Innstillinger

Hvis du vil at Photoshop skal kjøre så jevnt som mulig og på en måte som er tilpasset din bestemte arbeidsflyt, må du konfigurere innstillingene dine slik du ønsker.

I innstillingsfilen for Adobe Photoshop er det lagret flere programinnstillinger, inkludert generelle visningsalternativer, fillagringsalternativer, ytelsesalternativer, markøralternativer, gjennomsiktighetsalternativer, typealternativer og alternativer for plugin‑moduler og arbeidsdisker. De fleste av disse alternativene angis i dialogboksen Innstillinger. Innstillingene lagres hver gang du lukker programmet.

Uventet virkemåte kan være tegn på skadede innstillinger. Hvis du har mistanke om at innstillingene er skadet, kan du gjenopprette innstillingene til standardinnstillingene.

Merk:

Du finner detaljert informasjon om bestemte innstillinger i emner som omhandler bestemte oppgaver. Du kan f.eks. søke etter "gjennomsiktighet" i Hjelp for å se slike innstillinger omtalt i forhold til relaterte funksjoner, som lag.

Justere innstillinger i Photoshop

Åpne en dialogboks for innstillinger

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Windows) Velg Rediger > Innstillinger, og velg ønsket innstillingssett på undermenyen.
  • (Mac OS) Velg Photoshop > Innstillinger, og velg deretter ønsket innstillingssett på undermenyen.
 2. Hvis du vil bytte til et annet innstillingssett, gjør du ett av følgende:
  • Velg innstillingssettet på menyen til venstre i dialogboksen.
  • Klikk Neste for å vise det neste settet med innstillinger i listen. Klikk Forrige for å vise det forrige settet.

Tilbakestille Photoshop-innstillinger

Hvis du vil ha informasjon om et bestemt innstillingsalternativ, kan du søke i hjelpen.

I denne videoen ser du de to metodene som brukes for å tilbakestille innstillingsfilene til standard: manuell fjerning av innstillingsfiler og via tastatursnarvei (starter ved 5:05).
Julieanne Kost- Principal Digital Imaging Evangelist

Tilbakestille innstillingsfiler til standard manuelt:

 • Finn innstillingsfilen du vil tilbakestille og flytt den til en annen plassering. Når du starter Photoshop på nytt, opprettes en ny innstillingsfil på den originale plasseringen. Se Innstillingsfilfunksjoner, navn og plasseringer.

Tilbakestille innstillinger via tastatursnarvei:

 • Trykk og hold nede Alt+Ctrl+Skift (Windows) eller Tilvalg+Kommando+Skift (Mac OS) når du starter Photoshop. Du blir bedt om å slette gjeldende innstillinger. De nye innstillingsfilene opprettes neste gang du starter Photoshop.

Merk: Hvis du bruker hurtigtasten, tilbakestilles innstillingsfilene for tilpassede hurtigtaster, arbeidsområder og fargeinnstillinger til standard.

Deaktivere og aktivere advarsler

Noen ganger vises meldinger med advarsler eller spørsmål. Du kan undertrykke visningen av disse meldingene ved å merke av for alternativet Ikke vis igjen i meldingen. Du kan også vise alle meldinger som har blitt undertrykt, på nytt globalt.

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Windows) Velg Rediger > Innstillinger > Generelt.
  • (Mac OS) Velg Photoshop > Innstillinger > Generelt.
 2. Klikk Tilbakestill alle dialogbokser med advarsler, og klikk OK.

Ytelsesrelaterte innstillinger

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet