Legge til produkter og lisenser i VIP-kontrakter (enterprise- og team-produkter)

Hvis du administrerer en VIP-kontrakt, kan du kjøpe flere produkter og lisenser direkte fra Admin Console. Deretter blir brukerne informert på e-post så snart de får tilgang til produktene du har kjøpt.

 

Merk:

Hvis du ikke har en VIP-kontrakt, kan du bare gjøre flere kjøp direkte via kontoadministratoren. Kontakt kontoadministratoren din eller ring Adobes kundestøtte på 1-800-833-6687 hvis du trenger mer hjelp.

Kjøpe ekstra produkter

Følg disse trinnene hvis du vil kjøpe flere produkter under VIP-kontrakter (enterprise- og team-produkter):

 1. Logg på Admin Console og gå til Oversikt eller Kontoer.

 2. Klikk på Legg til produkter.

 3. I Legg til produkter-skjermen åpner du rullegardinmenyen Plantype og velger en plan.

  Merk:

  Følgende melding vises når du velger Enterprise (ETLA):

  Kjøpe Enterprise (ETLA)-produkter

  Hvis du velger enten Enterprise (VIP) eller Team (VIP), vises produktene som allerede er kjøpt av organisasjonen under den valgte planen, øverst i listen. Deretter vises en liste over tilgjengelige produkter.

 4. For den valgte planen kan du LEGGE TIL LISENSER for eksisterende produkter. Du kan også LEGGE TIL LISENSER for tilgjengelige produkter. Hvis du legger til lisenser for tilgjengelige produkter, blir disse produktene også lagt til i planen din.

  Legge til produkter i den valgte planen
 5. Når du har gjort alle valg (for den aktuelle planen), klikker du på Neste.

  Forsiktig!

  Du kan ikke bytte plan mens du velger produkter og lisenser.

  Hvis du bytter, oppheves lisensvalgene
 6. Hvis du allerede har et bestillingsnummer, kan du eventuelt oppgi det når du går gjennom bestillingen din.

  Oppgi bestillingsnummer

  Merk:

  Det er valgfritt å oppgi bestillingsnummer i dette trinnet. Dette gjør at du kan be om produkter og la sluttbrukerne begynne å bruke dem så snart de får tilgang. Du må imidlertid fortsatt kontakte kontoadministratoren din for å fullføre kjøpet.

 7. Legg til flere produkter i bestillingen ved behov.

 8. Når du har gått gjennom bestillingen din, klikker du på Send bestilling.

Nå kan du la sluttbrukerne i organisasjonen bruke produktene du har lagt til.

Kjøpe ekstra lisenser

Hvis du administrerer VIP-kontrakter (enterprise- og team-produkter) i organisasjonen, kan du legge til lisenser for produkter organisasjonen allerede har.

Følg disse trinnene hvis du vil kjøpe flere lisenser under VIP-kontrakter:

 1. Logg på Admin Console og gå til Produkter.

  Det vises en liste over alle Adobe-produktplanene du er administrator for.

 2. Klikk på produktet du vil legge til lisenser for.

 3. Klikk på Legg til lisenser

 4. I Legg til lisenser-skjermbildet legger du til det nødvendige antallet lisenser for det valgte produktet.

  Legge til lisenser for det valgte produktet

  Hvis du allerede har et bestillingsnummer, kan du eventuelt oppgi det i dette trinnet.

  Merk:

  Det er valgfritt å oppgi bestillingsnummer i dette trinnet. Dette gjør at du kan be om produkter og la sluttbrukerne begynne å bruke dem så snart de får tilgang. Du må imidlertid fortsatt kontakte kontoadministratoren din for å fullføre kjøpet.

 5. Klikk på Godkjenn kjøp.

  Med denne arbeidsflyten kan du sende en forespørsel om kjøp av et produkt eller en lisens med løfte om betaling innen 60 dager etter at forespørselen ble sendt. Etter at kjøpsforespørselen er lagt inn, blir brukerne informert på e-post så snart de får tilgang til produktene du har kjøpt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Krav til kjøpsforespørsler.

Nå kan du la sluttbrukerne i organisasjonen bruke lisensene du har lagt til.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet