Brukerveiledning Avbryt

Retningslinjer for innholdssikkerhet

 1. Adobe Fonts User Guide
 2. Introduction
  1. System and subscription requirements
  2. Browser and OS support
  3. Add fonts on your computer
  4. Add fonts to your website
  5. Add fonts on CC Mobile
 3. Font licensing
  1. Font licensing
  2. Manage your account
  3. Licensing for Creative Cloud for enterprise customers
  4. Adding font licenses to your account
  5. Removing fonts from the subscription library
  6. Adobe Fonts not available to Adobe IDs registered in China
  7. Why aren't these fonts included in my Creative Cloud subscription?
  8. Morisawa font removal September 2021
 4. Getting and using fonts
  1. Using Adobe Fonts in Creative Cloud apps
  2. Manage your fonts
  3. Resolve missing fonts in desktop applications
  4. Using fonts in InDesign
  5. Fonts and typography
  6. Using web fonts in HTML5 Canvas documents
  7. Using fonts in InCopy
  8. How to use fonts in Adobe Muse
  9. Using web fonts in Muse
  10. Packaging font files
  11. Troubleshooting guide: Adding fonts
  12. Added fonts aren't showing to font menu
  13. "Unable to add one or more fonts" or "A font with the same name is already installed"
  14. What happens when a font I'm using is updated by the foundry?
 5. Web design and development
  1. Add fonts to your website
  2. Troubleshooting guide: Adding fonts to a website
  3. Using web fonts in HTML email or newsletters
  4. Using web fonts with Accelerated Mobile Pages (AMP)
  5. CSS selectors
  6. Customize web font performance with font-display settings
  7. Embed codes
  8. Dynamic subsetting & web font serving
  9. Font events
  10. Why are my web fonts from use.typekit.net?
  11. Site can't connect to use.typekit.net
  12. Using web fonts with CodePen
  13. Browser and OS support
  14. Domains
  15. Using web fonts when developing locally
  16. Content security policy
  17. Printing web fonts
 6. Language support and OpenType features
  1. Language support and subsetting
  2. Using OpenType features
  3. Syntax for OpenType features in CSS
 7. Font technology
  1. OpenType-SVG color fonts
  2. Ten Mincho: important points on updating from Version 1.000

Med retningslinjer for innholdssikkerhet (Content Security Policy, CSP) kan du begrense hvilke skript og ressurser som skal være tillatt på nettstedet ditt. Du kan for eksempel bruke CSP til å hindre kjøring av eksterne skript på nettstedet.

Det er ikke anbefalt å bruke CSP med Adobe Fonts

Selv om det er mulig å bruke CSP med webskrifter fra Adobe på samme side, anbefaler vi det ikke. CSP lar deg ikke angi unntak for innebygde stiler som er lagt til av et skript fra et spesifikt domene. Hvis du angir et "unsafe-inline"-unntak for stiler, vil det gjelde alle stiler fra alle domener.

Ettersom Adobe Fonts bruker innebygde stiler og skrifter som data-URI-er for å tilby tjenesten, vil mye av beskyttelsen som CSP gir, bortfalle hvis du gjør unntak for disse. 

Bruke CSP

Hvis du ønsker å bruke CSP, følger du instruksjonene under for å konfigurere sikkerhetsdirektiver. Pass på å følge instruksjonene nøyaktig for å unngå utilsiktede brudd på vilkårene for bruk for webskrifttjenesten.

 1. Det første direktivet tillater at skript kan lastes fra vårt CDN, use.typekit.net:

  script-src 'self' use.typekit.net;
 2. Tillat deretter stilark fra use.typekit.net og spesifiser "unsafe-inline" for å tillate skript fra alle domener (innbefattet use.typekit.net) å bruke innebygde stiler. Dette er nødvendig for at skrifthendelser skal fungere.

  style-src 'self' 'unsafe-inline' use.typekit.net;
 3. Til slutt må det legges til et unntak for bilder fra p.typekit.net. Ved innlasting av skrifter brukes et sporingsbilde fra dette domenet til å beregne skriftbruken og gi støperiene korrekt betaling for bruken av skriftene deres.

  img-src 'self' p.typekit.net;
 4. Du kan eventuelt legge til et unntak for resultatberegningene våre. Resultatberegninger sendes med ujevne mellomrom og brukes til å overvåke ytelsen til skriftnettverket vårt.

  connect-src performance.typekit.net

Du bør kombinere disse direktivene i én enkelt retningslinje og angi Content-Security-Policy i alle HTTP-svarene dine. For å støtte eldre versjoner av Chrome, Firefox og Safari må du også ta med overskriftene X-Content-Security-Policy og X-WebKit-CSP. Du finner mer informasjon i W3C CSP-spesifikasjonen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din