Hvis du vil at én eller flere artikler bare skal flyte horisontalt, velger du alternativet Bare dra horisontalt i dialogboksen Artikkelegenskaper. Brukere navigerer i adskilte artikler ved å dra mot venstre og høyre i stedet for opp og ned.

Atskille artikler
Atskille artikler

A. Ikke atskilt artikkel B. Adskilt artikkel 

Det er bare den første siden i en adskilt artikkel som vises i innholdsfortegnelsen, men alle sidene vises i navigasjonsmodus. Du kan ikke adskille en artikkel med jevn rulling.

Opplæringsvideo

Opplæringsvideo
<a href="http://goo.gl/v5FMD">Layouter med horisontal bevegelse</a> (på engelsk)
Colin Fleming