Du finner det nyeste opplæringsmaterialet for InDesign på siden Opplæringsvideoer for InDesign.

Utforming og layout

Flere sidestørrelser

Du kan definere forskjellige størrelser for sider i et enkeltdokument. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du vil håndtere sammenhørende utforminger i én fil. Du kan for eksempel inkludere visittkort-, postkort-, brevhode- og konvoluttsider i samme dokument.

Du oppretter flere sidestørrelser ved å markere en side med sideverktøyet og deretter endre innstillingene i kontrollpanelet. Se Bruke flere sidestørrelser.

Nytt Lag-panel

Det nye Lag-panelet i InDesign er gjort mer likt Lag-panelet i Illustrator. Hvert lag har en informasjonstrekant som du kan klikke for å vise objektene og deres stablerekkefølge på det aktuelle laget for det aktive oppslaget.

Nye sideobjekter får som standard generiske navn, for eksempel <rektangel> eller <bane>. Du kan gi et sideobjekt et egendefinert navn ved å klikke+vente litt+klikke objektnavnet i Lag-panelet.

Du kan endre stablerekkefølgen for objekter ved å dra objektene i listen. I Lag-panelet kan du også vise eller skjule og låse eller låse opp enkeltstående sideobjekter.

Se Lag.

Egendefinerte sidestørrelser

I stedet for å redigere en tekstfil for å opprette egendefinerte sidestørrelser, kan du bruke dialogboksen Egendefinert sidestørrelse til å gjøre egendefinerte sidestørrelser tilgjengelige når du oppretter dokumenter. Se Opprette egendefinerte sidestørrelser.

Enklere transformering

InDesign har flere nye markerings- og transformeringsfunksjoner som gjør det enklere å behandle objekter.

Innholdsgriper

Innholdsgriperen vises i form av en sirkel når du holder pekeren over et bilde med markeringsverktøyet. Bruk innholdsgriperen til å markere og flytte innholdet i en ramme mens markeringsverktøyet fortsatt er valgt. Denne funksjonen erstatter plasseringsverktøyet, som er fjernet i InDesign CS5. Hvis du roterer innholdet sammen med rammen, vises en horisontal linje midt i innholdsgriperen. Linjen gjenspeiler rotasjonsvinkelen til innholdet.

Innholdsgriperen tegner over hver ramme som inngår i en gruppe. Bruk markeringsverktøyet til å flytte innhold i en ramme som inngår i gruppen.

Hvis du ikke vil at innholdsgriperen skal vises når du holder pekeren over et bilde, velger du Vis > Tillegg > Skjul innholdsgriper.

Se Markere objekter.

Virkning av dobbeltklikking

Dobbeltklikking med markeringsverktøyet på grafikk bytter ikke lenger til segmentmarkøren. Når du nå dobbeltklikker en grafikkramme, markeres innholdet i rammen. Hvis du dobbeltklikker markert innhold, markeres innholdets ramme. (Når innholdet er markert, kan du også klikke kanten av innholdsrammen for å markere rammen.)

Når du dobbeltklikker et objekt i en gruppe, markeres objektet. Hvis du vil markere gruppen på nytt, dobbeltklikker du kanten av markert objekt eller gruppe. Markeringsverktøyet forblir i alle tilfeller det aktive verktøyet. Dette er en rask og konsekvent måte å markere grafikkrammer og grupper på.

Utheving av rammekant

InDesign tegner nå midlertidige rammekanter når du drar med markeringsverktøyet over objekter på en side. Denne metoden gjør det lettere å finne et objekt du vil markere. Rammekanten har samme farge som laget der objektet er. Grupper tegnes med en stiplet linje. Dette er spesielt nyttig når du arbeider i forhåndsvisningsmodus eller med Skjul rammekanter valgt.

Utheving av bane og punkt

Når du drar med segmentmarkøren over et sideobjekt i InDesign, vises banen og banepunktene. Dette gjør det lettere å se banepunktet du vil behandle. Du trenger ikke lenger å markere objektet med segmentmarkøren og deretter markere banepunktet. Du kan ganske enkelt dra ønsket punkt.

Roter

På samme måte som i Illustrator, trenger du ikke å bytte til roteringsverktøyet for å rotere et markert sideobjekt. Med markeringsverktøyet kan du ganske enkelt plassere pekeren rett utenfor et hjørnehåndtak og dra for å rotere objektet. Når du slutter å dra, forblir markeringsverktøyet det aktive verktøyet. Se Rotere et objekt med markeringsverktøyet.

Transformer flere markerte objekter

Du trenger ikke lenger å gruppere flere objekter før du endrer størrelse på dem eller skalerer eller roterer dem med markeringsverktøyet. Du bare markerer objektene du vil transformere, så ser du en transformeringsramme rundt de markerte objektene. Når du drar i et håndtak, endres størrelsen på de markerte objektene. Når du holder nede Skift, endres størrelsen på dem proporsjonalt. Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) for å skalere objektene. Hold nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) for å skalere dem proporsjonalt. Hvis du også holder nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), utføres transformeringen fra midten av de markerte objektene. Se Transformere objekter.

Live skjermtegning

I InDesign CS5 ser du det tegnede innholdet når du drar det. I tidligere versjoner av InDesign måtte du stoppe og vente litt før du dro, for å se det tegnede innholdet. Du kan endre innstillingen for Live skjermtegning i innstillingene for grensesnitt hvis du vil bruke den tidligere virkemåten. Se Endre innstillinger for grensesnitt.

Favoriser det markerte objektet

Hvis du markerer ett av flere overlappende sideobjekter og begynner å dra, forblir det markerte objektet markert. Hvis du vil markere et annet objekt, klikker du i en del av dette objektet som ikke overlappes eller krysses av det gjeldende markerte objektet.

Live fordeling

Når du transformerer flere markerte objekter i InDesign CS5, kan du justere avstanden mellom objektene proporsjonalt i stedet for å endre størrelsen på de faktiske objektene. Se Fordele objekter med live fordeling.

Omorganisering av transformeringsverktøyene

Verktøyene for rotering, skalering og skråstilling vises under verktøyet for fri transformering i Verktøy-panelet. Du kan rotere, endre størrelse på og skalere objekter uten å måtte bytte fra markeringsverktøyet.

Avstandsverktøyet

Med avstandsverktøyet kan du raskt justere avstanden mellom to eller flere objekter. Ved å gjøre dette kan du justere layouten i ett eneste trinn. Se Justere objekter med avstandsverktøyet.

Avsnitt som går over flere spalter eller deler spalter

I InDesign CS5 kan du la et avsnitt gå over flere spalter uten å måtte opprette separate tekstrammer. Du kan også dele et avsnitt i flere spalter innenfor samme tekstramme. Se Opprette avsnitt som går over flere spalter eller deler spalter.

Hold sammen med forrige

Dialogboksen Hold sammen har nå et Hold sammen med forrige-valg som holder den første linjen i gjeldende avsnitt sammen med den siste linjen i forrige avsnitt. Se Styre avsnittsskift med Valg for tekstlinjer.

Balanserte spalter

Med innstillingen Balanser kolonner i dialogboksen Valg for tekstramme kan du automatisk balansere tekst på tvers av spalter i en tekstramme med flere spalter. Se Legge til spalter i en tekstramme.

Vertikal justering i ikke-rektangulære rammer

I tidligere versjoner av InDesign ble innstillingene for vertikal justering ignorert hvis du brukte en ikke-rektangulær tekstramme. I InDesign CS5 kan du bruke både vertikal justering og hjørneeffekter og andre rammer med uregelmessig form. Se Justere tekst vertikalt i en tekstramme.

Live hjørneeffekter

Klikk den gule firkanten som vises nær det øvre høyre hjørnet i en markert ramme, for å bruke hjørneeffekter på rektangulære rammer. Nå kan du også bruke forskjellig hjørneeffekt og forskjellig hjørneradius på hvert hjørne. Se Bruke live hjørner.

Fargeprøver i kontrollpanelet

Du kan bruke fargeprøver på objekter direkte fra kontrollpanelet. Marker et objekt, og velg fargeprøven på Fyll- eller Strek-menyen i kontrollpanelet. Du kan også dra fargeprøven som for øyeblikket vises i kontrollpanelet, og bruke den på andre objekter. Se Bruke farge.

Forbedringer i rutenettplassering

Når du skal montere flere filer, begynner du ganske enkelt å dra, og deretter bruker du piltastene for å endre antallet kolonner og rader for de monterte bildene. Mens du drar, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og trykker piltastene for å endre spaltemellomrommet. Se Montere flere grafikkfiler og Opprette kontaktark.

Beste tilpassing

Velg Beste tilpassing hvis du vil at størrelsen på bildet skal justeres automatisk når du endrer størrelsen på rammen. Se Bruke Beste tilpassing.

Tegne flere rammer i et rutenett

Når du bruker et rammeopprettingsverktøy, for eksempel rektangel- eller tekstverktøyet, kan du trykke piltastene for å opprette rammer med lik avstand. Se Tegne flere objekter som et rutenett.

Duplisere objekter til et rutenett

Du kan opprette et rutenett med objekter mens du drar en kopi av et markert objekt. Se Duplisere objekter til et rutenett.

Live bildetekster fra metadata

I InDesign CS5 kan du generere bildetekster basert på et bildes metadata på flere måter.

  • Du kan generere bildetekster mens du monterer bilder, ved å merke av for Opprett statiske bildetekster i dialogboksen Monter.

  • Du kan generere bildetekster fra monterte bilder. Først bruker du dialogboksen Bildetekstoppsett til å finne ut hvilke metadata som er inkludert i bildet. Deretter velger du et alternativ på menyen Objekt > Bildetekster for å generere en live eller statisk bildetekst.

  • I en tekstramme kan du legge til en tekstvariabel som viser metadataene for bildet som berører eller er gruppert sammen med tekstrammen.

Mini Bridge

Mini Bridge er et delsett av Adobe Bridge og er tilgjengelig som et panel i InDesign. Med Mini Bridge kan du navigere i filsystemet og forhåndsvise filer som bildeminiatyrer uten å måtte gå ut av InDesign. Du kan dra filer fra Mini Bridge til InDesign. Dette er en annen måte å sette inn filer i et dokument på. Bildene du drar, lastes til monteringsmarkøren, på samme som når du drar fra Bridge. Du kan også dra markerte objekter til Mini Bridge for å opprette snippeter.

Bedre integrering med Adobe Bridge

InDesign CS5 og Adobe Bridge CS5 er nå bedre integrert på to måter.

Sideminiatyrer

Det finnes et nytt Filbehandling-valg som du kan bruke til å generere sideminiatyrer for mer enn den første siden i InDesign-filer. Som standard blir det generert miniatyrer for 2 sider, men du kan endre dette antallet til 1, 2, 5, 10 eller Alle. Du kan nå forhåndsvise sidene i en INDD-fil i Forhåndsvisning-ruten i Bridge. Det kan ta lengre tid å lagre et InDesign-dokument hvis du velger mange miniatyrsider. Se Inkludere forhåndsvisninger i arkiverte dokumenter.

Vis koblinger i en InDesign-fil i Bridge

Du kan vise koblinger i et InDesign-dokument i Adobe Bridge, uten å måtte åpne dokumentet i InDesign. Tenk deg at du ikke husker hvor et bilde er plassert, men du husker at du har montert det i et InDesign-dokument. Gå til InDesign-filen i Adobe Bridge, og vis deretter miniatyrer av alle de monterte filene i den valgte InDesign-filen.

Kryssmedieutforming

Interaktive dokumenter og presentasjoner

FLV- og MP3-import

Du kan importere videofiler i Flash-videoformat (FLV og F4V) eller som H.264-kodede filer (for eksempel MP4) eller SWF-filer. Lydfiler kan importeres i MP3-format. Eldre typer mediefiler, for eksempel QuickTime (MOV), AVI og WMV, støttes fortsatt. Du bør imidlertid bruke formatene FLV, F4V, MP4 og MP3 for å få fullt utbytte av støtten for rike medier i de nyeste versjonene av Acrobat, Adobe Reader og Adobe Flash Player.

Bruk Adobe Media Encoder til å konvertere eldre typer mediefiler til FLV. Se Koble eldre mediefiler på nytt.

Medier-panelet

Med Medier-panelet kan du forhåndsvise SWF-, FLV-, F4V-, MP4- og MP3-filer direkte i InDesign. For FLV-, F4V- og MP4-filer kan du velge et hvilken som helst bilde i videoen som plassholder for plakatbildet. Du kan velge hvilke videoavspillingskontroller som skal vises i det interaktive dokumentet. Med Medier-panelet kan du også opprette navigasjonspunkt, som er tidskodemarkører som du kan tilordne knappehandlinger. Se Legge til filmer og lydfiler i dokumenter.

Forhåndsinnstillinger for bevegelse

Med Animasjon-panelet kan du tilordne en forhåndsinnstilling for bevegelse til et hvilket som helst sideobjekt for å gjøre det raskt å opprette en animasjon. Disse forhåndsinnstillingene er de samme som dem du finner i Adobe Flash CS5 Professional. I InDesign kan du også importere egendefinerte forhåndsinnstillinger for bevegelse som er opprettet i Flash, slik at InDesign- og Flash-brukere kan samarbeide om å opprette animasjonseffekter. Se Animere et dokument ved hjelp av forhåndsinnstillinger for bevegelse.

Animasjon-panelet

Bruk Animasjon-panelet til å opprette eller redigere animasjonseffekter. Du kan redigere animasjonsattributter som støttes, for eksempel plassering, skalering, rotering og tetthet. Lagre eventuelle egendefinerte animasjoner du har opprettet i InDesign, som egendefinerte forhåndsinnstillinger for bevegelse som du kan dele med andre.

Bruk Animasjon-panelet til å angi når et animert objekt skal avspilles, for eksempel når siden lastes inn eller klikkes. Se Animasjon.

Tidsberegning-panelet

Bruk Tidsberegning-panelet til å endre rekkefølgen for avspilling av animerte objekter. Se Bruke Tidsberegning-panelet til å endre animasjonsrekkefølgen.

Objekttilstander-panelet

Bruk Objekttilstander-panelet til å opprette flere versjoner av et objekt. Du kan for eksempel opprette ett enkelt sideobjekt med 20 forskjellige tilstander, der hver tilstand inneholder forskjellig bilde. De som åpner PDF- eller SWF-filen, kan klikke Fremover- eller Bakover-knappen for å bla gjennom bildegalleriet. Se Opprette en lysbildefremvisning for et objekt med flere tilstander.

Forhåndsvisning-panelet

I InDesign kan du forhåndsvise interaktivitet og animasjon for gjeldende markering, gjeldende oppslag eller hele dokumentet ved hjelp av Forhåndsvisning-panelet. Du kan også teste interaktive elementer i en webleser. Se Forhåndsvise interaktive dokumenter.

Bildepunkter som målenhet

Du kan nå angi Bildepunkter som målenhet i Innstillinger > Enheter og intervaller. Du kan overstyre gjeldende målenhet ved å legge til "px" i verdiene i redigeringsfeltene i kontrollpanelet, dialogbokser og andre paneler. Når du bruker bildepunkter, festes objekter og X/Y-koordinater til hele bildepunktverdier, og linjetykkelsene i Strek-panelet endres også til bildepunkter. Se Endre linjaler og målenheter.

Konvertere URL-adresser til hyperkoblinger

Bruk kommandoen Konverter URL-adresser til hyperkoblinger til å søke etter URL-strenger i gjeldende markering, artikkel eller dokument og konvertere strengene til hyperkoblinger. Du kan også tilordne en tegnmal til URL-adressene som blir funnet. Se Konvertere URL-adresser til hyperkoblinger.

Forbedret eksport til Flash Player

En SWF-fileksport kan nå inneholde animasjon, video, lyd og eksterne berøringer (rollovers). Det finnes også flere nye valg som du kan bruke til å kontrollere den endelige SWF filen. Se Opprette interaktive SWF-filer (Flash) for Internett.

Forbedret eksport til Flash Professional

InDesign CS5 eksporterer til FLA-format i stedet for til XFL-format, slik at filen kan redigeres i Flash Professional. FLA-eksportvalg støtter rikt medieinnhold og har flere måter å håndtere tekst på. Se Opprette FLA-filer (Flash) for Internett.

Forbedret eksport til interaktiv PDF

InDesign CS5 har separate kommandoer for eksport av PDF-filer for trykking eller interaktiv bruk.

InDesign CS5 eksporterer alt rikt medieinnhold til merknadslaget for rike medier når du eksporterer til interaktiv PDF. Dette gir mer pålitelig avspilling i Adobe Reader. For at resultatet skal bli best mulig, må videofiler være i FLV- eller F4V-format, og lydfiler i MP3-format.

Det finnes noen nye valg for eksport til interaktiv PDF, inkludert startvisningsvalg, presentasjonsinnstillinger og sideoverganger. Se Opprette interaktive dokumenter for PDF.

Forbedret XHTML-eksport

Eksport til XHTML er en måte å trekke ut innholdet fra et InDesign-dokument på og gi det til en webutvikler som kan bruke innholdet om igjen i et webprogram, for eksempel Dreamweaver. Blant forbedringene i InDesign CS5 er muligheten til å tilpasse attributtene for InDesign-tekstformatering, beholde lokal formatering og angi innholdsrekkefølge. InDesign-tabeller tilordnes nå unike ID-er, slik at de kan refereres til som Spry-datasett i Dreamweaver. Se Eksportere innhold til Dreamweaver (CS5).

Forbedret JPEG-eksport

Dialogboksen Eksporter JPEG inneholder flere nye valg, inkludert muligheten til å angi fargerom, bruke innstillinger for utfallende dokument og simulere overtrykk. Se Eksportere til JPEG-format.

Samarbeid

Integrert kommentering og gjennomgang

CS Review er en elektronisk tjeneste som gjør det enkelt å dele utforminger på Internett slik at andre kan gi tilbakemelding. Bruk CS Review-panelet i InDesign til å laste opp mellomkopier av gjeldende dokument til et arbeidsområde på Acrobat.com, der andre kan legge til kommentarer. Se Gå gjennom InDesign-dokumenter.

Spore tekstendringer

Når funksjonen for sporing av tekstendringer er aktivert, blir endringer i teksten sporet for hver bruker. Du kan vise endringer i Artikkelredigering (men ikke i layoutvisning). Tekstendringer som støttes, er sletting, flytting og innsetting av tekst. Bruk Spor endringer-panelet til å godta og forkaste endringer i et dokument. Se Spore og gå gjennom endringer.

Installerte skrifter i dokument

Alle skrifter i en Document Fonts-mappe som er lagret på samme sted som et InDesign-dokument, er tilgjengelige når dokumentet åpnes. Skrifter som er installert i ett dokument, er ikke tilgjengelige for andre dokumenter. Du kan bruke kommandoen Pakke til å generere en Document Fonts-mappe når du vil dele dokumentet eller flytte det til en annen datamaskin. Se Installerte skrifter i dokument.

Presentasjonsmodus

InDesign CS5 har en ny skjermmodus som kalles presentasjonsmodus. I presentasjonsmodus er programmenyen og alle paneler skjult. Du kan trykke taster og klikke for å bla fremover eller bakover i dokumentet, ett oppslag om gangen. Se Bruke presentasjonsmodus.

Fargeetiketter for sideminiatyrer

Du kan nå tilordne fargede etiketter til sideminiatyrene i Sider-panelet. Se Opprette fargeetiketter for sideminiatyrer.

Brukervennlighet og produktivitet

Bakgrunnsoppgaver

Du kan fortsette å arbeide med et dokument mens du lagrer store dokumenter eller eksporterer dem til PDF- eller IDML-filer. Du kan også plassere flere PDF-eksporter i kø i bakgrunnen. Bruk panelet Bakgrunnsoppgaver (Vindu > Diverse > Bakgrunnsoppgaver) til å vise fremdriften til eksportprosessene. Se Panelet Bakgrunnsoppgaver.

Tastatursnarvei for midlertidig bytte av verktøy

Du kan bytte midlertidig fra ett verktøy til et annet ved å holde nede den aktuelle bokstavtasten. Når du holder tasten nede, blir et nytt verktøy valgt, og når du slipper tasten, får du tilbake det forrige verktøyet. Hvis du for eksempel trykker U-tasten for å bruke avstandsverktøyet og deretter slipper den, får du tilbake markeringsverktøyet. Se Velge verktøy midlertidig.

Verktøytips-panelet

Verktøytips-panelet (Vindu > Diverse > Verktøytips) viser hvordan de skjulte endringstastene for det valgte verktøyet fungerer. Se Vise verktøytips.

Hjelp for Adobe-brukere

Hjelp for Adobe-brukere gir tilgang til komplett produktdokumentasjon for Adobe, i tillegg til opplæringsinnhold som brukergruppen har opprettet, og annet opplæringsinnhold på Adobe.com/no. Hjelp for Adobe-brukere omfatter et AIR-basert visningsprogram som viser den nyeste elektroniske hjelpen, eller som bruker en lokal versjon av hjelpen som standard når en webtilkobling ikke er tilgjengelig.

Hjelp for Adobe-brukere omfatter også ekspertkommentarer og brukervurderinger for Adobes dokumentasjon, kunnskapsbaseartikler, opplæringsmateriale og annet innhold.

Angi startsidetall

Når du oppretter et dokument i InDesign CS5, kan du velge å starte den første siden på et bestemt sidetall. Hvis du angir et partall med motstående sider aktivert, starter dokumentet med et tosidig oppslag. Du kan også endre startsidetallet i dialogboksen Dokumentoppsett etter at du har opprettet et dokument. Se Opprette nye dokumenter.

Redigere original for flere markerte objekter

Du kan velge kommandoen Rediger original for å åpne flere bilder i deres respektive redigeringsprogrammer. Se Redigere opprinnelig grafikk.

Nye valg for å låse objekter

Du kan nå velge Objekt > Lås eller Objekt > Lås opp alle ved oppslag for å låse eller låse opp objekter. Når du klikker låseikonet, låses også et låst objekt opp.

Bruk det nye valget Hindre valg av låste objekter i de generelle innstillingene til å angi om låste objekter skal kunne markeres.

Koble filtyper på nytt

Koble filer på nytt basert på filtype. Du kan for eksempel erstatte et sett med JPEG-filer med TIFF-filer. Se Koble filer på nytt med forskjellige filtyper.

Skjule objekter

Du kan nå velge Objekt > Skjul for å skjule objekter på siden. Skjulte objekter blir ikke skrevet ut eller eksportert, og de kan heller ikke markeres. Velg Objekt > Vis alle ved oppslag for å vise alle skjulte objekter.

Lagret innstilling for avmerkingsbokser for forhåndsvisning

InDesign husker nå om avmerkingsboksen Forhåndsvisning er merket i en dialogboks når du avslutter og starter på nytt.

Plassere markør mens du drar fra Adobe Bridge

Når du dro et bilde fra Adobe Bridge eller skrivebordet i tidligere versjoner, ble bildet satt inn på siden, og det ble opprettet en ramme med samme størrelse som bildet. I InDesign CS5 laster denne handlingen inn monteringsmarkøren, og du kan deretter dra en ramme med proporsjonal størrelse for bildet.

Åpne bokfiler i Utforsker eller Finder

På menyen i Bok-panelet vises en kommando som du kan bruke til å vise et dokument i et Utforsker- eller Finder-vindu.

Diverse forbedringer

Avrund CMYK-verdier til heltall

Verdiene for CMYK-glidebryterne i Farger-panelet avrundes til nærmeste hele verdi.

Slett alle hjelpelinjer

Menyen Vis > Rutenett og hjelpelinjer inneholder en ny kommando, Slett alle hjelpelinjer i oppslag.

Zoom fra dialogbokser

Du kan nå bruke tastatursnarveier til å zoome inn og ut i dokumentet når du har en modal dialogboks åpen. Trykk Ctrl+- eller Ctrl+= (Windows) eller Kommando+- eller Kommando+= (Mac OS).

Ny standardskrift

Standardskriften er endret fra Times (Mac OS) og Times New Roman (Windows) til OpenType-versjonen av Minion Pro Regular, som støttes av alle plattformer.

Skjul flere koblinger til samme kilde

I InDesign blir koblinger til bilder som er montert flere ganger i et dokument, slått sammen til en enkeltrad i Koblinger-panelet. I InDesign CS5 kan du deaktivere denne sammenslåingsfunksjonen med et nytt valg i dialogboksen Panelvalg.

Husk plassering til artikkelredigeringsvindu

Når du lukker et artikkelredigeringsvindu og åpner det på nytt, åpnes det med forrige bredde, høyde og plassering på skjermen i InDesign.

Falsemerker

Hvis du velger Beskjæringsmerker når du skriver ut oppslag, blir falsemerker skrevet ut som heltrukne linjer.

Menykommandoer som er endret eller flyttet

Følgende menykommandoer har fått nye navn eller er flyttet.

Tipss: Velg Vindu > Arbeidsområde > [Nyheter i CS5] for å se menykommandoer for nye og forbedrede funksjoner.

InDesign CS4-kommando

Ny plassering i InDesign CS5

Fil > Eksport for Digital Editions

Fil > Eksporter for > EPUB

Fil > Eksporter for Dreamweaver

Fil > Eksporter for > Dreamweaver

Objekt > Lås plassering

Objekt > Lås

Objekt > Lås opp plassering

Objekt > Lås opp alle ved oppslag

Objekt > Interaktiv > Filmvalg / Lydvalg

Medier-panelet

Objekt > Baner > Konverter punkt > Linjeslutt / Hjørne / Avrunding / Symmetrisk avrunding

Objekt > Konverter punkt > Normal / Hjørne / Avrunding / Symmetrisk

Vis > Vis/Skjul hyperkoblinger, Vis/Skjul tekstkoblinger, Vis/Skjul rammekanter, Vis/Skjul tilordnede rammer og Vis/Skjul merknader

Vis > Tillegg > Vis/Skjul hyperkoblinger, Vis/Skjul tekstkoblinger, Vis/Skjul rammekanter, Vis/Skjul tilordnede rammer og Vis/Skjul merknader

Vindu > Oppdrag

Vindu > Redaksjonell > Oppdrag

Vindu > Attributter

Vindu > Utskrift > Attributter

Vindu > Automatisering > Fletting / Skriptetikett / Skript

Vindu > Diverse > Fletting / Skriptetikett / Skript

Vindu > Farge

Vindu > Farge > Farge

Vindu > Forløpning

Vindu > Farge > Forløpning

Vindu > Objektmaler

Vindu > Maler > Objektmaler

Vindu > Fargeprøver

Vindu > Farge > Fargeprøver

Vindu > Koder

Vindu > Diverse > Koder

Vindu > Tekst og tabeller > Merknader

Vindu > Redaksjonell > Merknader

Vindu > Tekst og tabeller > Cellemaler / Tegnmaler / Avsnittsmaler > Tabellmaler

Vindu > Maler > Cellemaler / Tegnmaler / Avsnittsmaler > Tabellmaler

Hjelp/InDesign > Konfigurer plug-in-moduler

Hjelp/InDesign > Administrer tillegg