Brukerveiledning Avbryt

Eksportere til Adobe PDF

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Lær hvordan du eksporterer et dokument, en bok eller markerte dokumenter i en bok som én PDF-fil.

Adobe PDF

PDF (Portable Document Format) er et universelt filformat som beholder skriftene, bildene og layouten til kildedokumenter som er opprettet i et stort antall programmer på flere forskjellige plattformer. Adobe PDF er standarden for sikker, pålitelig distribusjon og utveksling av elektroniske dokumenter og skjemaer over hele verden. Adobe PDF-filer er kompakte og fullstendige, og de kan deles, vises og skrives ut av alle med programmet Adobe Reader®, som er gratis.

Adobe PDF er svært effektivt i trykkeribaserte arbeidsflyter. Når du arkiverer grafikk i et sammensatt dokument i Adobe PDF-format, opprettes en kompakt og pålitelig fil som du eller servicebyrået kan vise, redigere, organisere og prøvetrykke. Senere kan servicebyrået enten trykke PDF-filen direkte eller behandle den ved å bruke verktøy til etterbehandlingsoppgaver, f.eks. forhåndskontroll, overlapping, utskyting og fargeseparasjon.

Når du lagrer i Adobe PDF-format, kan du velge å opprette en PDF/X-kompatibel fil. PDF/X (Portable Document Format Exchange) er et delsett av Adobe PDF som fjerner mange av farge-, skrift- og overlappingsvariablene som fører til utskriftsproblemer. PDF/X kan brukes overalt der PDF-filer utveksles som digitale hovedfiler for trykkeriarbeid – på opprettelses- så vel som på utskriftsstadiet i arbeidsflyten, så lenge programmene og utdataenhetene støtter PDF/X.

Adobe PDF-filer kan løse følgende problemer knyttet til elektroniske dokumenter:

Vanlig problem

Adobe PDF-løsning

Mottakere kan ikke åpne filer fordi de ikke har programmene filene ble opprettet med.

Alle kan åpne en PDF-fil, uansett hvor de befinner seg. Alt du trenger, er programmet Adobe Reader, som er gratis.

Det er vanskelig å søke i arkiver som består av både papirdokumenter og elektroniske dokumenter, de tar stor plass, og de krever at du har programmet som dokumentene ble opprettet med.

PDF-filer er kompakte, du kan søke i dem, og du kan åpne dem når som helst ved hjelp av Reader. Koblinger gjør det enkelt å navigere i PDF-filer.

Dokumenter vises ikke riktig på håndholdte enheter.

Kodede PDF-filer gjør det mulig å tilpasse tekstflyten for visning på mobile plattformer, for eksempel Palm OS®-, Symbian™- og Pocket PC®-enheter.

Dokumenter med komplisert formatering er ikke tilgjengelige for synshemmede.

Kodede PDF-filer inneholder informasjon om innhold og struktur, noe som gjør dem tilgjengelige for skjermlesere.

Eksportere til PDF for utskrift

Du kan enkelt eksportere et dokument eller en bok til Adobe PDF ved å bruke standardinnstillingene for utskrifter av høy kvalitet, eller du kan endre dem etter behov. PDF-eksportinnstillingene du angir, lagres sammen med applikasjonen og gjelder for alle nye InDesign-dokumenter eller -bøker du eksporterer til PDF, helt til du endrer dem igjen. Hvis du raskt vil bruke egendefinerte innstillinger for PDF-filer, kan du bruke forvalg.

Du kan eksportere et dokument, en bok eller markerte dokumenter i en bok som én PDF-fil. Du kan også kopiere innhold fra InDesign-layouten til utklippstavlen og automatisk opprette en Adobe PDF-fil av dette innholdet. (Dette er nyttig når du vil lime inn en PDF-fil i et annet program, for eksempel Adobe Illustrator.)

Når du eksporterer en InDesign-fil til PDF, kan du bevare navigeringsobjekter, for eksempel oppføringer i innholdsfortegnelser og stikkordregistre samt interaktive funksjoner som hyperkoblinger, bokmerker, medieklipp og knapper. Du kan også eksportere skjulte lag, ikke-utskrivbare lag og ikke-utskrivbare objekter til PDF. Hvis du eksporterer en bok, kan du slå sammen lag med identiske navn ved hjelp av Bok-panelet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter tilgjengelige PDF-dokumenter, se Tilgjengelighet i Adobe InDesign .

Eksportere et åpent dokument til PDF for utskrift

 1. Velg Fil > Eksporter.

 2. Angi et navn og en plassering for filen.

 3. Velg Bruk InDesign-dokumentnavn som utdata-filnavn hvis du vil at den eksporterte PDF-filen skal ha samme navn som dokumentet fra og med neste eksport.

 4. For Lagre som filtype (Windows) eller Format (Mac OS) velger du Adobe PDF (utskrift), og klikker deretter på Arkiver.

  Når du velger Adobe PDF (utskrift), kan du ikke inkludere interaktive objekter i PDF-filen. For å eksportere et interaktivt dokument til PDF, kan du se Dynamiske PDF-dokumenter.

 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke et forhåndsdefinert sett med jobbvalg, velger du et forvalg fra listen Adobe PDF-forvalg.
  • Hvis du vil opprette en PDF/X-fil, kan du enten velge et PDF/X-forvalg fra listen Adobe PDF-forvalg, eller du kan velge et forhåndsdefinert PDF/X-format fra listen Standard.
  • Hvis du vil tilpasse valg, velger du en kategori fra listen til venstre og angir deretter valgene.
 6. Velg den laveste PDF-versjonen som kreves for å åpne filene du oppretter, for Kompatibilitet.
 7. Angi følgende alternativer for tilgjengelighet under fanen Avansert ved behov:

  Vis tittel

  Velg hva som skal vises i tittellinjen i Acrobat når PDF-filen åpnes. De tilgjengelige alternativene er dokumenttittelen og filnavnet.

  Språk

  Velg dokumentspråket for PDF-filen. Dette blir standardspråket for den eksporterte PDF-en. Hvis det aktuelle språket ikke står på listen, kan du også skrive ISO-koden for standardspråket.

 8. Velg Eksporter (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
Merk:

Hvis du vil tilbakestille valgene til standardinnstillinger, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) i dialogboksen Eksporter Adobe PDF og klikker på Tilbakestill. (Avbryt-knappen endres til Tilbakestill.)

Lær mer

«Hvis du vil sende InDesign-prosjektet til noen, kan du sende en InDesign-fil og alle de avhengige filene, for eksempel skrifter og bilder. Du kan også eksportere InDesign-dokument som en PDF-fil. PDF-filen vil se ut som det originale InDesign-dokumentet, og hvis den er lagret riktig kan den brukes til å skrive ut InDesign-prosjektet» – Brian Wood, Adobes kundestøtte

Forberede lag før du eksporterer en bok til PDF

Når du eksporterer en bok til PDF, kan du vise og skjule InDesign-lag i PDF-dokumentet. Hvis du vil hindre at lagnavn dupliseres i PDF-filen, kan du slå sammen lag for eksport.

Hvis valget Slå sammen lag med identiske navn for eksport er angitt, vises lagnavn under samme boknavn i Acrobat eller Reader. Hvis dette valget ikke er angitt, vises lagnavn separat under hvert dokumentnavn.

 1. Hvis du ikke vil at bestemte lag skal slås sammen, må du gi dem unike navn i hvert bokdokument.

  Lagnavn skiller mellom små og store bokstaver, slik at lagene "Tre" og "tre" ikke slås sammen.

 2. Velg Slå sammen lag med identiske navn for eksport på menyen i Bok-panelet.
  Merk:

  Når du eksporterer boken til PDF, må du kontrollere at Opprett Acrobat-lag er angitt. For å kunne angi dette valget må du angi Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senere for Kompatibilitet.

Eksportere en bok til PDF

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette en PDF av hele boken, klikker du i et tomt område i Bok-panelet, slik at du fjerner markeringen av eventuelle markerte dokumenter, og velger Eksporter bok som PDF på menyen i Bok-panelet.
  • Hvis du vil opprette en PDF av dokumenter i en bok, markerer du dokumentet eller dokumentene i Bok-panelet og velger Eksporter valgte dokumenter til PDF på menyen i Bok-panelet.
 2. Angi et navn og en plassering for PDF-filen, og velg deretter Arkiver.
 3. Velg et forvalg fra listen Adobe PDF-forvalg, eller velg en kategori fra listen til venstre i dialogboksen Eksporter Adobe PDF, og tilpass deretter valgene.
 4. Velg Eksporter (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Redusere størrelsen på PDF-filer

For PDF-filer som bare skal distribueres i visningsøyemed, vil du kanskje redusere størrelsen på PDF-filer når du eksporterer fra InDesign. Her er noen teknikker som du kan bruke for å redusere størrelsen, i dialogboksen Eksporter Adobe PDF:

 • Velg [Minste filstørrelse] fra listen Adobe PDF-forvalg.

 • Reduser bildene til 72 ppt (piksler per tomme) i Komprimering-området, velg Automatisk komprimering, og velg enten Lav eller Middels bildekvalitet for bilder i farger og gråtoner. Når du arbeider med fotografier, bør du angi Automatisk (JPEG) for komprimering. Når du arbeider med bilder som hovedsakelig består av rene farger, for eksempel diagrammer, bør du bruke ZIP-komprimering.

 • Bruk Trykkfargebehandling i Utskrift-området til å konvertere spotfarger til prosessfarger.

Merk:

Hvis du vil redusere størrelsen på PDF-filer, kan du åpne PDF-filen i Acrobat 8.0 eller en nyere versjon, velge Dokument > Reduser filstørrelse og deretter angi kompatibilitetsnivået. Hvis du vil ha bedre kontroll, velger du Avansert > PDF-optimalisering.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan redusere størrelsen på PDF-filer, kan du se i hjelpen til Acrobat og på Adobes Internett-område.

Adobe PDF-forvalg

Et PDF-forvalg er en gruppe innstillinger som påvirker opprettelsen av en PDF-fil. Disse innstillingene er utformet for å balansere filstørrelse med kvalitet, avhengig av hvordan PDF-filen skal brukes. De fleste forvalg kan deles mellom Adobe Creative Suite-komponenter, inkludert InDesign, Illustrator, Photoshop og Acrobat. Du kan også opprette og dele egendefinerte forhåndsinnstillinger for dine spesifikke utdatakrav.

Noen av forhåndsinnstillingene nedenfor er ikke tilgjengelige før du – om nødvendig – flytter dem fra Extras-mappen (der de ble installert som standard) til Settings-mappen. Mappene Extras og Settings finnes vanligvis under (Windows Vista og Windows 7) ProgramData\Adobe\Adobe PDF, (Windows XP) Documents and Settings\All Users\Programdata\Adobe\Adobe PDF, eller (Mac OS) Bibliotek/Application Support/Adobe PDF. Noen forhåndsinnstillinger er ikke tilgjengelige i enkelte Creative Suite-komponenter.

De egendefinerte innstillingene finnes under (Windows XP) Documents and Settings/[brukernavn]/Programdata/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista og Windows 7) Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings eller (Mac OS) Users/[brukernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Merk:

Se gjennom PDF-innstillingene med jevne mellomrom. Innstillingene tilbakestilles ikke automatisk til standardinnstillingene. Programmer og verktøy som oppretter PDF-filer, bruker det sist definerte eller valgte settet med PDF-innstillinger.

Utskrift av høy kvalitet

Oppretter PDF-filer for kvalitetsutskrift på skrivebordsskrivere og prøvetrykkenheter. Dette forvalget bruker PDF 1.4, reduserer oppløsningen for farge- og gråtonebilder til 300 ppi og for monokrombilder til 1200 ppi, bygger inn delsett av alle skrifter, beholder farger uendret og slår ikke sammen gjennomsiktighet (for filtyper som støtter gjennomsiktighet). Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og senere. I InDesign oppretter dette forvalget også kodede PDF-filer.

Illustrator Default (bare Illustrator)

Oppretter PDF-filer med alle Illustrator-data intakte. PDF-filer som opprettes med dette forvalget, kan åpnes igjen i Illustrator uten at data går tapt.

Overdimensjonerte sider (bare Acrobat)

Oppretter PDF-filer som er egnet for visning og utskrift av tekniske tegninger som er større enn 200 x 200 tommer. Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat og Reader 7.0 og senere.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK og RGB) (bare Acrobat)

Brukes for langtidsoppbevaring (arkivering) av elektroniske dokumenter. PDF/A‑1b bruker PDF 1.4 og konverterer alle farger til enten CMYK eller RGB, avhengig av hvilken standard du velger. Disse PDF-filene kan åpnes i Acrobat og Reader 5.0 og senere.

PDF/X‑1a (2001 og 2003)

PDF/X‑1a krever at alle skriftene bygges inn, at de aktuelle merkene og utfallene angis, og at fargene vises som CMYK, spotfarger eller begge. Kompatible filer må inneholde informasjon som beskriver utskriftsforholdet de er klargjort for. PDF-filer opprettet med PDF/X‑1a-kompatibilitet, kan åpnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og senere.

PDF/X-1a bruker PDF 1.3, reduserer oppløsningen for farge- og gråtonebilder til 300 ppi og for monokrombilder til 1200 ppi, bygger inn delsett av alle skrifter, oppretter ukodede PDF-filer og slår sammen gjennomsiktighet ved hjelp av innstillingen Høy oppløsning.

Merk: Forhåndsinnstillingene PDF/X-1‑a:2003 og PDF/X-3 (2003) plasseres på datamaskinen under installasjonen, men de blir ikke tilgjengelige før du flytter dem fra Extras-mappen til Settings-mappen.

PDF/X-3

Dette forvalget oppretter en PDF basert på ISO-standarden PDF/X-3:2002. PDF-filen som opprettes med denne innstillingen, kan åpnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og nyere.

PDF/X-4 (2008)

Dette forvalget, som oppretter ISO PDF/X-4:2008-kompatible filer, støtter live gjennomsiktighet (gjennomsiktighet slås ikke sammen) og ICC-fargestyring. PDF-filer som eksporteres med dette forvalget, er i PDF 1.4-format for CS5 og PDF 1.6-format for CS5.5 og nyere. Bilder får redusert oppløsning og komprimeres, og skrifter bygges inn på samme måte som med innstillingene PDF/X-1a og PDF/X-3. Du kan opprette PDF/X-4:2008-kompatible PDF-filer direkte fra Creative Suite 4- og 5-komponenter, inkludert Illustrator, InDesign og Photoshop. Acrobat 9 Pro har funksjoner for å validere og forhåndskontrollere om PDF-filer er kompatible med PDF/X-4:2008, og for å konvertere ikke-PDF/X-filer til PDF/X-4:2008 om mulig.

Adobe anbefaler at PDF/X-4:2008 brukes som PDF-filformat for trykkeribaserte PDF-arbeidsflyter. Det gir best resultat.

Trykkvalitet

Oppretter PDF-filer for trykkeriarbeid av høy kvalitet (for eksempel digital utskrift eller separasjoner til en fotosetter eller platepresse), men oppretter ikke filer som er PDF/X-kompatible. I dette tilfellet har kvaliteten på innholdet høyest prioritet. Målet er å beholde all PDF-filinformasjonen som trengs for at et trykkeri skal kunne trykke dokumentet riktig. Dette settet med alternativer bruker PDF 1.4, konverterer farger til CMYK, reduserer oppløsningen for farge- og gråtonebilder til 300 ppt og for monokrombilder til 1200 ppt, bygger inn delsett av alle skrifter og beholder gjennomsiktighet (for filtyper som støtter gjennomsiktighet).

Du kan åpne disse PDF-filene i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og senere.

Merk: Før du oppretter en Adobe PDF-fil som skal sendes til et trykkeri, bør du undersøke hva utskriftsoppløsningen og andre innstillinger skal være, eller be om en .joboptions-fil med de anbefalte innstillingene. Det kan hende du må tilpasse Adobe PDF-innstillingene for et bestemt servicebyrå og tilby din egen .joboptions-fil.

Minste filstørrelse

Oppretter PDF-filer for visning på web eller intranett eller for e-postdistribusjon. Dette alternativsettet bruker komprimering, samplingsreduksjon og en relativt lav bildeoppløsning. Det konverterer alle farger til sRGB og bygger inn skrifter. Det optimaliserer også filer for nedlasting med én side om gangen. For å få best mulig resultat bør du unngå å bruke denne forhåndsinnstillingen hvis PDF-filen skal trykkes.

Du kan åpne disse PDF-filene i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og senere.

Magasinannonser 2006 (Japan)

Denne forhåndsinnstillingen oppretter en PDF basert på opprettelsesreglene utformet av Digital Data Delivery-komiteen.

Standard (bare Acrobat)

Oppretter PDF-filer som skal skrives ut på skrivebordsskrivere eller digitale kopimaskiner, publiseres på en CD eller sendes til en kunde som prøvetrykk. Dette settet med alternativer bruker komprimering og oppløsningsreduksjon for å holde filstørrelsen nede, men bygger også inn delsett av alle (tillatte) skrifter som brukes i en fil, konverterer alle farger til sRGB og skriver ut i middels oppløsning. Vær oppmerksom på at delsett av Windows-skrifter ikke bygges inn som standard. PDF-filer opprettet med denne innstillingsfilen, kan åpnes i Acrobat 6.0 og Acrobat Reader 6.0 og senere.

Tilpasse Adobe PDF-forvalg

Selv om PDF-forvalgene som er standard, er basert på de beste rutinene, kan det hende at arbeidsflyten din, eller arbeidsflyten til trykkeriet, krever spesielle PDF-innstillinger som ikke finnes i noen av de innebygde forvalgene. Hvis dette er tilfelle, kan du eller trykkeriet lage egendefinerte forhåndsinnstillinger. Adobe PDF-forvalg arkiveres som *.joboptions-filer.

 1. Velg Fil > Adobe PDF-forvalg > Definer.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette et nytt forvalg, velger du Ny. Hvis du vil basere det nye forvalget på et eksisterende forvalg, markerer du først forvalget. Angi PDF-valg, og velg OK. (Se Adobe PDF-forhåndsinnstillinger.)
  • Hvis du vil redigere et eksisterende egendefinert forvalg, markerer du det, og deretter velger du Rediger. (Du kan ikke redigere standardforvalgene.) Angi PDF-valg, og velg OK.
  • Hvis du vil slette et forvalg, markerer du det, og deretter velger du Slett.
  • Hvis du vil arkivere et forvalg på et annet sted enn i standardmappen Settings i mappen Adobe PDF, markerer du det, og deretter velger du Arkiver som. Angi et arkiveringssted, og velg Arkiver.

Du kan også lage et egendefinert forvalg når du arkiverer en PDF-fil. Dette gjør du ved å velge Arkiver forvalg nederst i dialogboksen Eksporter Adobe PDF. Skriv inn et navn på forvalget, og velg OK.

Laste inn Adobe PDF-forvalg

Nye PDF-forvalg (*.joboptions-filer) som du oppretter, arkiveres i mappen Settings på følgende steder:

Windows XP

Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\Adobe PDF

Windows Vista og Windows 7

Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF

Mac OS

Bruker/brukernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe PDF

Disse forvalgene vises automatisk i listen Adobe PDF-forvalg.

Tilleggsforvalg for InDesign PDF er installert i mappen Adobe PDF\Extras i systemet. Bruk søkefunksjonen på systemet for å finne flere *.joboptions-filer. Du kan også motta egendefinerte PDF-forvalg fra trykkerier og kollegaer. For at disse forvalgene skal oppføres på listen Adobe PDF-forvalg, må de flyttes til mappen Settings enten manuelt eller ved hjelp av kommandoen Last inn.

Laste inn PDF-forvalg

Kommandoen Last inn er nyttig hvis du vil laste inn PDF-forvalg som noen har sendt deg, eller som stammer fra InDesign CS2.

 1. Velg Fil > Adobe PDF-forvalg > Definer.
 2. Velg Last inn, og velg *.joboptions-filen du vil laste inn.

*.joboptions-filen kopieres til mappen Settings der nye PDF-forvalg arkiveres.

Merk:

Hvis du vil gjøre en *.joboptions-fil tilgjengelig på listen Adobe PDF-forvalg, kan du også dra den til mappen Settings der PDF-forvalgene arkiveres.

Konvertere PDF-forvalg fra InDesign CS

InDesign CS og eldre versjoner eksporterer PDF-forvalg med filtypen PDFS, mens InDesign CS2 og nyere eksporterer PDF-forvalg med filtypen JOBOPTIONS. Når du importerer en PDFS-fil, konverteres den til en *.joboptions-fil, og innstillingene overstyres om nødvendig. Hvis for eksempel Monitor RGB var valgt som målprofil i Utskrift-området i InDesign CS, endres det automatisk til Dokument-RGB i InDesign CS4.

 1. Velg Fil > Adobe PDF-forvalg > Definer.
 2. Velg Last inn.
 3. Velg Filer med PDF-innstillinger i forrige versjon (*.pdfs) på Filtype-menyen (Windows) eller Alle filer på Aktiver-menyen (Macintosh).
 4. Dobbeltklikk på filen du vil konvertere.

Filen markeres i listen over Adobe PDF-forvalg.

Panelet Bakgrunnsoppgaver

Takket være muligheten til å eksportere PDF-filer i bakgrunnen, kan du fortsette å arbeide i dokumentet i stedet for å måtte vente til InDesign er ferdig med eksporten. Du kan også plassere flere PDF-eksporter i kø i bakgrunnen. Bruk panelet Bakgrunnsoppgaver til å vise fremdriften til eksportprosessene.

 1. Eksporter ett eller flere dokumenter til Adobe PDF.

 2. Velg Vindu > Diverse > Bakgrunnsoppgaver hvis du vil se fremdriften.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?