Eksportere til JPEG-format

JPEG bruker en standardisert metode for bildekomprimering til å komprimere bilder i farger eller gråtoner for visning på skjermen. Bruk kommandoen Eksporter til å eksportere en side, et oppslag eller et markert objekt i JPEG-format.

 1. Marker et objekt som skal eksporteres, om ønskelig. (Du trenger ikke markere noe hvis du eksporterer en side eller et oppslag.)

 2. Velg Fil > Eksporter.

 3. Angi en plassering og et filnavn.

 4. Velg JPEG for Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klikk Arkiver.

  Dialogboksen Eksporter JPEG vises.

 5. Gjør ett av følgende under delen Eksporter.

  Markering

  Eksporter markert objekt.

  Område

  Angi sidetallet for siden(e) du vil eksportere. Skill sidetall i et område ved å bruke en bindestrek, og skill flere sider eller områder ved å bruke komma.

  Marker alt

  Eksporter alle sidene i dokumentene.

  Oppslag

  Eksporter motstående sider i et oppslag til én enkelt JPEG-fil. Ikke velg denne innstillingen hvis du vil eksportere hver av sidene i et oppslag som en egen JPEG-fil.

 6. Under Kvalitet finner du valg som angir hvordan filkomprimeringen (mindre filstørrelse) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten:

  • Maksimum inkluderer alle tilgjengelige bildedata for høy oppløsning i den eksporterte filen. Dette krever størst diskplass. Bruk dette valget hvis filen skal skrives ut på en utenhet med høy oppløsning.

  • Lav inkluderer bare versjoner i skjermoppløsning (72 ppt) av monterte punktgrafikkbilder i den eksporterte filen. Bruk dette valget hvis filen bare skal vises på skjermen.

  • Middels og Høy inkluderer flere bildedata enn Lav, men bruker ulike komprimeringsnivåer for å begrense filstørrelsen.

 7. Angi et av følgende valg for Formateringsmetode:

  • Hvis du velger Progressiv, vises et JPEG-bilde med økende detaljnivå under nedlasting til en nettleser.

  • Grunnlinje viser et JPEG-bilde etter at nedlastingen er fullført.

 8. Velg eller skriv inn oppløsningen for det eksporterte JPEG-bildet..

 9. Angi fargerommet for den eksporterte filen. Du kan velge om du vil eksportere som RGB, CMYK eller Grå.

 10. Velg blant elementene nedenfor, og klikk deretter på Eksporter.

  Innebygg fargeprofil

  Når dette alternativet er valgt, blir dokuments fargeprofil bygd inn i den eksporterte JPEG-filen. Navnet på fargeprofilen vises med liten skrift til høyre for alternativet. Du kan velge profil for dokumentet ved å velge Rediger > Tilordne profiler før du eksporterer til JPEG.

  Hvis du velger Grå på Fargerom-menyen, deaktiveres Innebygg fargeprofil.

  Bruk innstillinger for utfallende dokument

  Hvis denne innstillingen er valgt, vises utfallsområdet angitt i Dokumentoppsett, i den resulterende JPEG-filen. Innstillingen deaktiveres hvis du velger Markering.

  Jevn ut

  Jevn ut jevner ut ujevne kanter på tekst og punktgrafikkbilder.

  Simuler overtrykk

  Denne innstillingen ligner funksjonen Forhåndsvisning av overtrykk, men fungerer for alle valgte fargerom. Hvis denne innstillingen er valgt, simulerer den eksporterte JPEG-filen i InDesign virkningen av å overtrykke spotfarger med forskjellige nøytrale tetthetsverdier ved å konvertere spotfarger til prosessfarger for trykking.

Mer som dette