Innstillinger

I innstillingsfilen for Adobe Photoshop er det lagret flere programinnstillinger, inkludert generelle visningsalternativer, fillagringsalternativer, ytelsesalternativer, markøralternativer, gjennomsiktighetsalternativer, typealternativer og alternativer for plugin‑moduler og arbeidsdisker. De fleste av disse alternativene angis i dialogboksen Innstillinger. Innstillingene lagres hver gang du lukker programmet.

Uventet virkemåte kan være tegn på skadede innstillinger. Hvis du har mistanke om at innstillingene er skadet, kan du gjenopprette innstillingene til standardinnstillingene.

For å gjenskape innstillingsfilene for Photoshop, starter du programmet mens du holder nede Ctrl + Alt + Skift (Windows), eller Kommando + Tilvalg + Skift (Mac OS). Klikk deretter "Ja" på meldingen "Vil du slette innstillingsfilen for Adobe Photoshop?"

Viktig: Dersom du gjenskaper innstillingene ved å slette innstillingsfilen for Adobe Photoshop CS5, må du passe på å kun slette denne ene filen. Dersom du sletter hele innstillingsmappen, fjerner du i samme slengen alle ulagrede handlinger og forhåndsinnstillinger.

Du fjerner ikke innstillingsfilen når du installerer Photoshop på nytt. Gjenopprett innstillingene før du installerer Photoshop på nytt. 

Mac OS

Viktig: Apple gjorde brukerbiblioteksmappen skjult som standard fra og med Mac OS X 10.7. Dersom du trenger tilgang til filer i den skjulte biblioteksmappen for å utføre Adobe-relatert feilsøking, kan du se Slik får du tilgang til skjulte brukerbiblioteksfiler.

Photoshop-innstillinger Filnavn Bane
Generelle innstillinger Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Handlinger Actions panel.psp Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Innstillinger for Camera Raw Innstillinger for Adobe Camera Raw 6.x Users/[brukernavn]/Library/Preferences
Fargeinnstillinger (fargehåndtering) Fargeinnstillinger.csf  Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Tilpassede fargeinnstillinger (fargehåndtering) Brukerdefinert.csf Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Tillpassede korrekturoppsett (fargehåndtering) Brukerdefinert.psf  Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- og maleverktøy Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/

Baner Adobe Photoshop CS5-baner Users/[brukernavn]/Library/Preferences
Lagre for web Adobe Save For Web 12.0-innstillinger  Users/[brukernavn]/Library/Preferences
Filtre og effekter Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs, Adobe VanishingPoint CS5 Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[effect or filter name]/Photoshop
Linseprofiler (utviklet av linseprofilprogramvaren) Brukerdefinert/User defined.lcs Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbeidsområder

[User Defined]

Endrede arbeidsområder

Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces

Users/[user name]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces (Modified)
Innstillinger for tredjeparts plug-in-moduler (f.eks. plasseringen av plug-in-mappene) (varierer) Users/brukernavn]/Library/Preferences folder
Lagrede forhåndsinnstillinger [Brukerdefinert] Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[funksjonsnavn]

Windows XP

Photoshop-innstillinger Filnavn Bane
Generelle innstillinger Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Handlinger Actions panel.psp Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Windows registernøkkel 

.xmp-filer lagret fra dialogen Camera Raw
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings
Fargeinnstillinger (fargehåndtering) Fargeinnstillinger.csf Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Tilpassede fargeinnstillinger (fargehåndtering) Brukerdefinert.csf Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Tillpassede korrekturoppsett (fargehåndtering) Brukerdefinert.psf  Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- og maleverktøy Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Baner Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Lagre for web Innstillinger for Adobe Lagre for web 12.0 Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Save For Web/12.0
Filtre og effekter Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe/Plugins/[navn på effekt eller filter]/Photoshop
 
Linseprofiler (utviklet av linseprofilprogramvaren) Brukerdefinert/User defined.lcs Documents and Settings/[brukernavn]Application Data/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbeidsområder [Brukerdefinert]

Endrede arbeidsområder
Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Innstillinger for tredjeparts plug-in-moduler (f.eks. plasseringen av plug-in-mappene) Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Lagrede forhåndsinnstillinger [Brukerdefinert] Documents and Settings/[brukernavn]/Application Data/Adobe Photoshop CS5/Presets/[navn på funksjon]

Windows 7 og Vista

Photoshop-innstillinger Filnavn Bane
Generelle innstillinger
  • Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp (32-bits versjon)
  • Adobe Photoshop (X64) CS5 Prefs.psp (64-bits versjon)
Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Handlinger Actions panel.psp Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Windows registernøkkel 

.xmp-filer lagret fra dialogen Camera Raw
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Users/[user name]/AppData/Adobe/CameraRaw/Settings
Fargeinnstillinger (fargehåndtering) Fargeinnstillinger.csf Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Tilpassede fargeinnstillinger (fargehåndtering) Brukerdefinert.csf Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Settings
Tillpassede korrekturoppsett (fargehåndtering) Brukerdefinert.psf  Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Proofing
Redigerings- og maleverktøy Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Baner Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret. (Windows registernøkkel) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Lagre for web Innstillinger for Adobe Lagre for web 12.0 Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Save For Web/12.0
Filtre og effekter Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/[navn på effekt eller filter]/Photoshop
 
Linseprofiler (utviklet av linseprofilprogramvaren) Brukerdefinert/User defined.lcs Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Arbeidsområder [Brukerdefinert]

[Endrede arbeidsområder}
Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Innstillinger for tredjeparts plug-in-moduler (f.eks. plasseringen av plug-in-mappene) Innstillinger lagres som verdidata i verdien med navnet SettingsFilePath i Windows-registeret. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Lagrede forhåndsinnstillinger [Brukerdefinert] Users/[brukernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[brukernavn]

 

 

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet