Tolke en Photoshop-krasjrapport | macOS

Hvis Photoshop eventuelt krasjer, inneholder krasjrapporten spor for å diagnostisere hva som gikk galt.

Forsikre deg om at du har sendt inn alle krasjrapporter. Hvis du sender inn en krasjrapport for et kjent problem til Adobe og samtidig oppgir e-postadressen din, kan vi sende deg en løsning på problemet via e-post.

Du kan dele krasjrapporten på fellesskapene for Photoshop-feilsøking, for eksempel følgende, for å bidra til å løse problemet:

Du kan også inspisere krasjloggen for å finne ledetråder for å bidra i den videre feilsøkingen.

Merk:

En frys og en krasj er helt forskjellige hendelser. For å diagnostisere en stillstand kan du se Hvordan få en prosessprøve eller spindump | macOS.

Finne krasjrapporter

På macOS finner du krasjrapporten på denne plasseringen:

  • Brukere/<ditt brukernavn>/Library/Logs/CrashReporter

Hvis du vil gå til denne plasseringen, må du ha tilgang til de skjulte brukerbiblioteksfilene på macOS. Se Metode 2 i denne artikkelen for å finne ut hvordan.

Lese en krasjrapport

En krasjrapport er en enkel tekstfil som kan åpnes i et tekstredigeringsprogram, inkludert TextEdit som er installert med macOS som standard.

Eksemplet nedenfor viser eksempelkrasjrapporter fra Photoshop. Det meste av den viktige informasjonen i en krasjrapport er helt i begynnelsen. En krasjrapport kan nevne mange tråder. Den eneste tråden som er av interesse, sett fra et feilsøkingsperspektiv, er den som krasjet (se linjen «krasjet linje» i eksempel 1 under). I delen for denne tråden er den øverste linjen den viktigste, siden den angir hva Photoshop gjorde før krasjet.

Eksempler på krasjrapporter

I disse eksemplene er teksten etter <-- kommentarer/merknader som gjør det enklere for deg å forstå rapporten.

Eksempel 1

Process: Adobe Photoshop <version> [5203] Path: /Applications/Adobe Photoshop <version>/Adobe Photoshop <version>.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop <version> <--Sjekk at Photoshop er installert på standardplasseringen (i dette eksempelet er Photoshop installert på standardplasseringen) Identifier: com.adobe.Photoshop Version: 13.0.1 (13.0.1.519) Code Type: X86-64 (Native) <--Indikerer om Photoshop kjører i 32-biters eller 64-biters Parent Process: launchd [247] Date/Time: 2012-09-08 21:22:50.249 +0200 <--Indikerer tidspunktet for krasjen OS Version: Mac OS X 10.7.4 (11E53) <--Sørg for at operativsystemet er oppdatert Report Version: 9 Interval Since Last Report: 373928 sec Crashes Since Last Report: 38 Per-App Interval Since Last Report: 3471 sec Per-App Crashes Since Last Report: 26 Anonymous UUID: EA7ACECD-BA62-466C-A06F-4A2BB60CBC87 Crashed Thread: 0 Main Thread Dispatch queue: com.apple.main-thread <--Indikerer hvilken tråd som krasjet. I dette tilfellet krasjet Tråd 0. Se nedenfor i Tråd 0-delen etter ledetråder Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV) Exception Codes: 0x000000000000000d, 0x0000000000000000 VM Regions Near 0: --> __TEXT 0000000100000000-0000000103340000 [ 51.2M] r-x/rwx SM=COW /Applications/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop CS6 Application Specific Information: objc[5203]: garbage collection is OFF Thread 0 Crashed:: Main Thread Dispatch queue: com.apple.main-thread <–Start of the Thread 0 section 0 com.extensis.AutoActivationPlugin.PS13 0x00000001287bd974 _ZL31ATSFontGetFileReferenceOverridejP5FSRef + 39 <--Indikerer at plugin-modulen for administrasjon av Extensis-skriften kan være en del av årsaken. Prøv å deaktivere plugin-moduler fra tredjeparter. 1 com.adobe.CoolType 0x00000001046cbd8b CTInit + 1075137 <--Indikerer at Adobes typemotor, skrifter eller skriftbuffere kan være en del av årsaken. Hvis deaktivering av tredjeparter fra plugin-moduler ikke løser problemet, kan du prøve å feilsøke de installerte skriftene. 2 com.adobe.CoolType 0x000000010461d321 CTInit + 359767 3 com.adobe.CoolType 0x000000010456bfe1 0x104561000 + 45025 4 com.adobe.CoolType 0x0000000104685ea3 CTInit + 788697 5 com.adobe.CoolType 0x000000010462a0a1 CTInit + 412375 6 com.adobe.CoolType 0x0000000104629d5e CTInit + 411540 7 com.adobe.CoolType 0x000000010468541b CTInit + 786001 8 com.adobe.CoolType 0x00000001045bc724 0x104561000 + 374564 9 com.adobe.Photoshop 0x00000001001fe853 0x100000000 + 2091091 10 com.adobe.Photoshop 0x00000001001f7c46 0x100000000 + 2063430 11 com.adobe.Photoshop 0x00000001001f966c 0x100000000 + 2070124 12 com.adobe.Photoshop 0x00000001001f9518 0x100000000 + 2069784 13 com.adobe.Photoshop 0x0000000100eb86d5 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 6692149 14 com.adobe.Photoshop 0x00000001019d4d23 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 18342787 15 com.adobe.Photoshop 0x00000001005c45dc 0x100000000 + 6047196 16 com.adobe.Photoshop 0x00000001012ac047 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 10835623 17 com.adobe.Photoshop 0x0000000100a74072 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 2217682 18 com.adobe.Photoshop 0x00000001005bc40d 0x100000000 + 6013965 19 com.adobe.Photoshop 0x00000001005b7abc 0x100000000 + 5995196 20 com.adobe.Photoshop 0x00000001005ad63e 0x100000000 + 5953086 21 com.adobe.Photoshop 0x000000010001f312 0x100000000 + 127762 22 com.adobe.Photoshop 0x00000001019223d4 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 17611316 23 com.apple.AppKit 0x00007fff944df0c6 -[NSApplication run] + 555 24 com.adobe.Photoshop 0x00000001019219d2 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 17608754 25 com.adobe.Photoshop 0x0000000101923c3e AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 17617566 26 com.adobe.Photoshop 0x00000001005ae50c 0x100000000 + 5956876 27 com.adobe.Photoshop 0x00000001007b0f8f boost::system::system_error::what() const + 2000527 28 com.adobe.Photoshop 0x00000001007b11d9 boost::system::system_error::what() const + 2001113 29 com.adobe.Photoshop 0x000000010054b4dc 0x100000000 + 5551324 Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff90c377e6 kevent + 10 1 libdispatch.dylib 0x00007fff9601278a _dispatch_mgr_invoke + 923 2 libdispatch.dylib 0x00007fff9601131a _dispatch_mgr_thread + 54

Eksempel 2

Process: Adobe Photoshop <version> [1038] Path: /Applications/Adobe Photoshop <version>/Adobe Photoshop <version>.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop <version> <--Sjekk at Photoshop er installert på standardplasseringen (i dette eksempelet er Photoshop installert på standardplasseringen) Identifier: com.adobe.Photoshop Version: 13.0.2 (13.0.2.23) Code Type: X86-64 (Native) <--Indikerer om Photoshop kjører i 32-biters eller 64-biters Parent Process: launchd [155] User ID: 501 Date/Time: 2012-12-12 16:09:15.667 +0800 <--Indikerer tidspunktet for krasjen OS Version: Mac OS X 10.8.2 (12C3006) <---Sørg for at operativsystemet er oppdatert Report Version: 10 Interval Since Last Report: 535069 sec Crashes Since Last Report: 4 Per-App Interval Since Last Report: 4167 sec Per-App Crashes Since Last Report: 4 Anonymous UUID: B95A695F-E19E-3DA4-4BC9-651BBF824913 Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread <--Indikerer hvilken tråd som krasjet. I dette tilfellet krasjet Tråd 0. Se nedenfor i Tråd 0-delen etter ledetråder Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS) Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000114d9cff0 VM Regions Near 0x114d9cff0: MALLOC_LARGE 0000000113c00000-0000000113c63000 [ 396K] rw-/rwx SM=COW --> tilordnet fil 0000000113c63000-0000000114d9d000 [ 17.2M] r--/rwx SM=COW /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/Resources/ArtFile200.bin MALLOC_LARGE 0000000114d9d000-0000000115d9d000 [ 16.0M] rw-/rwx SM=PRV Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread <--Start på Tråd 0, del 0 com.adobe.Photoshop 0x00000001001cfd40 0x100000000 + 1899840 <--Ved noen tilfeller krasjet Photoshop et sted innenfor sin egen kode. Denne koden er «uløst» og må tolkes av en Photoshop-tekniker. Du må sende inne krasjrapporten ved bruk av Krasjrapporterer hver gang du støter på en krasjlogg som denne. Deretter kan du dele krasjrapporten på feilsøkingsforaene våre for å få hjelp med å diagnostisere problemet 1 com.adobe.Photoshop 0x000000010081ec3e 0x100000000 + 8514622 2 com.adobe.Photoshop 0x000000010081ee8a 0x100000000 + 8515210 3 com.adobe.Photoshop 0x000000010081e187 0x100000000 + 8511879 4 com.adobe.Photoshop 0x0000000100619cad 0x100000000 + 6397101 5 com.adobe.Photoshop 0x000000010062790e 0x100000000 + 6453518 6 com.adobe.Photoshop 0x000000010062837e 0x100000000 + 6456190 7 com.adobe.Photoshop 0x00000001006281a3 0x100000000 + 6455715 8 com.adobe.Photoshop 0x0000000100631963 0x100000000 + 6494563 9 com.adobe.Photoshop 0x000000010069e232 0x100000000 + 6939186 10 com.adobe.Photoshop 0x00000001008ba103 0x100000000 + 9150723 11 com.adobe.Photoshop 0x000000010148224b 0x100000000 + 21504587 12 com.adobe.Photoshop 0x00000001008ba245 0x100000000 + 9151045 13 com.adobe.Photoshop 0x000000010069dfa7 0x100000000 + 6938535 14 com.adobe.Photoshop 0x00000001006a6a50 0x100000000 + 6974032 15 com.adobe.Photoshop 0x00000001005dc9ca 0x100000000 + 6146506 16 com.adobe.Photoshop 0x000000010086a2d5 0x100000000 + 8823509 17 com.adobe.Photoshop 0x0000000100098293 0x100000000 + 623251 18 com.adobe.Photoshop 0x00000001000860db 0x100000000 + 549083 19 com.adobe.Photoshop 0x0000000100086180 0x100000000 + 549248 20 com.adobe.Photoshop 0x00000001016fecc8 0x100000000 + 24112328 21 com.apple.Foundation 0x00007fff8cc8d513 __NSFireTimer + 96 22 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c30fda4 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_TIMER_CALLBACK_FUNCTION__ + 20 23 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c30f8bd __CFRunLoopDoTimer + 557 24 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c2f5099 __CFRunLoopRun + 1513 25 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c2f46b2 CFRunLoopRunSpecific + 290 26 com.apple.HIToolbox 0x00007fff8dfde0a4 RunCurrentEventLoopInMode + 209 27 com.apple.HIToolbox 0x00007fff8dfddd84 ReceiveNextEventCommon + 166 28 com.apple.HIToolbox 0x00007fff8dfddcd3 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 62 29 com.apple.AppKit 0x00007fff83670613 _DPSNextEvent + 685 30 com.apple.AppKit 0x00007fff8366fed2 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 128 31 com.apple.AppKit 0x00007fff83667283 -[NSApplication run] + 517 32 com.adobe.Photoshop 0x00000001016febb2 0x100000000 + 24112050 33 com.adobe.Photoshop 0x00000001016ffe7c 0x100000000 + 24116860 34 com.adobe.Photoshop 0x0000000100087bdd 0x100000000 + 555997 35 com.adobe.Photoshop 0x00000001002c87dc 0x100000000 + 2918364 36 com.adobe.Photoshop 0x00000001002c88b9 0x100000000 + 2918585 37 com.adobe.Photoshop 0x0000000100002444 0x100000000 + 9284 Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff8241cd16 kevent + 10 1 libdispatch.dylib 0x00007fff8ee54dea _dispatch_mgr_invoke + 883 2 libdispatch.dylib 0x00007fff8ee549ee _dispatch_mgr_thread + 54

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet