Produktmerknader | Adobe InDesign Server

Finn ut hvordan du får tilgang til, installerer og aktiverer InDesign Server-lisensen.

Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for InDesign Server.

Nyeste versjon

Velkommen til august 2021-utgivelsen (16.4), den nyeste versjonen av Adobe® InDesign® Server.

Minimum systemkrav

Hvis du vil ha en oppdatert liste over systemkrav, kan du se Systemkrav | InDesign Server

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, en Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er 13 år og eldre, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.

Flere installasjons-/avinstallasjonsscenarioer

InDesign Server må aktiveres før den kan brukes. Hvis datamaskinen er koblet til Internett, skjer aktiveringen automatisk når du installerer. Se Opprette pakker ved hjelp av Admin Console | InDesign Server for å lære hvordan oppretter InDesign Server-pakker med aktivering på Internett.

Nyttige koblinger

Kjente problemer

Kundestøtte

Adobes kundestøtte hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske problemer. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Adobes kundestøtte, går du til Adobe.com for ditt land eller din region og klikker på Kontakt.

Kundestøtteprogrammer og tekniske ressurser 

Ønsker du hjelp med bruk av produkter, salg, registrering og feilsøking, kan du besøke http://www.adobe.com/go/customer_support_no. Hvis du ønsker å ta kontakt med kundestøtte, gå til https://helpx.adobe.com/no/contact.

Inkluderte feilsøkingsressurser omfatter Adobes kunnskapsbase for kundestøtte, Adobes bruker-til-bruker-forumer, Adobe kundestøtterådgiver og mer.  Vi gjør stadig flere verktøy og mer informasjon tilgjengelig på Internett for å gi deg fleksible muligheter for å løse problemer så fort som mulig.

Hjelp med installering og aktivering

Hvis du trenger hjelp med installeringen eller aktiveringen, kan du kontakte ecs@adobe.com hvis du ikke finner svar på hjelpesiden vår.

Utviklerstøtte

Kunder som utvikler sin egen løsning, kan kjøpe utviklerstøtte for ytterligere hjelp til InDesign API-er, skript og plugin-moduler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Adobe Creative Cloud Exchange | Utviklerstøtte

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?