Brukerveiledning Avbryt

Dynamiske underinnstillinger og visning av webskrifter

 1. Adobe Fonts User Guide
 2. Introduction
  1. System and subscription requirements
  2. Browser and OS support
  3. Add fonts on your computer
  4. Add fonts to your website
  5. Add fonts on CC Mobile
 3. Font licensing
  1. Font licensing
  2. Manage your account
  3. Licensing for Creative Cloud for enterprise customers
  4. Adding font licenses to your account
  5. Removing fonts from the subscription library
  6. Adobe Fonts not available to Adobe IDs registered in China
  7. Why aren't these fonts included in my Creative Cloud subscription?
  8. Morisawa font removal September 2021
 4. Getting and using fonts
  1. Using Adobe Fonts in Creative Cloud apps
  2. Manage your fonts
  3. Resolve missing fonts in desktop applications
  4. Using fonts in InDesign
  5. Fonts and typography
  6. Using web fonts in HTML5 Canvas documents
  7. Using fonts in InCopy
  8. How to use fonts in Adobe Muse
  9. Using web fonts in Muse
  10. Packaging font files
  11. Troubleshooting guide: Adding fonts
  12. Added fonts aren't showing to font menu
  13. "Unable to add one or more fonts" or "A font with the same name is already installed"
  14. What happens when a font I'm using is updated by the foundry?
 5. Web design and development
  1. Add fonts to your website
  2. Troubleshooting guide: Adding fonts to a website
  3. Using web fonts in HTML email or newsletters
  4. Using web fonts with Accelerated Mobile Pages (AMP)
  5. CSS selectors
  6. Customize web font performance with font-display settings
  7. Embed codes
  8. Dynamic subsetting & web font serving
  9. Font events
  10. Why are my web fonts from use.typekit.net?
  11. Site can't connect to use.typekit.net
  12. Using web fonts with CodePen
  13. Browser and OS support
  14. Domains
  15. Using web fonts when developing locally
  16. Content security policy
  17. Printing web fonts
 6. Language support and OpenType features
  1. Language support and subsetting
  2. Using OpenType features
  3. Syntax for OpenType features in CSS
 7. Font technology
  1. OpenType-SVG color fonts
  2. Ten Mincho: important points on updating from Version 1.000

Adobe utviklet dynamiske underinnstillinger for å kunne vise østasiatisk webskrift. Den store størrelsen på østasiatiske skrifter – godt over 10 000 tegn i de fleste tilfeller – gjør det urealistisk å laste inn disse skriftene på et nettsted uten at det påvirker innlastingstiden betraktelig.

Den dynamiske underinnstillingen ser etter endringer i Document Object Model (DOM) – for eksempel en nyhetsstrøm eller en kommentardel – og ber deretter om nye tegn som må legges til i undersettet. I stedet for å laste ned en helt ny skrift, ber skriftinnlastingen på denne måten om de ekstra tegnene og utfører oppdateringen direkte i nettleseren.

Opprette et nytt webprosjekt

Når du oppretter et webprosjekt med en av disse skriftene, velges alternativet for dynamiske underinnstillinger av tegnsett automatisk.

bilde

Legge til skrifter i et eksisterende webprosjekt

Dynamiske underinnstillinger kreves for å betjene disse skriftene, derfor kan du kun legge dem til i et eksisterende webprosjekt hvis det allerede bruker dynamiske underinnstillinger. Webprosjektmenyen viser hvilke prosjekter du kan velge, eller du kan velge å opprette et nytt webprosjekt.

Hvorfor får jeg 404-feil fra dynamisk skriftvisning i nettleseren min?

Det er vanlig å oppleve noen 404-feil med dynamisk webskriftvisning.

Den dynamiske skriftinnlastingen ser på tegnene som er lastet inn på siden og sjekker om skriftundersettet allerede eksisterer for dem på use.typekit.net, for å øke hastigheten på skriftinnlastingen. Hvis undersettet ikke eksisterer ennå, returneres en 404-feil. Deretter opprettes den og den påfølgende forespørselen inntil det samme skriftdelsettet er vellykket (200).

En 404-feil er kun en bekymring hvis du ser mer enn én med den samme primer-forespørselen, da dette tyder på et problem med delsettforstørrelsen. 

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?