Eksporterte bilder eller tegnebrett eksporteres med dimensjoner som avviker med én piksel

Ved bruk av dialogen Eksporter som eksporteres bilder og tegnebrett med dimensjoner som avviker med én piksel

En bruker kan oppleve dette problemet når et element beskjæres eller skaleres og resultatet inkluderer en fraksjonert piksel.Eksempel: Når e dokument på 100px ganger 523px eksporteres i en skala på 50 %, vil 50 % av 523 være 261.5, en fraksjonert piksel. Siden et bildedokument ikke kan ha en fraksjonert piksel vil Photoshop runde oppover, noe som medfører at den andre dimensjonen økes med 1. Det eksporterte bildet blir da 51 x 262 i stedet for 50 x 262. 

Løsning

Prøv følgende alternativer for å løse dette problemet:

  1. Rediger originalbildet slik at det skaleres ned uten fraksjonerte piksler. For dette eksempelet kan det gjøres til 100 x 524.
  2. Bruk feltene Størrelse på arbeidsoverflate i dialogen Eksporter som. Etter du har angitt bildets bredde, høyre eller skala, angir du de korrekte dimensjonene i feltene for bredde og høyde på arbeidsområdet. For dette eksempelet kan det gjøres til 50 x 262.
  3. Ved beskjæring fjernes avmerkingen for «Slett beskårede piksler» på verktøylinjen for beskjæring.
Vårt ingeniørteam leter etter en bedre måte å håndtere dette problemet på.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet