Arabisk og hebraisk tekst

Nye og forbedrede funksjoner for å arbeide på arabisk eller hebraisk er tilgjengelige i den utgaven av programvaren som er beregnet på Midtøsten og Nord-Afrika.

Toveis tekstflyt

Tekst på språk for Midtøsten skrives for det meste fra høyre mot venstre (H-V). Formen som generelt brukes mest, er imidlertid toveistekst – en blanding av tekstretning fra venstre mot høyre og fra høyre mot venstre. Et eksempel på toveistekst avsnitt med arabisk og engelsk tekst. I CS6 kan du bruke Dreamweaver til å skrive inn arabisk eller hebraisk tekst eller toveistekst i utformingsvisning og kodevisning.

I Dreamweaver-versjonen for Midtøsten kan attributtet for tekstretning fra høyre mot venstre brukes med to tiltenkte objekter, avsnitt og tegn. Attributtet direction (retning) kan brukes med koder som støttes i HTML-spesifikasjonen. Retningsattributtet kan bruke verdiene ltr (standard), rtl eller inherit.

Retningsattributt i CSS

Når du skriver inn arabisk, hebraisk eller blandet tekst, gjenkjenner Dreamweaver språkene som høyre mot venstre (H-L), og teksten vises som den skal.

Koderedigering

Du kan angi innstillinger for tekstretning og språk ved hjelp av koderedigeringsprogrammet.

Koderedigering

Tekstretning og Unicode-bidi i CSS-regler

Du kan angi tekstretningen som en CSS-regel. Angi valg for Direction og Unicode-bidi i dialogboksen CSS Rule definition.

Språkvalg i CSS-regler

Tabellegenskaper

Tabeller fra høyre mot venstre høyrejusteres, og kolonner ordnes fra høyre mot venstre. Håndtakene for endring av størrelse vises på venstre side. Når du bruker tabulatortasten, flyttes markøren fra høyre mot venstre.

Angi tabellretningen ved hjelp av egenskapspanelet.

Tabell fra høyre mot venstre
Tabell fra høyre mot venstre

Div-egenskaper

Bruk Direction til å angi Div-retningen i egenskapene.

Div-retning

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?