Grunnleggende feilsøkingstrinn for å løse de fleste problemer

Dette dokumentet inneholder grunnleggende feilsøkingstrinn som kan brukes til å løse de fleste problemer som kan oppstå under bruk av Photoshop. Prøv alle trinnene nedenfor før du legger inn en melding på forumet eller kontakter kundestøtte for spesifikke Photoshop-problemer.

Kjente problemer i Photoshop

Sjekk om problemet du støter på er et kjent problem i den siste versjonen av Photoshop.

Se Kjente problemer i Photoshop.

Få den nyeste støtten for Camera Raw

Det vanligste spørsmålet til kundestøtte er «Photoshop gjenkjenner ikke Raw-filene i det nye kameraet mitt. Hvordan kan jeg åpne Raw-filene mine i Photoshop?»

Se Photoshop eller Lightroom støtter ikke kameraet mitt.

Installere programoppdateringer

Du kan løse mange problemer ved ganske enkelt å sørge for at Adobe-programvaren er oppdatert.

Se Holde Photoshop oppdatert.

Merk:

Adobe tilbyr teknisk støtte og sikkerhetsløsninger for den gjeldende versjonen og den tidligere versjonen. Feilrettinger er bare tilgjengelig for den gjeldende versjonen. Se Photoshop - støttede versjoner for komplette detaljer.

Installere operativsystemoppdateringer

Du kan løse mange problemer ved ganske enkelt å sørge for at operativsystemet er oppdatert.

Adobe anbefaler at du gjør din egen testing på en passiv partisjon, for å forsikre deg om at nye operativsystemer fungerer sammen med nåværende maskinvare og drivere.

Tilgjengelige oppdateringer vises ikke i Creative Cloud, eller programmene er i prøvemodus

Vises ikke de tilgjengelige oppdateringene? Vises programmene som prøveversjoner?

Se Tilgjengelige oppdateringer ikke oppført.

Jeg kan ikke aktivere Photoshop, eller programmene er i prøvemodus

Kan du ikke aktivere Photoshop, eller programmer vises som forsøk?

Se Lisensieringsfeil | Creative Cloud.

Installere driveroppdateringer for skjermkortet

Hvis det er problemer med bildegjengivelsen, treg ytelse eller systemkrasj, kan dette skyldes en ødelagt eller inkompatibel skjermkortdriver, eller at driveren ikke støttes.

Se Feilsøkingstrinn for GPU og skjermkortdriver.

Feilsøke grafikkprosessoren

Av og til kan det hende at enkelte problemer relatert til videoadaptere og drivere ikke lar seg løse, selv om du har den nyeste driveren.

Den raskeste og enkleste måten å finne ut om problemet skyldes videoadapteren eller driveren på, er å deaktivere innstillingen Bruk grafikkprosessor.

Se Deaktivere GPU for å avgrense problemet raskt.

For spesifikke feil, se følgende:

Tilbakestille preferanser

Du kan løse mange problemer med å tilbakestille Photoshops preferanser til fabrikkinnstillingene (herunder programfeil, rar verktøy-/grensesnittatferd osv.).

Se Tilbakestille innstillingsfiler til standard.

Feilsøke plugin-moduler

Mange problemer kan oppstå ved bruk av inkompatible, utdaterte eller feil installerte plugin-elementer.

Se Feilsøke plugin-moduler i Photoshop.

Feilsøke skrifter

Det kan oppstå mange problemer når du bruker skrifter fra tredjeparter, for eksempel kan systemet krasje eller henge seg opp når du bruker typeverktøyet, eller når du gjør tegnpanelet aktivt/synlig. En ugyldig skrift eller ugyldige skrifter kan også forårsake generelle ytelsesproblemer når du starter eller bruker Photoshop. Valider og fjern duplikate eller problemfylte skrifter for å bedre stabiliteten og ytelsen til tekstverktøyet.

Se Feilsøke skrifter.

Photoshop krasjer

Hvis du utfører alle trinnene ovenfor og fremdeles støter på et krasj, må du huske å sende inn alle krasjrapporter. Hvis du sender inn en krasjrapport for et kjent problem til Adobe og samtidig oppgir e-postadressen din, kan vi sende deg en løsning på problemet via e-post.

Se Tolke en Photoshop-krasjrapport.

Photoshop går sakte eller halter

Uventede resultater ved bruk av et verktøy

Hvis et verktøy i Photoshop ikke virker som det skal (for eksempel hvis beskjæringsverktøyet beskjærer en liten, grå firkant, eller hvis du får feil farge eller ingen farge i det hele tatt når du maler med en pensel), kan du prøve å tilbakestille verktøyinnstillingene:

Tilbakestillingverktøyet i gjeldende versjon av Photoshop

Eldre versjoner (CS6 og tidligere)
  • Høyre-klikk (Windows) eller Control-klikk (macOS) Tool Preset Picker på Alternativlinjen Verktøy og velg Tilbakestill verktøy for å tilbakestille det aktive verktøyet, eller velg Tilbakestill alle verktøy for å tilbakestille alle verktøy til standard fabrikkinnstillinger.
Tilbakestill verktøyalternativet i Photoshop CC 6 og tidligere

Feilsøke problemer med markørvisning eller markørstørrelse

  • Trådkors: Hvis du ser et trådkors (presis) i stedet for den vanlige penselspissen eller en annen verktøyform, kan du prøve å slå av Caps Lock-tasten.
  • Feil penselstørrelse: På macOS er det malte resultatet mindre enn penselstørrelsen (markøren) du ser på skjermen. Finn ut om en økt markørstørrelse er angitt i Systemvalg: Tilgjengelighet > Skjerminnstillinger
(macOS) Kontroller markørstørrelse i Systemvalg > Tilgjengelighet > Skjerminnstillinger.

Manglende verktøy

Hvis ett eller flere verktøy mangler fra verktøylinjen, kan du prøve å tilbakestille tilpassingen av verktøylinjen til standard. For å gjøre dette velger du Rediger > Verktøylinje og klikk på Gjenopprett standardinnstillinger i kolonnen til høyre.

Se Manglende verktøy på verktøylinjen.

Merk:

Hvis du har valgt et annet arbeidsområde enn Viktigste, vil hver av arbeidsområdene i Photoshop tilpasse verktøylinjen til et annet sett med verktøy. Hvis du velger Vindu > Arbeidsområde > Viktigste (standard) eller Vindu > Arbeidsområde > Tilbakestill Viktigste, kan dette også gjenopprette standard verktøylinje.

Du kan også bruke Oppdagelsespanelet i Photoshop for å søke etter og identifisere verktøy. Bruk tastaturhurtigtasten Command/Control + F  for å få opp søkedialogboksen, skriv inn verktøyet du ser etter og velg ønsket resultat. Photoshop vil markere og aktivere verktøyet i brukergrensesnittet.

Se Lær raskere med oppdagelsespanelet i Photoshop.

Feilsøke brukertillatelser

Hvis ingen av feilsøkingstrinnene over løser problemet, kan problemet være relatert til brukertillatelser. 

Opprett en administratorbrukerkonto for å identifisere tillatelsesproblemer. For instruksjoner om hvordan du oppretter en administratorbrukerkonto, se følgende: 

macOS:

Merk:

Du må endre popup-vinduet Ny konto fra Standard til Administrator når du oppretter brukeren.

Windows:

Når du har opprettet administratorbrukerkontoen, kan du logge deg på med den nye brukeren og kjøre Photoshop for å se om problemet er løst.

Start på nytt i sikkermodus

Av og til kan tillegg fra tredjeparter og andre verktøy virke inn på kjøringen av Photoshop.

Hvis du starter datamaskinen i sikkermodus, er tillegg fra tredjeparter og andre verktøy slått av, noe som kan bidra til å løse problemet.

macOS:

  • Oppstart i sikker modus: På macOS deaktiverer sikker modus alle tredjepartsutvidelser og oppstartelementer. Den kjører bare nødvendige kjerneutvidelser og Apple-installerte oppstartselementer.

Windows:

Feilsøk oppdateringsfeil

Flere oppdateringsfeil forårsakes av manglende eller endrede filer som kreves av Photoshop, grunnet diskoppryddingsprogrammer som CleanMyMac eller MacKeeper. Hold oppryddingsverktøyene dine oppdaterte eller avvikle bruken av dem.

Hvis du har problemer med å installere Photoshop- eller Bridge-oppdateringer, se: Rett opp feil under installering av Creative Cloud-apper.

Hvis du har problemer med å installere Camera Raw-oppdateringer, se Installasjonsprogram for programtillegget Camera Raw.

Samle inn logger og systeminformasjon

Hvis Photoshop eventuelt krasjer eller det oppstår en programfeil, inneholder følgende kilder viktig informasjon for å diagnostisere hva som gikk galt:

Mer feilsøking

Prøv alle trinnene nedenfor før du legger inn en melding på forumet for spesifikke Photoshop-problemer.

Hvis du har et hvordan-spørsmål eller spørsmål om endringer i virkemåte mellom Photoshop-versjoner, kan du se følgende: 

Hvis du trenger hjelp til installering/nedlasting av apper eller hjelp angående Creative Cloud-medlemskapet ditt, kan du se følgende:

Adobe-logoen

Logg på kontoen din

Asurion