Lagre bildestatuser som øyeblikksbilder

Du kan ta opp statusen til et bilde på et hvilket som helst tidspunkt ved å opprette et øyeblikksbilde. Øyeblikksbilder er lagrede gjengivelser av et bilde og inneholder alle redigeringer du har gjort frem til du opprettet øyeblikksbildet. Ved å opprette øyeblikksbilder av et bilde på ulike tidspunkter i redigeringsprosessen kan du enkelt sammenligne effektene av justeringene du har gjort. Du kan når som helst gå tilbake til en tidligere status. En annen fordel med øyeblikksbilder er at du kan arbeide fra flere versjoner av et bilde uten å måtte duplisere originalen.

Opprett og administrer øyeblikksbilder i kategorien Øyeblikksbilder i dialogboksen Camera Raw.

 1. Klikk knappen Nytt øyeblikksbilde  nederst i kategorien Øyeblikksbilder for å opprette et øyeblikksbilde.
 2. Skriv inn et navn i dialogboksen Nytt øyeblikksbilde, og klikk deretter OK.

  Øyeblikksbildet vises i listen i kategorien Øyeblikksbilder.

Du kan gjøre følgende når du arbeider med øyeblikksbilder:

 • Hvis du vil gi et øyeblikksbilde et nytt navn, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (macOS) du på det og velger Gi nytt navn.

 • Klikk et øyeblikksbilde for å endre gjeldende bildeinnstillinger til innstillingene fra det valgte øyeblikksbildet. Bildeforhåndsvisningen oppdateres tilsvarende.

 • Hvis du vil oppdatere, eller overskrive, et eksisterende øyeblikksbilde med gjeldende bildeinnstillinger, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (macOS) du øyeblikksbildet og velger Oppdater med gjeldende innstillinger.

 • Hvis du vil angre endringer du har gjort i et øyeblikksbilde, klikker du Avbryt.

  Merk: Vær forsiktig når du klikker Avbryt for å angre endringer i et øyeblikksbilde. Alle bildejusteringer du har gjort i gjeldende redigeringsøkt, går også tapt.

 • Hvis du vil slette et øyeblikksbilde, velger du bildet og klikker papirkurvknappen  nederst i kategorien. Du kan også høyreklikke (Windows) eller Ctrl+klikke (macOS) på øyeblikksbildet og velge Slett.

Merk:

Hvis du bruker øyeblikksbilder i Lightroom Classic, kan du redigere dem i dialogboksen Camera Raw (og omvendt).

Lagre, tilbakestille og laste inn Camera Raw-innstillinger

Du kan bruke om igjen justeringer du har gjort i et bilde. Du kan lagre alle eller delsett av gjeldende Camera Raw-bildeinnstillinger som en forhåndsinnstilling eller som et nytt sett med standardinnstillinger. Standardinnstillingene gjelder for en bestemt kameramodell, et bestemt kameraserienummer eller en bestemt ISO-innstilling, avhengig av innstillingene under Standard bildeinnstillinger i Camera Raw-innstillingene.

Forhåndsinnstillinger vises etter navn i kategorien Forhåndsinnstillinger, på menyen Rediger > Utvikle innstillinger i Adobe Bridge, på hurtigmenyen for Camera Raw-bilder i Adobe Bridge og på undermenyen Bruk forhåndsinnstillinger på menyen for Camera Raw-innstillinger i dialogboksen Camera Raw. Forhåndsinnstillingene vises ikke her hvis du ikke har lagret dem i mappen for Camera Raw-innstillinger. Du kan imidlertid bruke kommandoen Last inn innstillinger til å bla til og bruke innstillinger som er lagret et annet sted.

 

 

Merk:

Du kan lagre og slette forhåndsinnstillinger ved hjelp av knappene nederst i kategorien Forhåndsinnstillinger.

 1. Klikk menyknappen for Camera Raw-innstillinger , og velg en kommando på menyen:

  Lagre innstillinger

  Lagrer gjeldende innstillinger som en forhåndsinnstilling. Velg innstillingene du vil lagre i forhåndsinnstillingen, gi forhåndsinnstillingen et navn, og lagre den.

  Lagre nye Camera Raw-standarder

  Lagrer gjeldende innstillinger som nye standardinnstillinger for andre bilder som tas med samme kamera, samme kameramodell eller samme ISO-innstilling. Velg ønskede alternativer under Standard bildeinnstillinger i Camera Raw-innstillingene for å angi om standardinnstillingene skal knyttes til et bestemt kameras serienummer eller til en ISO-innstilling.

  Tilbakestill Camera Raw-standarder

  Gjenoppretter de opprinnelige standardinnstillingene for gjeldende kamera, kameramodell eller ISO-innstilling.

  Last inn innstillinger

  Åpner dialogboksen Last inn innstillinger for RAW-konvertering, der du kan bla til innstillingsfilen, velge den og klikke Last inn.

Angi hvor Camera Raw-innstillinger skal lagres

Velg en innstilling for å angi hvor innstillingene skal lagres. XMP-filene er nyttige når du skal flytte eller lagre bildefilene og vil beholde Camera Raw-innstillingene. Du kan bruke kommandoen Eksportinnstillinger til å kopiere innstillingene fra Camera Raw-databasen til XMP-underfiler eller bygge inn innstillingene i DNG-filer (Digital Negative).

Når en Camera Raw-bildefil behandles med Camera Raw, lagres bildeinnstillingene på ett av to steder: i Camera Raw-databasefilen eller i en XMP-underfil. Når en DNG-fil behandles i Camera Raw, lagres innstillingene i DNG-filen, men de kan lagres i en XMP-underfil i stedet. Innstillinger for TIFF- og JPEG-filer lagres alltid i selve filen.

Merk:

Når du importerer en sekvens av Camera Raw-filer i After Effects, brukes innstillingene for den første filen på alle filene i sekvensen som ikke har egne XMP-underfiler. After Effects kontrollerer ikke Camera Raw-databasen.

Du kan angi en innstilling som fastslår hvor innstillingene er lagret. Neste gang du åpner et Camera Raw-bilde igjen, settes alle innstillingene til de verdiene som ble brukt forrige gang filen var åpen. Bildeattributter (profil for målfargeområde, bitdybde, bildepunktstørrelse og oppløsning) lagres ikke sammen med innstillingene.

 1. I Photoshop:
  Velg Rediger > Innstillinger > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Camera Raw (macOS).

  I Adobe Bridge:
  Velg Rediger > Innstillinger for Camera Raw (Windows) eller Bridge > Innstillinger for Camera Raw (macOS). 

  I dialogboksen Camera Raw:
  Klikk på knappen for å åpne innstillingsdialogboksen.

 2. I dialogboksen Innstillinger for Camera Raw velger du ett av følgende på menyen Lagre bildeinnstillinger i:

  Camera Raw-database

  Lagrer innstillingene i en Camera Raw-databasefil i mappen Dokument og innstillinger/[brukernavn]/Applikasjonsdata/Adobe/CameraRaw (Windows) eller Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger (macOS). Denne databasen er indeksert etter filinnhold, og Camera Raw-innstillinger beholdes derfor i bildet selv om du flytter Camera Raw-bildefilen eller gir den nytt navn.

  XMP-underfiler

  Lagrer innstillingene i en separat fil i samme mappe som Camera Raw-filen, med samme basisnavn og filtypen .xmp. Dette alternativet er nyttig for langvarig lagring av råfiler og tilhørende innstillinger, og for utveksling av Camera Raw-filer og tilhørende innstillinger i en arbeidsflyt med flere brukere. Disse XMP-underfilene kan brukes til å lagre IPTC-data (International Press Telecommunications Council) eller andre metadata som er knyttet til en Camera Raw-bildefil. Hvis du åpner filer fra et skrivebeskyttet volum, for eksempel en CD eller DVD, må du huske å kopiere filene til harddisken før du åpner dem. Plugin-modulen Camera Raw kan ikke skrive en XMP-fil til et skrivebeskyttet volum, og innstillingene skrives til Camera Raw-databasefilen i stedet. Du kan vise XMP-filer i Adobe Bridge ved å velge Vis > Vis skjulte filer.

  Merk:

  Hvis du bruker et revisjonskontrollsystem til å behandle filer og lagrer innstillinger i XMP-underfiler, må du huske å sjekke underfilene inn og ut for å endre Camera Raw-bilder. På samme måte må du behandle (for eksempel gi nytt navn, flytte eller slette) XMP-underfiler sammen med de tilhørende Camera Raw-filene. Adobe Bridge, Photoshop, After Effects og Camera Raw tar seg av denne filsynkroniseringen når du arbeider lokalt med filer.

  Merk:

  Hvis du lagrer Camera Raw-innstillingene i Camera Raw-databasen og skal flytte filene til et annet sted (CD, DVD, en annen datamaskin e.l.), kan du bruke kommandoen Eksporter innstillinger til XMP til å eksportere innstillingene til XMP-underfiler.

 3. Hvis du vil lagre alle justeringer i DNG-filer i selve DNG-filene, merker du av for Ignorer underfiler av typen XMP under DNG-filbehandling i dialogboksen Innstillinger for Camera Raw.

Kopiere og lime inn Camera Raw-innstillinger

I Adobe Bridge kan du kopiere og lime inn Camera Raw-innstillingene fra én bildefil til en annen.

 1. Velg en fil i Adobe Bridge, og velg deretter Rediger > Utvikle innstillinger > Kopier Camera Raw-innstillinger.

 2. Velg én eller flere filer, og velg deretter Rediger > Utvikle innstillinger > Lim inn Camera Raw-innstillinger.

  Merk:

  Du kan også høyreklikke (Windows) eller Ctrl+klikke (macOS) bildefiler for å bruke hurtigmenyen til å kopiere og lime inn.

 3. I dialogboksen Lim inn Camera Raw-innstillinger velger du innstillingene du vil bruke.

Bruke lagrede Camera Raw-innstillinger

 1. Velg én eller flere filer i Adobe Bridge eller i dialogboksen Camera Raw.
 2. I Adobe Bridge velger du Rediger > Utvikle innstillinger eller høyreklikker en valgt fil. I dialogboksen Camera Raw klikker du menyen for Camera Raw-innstillinger .

 3. Velg ett av følgende:

  Bildeinnstillinger

  Bruker innstillingene fra det valgte Camera Raw-bildet. Dette alternativet er bare tilgjengelig på menyen for Camera Raw-innstillinger i dialogboksen Camera Raw.

  Camera Raw-standarder

  Bruker de lagrede standardinnstillingene for et bestemt kamera eller en bestemt kameramodell eller ISO-innstilling.

  Tidligere konvertering

  Bruker innstillingene fra det forrige bildet i samme kamera, kameramodell eller ISO-innstilling.

  Navn på forhåndsinnstilling

  Bruker innstillingene (som kan være et delsett av alle bildeinnstillinger) som er lagret som en forhåndsinnstilling.

  Bruk forhåndsinnstilling
  Bruke en forhåndsinnstilling

  Merk:

  Du kan også bruke forhåndsinnstillinger fra kategorien Forhåndsinnstillinger.

Eksportere Camera Raw-innstillinger og DNG-forhåndsvisninger

Når du lagrer filinnstillinger i Camera Raw-databasen, kan du bruke kommandoen Eksporter innstillinger til XMP til å kopiere innstillingene til XMP-underfiler eller bygge dem inn i DNG-filer. Dette er nyttig hvis du vil beholde bildeinnstillingene i Camera Raw-filene når du flytter dem.

Du kan også oppdatere JPEG-forhåndsvisningene som er bygd inn i DNG-filer.

 1. Åpne filene i dialogboksen Camera Raw.
 2. Hvis du skal eksportere innstillinger eller forhåndsvisninger for flere filer, velger du de tilhørende miniatyrene i filmstripevisningen.
 3. I menyen for Camera Raw-innstillinger velger du Eksporter innstillinger til XMP eller Oppdater DNG-forhåndsvisninger.

  XMP-underfilene opprettes i samme mappe som Camera Raw-bildefilene. Hvis du lagret Camera Raw-bildefilene i DNG-format, bygges innstillingene inn i selve DNG-filene.

Angi arbeidsflytalternativer for Camera Raw

Alternativene for arbeidsflyt angir innstillinger for alle filer fra Camera Raw, inkludert innstillinger for fargebitdybde, fargeområde, skarphetsgrad og bildepunktdimensjoner. Alternativene for arbeidsflyt angir hvordan disse filene åpnes i Photoshop, men har ingen innvirkning på hvordan en Camera Raw-fil importeres i After Effects. Arbeidsflytinnstillingene har heller ingen innvirkning på selve Camera Raw-dataene.

Du kan angi arbeidsflytinnstillinger ved å klikke den understrekede teksten nederst i dialogboksen Camera Raw.

Plass

Angir målfargeprofilen. Vanligvis bør du sette Plass til den fargeprofilen du bruker for RGB-arbeidsområdet i Photoshop. Kildeprofilen for Camera Raw-bildefiler er vanligvis kameraets innebygde fargeområde. Profilene på Plass-menyen er bygd inn i Camera Raw. Hvis du vil bruke et fargeområde som ikke finnes på Plass-menyen, velger du ProPhoto RGB og konverterer til ønsket arbeidsområde når filen åpnes i Photoshop.

Dybde

Angir om filen åpnes som et bilde med 8 eller 16 biter per kanal i Photoshop.

Størrelse

Angir bildepunktdimensjonene for bildet når det importeres til Photoshop. Som standard brukes de bildepunktdimensjonene som ble brukt til å ta bildet. Hvis du vil omsample bildet, bruker du Beskjæringsstørrelse-menyen.

For kameraer med firkantede bildepunkter kan du velge en størrelse som er mindre enn kameraets innebygde størrelse, for å gjøre behandlingen raskere hvis det endelige bildet skal være mindre. Å velge en stor størrelse er det samme som å sample opp i Photoshop.

For kameraer med ikke-firkantede bildepunkter opprettholdes det totale bildepunktantallet best med den innebygde størrelsen. Hvis du velger en annen størrelse, minimeres omsamplingen som Camera Raw utfører. Dette gir noe bedre bildekvalitet. Størrelsen som gir best kvalitet, er merket med stjerne (*) på Størrelse-menyen.

Merk: Du kan når som helst endre bildepunktstørrelsen for bildet etter at det er åpnet i Photoshop.

Oppløsning

Angir utskriftsoppløsningen for bildet. Denne innstillingen har ingen innvirkning på bildepunktdimensjonene. Størrelsen på et bilde med 2048 x 1536 bildepunkter blir for eksempel ca. 28,5 x 21-1/4 tommer når det skrives ut ved 72 dpi. Når det samme bildet skrives ut ved 300 dpi, blir størrelsen ca. 6-3/4 x 5-1/8 tommer. Du kan også bruke kommandoen Bildestørrelse til å justere oppløsningen i Photoshop.

Gjør skarpere for

Lar deg bruke skarphet for Skjerm, Matt papir eller Glanset papir. Hvis du bruker skarphet, kan du endre hurtigmenyen Mengde til Lav eller Høy for å redusere eller øke skarphetsgraden. I de fleste tilfeller kan du beholde standardinnstillingen, Standard, for Mengde.

Åpne som smarte objekter i Photoshop

Dette alternativet gjør at Camera Raw-bilder åpnes i Photoshop som et smart objektlag i stedet for et bakgrunnslag når du klikker Åpne-knappen. Hvis du vil overstyre denne innstillingen for valgte bilder, holder du nede Skift når du klikker Åpne.

Tilbakestill Camera Raw-innstillinger

 1. Hold inne Kommando-tasten, og velg Photoshop > Innstillinger > Camera Raw (macOS), eller hold inne Ctrl-tasten og velg Rediger > Innstillinger > Camera Raw (Windows).

 2. Klikk på Ja i dialogboksen der du blir spurt om du vil slette Camera Raw-innstillingene

  Slett Camera Raw-innstillinger

  Nye innstillingsfiler opprettes på den opprinnelige plasseringen (se tabellene nedenfor).

Plasseringer for macOS-innstillinger

Navn og beskrivelse Filnavn Bane
Camera Raw-innstillinger – Inneholder alle innstillingene som er angitt i dialogboksen Camera Raw-innstillinger.
Innstillinger for Adobe Camera Raw [versjon] Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger

Plasseringer for Windows-innstillinger

Navn og beskrivelse Filnavn Bane
Camera Raw-innstillinger – Inneholder alle innstillingene som er angitt i dialogboksen Camera Raw-innstillinger.
Innstillinger for Adobe Camera Raw [versjon]

Brukere/[brukernavn]/AppData/Roaming/CameraRaw/Innstillinger

HKEY_GJELDENDE_BRUKER/Programvare/Adobe/Camera Raw/[versjon]