Tolke en Photoshop-krasjrapport | macOS

Hvis Photoshop eventuelt krasjer, inneholder krasjrapporten spor for å diagnostisere hva som gikk galt.

Forsikre deg om at du har sendt inn alle krasjrapporter. Hvis du sender inn en krasjrapport for et kjent problem til Adobe og samtidig oppgir e-postadressen din, kan vi sende deg en løsning på problemet via e-post.

Du kan dele krasjrapporten på fellesskapene for Photoshop-feilsøking, for eksempel følgende, for å bidra til å løse problemet:

Du kan også inspisere krasjloggen for å finne ledetråder for å bidra i den videre feilsøkingen.

Merk:

En frys og en krasj er helt forskjellige hendelser. For å diagnostisere en stillstand kan du se Hvordan få en prosessprøve eller spindump | macOS.

Finne krasjrapporter

På macOS finner du krasjrapporten på denne plasseringen:

  • Brukere/<ditt brukernavn>/Library/Logs/CrashReporter

Hvis du vil gå til denne plasseringen, må du ha tilgang til de skjulte brukerbiblioteksfilene på macOS. Se Metode 2 i denne artikkelen for å finne ut hvordan.

Lese en krasjrapport

En krasjrapport er en enkel tekstfil som kan åpnes i et tekstredigeringsprogram, inkludert TextEdit som er installert med macOS som standard.

Eksemplet nedenfor viser eksempelkrasjrapporter fra Photoshop. Det meste av den viktige informasjonen i en krasjrapport er helt i begynnelsen. En krasjrapport kan nevne mange tråder. Den eneste tråden som er av interesse, sett fra et feilsøkingsperspektiv, er den som krasjet (se linjen «krasjet linje» i eksempel 1 under). I delen for denne tråden er den øverste linjen den viktigste, siden den angir hva Photoshop gjorde før krasjet.

Eksempler på krasjrapporter

I disse eksemplene er teksten etter <-- kommentarer/merknader som gjør det enklere for deg å forstå rapporten.

Eksempel 1

Process: Adobe Photoshop <version> [5203] Path: /Applications/Adobe Photoshop <version>/Adobe Photoshop <version>.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop <version> <--Sjekk at Photoshop er installert på standardplasseringen (i dette eksempelet er Photoshop installert på standardplasseringen) Identifier: com.adobe.Photoshop Version: 13.0.1 (13.0.1.519) Code Type: X86-64 (Native) <--Indikerer om Photoshop kjører i 32-biters eller 64-biters Parent Process: launchd [247] Date/Time: 2012-09-08 21:22:50.249 +0200 <--Indikerer tidspunktet for krasjen OS Version: Mac OS X 10.7.4 (11E53) <--Sørg for at operativsystemet er oppdatert Report Version: 9 Interval Since Last Report: 373928 sec Crashes Since Last Report: 38 Per-App Interval Since Last Report: 3471 sec Per-App Crashes Since Last Report: 26 Anonymous UUID: EA7ACECD-BA62-466C-A06F-4A2BB60CBC87 Crashed Thread: 0 Main Thread Dispatch queue: com.apple.main-thread <--Indikerer hvilken tråd som krasjet. I dette tilfellet krasjet Tråd 0. Se nedenfor i Tråd 0-delen etter ledetråder Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV) Exception Codes: 0x000000000000000d, 0x0000000000000000 VM Regions Near 0: --> __TEXT 0000000100000000-0000000103340000 [ 51.2M] r-x/rwx SM=COW /Applications/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop CS6 Application Specific Information: objc[5203]: garbage collection is OFF Thread 0 Crashed:: Main Thread Dispatch queue: com.apple.main-thread <–Start of the Thread 0 section 0 com.extensis.AutoActivationPlugin.PS13 0x00000001287bd974 _ZL31ATSFontGetFileReferenceOverridejP5FSRef + 39 <--Indikerer at plugin-modulen for administrasjon av Extensis-skriften kan være en del av årsaken. Prøv å deaktivere plugin-moduler fra tredjeparter. 1 com.adobe.CoolType 0x00000001046cbd8b CTInit + 1075137 <--Indikerer at Adobes typemotor, skrifter eller skriftbuffere kan være en del av årsaken. Hvis deaktivering av tredjeparter fra plugin-moduler ikke løser problemet, kan du prøve å feilsøke de installerte skriftene. 2 com.adobe.CoolType 0x000000010461d321 CTInit + 359767 3 com.adobe.CoolType 0x000000010456bfe1 0x104561000 + 45025 4 com.adobe.CoolType 0x0000000104685ea3 CTInit + 788697 5 com.adobe.CoolType 0x000000010462a0a1 CTInit + 412375 6 com.adobe.CoolType 0x0000000104629d5e CTInit + 411540 7 com.adobe.CoolType 0x000000010468541b CTInit + 786001 8 com.adobe.CoolType 0x00000001045bc724 0x104561000 + 374564 9 com.adobe.Photoshop 0x00000001001fe853 0x100000000 + 2091091 10 com.adobe.Photoshop 0x00000001001f7c46 0x100000000 + 2063430 11 com.adobe.Photoshop 0x00000001001f966c 0x100000000 + 2070124 12 com.adobe.Photoshop 0x00000001001f9518 0x100000000 + 2069784 13 com.adobe.Photoshop 0x0000000100eb86d5 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 6692149 14 com.adobe.Photoshop 0x00000001019d4d23 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 18342787 15 com.adobe.Photoshop 0x00000001005c45dc 0x100000000 + 6047196 16 com.adobe.Photoshop 0x00000001012ac047 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 10835623 17 com.adobe.Photoshop 0x0000000100a74072 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 2217682 18 com.adobe.Photoshop 0x00000001005bc40d 0x100000000 + 6013965 19 com.adobe.Photoshop 0x00000001005b7abc 0x100000000 + 5995196 20 com.adobe.Photoshop 0x00000001005ad63e 0x100000000 + 5953086 21 com.adobe.Photoshop 0x000000010001f312 0x100000000 + 127762 22 com.adobe.Photoshop 0x00000001019223d4 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 17611316 23 com.apple.AppKit 0x00007fff944df0c6 -[NSApplication run] + 555 24 com.adobe.Photoshop 0x00000001019219d2 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 17608754 25 com.adobe.Photoshop 0x0000000101923c3e AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 17617566 26 com.adobe.Photoshop 0x00000001005ae50c 0x100000000 + 5956876 27 com.adobe.Photoshop 0x00000001007b0f8f boost::system::system_error::what() const + 2000527 28 com.adobe.Photoshop 0x00000001007b11d9 boost::system::system_error::what() const + 2001113 29 com.adobe.Photoshop 0x000000010054b4dc 0x100000000 + 5551324 Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff90c377e6 kevent + 10 1 libdispatch.dylib 0x00007fff9601278a _dispatch_mgr_invoke + 923 2 libdispatch.dylib 0x00007fff9601131a _dispatch_mgr_thread + 54

Eksempel 2

Process: Adobe Photoshop <version> [1038] Path: /Applications/Adobe Photoshop <version>/Adobe Photoshop <version>.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop <version> <--Sjekk at Photoshop er installert på standardplasseringen (i dette eksempelet er Photoshop installert på standardplasseringen) Identifier: com.adobe.Photoshop Version: 13.0.2 (13.0.2.23) Code Type: X86-64 (Native) <--Indikerer om Photoshop kjører i 32-biters eller 64-biters Parent Process: launchd [155] User ID: 501 Date/Time: 2012-12-12 16:09:15.667 +0800 <--Indikerer tidspunktet for krasjen OS Version: Mac OS X 10.8.2 (12C3006) <---Sørg for at operativsystemet er oppdatert Report Version: 10 Interval Since Last Report: 535069 sec Crashes Since Last Report: 4 Per-App Interval Since Last Report: 4167 sec Per-App Crashes Since Last Report: 4 Anonymous UUID: B95A695F-E19E-3DA4-4BC9-651BBF824913 Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread <--Indikerer hvilken tråd som krasjet. I dette tilfellet krasjet Tråd 0. Se nedenfor i Tråd 0-delen etter ledetråder Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS) Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000114d9cff0 VM Regions Near 0x114d9cff0: MALLOC_LARGE 0000000113c00000-0000000113c63000 [ 396K] rw-/rwx SM=COW --> tilordnet fil 0000000113c63000-0000000114d9d000 [ 17.2M] r--/rwx SM=COW /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/Resources/ArtFile200.bin MALLOC_LARGE 0000000114d9d000-0000000115d9d000 [ 16.0M] rw-/rwx SM=PRV Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread <--Start på Tråd 0, del 0 com.adobe.Photoshop 0x00000001001cfd40 0x100000000 + 1899840 <--Ved noen tilfeller krasjet Photoshop et sted innenfor sin egen kode. Denne koden er «uløst» og må tolkes av en Photoshop-tekniker. Du må sende inne krasjrapporten ved bruk av Krasjrapporterer hver gang du støter på en krasjlogg som denne. Deretter kan du dele krasjrapporten på feilsøkingsforaene våre for å få hjelp med å diagnostisere problemet 1 com.adobe.Photoshop 0x000000010081ec3e 0x100000000 + 8514622 2 com.adobe.Photoshop 0x000000010081ee8a 0x100000000 + 8515210 3 com.adobe.Photoshop 0x000000010081e187 0x100000000 + 8511879 4 com.adobe.Photoshop 0x0000000100619cad 0x100000000 + 6397101 5 com.adobe.Photoshop 0x000000010062790e 0x100000000 + 6453518 6 com.adobe.Photoshop 0x000000010062837e 0x100000000 + 6456190 7 com.adobe.Photoshop 0x00000001006281a3 0x100000000 + 6455715 8 com.adobe.Photoshop 0x0000000100631963 0x100000000 + 6494563 9 com.adobe.Photoshop 0x000000010069e232 0x100000000 + 6939186 10 com.adobe.Photoshop 0x00000001008ba103 0x100000000 + 9150723 11 com.adobe.Photoshop 0x000000010148224b 0x100000000 + 21504587 12 com.adobe.Photoshop 0x00000001008ba245 0x100000000 + 9151045 13 com.adobe.Photoshop 0x000000010069dfa7 0x100000000 + 6938535 14 com.adobe.Photoshop 0x00000001006a6a50 0x100000000 + 6974032 15 com.adobe.Photoshop 0x00000001005dc9ca 0x100000000 + 6146506 16 com.adobe.Photoshop 0x000000010086a2d5 0x100000000 + 8823509 17 com.adobe.Photoshop 0x0000000100098293 0x100000000 + 623251 18 com.adobe.Photoshop 0x00000001000860db 0x100000000 + 549083 19 com.adobe.Photoshop 0x0000000100086180 0x100000000 + 549248 20 com.adobe.Photoshop 0x00000001016fecc8 0x100000000 + 24112328 21 com.apple.Foundation 0x00007fff8cc8d513 __NSFireTimer + 96 22 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c30fda4 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_TIMER_CALLBACK_FUNCTION__ + 20 23 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c30f8bd __CFRunLoopDoTimer + 557 24 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c2f5099 __CFRunLoopRun + 1513 25 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8c2f46b2 CFRunLoopRunSpecific + 290 26 com.apple.HIToolbox 0x00007fff8dfde0a4 RunCurrentEventLoopInMode + 209 27 com.apple.HIToolbox 0x00007fff8dfddd84 ReceiveNextEventCommon + 166 28 com.apple.HIToolbox 0x00007fff8dfddcd3 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 62 29 com.apple.AppKit 0x00007fff83670613 _DPSNextEvent + 685 30 com.apple.AppKit 0x00007fff8366fed2 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 128 31 com.apple.AppKit 0x00007fff83667283 -[NSApplication run] + 517 32 com.adobe.Photoshop 0x00000001016febb2 0x100000000 + 24112050 33 com.adobe.Photoshop 0x00000001016ffe7c 0x100000000 + 24116860 34 com.adobe.Photoshop 0x0000000100087bdd 0x100000000 + 555997 35 com.adobe.Photoshop 0x00000001002c87dc 0x100000000 + 2918364 36 com.adobe.Photoshop 0x00000001002c88b9 0x100000000 + 2918585 37 com.adobe.Photoshop 0x0000000100002444 0x100000000 + 9284 Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff8241cd16 kevent + 10 1 libdispatch.dylib 0x00007fff8ee54dea _dispatch_mgr_invoke + 883 2 libdispatch.dylib 0x00007fff8ee549ee _dispatch_mgr_thread + 54
Adobe-logoen

Logg på kontoen din