Slik identifiserer og feilsøker du problemer med plugin-moduler i Photoshop.

Merk:

Ikonet ved siden av et tekststykke i innholdet nedenfor indikerer ny informasjon for Photoshop CC 2015.5-utgivelsen.

Oversikt over problemer forårsaket av defekte eller ikke-støttede programtillegg

Hvis du opplever noen av de følgende problemene, kan årsaken være et defekt eller ikke-kompatibelt programtillegg:

 • Feil: "Kunne ikke laste [navn på programtillegg]-programtillegget fordi den ikke virker med denne versjonen av Photoshop."
 • Manglende filformater i Lagre- eller Lagre som-dialogboksen.
 • Uforklarlige låsinger eller krasjer ved oppstart eller under bruk av Photoshop
 • Bildegjengivelsesproblemer etter å ha kjørt et programtillegg
 • Langsom ytelse under oppstart eller bruk av Photoshop
 • Kommandoer for programtillegg vises ikke riktig i menyene i Photoshop

Du kan oppleve et problem med en programtillegg av en av disse årsakene:

 • Plugin-modulen er designet for en annen versjon av Photoshop og er ikke kompatibel med gjeldende versjon
 • Plugin-modulen er ufullstendig eller feil installert
 • Det er installert flere versjoner av samme plugin-modul
 • En fil i plugin-modulen er skadet

Hjelp for programtillegget Camera Raw

Hvis du har oppdatert Adobe Camera Raw og Photoshop fremdeles ikke gjenkjenner kameraet, kan du se Hvorfor støtter ikke min versjon av Photoshop eller Lightroom kameraet mitt?

Hvis du ikke kan oppdatere plugin-modulen Camera Raw, ser du Installasjonsprogram for plugin-modulen for Camera Raw

Hjelp for installering av tilleggsprogram fra tredjepart

Her er noen gode generelle retningslinjer å følge for å unngå problemer når det gjelder tilleggsprogram fra tredjepart:

Aldri:

 • Dra plugin-moduler manuelt fra mappen for plugin-moduler i en tidligere versjon av Photoshop til mappen for plugin-moduler i den nye versjonen av Photoshop.

Alltid:

 • Sjekk nettstedet til produsenten av plugin-modulen for å finne nyeste versjon av plugin-modulen. Nedlasting av en oppdatert versjon vil ofte løse plugin-modulproblemer.
 • Bruk produsentens installeringsprogram for plugin-moduler til å installere (eller installere på nytt) deres plugin-moduler.

Merk:

Før ble ikke tredjeparts tilleggsprogrammer som har en egen installeringsmekanisme, flyttet eller synkronisert automatisk mellom større Photoshop-versjoner (som Photoshop CC 2014 til Photoshop CC 2015-versjonen).

For CC 2015.5 og nyere har vi, for å minimere behovet for reinstallering mellom store versjoner, bedt utviklere om å begynne å installere til en delt Creative Cloud-plassering. Vennligst reinstaller/oppdater dine tredjeparts plugin-moduler for å bruke delt Creative Cloud-plassering slik at tredjeparts plugin-moduler automatisk lastes mellom store versjoner.

Merk:

Fra og med Oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (versjon 20.0) støttes ikke 32-biters versjonen av Windows lenger. Hvis du har en 64-biters versjon av Windows, og trenger en 32-biters versjon av Photoshop som er kompatibel med eldre plugin-moduler eller enhetsdrivere, kan du laste ned en eldre 32-biters versjon av Photoshop 2018.

Merk:

I Mac OS er Photoshop bare 64-biters, og 32-biters tilleggsprogrammer støttes ikke lenger. Kontakt leverandøren av plugin-moduler for å få en oppdatering til 64-biters støtte. Eller behold den forrige versjonen av Photoshop installert for å kjøre eldre 32-biters plugin-moduler.

Fremgangsmåte for feilsøking av tilleggsprogrammer

Sørg for at du har de nyeste oppdateringene for dine plugin-moduler

 • Sjekk nettstedet til produsenten av plugin-modulen for å finne nyeste versjon av plugin-modulen. Nedlasting av en oppdatert versjon vil ofte løse plugin-modulproblemer.
 • Bruk produsentens installeringsprogram for plugin-moduler til å installere (eller installere på nytt) deres plugin-moduler.

Identifisere den problematiske plugin-modulen

Gjør følgende for raskt å finne ut om Photoshop laster en problematisk valgfri eller tredjeparts plugin-modul:

 1. Lukk Photoshop.

 2. Hold nede Skift-tasten og start Photoshop. Det åpnes en dialogboks under åpningen med spørsmålet "Vil du hoppe over valgfrie og tredjeparts plugin-moduler?"

  Hopp over lasting-dialogboksen
 3. Klikk på Ja for å hoppe over lasting av valgfrie og tredjeparts plugin-moduler.

  Merk:

  Dette deaktiverer bare valgfrie og tredjeparts plugin-moduler for gjeldende økt. Hvis du avslutter og starter Photoshop på nytt uten å holde nede Skift-tasten aktiveres de valgfrie eller tredjeparts plugin-modulene igjen.

 4. Prøv deretter å gjenskape problemet.

Hvis problemet oppstår, er det ikke en installert valgfri eller tredjeparts plugin-modul som forårsaker problemet. Lukk Photoshop og start det på nytt uten å holde nede Skift-tasten for å aktivere alle plugin-modulene igjen. Hopp over resten av trinnene i denne delen.

Hvis problemet ikke oppstår, er det en installert valgfri eller tredjeparts plugin-modul som forårsaker problemet. Slik identifiserer du spesifikke problematiske plugin-moduler:

 1. Lukk Photoshop.

 2. Flytt én plugin-modul fra Photoshops mappe for plugin-moduler til en midlertidig plassering (for eksempel en ny mappe på skrivebordet).

  Merk:

  I Finne mapper for plugin-moduler finner du plasseringen av Photoshops mapper for plugin-moduler.

 3. Start Photoshop og prøv deretter å gjenskape problemet.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis problemet oppstår, gjentar du trinn 1 til 3.
  • Hvis problemet ikke oppstår, er det plugin-modulen du sist flyttet som forårsaker problemet. Fjern eller deaktiver denne plugin-modulen permanent og kontakt utgiveren for å få støtte eller informasjon om en oppdatert plugin-versjon. Installer eller aktiver de ikke-problematiske valgfrie og tredjeparts plugin-modulene som du fjernet eller deaktiverte.
 5. Start Photoshop og prøv deretter å gjenskape problemet.

Deaktivere den problematiske plugin-modulen permanent

Du kan deaktivere en plugin-modul permanent på en eller flere av disse måtene:

 • Flytt plugin-modulen fra Photoshops mappe for plugin-moduler til en midlertidig plassering utenfor Photoshops mapper for plugin-moduler (for eksempel en ny mappe på skrivebordet).
 • Gi hver av de problematiske plugin-modulfilene nytt navn, slik at filnavnet begynner med en tilde (~). Photoshop laster ikke filer med filnavn som begynner med en tilde.
 • Følg instruksjonene for avinstallering/fjerning fra utgiveren av hver av plugin-modulene.

Finne mapper for plugin-moduler

Tredjeparts og valgfrie plugin-moduler kan installeres til en av to plasseringer:

 • Versjonsspesifikk plassering – som kun laster inn den installerte plugin-modulen for en spesifikk versjon av Photoshop (f.eks. bare Photoshop CC 2014)
 • Delt Creative Cloud-plassering – laster inn plugin-modulen for alle installerte versjoner av Photoshop uten at du må installere plugin-modulen på nytt

Windows

Hvis du installerte på den spesifikke plasseringen for Photoshop-versjonen, er mappen for plugin-moduler i Photoshop her:

 • Hard Drive\Program Files\Adobe\[Photoshop version]\Plug-ins
Mappe for plugin-moduler i Windows

Hvis du installerte til den delte Creative Cloud-plasseringen, er mappen for plugin-moduler i her:

 • Hard Drive\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC
WinSharedPluginsFolder

Plugin-modulen Camera Raw er dessuten plassert i samme fellesmappe for plugin-moduler, som Photoshop, Bridge og Photoshop Elements deler:

 • Harddisk/Program Files/Common Files/Adobe/Plug-Ins/[Photoshop-versjonsnummer]

macOS

Hvis du installerte på den spesifikke plasseringen for Photoshop-versjonen, er mappen for plugin-moduler i Photoshop her:

 • Harddisk/Applications/[Photoshop-versjon]/Plug-ins
Mappe for plugin-moduler i MacOS

Hvis du installerte til den delte Creative Cloud-plasseringen, er mappen for plugin-moduler i her:

 • Hard Drive/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC
macSharedPath

Plugin-modulen Camera Raw er dessuten plassert i samme fellesmappe for plugin-moduler, som Photoshop, Bridge og Photoshop Elements deler:

 • Harddisk/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/[Photoshop-versjonsnummer]/File Formats.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet