Rask lisenstildeling for arbeidsgrupper

Tildele lisenser raskt ved hjelp av Rask tilordning-arbeidsflyten.

Rask tilordning-arbeidsflyten forenkler den viktigste administratoroppgaven med å tildele lisenser til brukere fra Admin Console når organisasjonen har kjøpt Adobe-produkter. Arbeidsflyten er intuitiv og optimaliserer lisenstildelingsprosessen for arbeidsgrupper i alle størrelser.

Tilordne brukere

Merk:

Rask lisenstildeling-arbeidsflyten vises i Admin Console så lenge det er lisenser som ikke er tilordnet i organisasjonen din.

Tildele lisenser

Rask tilordning-arbeidsflyten er en veiledet arbeidsflyt du kan utforske på egen hånd. Avhengig av størrelsen på arbeidsgruppen, antallet lisenser og hvilke produkter som er kjøpt, får du her en kort innføring i prosessen.

 

Liten arbeidsgruppe (enkeltlisens)

Mellomstor arbeidsgruppe (2–10 lisenser)

Stor arbeidsgruppe (mer enn 10 lisenser)

Fremgangsmåte

 1. Logg på Admin Console, og klikk på Tilordne nå.
 2. Velg selvtilordning eller tilordne til en annen bruker, og bekreft.
 • Selvtilordning: Lisensen tilordnes automatisk til deg. Du mottar også en e-postbekreftelse.
 • Tilordne til en annen bruker: Angi ID-en til brukeren, og bekreft. Brukeren mottar en e-postbekreftelse. Finn ut mer ...

 1. Logg på Admin Console, og klikk på Tilordne nå.
 2. Oppgi ID-en og produktene til brukeren, og bekreft.
 • Oversikt-siden vises. 
 • Tilordnede brukere mottar en e-postbekreftelse. Finn ut mer ...

 1. Logg på Admin Console, og klikk på Tilordne nå.
 2. Last opp CSV med informasjon om brukere, og bekreft.
 3. Oversikt-siden vises. Tilordnede brukere mottar en e-postbekreftelse. Finn ut mer ...

Bestem senere / delvis tilordning

Hvis du avviser Rask tilordning eller tilordner lisenser delvis, får du se et varsel om at du har lisenser som ikke er tilordnet. Oversikt-fanen vises. 

Hvis du avviser Rask tilordning eller tilordner lisenser delvis, får du se et varsel om at du har lisenser som ikke er tilordnet. Oversikt-fanen vises. 

Hvis du avviser Rask tilordning eller tilordner lisenser delvis, får du se et varsel om at du har lisenser som ikke er tilordnet. Oversikt-fanen vises. 

Adobe anbefaler

 

Hvis du har mer enn 10 lisenser du skal tilordne, kan du bruke en CSV-fil for å tilordne dem. 

Bruk en CSV-fil for å tilordne lisenser. 

Arbeidsgrupper som har rett på én enkelt lisens, kvalifiserer som små arbeidsgrupper. Som administrator kan du tilordne lisensen til deg selv eller til en annen bruker.

 1. Logg på Admin Console, og klikk på Tilordne nå.

 2. Velg ett av følgende:

  • Tilordne lisensen til deg selv.
  • Tilordne lisensen til en annen bruker.
  Tilordne lisens

 3. Hvis du velger å tilordne lisensen til deg selv i trinn 2, tilordnes den automatisk. Du mottar også en e-postbekreftelse. Hvis du velger å tilordne lisensen til en annen bruker, angir du ID-en til brukeren og bekrefter. Brukeren mottar en e-postbekreftelse.

Mellomstore arbeidsgrupper kan ha opptil 20 lisenser for ett eller flere produkter.   

 1. Logg på Admin Console, og klikk på Tilordne nå.

 2. Angi ID-ene til rettighetshaverne, og klikk på Bekreft.

  Hvis du vil tilordne lisenser til flere produkter, klikker du på + og velger produktene.   

  Legg til flere produkter

 3. Klikk på Bekreft. Lisensene tilordnes brukerne som du har oppgitt, og en e-postbekreftelse blir sendt til e-postadressene deres. Oversikt-fanen vises med tilordnede lisenser.

Hvis arbeidsgruppen din har mer enn 20 lisenser for ett eller flere produkter, kvalifiserer den som en stor arbeidsgruppe. Bruk CSV-metoden for å tilordne mange lisenser samtidig.

Hvis du har bestemte behov, kan du imidlertid tilordne brukerne individuelt. Klikk på Legg til enkeltbrukere, angi enkeltbrukerne og legg til ett eller flere produkter.

Legg til individuelle brukere

Tilordne lisenser ved hjelp av en CSV-fil

Hvis du har en stor eller mellomstor arbeidsgruppe med ti eller flere lisenser, anbefaler Adobe at du tilordner flere lisenser samtidig. Last opp en CSV-fil som inneholder informasjon om brukerne og produktene som skal tilordnes.

Hvis du har en stor arbeidsgruppe, ser du følgende skjermbilde umiddelbart når du logger på Admin Console og begynner Rask tilordning. Hvis du har en mellomstor arbeidsgruppe, klikker du på Legg til brukere med en CSV-fil i skjermbildet for å tilordne brukere.

Legg til brukere med en CSV-fil

Dra og slipp CSV-filen, eller bla gjennom datamaskinen og last opp CSV-filen, og klikk deretter på Bekreft.

CSV-filen lastes opp, og Oversikt-fanen vises med informasjon om de tilordnede lisensene.

Neste trinn

Nå som du har tilordnet lisenser, kan du gå videre og utføre ytterlige oppgaver som kan være nødvendige.

Utrullere applikasjoner

Hvis brukerne dine har administratorrettigheter, er du ferdig. Brukere kan laste ned og installere applikasjoner fra Creative Cloud-nettstedet.

Hvis du vil ha mer kontroll, kan du opprette pakker ved hjelp av Admin Console for å utrullere applikasjoner til brukerne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utrullere applikasjoner og oppdateringer.

Legge til sekundære administratorer

Det er nyttig å ha en ekstra systemadministrator hvis det oppstår problemer på kontonivå, og du ikke er tilgjengelig for å svare. For å unngå potensielle forstyrrelser i tjenesten anbefaler vi at du legger til én eller flere administratorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til en administrator.

Administrere brukere

Opprett, søk, oppdater og fjern brukere i organisasjonen din slik at du har kontroll over hvem som kan bruke Adobe-applikasjonene og -tjenestene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Adobe Admin Console-brukere.

Administrere arbeidsgruppekontoen din

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet