cloud-påloggingselementet under Systeminnstillinger på Mac-maskinen din. Hvis du slår av dette alternativet, lukkes også Adobe-prosessene som kreves for å synkronisere filene dine. Lær hvordan du aktiverer Adobe Creative Cloud-påloggingselementet. Når du har aktivert dette, gjenopptas synkroniseringen av filene dine.

Hvis dette ikke løser problemet, finner du feilmeldingen i tabellen nedenfor og prøver den foreslåtte løsningen.

Finn feilmeldingen din

Finn feilmeldingen din i følgende tabell, og følg den gitte løsningen for å fikse den.

Feilmelding Løsning
Kan ikke synkronisere <filnavn> fordi filen er låst. Lukk filen i andre åpne programmer, og kontroller at du har skrivetilgang. Se Lukk filer i bruk.
Kan ikke synkronisere <filnavn> fordi filnavnet er ugyldig. Tegnene |, “, ?, <, >, /, \, * og : kan ikke brukes i filnavn. Se Unngå tegn og filnavn som kun brukes i Windows.
Adobe Creative Cloud-påloggingselementer må være slått på for å holde synkroniseringen aktiv når Creative Cloud-skrivebordsprogrammet lukkes. Denne feilen oppstår bare på macOS 13 Ventura. Den oppstår når du har slått av Adobe Creative Cloud-påloggingselementet under Systeminnstillinger på Mac-maskinen din. Hvis du slår av dette alternativet, lukkes også Adobe-prosessene som kreves for å synkronisere filene dine. Lær hvordan du aktiverer Creative Cloud-påloggingselementene. Når du har aktivert dette, gjenopptas synkroniseringen av filene dine.
Det ble oppdaget et virus i <filnavn>. Filen blir ikke lastet opp.  
Filen <filnavn> er for stor og blir ikke lastet opp. Se Merk at synkronisering av store filer kan ta tid.
Enkelte filer ble ikke synkronisert.

Denne feilen kan ha flere årsaker. Den oppstår vanligvis når du er i ferd med å overskride maksimumsgrensen for antall filer og mapper du kan lagre i Creative Cloud-kontoen din. For å korrigere denne feilen tømmer du Slettet-mappen på Creative Cloud-nettstedet og fjerner permanent de slettede filene og mappene du ikke lenger trenger.

Hvis feilen vedvarer, finner du filer og mapper du ikke trenger i nettskyen, og flytter dem til en lokal lagringsenhet.

Enkelte filer ble ikke synkronisert.

(Nye forsøk mislykkes gang på gang.)

Denne feilen kan oppstå hvis du har blitt uventet logget av Creative Cloud-applikasjonene dine på grunn av tjenestebrudd.
Prøv løsningene under én etter én for å løse problemet. Gå til neste løsning bare hvis den forrige ikke fungerte.

 

 1. Logg av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og logg på igjen.
 2. Lukk Adobes bakgrunnsprosess Adobe Content Synchronizer i Oppgavebehandling eller Aktivitetsovervåker

 

Det er for mange filer i mappen <mappenavn>. Synkroniseringsytelsen kan bli dårligere til du reduserer antall filer i denne mappen. Slett filer fra mappen som angis i feilmeldingen.
Kan ikke synkronisere <filnavn> fordi eieren av <mappenavn> har overskredet lagringskvoten. Dette problemet oppstår når eieren av samarbeidsmappen ender opp med mindre skybasert lagring enn da mappen ble opprettet. Den skybaserte lagringen som var tilordnet til eieren, har sannsynligvis blitt redusert, og samarbeidspartnerne kan ikke synkronisere filer med redusert lagringsplass. For samarbeidsmapper telles lagringsinformasjonen til hver samarbeidspartner, innbefattet eieren av mappen. Finn ut hvordan du løser dette problemet.
Kan ikke synkronisere filer fordi systemtiden ikke er riktig angitt. Hvis du vil fortsette å synkronisere filer, må du angi riktig klokkeslett for enheten. Angi riktig systemtid, og prøv på nytt.
Kan ikke synkronisere <mappenavn> fordi noen filer i mappen er åpen. Lukk eventuelle åpne filer i mappen. Se Lukk filer i bruk.
Kan ikke synkronisere <filnavn> fordi filbanen er for lang. Gi filen nytt navn eller endre mappen slik at banen er kortere. Se Bruk korte fil- og mappenavn.
Kan ikke synkronisere <filnavn>. Du har ikke tillatelse til å skrive til målmappen. Kontroller mappetillatelsene hvis problemet vedvarer. Sjekk tillatelsene og prøv igjen.
Innholdet er ikke lenger tilgjengelig fordi krypteringsnøkkelen for kontoen er deaktivert. Kontakt IT-administrator. Kontakt IT-administrator.
<Filnavn> kan ikke synkroniseres fordi den er i en skrivebeskyttet samarbeidsvisning. Du kan ikke endre, gi nytt navn eller opprette filer i en skrivebeskyttet samarbeidsvisning. Hvis du vil synkronisere filen, må du flytte den til en plassering med lese- og skrivetilgang i Creative Cloud-filmappen. Du finner mer informasjon i Samarbeid om Creative Cloud-biblioteker og -mapper.
Kan ikke synkronisere filer. Harddisken er full. Ikke nok harddiskplass. Frigjør plass. Synkronisereringen vil fortsette automatisk.

Filsynkroniseringsfeil. Tomt for lagringsplass

 

Denne feilen oppstår hvis du ikke lenger har tilgjengelig nettsky-lagringsplass på Creative Cloud-kontoen din. Gjør ett av følgende for å fortsette å synkronisere filer:

Kan ikke synkronisere <filnavn> på grunn av en serverfeil. Prøv igjen etter en stund.
Kan ikke synkronisere <filnavn> på grunn av filtillatelser. Sjekk tillatelsene og prøv igjen.  
Filsynkroniseringsfeil. Kunne ikke aktivere synkronisering Lukk bakgrunnsprosessen Adobe Desktop Service og Adobe Content Synchronizer i Oppgavebehandling (Windows) eller Aktivitetsovervåker (macOS). Start datamaskinen på nytt og prøv å synkronisere filene igjen.

Unngå tegn og filnavn som kun brukes i Windows

 • < (mindre enn)
 • > (større enn)
 • : (kolon)
 • " (doble anførselstegn)
 • / (skråstrek)
 • \ (omvendt skråstrek)
 • | (vertikalstrek)
 • ? (spørsmålstegn)
 • * (asterisk)

Unngå også følgende filnavn som er reservert av Windows-operativsystemet: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 og LPT9. For mer informasjon om inkompatible tegn og filnavn, se Navngiving av filer, baner og navneområder.

Hvis du fikk denne feilen på macOS, kontrollerer du at det ikke er lagt til ekstra mellomrom på slutten av fil- eller mappenavnet.

Bruk korte fil- og mappenavn

Windows tillater kun fil- og mappenavn på 260 tegn eller mindre. Du må forkorte lange fil- og mappenavn for å kunne synkronisere dem til Windows-enheter.

Merk:

Creative Cloud-skrivebordsprogrammet kan ikke synkronisere filer hvis standard mappeplassering endres til et mappenavn som inneholder høye ASCII eller kyrilliske tegn, som ä, è, й, Ç, or ӯ. For å løse denne feilen må du enten avslutte og starte Creative Cloud-skrivebordsprogrammet på nytt, eller slå av filsynkronisering og deretter på igjen.

Løs lagringsproblemer for samarbeidsmapper

Følg disse trinnene for å løse feilen "Kan ikke synkronisere <filnavn> fordi eieren av <mappenavn> har overskredet lagringskvoten":

 1. Lag en lokal kopi eller sikkerhetskopi av alle filer, bilder, videoer og andre prosjekter som er lagret i samarbeidsmappen.
 2. Vurder følgende scenarier og følg løsningen som passer for deg. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre eier av mappen.
 • Hvis eieren har brukt opp lagringsplassen sin: Undersøk om den skybaserte lagringen til eieren allerede er oppbrukt. Hvis lageret er fullt, må eieren frigjøre plass ved å slette filer som ikke trengs.
 • Hvis eierens lisenstilordning har blitt opphevet: Be administratoren om å tilordne eierlisensen på nytt med økt lagringsplass. Hvis lisensen ikke kan tilordnes på nytt, ber du administratoren om å oppgradere den tilhørende lagringsplassen. 
 • Hvis eieren av mappen har forlatt organisasjonen: Lag en lokal kopi av filene i samarbeidsmappen. Forlat mappen som samarbeidspartner. Opprett deretter en ny mappe som du plasserer filene dine i, og synkroniser så filene dine på nytt. Dette gjør deg til eier av mappen. Gjør dette for hver mappe der eieren av mappen har forlatt organisasjonen og den skybaserte lagringen er redusert.

Fjern etterfølgende tegn

Filer og mapper som slutter med punktum (.) eller mellomrom, synkroniserer ikke som de skal, mellom operativsystemer.

Filer med etterfølgende tomrom eller punktum i filnavnet, synkroniseres ikke skikkelig til Windows, men de kan synkroniseres til skyen fra Mac. Hvis en fil mislykkes ved synkronisering, vil alle andre filer fortsette å synkronisere. Feilmeldingen vil imidlertid bli stående til filen med feilen endres eller slettes.

Hvis det oppstår et problem med en fil i Windows, eller katalogen ikke finnes, kan du se filen i nettprogrammet Creative Cloud. Deretter gir du den et nytt navn for å fjerne tegnene som skaper feilen.

Unngå å bruke ressursforgreninger (alias eller snarveier)

Unngå å synkronisere filer som bruker metadata (eller ressursforgreninger), inkludert macOS-alias eller Windows-snarveier. Disse filtypene fungerer typisk som oftest kun på operativsystemene de ble opprettet på.

Lukk filer i bruk

Creative Cloud-skrivebordsprogrammet viser feilmeldingen "Kan ikke synkronisere filer" ved forsøk på å synkronisere en fil som er i bruk eller låst av en annen applikasjon.

Noen applikasjoner har låsemekanismer for å forhindre at konflikter oppstår når filen åpnes fra én eller flere plasseringer. Adobe InDesign oppretter f.eks. en *.idlk-fil i tillegg til en åpen *.indd-fil.

For å løse synkroniseringsfeilen, lagre og lukk filen når du er ferdig med å redigere den.

Forstå konfliktkopier

Hvis du endrer eller synkroniserer samme fil på flere enheter samtidig, vil enheten som laster opp først, "vinne". Creative Cloud-skrivebordsprogrammet forsøker ikke å slå sammen endringene for deg. Endringer som blir utført etter første opplasting (opplastingen som "vant"), blir synkronisert i en "konfliktkopi" av filen. Navnet på den nye filen er det samme som den gamle, men med konfliktkopi lagt til. Filnavnet inkluderer også navnet på enheten/datamaskinen som er ansvarlig, og datoen konflikten oppstod. På denne måten vil alle endringene bli lagret, og arbeidet ditt blir ikke overskrevet.

Merk at synkronisering av store filer kan ta tid

Det kan oppstå en feil hvis du prøver å synkronisere en stor fil ved bruk av Creative Cloud Files-mappen.

Hvis du kopierer en stor fil til Creative Cloud-filmappen, vil ikke filen synkroniseres før kopieringen er fullført. Filen blir flagget mens den kopieres, og Creative Cloud-skrivebordsprogrammet vil varsle "Kan ikke synkronisere fil(er)". Filen blir synkronisert til Creative Cloud straks kopieringen er fullført.

Bruk tastaturkombinasjoner for å feilsøke synkroniseringsproblemer.

Når det brukes i kombinasjon med spesifikke tastetrykk, gir kontekstmenyalternativet Vis på nettstedet spesiell funksjonalitet. Denne spesielle funksjonen hjelper deg med å løse synkroniseringsproblemer og overskrider den originale Vis på nettstedet-funksjonen.

CC-view-on-website
Når det brukes i kombinasjon med spesifikke tastetrykk, alternativet Vis på nettstedet spesiell funksjonalitet

Ctrl+[Vis på nettside]

Starter synkroniseringsoperasjonen på nytt.

Shift+[Vis på nettside]

Starter synkroniseringsoperasjonen på nytt og tømmer den lokale databasen. Dette alternativet er nyttig hvis du ser flere mislykkede synkroniseringer for aktiva som ikke eksisterer lokalt på datamaskinen din eller på Creative Cloud-nettstedet.

Ctrl+Shift+[Vis på nettside]

Dette alternativet utfører følgende operasjoner:

 • Starter synkroniseringsoperasjonen på nytt.
 • Sikkerhetskopierer innholdet i den lokale Creative Cloud-filmappen
 • Laster ned aktiva til den lokale Creative Cloud-filappen fra Creative Cloud-nettstedet.
 • Tømmer den lokale databasen
Bruk dette alternativet hvis du ønsker å laste ned på nytt det eksakte settet av aktiva som eksisterer på Creative Cloud-nettstedet. Med mindre et aktiva på Creative Cloud-nettstedet er problematisk, bør dette alternativet løse eventuelle synkroniserinsproblemer som du har opplevd.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din